Atbalsts nodarbināto apmācībām e-prasmēs - LIKTA

likta.lv

Atbalsts nodarbināto apmācībām e-prasmēs - LIKTA

Atbalsts nodarbināto

apmācībām

e-prasmēs

27.03.2012.

LIAA


ES fondu atbalsts nodarbināto

apmācībām e-prasmēs

Atbalsts nodarbināto apmācībām komersantu konkurētspējas

veicināšanai – atbalsts partnerībās organizētām apmācībām 2.

un 3.kārta

fotogrāfija no Latvijas Informācijas un komunikācijas tehnoloģijas asociācijas arhīva


Atbalsts partnerībās organizētām apmācībām (2.kārta) –

iespēja uzņēmumiem pievienoties projektiem to

īstenošanas laikā

Programmas ietvaros atbalsts tiek sniegts nodarbināto apmācībām,

to kvalifikācijas celšanai

Šobrīd notiek projektu īstenošana. Komersanti un pašnodarbinātās

personas, vienojoties ar biedrībām (nozaru asociācijām), projektu

īstenošanas laikā var pievienoties šiem projektiem un apmācīt savus

darbiniekus

Līgumus ar LIAA ir noslēgušas 16 biedrības. Projektus cita starpā īsteno

Latvijas Informācijas un komunikācijas tehnoloģijas asociācija,

Latvijas Darba devēju konfederācija, Latvijas Tirdzniecības un

rūpniecības kamera u.c.

Atgūstamie līdzekļi jeb atbalsta intensitāte: līdz 80% (atkarībā no

uzņēmuma lieluma)


Latvijas Informācijas un komunikācijas tehnoloģijas

asociācijas (LIKTA) projekts

LIKTA - IKT nozares vadošā asociācija, kas pierādījusi savu vadības

kapacitāti un pēdējo 5 gadu laikā veiksmīgi vadījusi ESF finansētus

apmācību projektus, kuru kopējā summa pārsniedz 1,75 milj. LVL

Projekta nosaukums „IKT nozares uzņēmumu un partneru apmācības

inovatīvajās tehnoloģijās un biznesa attīstībā”

fotogrāfija no Latvijas Informācijas un

komunikācijas tehnoloģijas asociācijas arhīva


Latvijas Informācijas un komunikācijas tehnoloģijas

asociācijas (LIKTA) projekts

Projekta mērķis: darbinieku kvalifikācijas celšana un jaunu zināšanu,

prasmju un iemaņu apguve

Šīs prasmes nepieciešamas nozares uzņēmumu attīstības un

konkurētspējas nodrošināšanai, kā arī inovatīvu tehnoloģiju un procesu

ieviešanai un izstrādei

fotogrāfija no Latvijas Informācijas un komunikācijas tehnoloģijas

asociācijas arhīva


Atbalsts partnerībās organizētām apmācībām (3. kārta)

– iespēja mācīties mikro un mazo uzņēmumu vadītājiem

un darbiniekiem

Projekta īstenotājs ir „Latvijas Informācijas un komunikācijas

tehnoloģijas asociācija”

Projekta laikā ir plānots īstenot trīs līmeņu apmācības:

– digitālās prasmes un IKT risinājumi produktivitātes celšanai

– IKT rīku izmantošanu MMU konkurētspējai un attīstībai

– IKT risinājumu izmantošana biznesa efektivitātes celšanai un

eksporta attīstībai

Kopā 3 gadu laikā paredzēts apmācīt vairāk kā 5000 mazo un mikro

uzņēmumu vadītājus un darbiniekus

Informācija par pieteikšanos apmācībām būs pieejama LIKTA mājas lapā

www.likta.lv


Kas ir mikro vai mazais komersants?

Mikro vai mazie komersanti ir komersanti, kuriem ir mazāk kā 50 darbinieki

un kuru gada apgrozījums nepārsniedz 10 miljonus EUR, un/vai gada

bilance kopumā nepārsniedz 10 miljonus EUR

Darbinie

ku skaits

Apgrozījums

Bilance

Mikro


Sekojiet LIAA jaunumiem arī Twitter: LIAALatvija