Eiropas tehniskais apstiprinājums un tā piemērošanas iespējas

rea.riga.lv

Eiropas tehniskais apstiprinājums un tā piemērošanas iespējas

Būvizstrādājumu direktīva 89/106/EEK nodrošina vienu

no Eiropas Savienības pamatbrīvībām – brīvu preču

apriti būvizstrādājumu jomā. Šī brīvība nodrošina to,

ka Eiropā, vismaz formāli, pastāv vienots

būvizstrādājumu tirgus ar vienotiem noteikumiem.

Tajā pašā laikā būvnoteikumi ir katras Dalībvalsts

nacionālā kompetence. Tas nozīmē, ka

Būvizstrādājumu direktīvai atbilstošu (CE marķētu)

būvizstrādājumu drīkst piedāvāt jebkuras Dalībvalsts

tirgū, bet tas nenozīmē, kā to drīkst iebūvēt jebkuras

Dalībvalsts būvē, jo Dalībvalstu būvnoteikumi var

būtiski atšķirties

A.Šteinerts - Eiropas tehniskais apstiprinājums un tā piemērošanas iespējas

2

2

More magazines by this user
Similar magazines