reto un aizsargājamo augu saraksts - Dabas aizsardzības pārvalde

daba.gov.lv
  • No tags were found...

reto un aizsargājamo augu saraksts - Dabas aizsardzības pārvalde

9. pielikums

Slīteres nacionālajā parkā konstatēto reto un īpaši aizsargājamo augu sugu sarksts

N.p.

k.

Sugas latīniskais

nosaukums

Sugas latviskais nosaukums LSG ĪAS MIK EP

Vaskulārie augi

1. Allium schoenoprasum Maurloks 3

2. Allium ursinum Laksis 3 1 +

3. Allium vineale Vīnkalnu sīpols 3

4. Anthyllis maritima Jūrmalas pērkonkamoliņš 3

5. Aster tripolium* Jūrmalas sālsastere 1 1 +

6. Atriplex calotheca* Skaistaugļu balodene 3 1

7. Atriplex glabriuscula Kailā balodene 2

8. Batrachium baudotii** Jūras ūdensgundega 1 1

9. Botrychium simplex*** Vienkāršā ķekarpaparde 1 1 + II

10. Botrychium virginianum Virdžīnijas ķekarpaparde 2 1 +

11. Bromopsis benekenii Pelēkā zaķauza 2 1 +

12. Cardamine flexuosa Izlocītā ķērsa 2 1 +

13. Carex buxbaumii Buksbauma grīslis 3 1

14. Carex davalliana Devela grīslis 3 1

15. Carex heleonastes Kūdrāja grīslis 2 1 +

16. Carex ornithopoda Pleznveida grīslis 3 1 +

17. Carex otrubae* Otruba grīslis 2

18. Carex paupercula Palu grīslis 3 1 +

19. Carex reichenbachii Reihenbaha grīslis 3 1 +

20. Catabrosa aquatica Ūdeņu avotene 3

21. Centaurium littorale Jūrmalas augstiņš 2 1

22. Cephalanthera longifolia Garlapu cefalantēra 0

23. Cephalanthera rubra Sarkanā cefalantēra 1 1 +

24. Chenopodium acerifolium Kļavlapu balanda 3

25. Circeae lutetiana Lielā raganzālīte 2 1 +

26. Corallorhiza trifida Trejdaivu koraļļsakne 3 1 +

27. Corydalis intermedia Vidējais cīrulis 2 1 +

28. Cypripedium calceolus Dzeltenā dzegužkurpīte 2 1 + II

29. Dactylorhiza baltica Baltijas dzegužpirkstīte 4 1

30. Dactylorhiza cruenta*** Asinssarkanā dzegužpirkstīte 4 1 +

31. Dactylorhiza fuchsii Fuksa dzegužpirkstīte 4 1

32. Dactylorhiza incarnata Stāvlapu dzegužpirkstīte 4 1

33. Dactylorhiza maculata Plankumainā dzegužpirkstīte 4 1

34. Dactylorhiza ochroleuca Iedzeltenē dzegužpirkstīte 1 +

35. Dactylorhiza russowii Rusova dzegužpirkstīte 4 1 +

36. Dentaria bulbifera Sīpoliņu zobainīte 3 1 +

37. Dianthus arenarius subsp. Smiltāja neļķe 1 II

arenarius

38. Diphasiastrum

Parastais plakanstaipeknis 4 1 +

complanatum

39. Diphasiastrum tristachyum Trejvārpu plakanstaipeknis 4 1 +

40. Drosera intermedia Vidējā rasene 2 1 +

41. Eleocharis parvula** Sīkais pameldrs 1 1

42. Epilobium obscurum Tumšzaļā kazroze 1 1 +

43. Erica tetralix Grīņu sārtene 1 1 +

44. Festuca altissima Meža auzene 3 1 +

45. Gentianella marella*** Rūgtā drudzenīte 2 1 +

46. Geranium molle* Mīkstā gandrene 1

More magazines by this user
Similar magazines