Publicēts saskaņā ar Valsts pārvaldes iekārtas likuma ... - Par PTAC

ptac.gov.lv

Publicēts saskaņā ar Valsts pārvaldes iekārtas likuma ... - Par PTAC

Publicēts saskaņā ar Valsts pārvaldes iekārtas likuma 92. panta otro daļu

Informācija par Patērētāju tiesību aizsardzības centra amatpersonām izmaksāto atalgojumu 2012. gada oktobrī

Nr.

p.k.

Vārds Uzvārds Amata nosaukums

Izmaksai

aprēķinātā

atalgojuma

summa

1 Jānis Aļeksjonoks vecākais eksperts 445,12

2 Mārtiņš Arājs juriskonsults 370,29

3 Dace Artmane juriskonsulte 445,12

4 Ieva Baldiņa-Brūklīte departamenta direktore 753,54

5 Inta Bērante-Sukaruka juriskonsulte 145,76

6 Valda Bērtulsone vecākā inspektore 392,54

7 Agrita Birzule daļas vadītāja vietniece 538,57

8 Margarita Brovacka vecākā eksperte 545,25

9 Daiga Burbe vecākā personāla inspektore 537,91

10 Helēna Butenko sektora vadītāja 754,98

11 Edīte Drozda juriskonsulte 462,62

12 Evita Dzene galvenā juriskonsulte 511,48

13 Anna Fanduļa vecākā inspektore 475,97

14 Anita Gerke juriskonsulte 368,36

15 Laura Grava departamenta direktora vietniece 629,35

16 Aija Gulbe departamenta direktore 790,01

17 Lidija Jablonska grāmatvede 519,38

18 Sondra Jakštaite vecākā inspektore 375,04

19 Vaira Jēkabsone vecākā eksperte 438,07

20 Ivars Jorniņš vecākais inspektors 358,35

21 Solvita Juhņeviča iepirkumu speciāliste 264,03

22 Rita Kalniņa vecākā inspektore 415,09

23 Ināra Kanela vecākā eksperte 462,72

24 Solveiga Kārkliņa vecākā inspektore 432,59

25 Ligita Karkovska vecākā inspektore 388,51

26 Kaspars Korde vecākais eksperts 545,25

27 Kristīne Kostrova juriskonsulte 445,12

28 Elīna Krecele daļas vadītāja 394,67

29 Kristīne Kukulīte-Brenca vecākā eksperte 390,78

30 Ligija Kuple departamenta direktore 772,20

31 Brigita Liepiņa direktora vietniece 1458,97

32 Inese Matēviča vecākā inspektore 432,59

33 Dzintra Medvedkina vecākā inspektore 375,04

34 Egils Meikšāns vecākais inspektors 60,89

35 Renāte Mikukste juriskonsulte 378,12

36 Silvija Misjūne vecākā inspektore 375,04

37 Svetlana Mjakuškina daļas vadītāja / departamenta direktora vietniece 702,92

38 Aleksejs Niščaks daļas vadītājs 531,90

39 Agnese Onužāne galvenā juriskonsulte 520,98

40 Aija Ozoliņa daļas vadītāja 676,22

41 Ilga Ozoliņa departamenta direktora vietniece 511,87

42 Jolanta Pabērze vecākā referente 349,15

43 Dainis Platacs galvenais juriskonsults 558,60

44 Andis Priedītis daļas vadītājs 664,51

45 Dainis Reigass vecākais inspektors 222,63

46 Dace Riekstiņa juriskonsulte 378,37

47 Daina Riekstiņa juriskonsulte 361,69

48 Kristīne Riekstiņa direktora vietniece / departamenta direktore 832,16

49 Linda Rinkule departamenta direktore 907,32

50 Anna Romanovska juriskonsulte 413,13

51 Ērika Romule juriskonsulte 364,94

52 Vineta Ruplēna vecākā inspektore 268,58


53 Dmitrijs Sadovskis juriskonsults 371,70

54 Arnis Savko pārvaldes vadītāja vietnieks 500,15

55 Santa Skrūzmane daļas vadītāja 642,19

56 Guna Slikšāne juriskonsulte 269,32

57 Andris Sprukuls vecākais inspektors 133,36

58 Solvita Stepko juriskonsulte 393,89

59 Inese Taraseviča sektora vadītāja 511,87

60 Silvija Tūmiņa vecākā inspektore 395,05

61 Laima Vaļule vecākā inspektore 384,79

62 Silvija Vanaga pārvaldes vadītāja 529,37

63 Vivita Vanaga galvenā juriskonsulte 551,92

64 Inese Vēliņa daļas vadītāja vietniece 509,06

65 Kristīne Vīksne galvenā juriskonsulte 545,25

66 Vita Visocka vecākā eksperte 521,52

67 Baiba Vītoliņa iestādes direktore 1247,75

68 Inga Vorone vecākā referente 331,65

69 Ilze Žīgure vecākā inspektore 409,22

70 Līga Žukovska juriskonsulte 398,40

More magazines by this user
Similar magazines