Views
3 years ago

Upju atjaunošanā paveiktais 2012. gadā.

Upju atjaunošanā paveiktais 2012. gadā.

pirms...

procesā...

Purvu hidroloģijas atjaunošanas pasākumi 2012. gadā. - Dabas ...
2012. gada decembris Nr. 12
Straujteču atjaunošanas daudzfunkcionālā nozīme Latvijā - Dabas ...
2012.gada 4.oktobris Nr.40(276) - Jelgavas Vēstnesis
Ogres ieleja - Dabas aizsardzības pārvalde
Klimata maiņas ietekme uz Latvijas ūdeņu vidi - Dabas aizsardzības ...
Skatīt «Grindeks» 2012. Gada grāmatu
Talsu iecirkņa plāns 2010.- 2012.gadam - Valsts policija
Zivju dzīvotņu kvalitātes uzlabošana un zivju resursu aizsardzība ...
2012. gada marts Nr.3.
2012.gada publiskais pārskats - Valsts kase
2012. gada maijs Nr.5. - Jelgavas rajona padome
PROJEKTS 2012.gada SPORTA PASĀKUMU ... - Alūksne
Nr.12 2012.gada novembris
1973. gada Vašingtonas konvencijas par - Dabas aizsardzības ...
2012.gada 6.septembris Nr.36(272) - Jelgavas Vēstnesis
2012.gada 17.maijs Nr.20(256) - Jelgavas Vēstnesis
2012.gada 6.decembris Nr.49(285) - Jelgavas Vēstnesis
2012.gada 4.aprīlis - ES fondi
2012.gada 26.aprīlis Nr.17(253) - Jelgavas Vēstnesis
2003. gads - Dabas aizsardzības pārvalde
Rīgas pilsētas būvvaldes parskats par 2010. gadu. Prezentācija
2012.gada 2.februāris Nr.5(241) - Jelgavas Vēstnesis
2012.gada 8.marts Nr.10(246) - Jelgavas Vēstnesis
2012. gada augusts Nr 8. - Jelgavas rajona padome
Nr. 11 (224) Ceturtdiena, 2012. gada 29. novembris - Ogres novads
Uzņēmumu reģistra 2012. gada publiskais ... - Tieslietu ministrija
2012.gada 20.decembris Nr.51(287) - Jelgavas Vēstnesis
2012. gada jūnijs Nr.6. - Jelgavas rajona padome