Uģa Bergmaņa prezentācija par mazajiem ērgļiem - Dabas ...

daba.gov.lv

Uģa Bergmaņa prezentācija par mazajiem ērgļiem - Dabas ...

Mazā ērgļa Aquila pomarina izpēte

un aizsardzība Latvijā un Pasaulē

Uģis Bergmanis

Dabas aizsardzības pārvalde, Teiču dabas rezervāta administrācija

Ugis.bergmanis@daba.gov.lv

2010. gada 22. septembris,

Rīga, Latvijas Dabas muzejs


Latvijā 6 ērgļu sugas

No tām 3 sugas -

klinšu, vidējais

un mazais ērglis

pieder Aquila

jeb īsto ērgļu ģintij

Atšķirībā no citiem

ērgļiem, kājas

apspalvotas līdz

pirkstiem


Latvijā 6 ērgļu sugas

No tām 3 sugas -

klinšu, vidējais

un mazais ērglis

pieder Aquila

jeb īsto ērgļu

ģintij

Atšķirībā no

citiem

ērgļiem, kājas

apspalvotas līdz

pirkstiem


Pasaulē ligzdo aptuveni 16.000 pāru

No tiem aptuveni 3500 pāru (20%) ligzdo Latvijā

Latvija 3600

Baltkrievija 3500

Rumānija 2650

Polija 1800

Lietuva 1650

Slovākija 850

Igaunija 550

Bulgārija 500

Krievija (Eiropas daļa) 350

Ukraina 250

Vācija 109

Turcija 100

Grieķija 79

Gruzija 65

Horvātija 60

Azerbaidžāna 60

Ungārija 43

Armēnija 25

Serbija 20

Bosnija/Hercogovina 8

Maķedonija 8

Albānija 6

Slovēnija 4

Moldova 4

Čehija 1

16292


Parasti ligzdo pieaugušos lapu un jauktu koku mežos,

kuros aug egles


Parasti ligzdo pieaugušos lapu un jauktu koku mežos,

kuros aug egles, melnalkšņi

apses un


Parasti ligzdo pieaugušos lapu un jauktu koku mežos,

kuros aug egles, melnalkšņi, bērzi


Parasti ligzdo pieaugušos lapu un jauktu koku mežos,

kuros aug egles, melnalkšņi, bērzi un apses


Nozīmīgākie barības ieguves biotopi ir pļavas un atmatas.

Medījumu meklē lidojumā vai sēžot uz kāda paaugstinājuma –

mežmalas vai atsevišķi augošā kokā


Nozīmīgākie barības ieguves biotopi ir pļavas un atmatas.

Medījumu meklē lidojumā vai sēžot uz kāda paaugstinājuma –

mežmalas vai atsevišķi augošā kokā


Nozīmīgākie barības ieguves biotopi ir pļavas un atmatas.

Medījumu meklē lidojumā vai sēžot uz kāda paaugstinājuma –

uz siena ruļļa.


Nozīmīgākie barības ieguves biotopi ir pļavas un atmatas.

Medījumu meklē lidojumā vai sēžot uz kāda paaugstinājuma.

Labprāt staigā pa zemi.


Negatīvi ietekmējošie faktori

Intensīvā mežsaimniecība

16,0

14,0

13,4

12,0

10,0

8,0

6,0

4,0 4,8 5,7

6,9 6,8

8,9

10,0

11,0 10,5

11,3 11,7 10,8 11,3 9,8 10,1 8,9

10,8

4,0

2,0

0,0

1992

1993

1994

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

milj. m3


Negatīvi ietekmējošie faktori

Intensīvā lauksaimniecība


Aizsardzība Latvijā

327 Natura 2000 teritorijas (12% no Latvijas platības),

ligzdo 185-281 pāris

183 mikroliegumi ar kopējo platību 3008,9 ha

Bioloģiski vērtīgie zālāji


Izpēte Latvijā un Pasaulē

Satelīttelemetrija

(Prof. B.-U. Meyburg informācija)


Izpēte Latvijā un Pasaulē

Satelīttelemetrija

(Prof. B.-U. Meyburg informācija)


Izpēte Latvijā un Pasaulē

Satelīttelemetrija

(Prof. B.-U. Meyburg informācija)


Izpēte Latvijā un Pasaulē

Satelīttelemetrija

(Prof. B.-U. Meyburg informācija)


Izpēte Latvijā un Pasaulē

Satelīttelemetrija

(Prof. B.-U. Meyburg informācija)


Izpēte Latvijā un Pasaulē

Konvenciālā Telemetrija

Informācija par

teritoriju lielumu

un medību biotopu

struktūru

Latvijā teritorijas

piecas reizes

mazākas kā

Vācijā


Izpēte Latvijā un Pasaulē

• Ligzdošanas meža

biotopu analīze

• Gredzenošana, iezīmēšana spārnu zīmēm

• Monitorings

• Ģenētika

• Barības izpēte


Izpēte Latvijā un Pasaulē

Barības izpēte ar WEB kameras palīdzību –

pavērsiens statistiski ticamas un pilnīgas informācijas ieguvē

Barības sastāva

noskaidrošana –

zinātniskais

pamatojums

barošanās

biotopu

aizsardzībai

Pieaugušo ērgļu

uzvedības noskaidrošana

ligzdā – nozīmīga informācija

putnu pavairošanā nebrīvē

un izlaišanai savvaļā

Sabiedrības iesaistīšana

pētījumā, pozitīvas

attieksmes veicināšana

par dabas aizsardzību


Izpēte Latvijā un Pasaulē


Izpēte Latvijā un Pasaulē


2008. gada 14. augusta vētra nopostīja ligzdas mežu


2008. gada 14. augusta vētra nopostīja ligzdas mežu


2008. gada 14. augusta vētra nopostīja ligzdas mežu


Rezultāti

Klaidoņpeles

3%

Putni

2%

Žurkas

0,22%

Ciršļi

0,22%

Kurmji

8%

Strupastes

34%

Vardes

53%


2010. Gada sezonu noslēdzot

Ligzda ir tur iekšā


2010. Gada sezonu noslēdzot

4 “mātes barotājas” – 4 akumulatori 20 kg katrs


2010. Gada sezonu noslēdzot

Vienu reizi trīs nedēļās jāapmaina ...


2010. Gada sezonu noslēdzot

Elektrolīnija


2010. Gada sezonu noslēdzot

Elektrolīnija


2010. Gada sezonu noslēdzot

Elektrolīnija


2010. Gada sezonu noslēdzot

Raidītājs gandrīz pašā egles galotnē 24m augstumā


2010. Gada sezonu noslēdzot

Tīkla kamera melnalksnī 20m augstumā


2010. Gada sezonu noslēdzot

Novērojamo Grietas, Ginta un Gustes ligzda 20m augstumā


2010. Gada sezonu noslēdzot

Novērojamo Grietas, Ginta un Gustes ligzda 20m augstumā


2010. Gada sezonu noslēdzot

Raidītāja nocelšana


2010. Gada sezonu noslēdzot

Kameras nocelšana


Kameras nocelšana


2010. Gada sezonu noslēdzot

Kameras nocelšana


2010. Gada sezonu noslēdzot

Kameras nocelšana


2010. Gada sezonu noslēdzot

Kamera


2010. Gada sezonu noslēdzot

Raidītājs


2010. Gada sezonu noslēdzot

“Elektrolīnijas” demontēšana


2010. Gada sezonu noslēdzot

“Elektrolīnijas” demontēšana


2010. Gada sezonu noslēdzot

“Elektrolīnijas” demontēšana


2010. Gada sezonu noslēdzot

Te nu ir tie visi loriņi


2010. Gada sezonu noslēdzot

Līdz nākamajam gadam


Pateicības

Latvijas Vides aizsardzības fondam

“UniParks” un Gaitim Cirponam

Vācijas Savvaļas dzīvnieku aizsardzības fondam

“Tele2”

“Belss”

“Telia”

Latvijas Universitātei

LU Bioloģijas fakultātes studentēm Evitai Višņevskai

un Līgai Feodorovai-Fedotovai

Valdim Cīrulim

Līdzjutējiem

Dabas aizsardzības pārvaldei

DAP Teiču dabas rezervāta administrācijai

Žurnālistiem

Anitrai Toomai

Latvijas Dabas muzejam


Paldies par uzmanību!

More magazines by this user
Similar magazines