12.11.2014 Views

REPUBLIKAS PILSĒTAS DOMES/NOVADA DOMES VĒLĒŠANAS ...

REPUBLIKAS PILSĒTAS DOMES/NOVADA DOMES VĒLĒŠANAS ...

REPUBLIKAS PILSĒTAS DOMES/NOVADA DOMES VĒLĒŠANAS ...

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

<strong>REPUBLIKAS</strong> PILSĒTAS <strong>DOMES</strong>/<strong>NOVADA</strong> <strong>DOMES</strong> VĒLĒŠANAS<br />

2013.gada 1.jūnijā<br />

Vēlēšanu iecirkņu saraksts<br />

Vēlēšanu<br />

iecirkņa<br />

numurs<br />

Vēlēšanu iecirkņa objekta<br />

nosaukums<br />

Vēlēšanu iecirkņa<br />

teritorija<br />

Vēlēšanu iecirkņa adrese<br />

Pieejams vēlētājiem<br />

ar kustību<br />

problēmām<br />

AGLONAS NOVADS<br />

530 PAGASTA PĀRVALDES ĒKA AGLONAS NOVADS<br />

EZERU IELA 21, GRĀVERI, GRĀVERU PAGASTS, AGLONAS<br />

NOVADS, KRĀSLAVAS RAJONS, LV-5655<br />

Ir<br />

535 TAUTAS NAMS AGLONAS NOVADS<br />

ILZAS IELA 19, PRIEŽMALE, KASTUĻINAS PAGASTS,<br />

AGLONAS NOVADS, KRĀSLAVAS RAJONS, LV-5685<br />

Ir<br />

544 TAUTAS NAMS AGLONAS NOVADS<br />

DAUGAVPILS IELA 7, ŠĶELTOVA, ŠĶELTOVAS PAGASTS,<br />

AGLONAS NOVADS, KRĀSLAVAS RAJONS, LV-5653<br />

Ir<br />

714<br />

AGLONAS <strong>NOVADA</strong> ADMINISTRATĪVĀ<br />

ĒKA<br />

AGLONAS NOVADS<br />

SOMERSĒTAS IELA 34, AGLONA, AGLONAS PAGASTS,<br />

AGLONAS NOVADS, KRĀSLAVAS RAJONS, LV-5304<br />

Ir<br />

AIZKRAUKLES NOVADS<br />

267 <strong>NOVADA</strong> KULTŪRAS NAMS AIZKRAUKLES NOVADS<br />

SPĪDOLAS IELA 1, AIZKRAUKLE, AIZKRAUKLES NOVADS,<br />

AIZKRAUKLES RAJONS, LV-5101<br />

Ir<br />

268<br />

AIZKRAUKLES <strong>NOVADA</strong> ĢIMNĀZIJAS<br />

SPORTA HALLE<br />

AIZKRAUKLES NOVADS<br />

LĀČPLĒŠA IELA 21, AIZKRAUKLE, AIZKRAUKLES NOVADS,<br />

AIZKRAUKLES RAJONS, LV-5101<br />

Ir


ARODVIDUSSKOLAS DIENESTA<br />

269<br />

VIESNĪCA<br />

AIZKRAUKLES NOVADS<br />

BĒRZU IELA 14, AIZKRAUKLE, AIZKRAUKLES NOVADS,<br />

AIZKRAUKLES RAJONS, LV-5101<br />

Ir<br />

270<br />

AIZKRAUKLES PAGASTA KULTŪRAS<br />

NAMS<br />

AIZKRAUKLES NOVADS<br />

KALNA IELA 20, AIZKRAUKLE, AIZKRAUKLES PAGASTS,<br />

AIZKRAUKLES NOVADS, AIZKRAUKLES RAJONS, LV-5101<br />

Nav<br />

AIZPUTES NOVADS<br />

572 AIZPUTES VIDUSSKOLA AIZPUTES NOVADS<br />

ZIEDU IELA 7, AIZPUTE, AIZPUTES NOVADS, LIEPĀJAS<br />

RAJONS, LV-3456<br />

Ir<br />

573 AIZPUTES KULTŪRAS NAMS AIZPUTES NOVADS<br />

ATMODAS IELA 16, AIZPUTE, AIZPUTES NOVADS,<br />

LIEPĀJAS RAJONS, LV-3456<br />

Ir<br />

579 PAGASTA PADOME AIZPUTES NOVADS<br />

"KRUSTCEĻI", ROKASBIRZE, AIZPUTES PAGASTS,<br />

AIZPUTES NOVADS, LIEPĀJAS RAJONS, LV-3456<br />

Ir<br />

582 BIJUŠĀS KANTORA ĒKAS 1. STĀVĀ AIZPUTES NOVADS<br />

"GAISMAS", CĪRAVAS PAGASTS, AIZPUTES NOVADS,<br />

LIEPĀJAS RAJONS, LV-3453<br />

Ir<br />

590 PAGASTA PADOME AIZPUTES NOVADS<br />

SKOLAS IELA 21, KALVENE, KALVENES PAGASTS,<br />

AIZPUTES NOVADS, LIEPĀJAS RAJONS, LV-3443<br />

Ir<br />

591 PAGASTA PADOME AIZPUTES NOVADS<br />

ĶIRŠU GATVE 1, KAZDANGA, KAZDANGAS PAGASTS,<br />

AIZPUTES NOVADS, LIEPĀJAS RAJONS, LV-3457<br />

Ir<br />

592 AIZPUTES MŪZIKAS SKOLA AIZPUTES NOVADS<br />

JĀŅA IELA 12, AIZPUTE, AIZPUTES NOVADS, LIEPĀJAS<br />

RAJONS, LV-3456<br />

Ir<br />

AKNĪSTES NOVADS


493 AKNĪSTES <strong>NOVADA</strong> DOME AKNĪSTES NOVADS<br />

SKOLAS IELA 7, AKNĪSTE, AKNĪSTES NOVADS, JĒKABPILS<br />

RAJONS, LV-5208<br />

Ir<br />

495 ASARES PAGASTA PĀRVALDE AKNĪSTES NOVADS<br />

"VECMUIŽA", ASARE, ASARES PAGASTS, AKNĪSTES<br />

NOVADS, JĒKABPILS RAJONS, LV-5210<br />

Ir<br />

501 GĀRSENES KULTŪRAS NAMS AKNĪSTES NOVADS<br />

"AKĀCIJAS", GĀRSENE, GĀRSENES PAGASTS, AKNĪSTES<br />

NOVADS, JĒKABPILS RAJONS, LV-5218<br />

Ir<br />

ALOJAS NOVADS<br />

606 ALOJAS KULTŪRAS NAMS ALOJAS NOVADS<br />

JŪRAS IELA 13, ALOJA, ALOJAS NOVADS, LIMBAŽU<br />

RAJONS, LV-4064<br />

Ir<br />

609 STAICELES DIENAS APRŪPES CENTRS ALOJAS NOVADS<br />

PARKA IELA 2, STAICELE, ALOJAS NOVADS, LIMBAŽU<br />

RAJONS, LV-4043<br />

Ir<br />

610 BRASLAVAS PAGASTA PADOME ALOJAS NOVADS<br />

"KALNĀRES", BRASLAVAS PAGASTS, ALOJAS NOVADS,<br />

LIMBAŽU RAJONS, LV-4068<br />

Nav<br />

611 OZOLMUIŽAS PILS ALOJAS NOVADS<br />

"OZOLMUIŽAS PILS", OZOLMUIŽA, BRĪVZEMNIEKU<br />

PAGASTS, ALOJAS NOVADS, LIMBAŽU RAJONS, LV-4063<br />

Nav<br />

612 SABIEDRISKAIS CENTRS ALOJAS NOVADS<br />

"SABIEDRISKAIS CENTRS", PUIKULE, BRĪVZEMNIEKU<br />

PAGASTS, ALOJAS NOVADS, LIMBAŽU RAJONS, LV-4063<br />

Ir<br />

ALSUNGAS NOVADS<br />

551 ALSUNGAS KULTŪRAS NAMS ALSUNGAS NOVADS<br />

ZIEDULEJAS IELA 1, ALSUNGA, ALSUNGAS NOVADS,<br />

KULDĪGAS RAJONS, LV-3306<br />

Ir


ALŪKSNES NOVADS<br />

293<br />

ALŪKSNES PILSĒTAS ADMINISTRATĪVĀ<br />

ĒKA<br />

ALŪKSNES NOVADS<br />

DĀRZA IELA 11, ALŪKSNE, ALŪKSNES NOVADS,<br />

ALŪKSNES RAJONS, LV-4301<br />

Ir<br />

294 ALŪKSNES PILSĒTAS SĀKUMSKOLA ALŪKSNES NOVADS<br />

LIELĀ EZERA IELA 26, ALŪKSNE, ALŪKSNES NOVADS,<br />

ALŪKSNES RAJONS, LV-4301<br />

Nav<br />

295 ALŪKSNES PILSĒTAS VIDUSSKOLA ALŪKSNES NOVADS<br />

KANAVIŅU IELA 14, ALŪKSNE, ALŪKSNES NOVADS,<br />

ALŪKSNES RAJONS, LV-4301<br />

Nav<br />

296<br />

SIA "ALŪKSNES ENERGOCELTNIEKS"<br />

ĒKA<br />

ALŪKSNES NOVADS<br />

APES IELA 4, ALŪKSNE, ALŪKSNES NOVADS, ALŪKSNES<br />

RAJONS, LV-4301<br />

Nav<br />

298 ALSVIĶU PAGASTA PĀRVALDE ALŪKSNES NOVADS<br />

"PAGASTNAMS", ALSVIĶI, ALSVIĶU PAGASTS, ALŪKSNES<br />

NOVADS, ALŪKSNES RAJONS, LV-4333<br />

Nav<br />

299 STRAUTIŅU PAMATSKOLA ALŪKSNES NOVADS<br />

"STRAUTIŅU PAMATSKOLA", STRAUTIŅI, ALSVIĶU<br />

PAGASTS, ALŪKSNES NOVADS, ALŪKSNES RAJONS, LV-<br />

4333<br />

Nav<br />

300 ANNAS PAGASTA PĀRVALDE ALŪKSNES NOVADS<br />

"SMILTIS", ANNA, ANNAS PAGASTS, ALŪKSNES NOVADS,<br />

ALŪKSNES RAJONS, LV-4341<br />

Ir<br />

302<br />

SPORTA, KULTŪRAS, INTEREŠU<br />

IZGLĪTĪBAS UN MŪŽIZGLĪTĪBAS<br />

CENTRS "DAILES"<br />

ALŪKSNES NOVADS<br />

"DAILES", JAUNZEMI, ILZENES PAGASTS, ALŪKSNES<br />

NOVADS, ALŪKSNES RAJONS, LV-4344<br />

Nav<br />

303 BEJAS BIBLIOTĒKA ALŪKSNES NOVADS<br />

"BEJAS SKOLA", BEJA, JAUNALŪKSNES PAGASTS,<br />

ALŪKSNES NOVADS, ALŪKSNES RAJONS, LV-4350<br />

Ir<br />

304 KOLBERĢA TAUTAS NAMS ALŪKSNES NOVADS<br />

"DĀLDERI", KOLBERĢIS, JAUNALŪKSNES PAGASTS,<br />

ALŪKSNES NOVADS, ALŪKSNES RAJONS, LV-4350<br />

Ir


305 JAUNANNAS TAUTAS NAMS ALŪKSNES NOVADS<br />

"ZĪLES", JAUNANNAS PAGASTS, ALŪKSNES NOVADS,<br />

ALŪKSNES RAJONS, LV-4340<br />

Ir<br />

306 JAUNLAICENES PAMATSKOLA ALŪKSNES NOVADS<br />

"LAZDIŅAS", JAUNLAICENE, JAUNLAICENES PAGASTS,<br />

ALŪKSNES NOVADS, ALŪKSNES RAJONS, LV-4336<br />

Nav<br />

307 KALNCEMPJU PAGASTA PĀRVALDE ALŪKSNES NOVADS<br />

"CEMPJI", KALNCEMPJI, KALNCEMPJU PAGASTS,<br />

ALŪKSNES NOVADS, ALŪKSNES RAJONS, LV-4342<br />

Nav<br />

308 LIEPNAS PAGASTA PĀRVALDE ALŪKSNES NOVADS<br />

"LIEPZIEDI", LIEPNA, LIEPNAS PAGASTS, ALŪKSNES<br />

NOVADS, ALŪKSNES RAJONS, LV-4354<br />

Nav<br />

309 MALIENAS TAUTAS NAMS ALŪKSNES NOVADS<br />

"BRENCI", BRENCI, MALIENAS PAGASTS, ALŪKSNES<br />

NOVADS, ALŪKSNES RAJONS, LV-4359<br />

Ir<br />

310 MĀLUPES PAGASTA PĀRVALDE ALŪKSNES NOVADS<br />

"DOKTORĀTS", MĀLUPE, MĀLUPES PAGASTS, ALŪKSNES<br />

NOVADS, ALŪKSNES RAJONS, LV-4358<br />

Ir<br />

311 MĀRKALNES TAUTAS NAMS ALŪKSNES NOVADS<br />

"PAGASTMĀJA", MĀRKALNE, MĀRKALNES PAGASTS,<br />

ALŪKSNES NOVADS, ALŪKSNES RAJONS, LV-4351<br />

Ir<br />

312 PEDEDZES TAUTAS NAMS ALŪKSNES NOVADS<br />

"KRUSTCELES", PEDEDZE, PEDEDZES PAGASTS,<br />

ALŪKSNES NOVADS, ALŪKSNES RAJONS, LV-4352<br />

Nav<br />

314 VECLAICENES PAGASTA PĀRVALDE ALŪKSNES NOVADS<br />

"VAIŅAGI", KORNETI, VECLAICENES PAGASTS, ALŪKSNES<br />

NOVADS, ALŪKSNES RAJONS, LV-4335<br />

Ir<br />

316 ZELTIŅU PAGASTA BIBLIOTĒKA ALŪKSNES NOVADS<br />

"TĒRCES" 10, ZELTIŅU PAGASTS, ALŪKSNES NOVADS,<br />

ALŪKSNES RAJONS, LV-4345<br />

Nav<br />

317 ZIEMERA PAGASTA PĀRVALDE ALŪKSNES NOVADS<br />

"PAGASTMĀJA", MĀRIŅKALNS, ZIEMERA PAGASTS,<br />

ALŪKSNES NOVADS, ALŪKSNES RAJONS, LV-4332<br />

Ir


AMATAS NOVADS<br />

367 LĪVU BIBLIOTĒKA AMATAS NOVADS<br />

ZVĀRTAS IELA 6, LĪVI, DRABEŠU PAGASTS, AMATAS<br />

NOVADS, CĒSU RAJONS, LV-4101<br />

Nav<br />

368 AMATAS <strong>NOVADA</strong> DOME AMATAS NOVADS<br />

"AUSMAS", DRABEŠI, DRABEŠU PAGASTS, AMATAS<br />

NOVADS, CĒSU RAJONS, LV-4101<br />

Ir<br />

369 AMATAS PAGASTA PĀRVALDE AMATAS NOVADS<br />

EGĻU IELA 1, ĢIKŠI, AMATAS PAGASTS, AMATAS NOVADS,<br />

CĒSU RAJONS, LV-4141<br />

Ir<br />

378 NĪTAURES PAGASTA PĀRVALDE AMATAS NOVADS<br />

"PAGASTA ĒKA", NĪTAURE, NĪTAURES PAGASTS, AMATAS<br />

NOVADS, CĒSU RAJONS, LV-4112<br />

Nav<br />

383 SKUJENES PAGASTA PĀRVALDE AMATAS NOVADS<br />

"GAISMAS", SKUJENE, SKUJENES PAGASTS, AMATAS<br />

NOVADS, CĒSU RAJONS, LV-4143<br />

Ir<br />

390 ZAUBES PAMATSKOLA AMATAS NOVADS<br />

"BĒRZAINES", ZAUBE, ZAUBES PAGASTS, AMATAS<br />

NOVADS, CĒSU RAJONS, LV-4113<br />

Ir<br />

APES NOVADS<br />

297 APES TAUTAS NAMS APES NOVADS<br />

SKOLAS IELA 4, APE, APES NOVADS, ALŪKSNES RAJONS,<br />

LV-4337<br />

Ir<br />

301 GAUJIENAS TAUTAS NAMS APES NOVADS<br />

"PILSKALNI", GAUJIENA, GAUJIENAS PAGASTS, APES<br />

NOVADS, ALŪKSNES RAJONS, LV-4339<br />

Nav<br />

313 TRAPENES KULTŪRAS NAMS APES NOVADS<br />

"BORMAŅI", TRAPENE, TRAPENES PAGASTS, APES<br />

NOVADS, ALŪKSNES RAJONS, LV-4348<br />

Nav


315 VIREŠU SAIETA NAMS APES NOVADS<br />

"MĀKONĪŠI", VIREŠI, VIREŠU PAGASTS, APES NOVADS,<br />

ALŪKSNES RAJONS, LV-4355<br />

Ir<br />

AUCES NOVADS<br />

425 KULTŪRAS CENTRS AUCES NOVADS<br />

AUSMAS IELA 3, AUCE, AUCES NOVADS, DOBELES<br />

RAJONS, LV-3708<br />

Ir<br />

429 MŪZIKAS UN MĀKSLAS SKOLA AUCES NOVADS<br />

SNIĶERES IELA 19, BĒNE, BĒNES PAGASTS, AUCES<br />

NOVADS, DOBELES RAJONS, LV-3711<br />

Nav<br />

433 TAUTAS NAMS AUCES NOVADS<br />

"KUMELIŅI", ĪLE, ĪLES PAGASTS, AUCES NOVADS,<br />

DOBELES RAJONS, LV-3716<br />

Nav<br />

436 PAGASTA PADOME AUCES NOVADS<br />

"EZERKRASTI", LIELAUCE, LIELAUCES PAGASTS, AUCES<br />

NOVADS, DOBELES RAJONS, LV-3723<br />

Nav<br />

442 PAGASTA PADOME AUCES NOVADS<br />

"STARIŅI", UKRI, UKRU PAGASTS, AUCES NOVADS,<br />

DOBELES RAJONS, LV-3729<br />

Ir<br />

443 PAGASTA PADOME AUCES NOVADS<br />

"PAGASTMĀJA", VĪTIŅI, VĪTIŅU PAGASTS, AUCES<br />

NOVADS, DOBELES RAJONS, LV-3708<br />

Nav<br />

ĀDAŽU NOVADS<br />

777 ĀDAŽU <strong>NOVADA</strong> DOME ĀDAŽU NOVADS<br />

GAUJAS IELA 33A, ĀDAŽI, ĀDAŽU NOVADS, RĪGAS<br />

RAJONS, LV-2164<br />

Ir<br />

BABĪTES NOVADS


778 BABĪTES VIDUSSKOLA BABĪTES NOVADS<br />

JŪRMALAS IELA 17, PIŅĶI, BABĪTES PAGASTS, BABĪTES<br />

NOVADS, RĪGAS RAJONS, LV-2107<br />

Nav<br />

795 SPORTA UN KULTŪRAS CENTRS BABĪTES NOVADS<br />

"PĪLĀDZĪŠI", SPUŅCIEMS, SALAS PAGASTS, BABĪTES<br />

NOVADS, RĪGAS RAJONS, LV-2105<br />

Nav<br />

BALDONES NOVADS<br />

761 BALDONES <strong>NOVADA</strong> DOME BALDONES NOVADS<br />

"PĀRUPES", BALDONES PAGASTS, BALDONES NOVADS,<br />

RĪGAS RAJONS, LV-2125<br />

Ir<br />

BALTINAVAS NOVADS<br />

322 BALTINAVAS <strong>NOVADA</strong> DOME BALTINAVAS NOVADS<br />

KĀRSAVAS IELA 16, BALTINAVA, BALTINAVAS NOVADS,<br />

BALVU RAJONS, LV-4594<br />

Nav<br />

BALVU NOVADS<br />

318 BALVU VALSTS ĢIMNĀZIJA BALVU NOVADS<br />

DĀRZA IELA 2, BALVI, BALVU NOVADS, BALVU RAJONS,<br />

LV-4501<br />

Ir<br />

319 BALVU KULTŪRAS UN ATPŪTAS CENTRS BALVU NOVADS<br />

BRĪVĪBAS IELA 61, BALVI, BALVU NOVADS, BALVU<br />

RAJONS, LV-4501<br />

Ir<br />

320 BALVU AMATNIECĪBAS VIDUSSKOLA BALVU NOVADS<br />

VIDZEMES IELA 26, BALVI, BALVU NOVADS, BALVU<br />

RAJONS, LV-4501<br />

Ir<br />

323 TAUTAS NAMS BALVU NOVADS<br />

"PAGASTMĀJA", NAUDASKALNS, BALVU PAGASTS, BALVU<br />

NOVADS, BALVU RAJONS, LV-4561<br />

Ir


324 BĒRZKALNES PAGASTA PĀRVALDE BALVU NOVADS<br />

ŪDRU IELA 1, BĒRZKALNE, BĒRZKALNES PAGASTS, BALVU<br />

NOVADS, BALVU RAJONS, LV-4590<br />

Nav<br />

325 BĒRZPILS PAGASTA SAIETA NAMS BALVU NOVADS<br />

DĀRZA IELA 25A, BĒRZPILS, BĒRZPILS PAGASTS, BALVU<br />

NOVADS, BALVU RAJONS, LV-4576<br />

Nav<br />

326 BRIEŽUCIEMA PAGASTA PĀRVALDE BALVU NOVADS<br />

"PAGASTMĀJA", BRIEŽUCIEMS, BRIEŽUCIEMA PAGASTS,<br />

BALVU NOVADS, BALVU RAJONS, LV-4595<br />

Nav<br />

327 KRIŠJĀŅU PAGASTA PĀRVALDE BALVU NOVADS<br />

JAUNATNES IELA 3-6, KRIŠJĀŅI, KRIŠJĀŅU PAGASTS,<br />

BALVU NOVADS, BALVU RAJONS, LV-4574<br />

Nav<br />

328 KUBULU PAGASTA PĀRVALDE BALVU NOVADS<br />

BALVU IELA 15, KURNA, KUBULU PAGASTS, BALVU<br />

NOVADS, BALVU RAJONS, LV-4566<br />

Ir<br />

331 LAZDULEJAS PAGASTA PĀRVALDE BALVU NOVADS<br />

"ADMINISTRATĪVĀ ĒKA", EGĻUCIEMS, LAZDULEJAS<br />

PAGASTS, BALVU NOVADS, BALVU RAJONS, LV-4592<br />

Nav<br />

336 TILŽAS PAGASTA PĀRVALDE BALVU NOVADS<br />

BRĪVĪBAS IELA 3A, TILŽA, TILŽAS PAGASTS, BALVU<br />

NOVADS, BALVU RAJONS, LV-4572<br />

Nav<br />

337 VECTILŽAS PAGASTA PĀRVALDE BALVU NOVADS<br />

MELDERU IELA 2, VECTILŽA, VECTILŽAS PAGASTS, BALVU<br />

NOVADS, BALVU RAJONS, LV-4571<br />

Nav<br />

339 VĪKSNAS PAGASTA PĀRVALDE BALVU NOVADS<br />

"MIERIŅI", VĪKSNA, VĪKSNAS PAGASTS, BALVU NOVADS,<br />

BALVU RAJONS, LV-4580<br />

Ir<br />

BAUSKAS NOVADS<br />

341 BAUSKAS VALSTS ĢIMNĀZIJA BAUSKAS NOVADS<br />

UZVARAS IELA 10, BAUSKA, BAUSKAS NOVADS, BAUSKAS<br />

RAJONS, LV-3901<br />

Nav


342 BAUSKAS KULTŪRAS CENTRS BAUSKAS NOVADS<br />

KALNA IELA 18, BAUSKA, BAUSKAS NOVADS, BAUSKAS<br />

RAJONS, LV-3901<br />

Ir<br />

343 BAUSKAS 2.VIDUSSKOLA BAUSKAS NOVADS<br />

DĀRZA IELA 9, BAUSKA, BAUSKAS NOVADS, BAUSKAS<br />

RAJONS, LV-3901<br />

Ir<br />

345 BRUNAVAS PAGASTA PĀRVALDE BAUSKAS NOVADS<br />

"ĒRGĻI", ĒRGĻI, BRUNAVAS PAGASTS, BAUSKAS NOVADS,<br />

BAUSKAS RAJONS, LV-3907<br />

Ir<br />

346 CERAUKSTES PAGASTA PĀRVALDE BAUSKAS NOVADS<br />

"TAUTAS NAMS", CERAUKSTE, CERAUKSTES PAGASTS,<br />

BAUSKAS NOVADS, BAUSKAS RAJONS, LV-3908<br />

Ir<br />

347 CODES PAMATSKOLA BAUSKAS NOVADS<br />

"VIRSAIŠI", CODE, CODES PAGASTS, BAUSKAS NOVADS,<br />

BAUSKAS RAJONS, LV-3910<br />

Ir<br />

348 KULTŪRAS CENTRS "DĀVIS" BAUSKAS NOVADS<br />

MIERA IELA 1A, DĀVIŅI, DĀVIŅU PAGASTS, BAUSKAS<br />

NOVADS, BAUSKAS RAJONS, LV-3929<br />

Nav<br />

349 UZVARAS VIDUSSKOLA BAUSKAS NOVADS<br />

SPORTA IELA 3, UZVARA, GAILĪŠU PAGASTS, BAUSKAS<br />

NOVADS, BAUSKAS RAJONS, LV-3931<br />

Nav<br />

351 ĪSLĪCES KULTŪRAS NAMS BAUSKAS NOVADS<br />

"RĪTAUSMAS", RĪTAUSMAS, ĪSLĪCES PAGASTS, BAUSKAS<br />

NOVADS, BAUSKAS RAJONS, LV-3901<br />

Ir<br />

352<br />

DAUDZFUNKCIONĀLAIS CENTRS<br />

"STRĒLNIEKI"<br />

BAUSKAS NOVADS<br />

"BĒRZU PAMATSKOLA", STRĒLNIEKI, MEŽOTNES<br />

PAGASTS, BAUSKAS NOVADS, BAUSKAS RAJONS, LV-3926 Ir<br />

358 VECSAULES PAGASTA PĀRVALDE BAUSKAS NOVADS<br />

"PAGASTMĀJA", VECSAULE, VECSAULES PAGASTS,<br />

BAUSKAS NOVADS, BAUSKAS RAJONS, LV-3932<br />

Ir<br />

BEVERĪNAS NOVADS


905 TRIKĀTAS KULTŪRAS NAMS BEVERĪNAS NOVADS<br />

NĀKOTNES IELA 2, TRIKĀTA, TRIKĀTAS PAGASTS,<br />

BEVERĪNAS NOVADS, VALMIERAS RAJONS, LV-4731<br />

Ir<br />

920 BRENGUĻU SĀKUMSKOLA BEVERĪNAS NOVADS<br />

"AVOTKALNI", BRENGUĻI, BRENGUĻU PAGASTS,<br />

BEVERĪNAS NOVADS, VALMIERAS RAJONS, LV-4245<br />

Ir<br />

925 BEVERĪNAS <strong>NOVADA</strong> DOME BEVERĪNAS NOVADS<br />

"PAGASTMĀJA", MŪRMUIŽA, KAUGURU PAGASTS,<br />

BEVERĪNAS NOVADS, VALMIERAS RAJONS, LV-4224<br />

Ir<br />

BROCĒNU NOVADS<br />

805 BROCĒNU KULTŪRAS CENTRS BROCĒNU NOVADS<br />

LIELCIECERES IELA 10, BROCĒNI, BROCĒNU NOVADS,<br />

SALDUS RAJONS, LV-3851<br />

Ir<br />

806 PĀRVALDES ĒKA BROCĒNU NOVADS<br />

"IEVAS", BLĪDENE, BLĪDENES PAGASTS, BROCĒNU<br />

NOVADS, SALDUS RAJONS, LV-3852<br />

Nav<br />

807 KANTORA ĒKA BROCĒNU NOVADS<br />

"KANTORA ĒKA", REMTE, REMTES PAGASTS, BROCĒNU<br />

NOVADS, SALDUS RAJONS, LV-3871<br />

Ir<br />

809 TAUTAS NAMS BROCĒNU NOVADS<br />

"TAUTAS NAMS", SATIĶI, GAIĶU PAGASTS, BROCĒNU<br />

NOVADS, SALDUS RAJONS, LV-3873<br />

Ir<br />

BURTNIEKU NOVADS<br />

895 ĒVELES PAGASTA BIBLIOTĒKA BURTNIEKU NOVADS<br />

"PĀVULĒNI", ĒVELE, ĒVELES PAGASTS, BURTNIEKU<br />

NOVADS, VALMIERAS RAJONS, LV-4712<br />

Ir<br />

921<br />

BURTNIEKU PAGASTA KULTŪRAS<br />

CENTRS<br />

BURTNIEKU NOVADS<br />

JAUNATNES IELA 15, BURTNIEKI, BURTNIEKU PAGASTS,<br />

BURTNIEKU NOVADS, VALMIERAS RAJONS, LV-4206<br />

Ir


930 MATĪŠU PAGASTA PĀRVALDE BURTNIEKU NOVADS<br />

UPES IELA 22, MATĪŠI, MATĪŠU PAGASTS, BURTNIEKU<br />

NOVADS, VALMIERAS RAJONS, LV-4210<br />

Nav<br />

933 RENCĒNU PAGASTA KULTŪRAS NAMS BURTNIEKU NOVADS<br />

VALMIERAS IELA 12, RENCĒNI, RENCĒNU PAGASTS,<br />

BURTNIEKU NOVADS, VALMIERAS RAJONS, LV-4232<br />

Ir<br />

937 VALMIERAS PAGASTA KULTŪRAS NAMS BURTNIEKU NOVADS<br />

VANAGU IELA 4, VALMIERMUIŽA, VALMIERAS PAGASTS,<br />

BURTNIEKU NOVADS, VALMIERAS RAJONS, LV-4219<br />

Ir<br />

938 VECATES PAGASTA PĀRVALDE BURTNIEKU NOVADS<br />

"PAGASTNAMS", VECATE, VECATES PAGASTS, BURTNIEKU<br />

NOVADS, VALMIERAS RAJONS, LV-4211<br />

Nav<br />

CARNIKAVAS NOVADS<br />

779 CARNIKAVAS <strong>NOVADA</strong> PAMATSKOLA CARNIKAVAS NOVADS<br />

NĀKOTNES IELA 1, CARNIKAVA, CARNIKAVAS NOVADS,<br />

RĪGAS RAJONS, LV-2163<br />

Ir<br />

960<br />

BRĪVĀ LAIKA PAVADĪŠANAS CENTRS<br />

"KADIĶIS"<br />

CARNIKAVAS NOVADS<br />

CĪRUĻU IELA 10, KALNGALE, CARNIKAVAS NOVADS,<br />

RĪGAS RAJONS, LV-2163<br />

Ir<br />

CESVAINES NOVADS<br />

655 CESVAINES KULTŪRAS NAMS CESVAINES NOVADS<br />

PILS IELA 8, CESVAINE, CESVAINES NOVADS, MADONAS<br />

RAJONS, LV-4871<br />

Ir<br />

953 KRAUKĻU SKOLA CESVAINES NOVADS<br />

"KRAUKĻU SKOLA", CESVAINES PAGASTS, CESVAINES<br />

NOVADS, MADONAS RAJONS, LV-4871<br />

Ir<br />

CĒSU NOVADS


362 PASTARIŅA PAMATSKOLA CĒSU NOVADS<br />

RAUNAS IELA 7, CĒSIS, CĒSU NOVADS, CĒSU RAJONS, LV-<br />

4101<br />

Nav<br />

363 FIRMA "CATA" CĒSU NOVADS<br />

JĀŅA PORUKA IELA 8, CĒSIS, CĒSU NOVADS, CĒSU<br />

RAJONS, LV-4101<br />

Ir<br />

364 1.PAMATSKOLA CĒSU NOVADS<br />

GAUJAS IELA 17, CĒSIS, CĒSU NOVADS, CĒSU RAJONS,<br />

LV-4101<br />

Nav<br />

365 VALSTS ĢIMNĀZIJA CĒSU NOVADS<br />

LEONA PAEGLES IELA 1, CĒSIS, CĒSU NOVADS, CĒSU<br />

RAJONS, LV-4101<br />

Nav<br />

387 PAGASTA PĀRVALDE CĒSU NOVADS<br />

"KAĶUKROGS", VAIVES PAGASTS, CĒSU NOVADS, CĒSU<br />

RAJONS, LV-4136<br />

Nav<br />

CIBLAS NOVADS<br />

631<br />

CIBLAS <strong>NOVADA</strong> ADMINISTRATĪVAIS<br />

CENTRS<br />

CIBLAS NOVADS<br />

"<strong>DOMES</strong> NAMS", BLONTI, BLONTU PAGASTS, CIBLAS<br />

NOVADS, LUDZAS RAJONS, LV-5706<br />

Ir<br />

633 CIBLAS PAGASTA PĀRVALDE CIBLAS NOVADS<br />

"PAGASTMĀJA", CIBLA, CIBLAS PAGASTS, CIBLAS<br />

NOVADS, LUDZAS RAJONS, LV-5709<br />

Nav<br />

634 LĪDUMNIEKU PAGASTA PĀRVALDE CIBLAS NOVADS<br />

"ZVĀRGUĻI", LĪDUMNIEKI, LĪDUMNIEKU PAGASTS, CIBLAS<br />

NOVADS, LUDZAS RAJONS, LV-5719<br />

Ir<br />

649 PUŠMUCOVAS TAUTAS NAMS CIBLAS NOVADS<br />

"TAUTAS NAMS", PUŠMUCOVA, PUŠMUCOVAS PAGASTS,<br />

CIBLAS NOVADS, LUDZAS RAJONS, LV-5742<br />

Ir<br />

652 ZVIRGZDENES PAGASTA PĀRVALDE CIBLAS NOVADS<br />

"VALDE", ZVIRGZDENE, ZVIRGZDENES PAGASTS, CIBLAS<br />

NOVADS, LUDZAS RAJONS, LV-5752<br />

Nav


DAGDAS NOVADS<br />

522 DAGDAS TAUTAS NAMS DAGDAS NOVADS<br />

ALEJAS IELA 29, DAGDA, DAGDAS NOVADS, KRĀSLAVAS<br />

RAJONS, LV-5674<br />

Ir<br />

523 ANDRUPENES PAGASTA PĀRVALDE DAGDAS NOVADS<br />

SKOLAS IELA 3, ANDRUPENE, ANDRUPENES PAGASTS,<br />

DAGDAS NOVADS, KRĀSLAVAS RAJONS, LV-5687<br />

Nav<br />

524 ANDZEĻU PAGASTA PĀRVALDE DAGDAS NOVADS<br />

"AUSEKĻI", ANDZEĻI, ANDZEĻU PAGASTS, DAGDAS<br />

NOVADS, KRĀSLAVAS RAJONS, LV-5696<br />

Nav<br />

525 ASŪNES PAGASTA PĀRVALDE DAGDAS NOVADS<br />

DĀRZA IELA 1, ASŪNE, ASŪNES PAGASTS, DAGDAS<br />

NOVADS, KRĀSLAVAS RAJONS, LV-5676<br />

Nav<br />

527 BĒRZIŅU TAUTAS NAMS DAGDAS NOVADS<br />

BĒRZU IELA 2, POREČJE, BĒRZIŅU PAGASTS, DAGDAS<br />

NOVADS, KRĀSLAVAS RAJONS, LV-5697<br />

Nav<br />

528 KULTŪRAS NAMS OZOLIŅOS DAGDAS NOVADS<br />

"ŠUPOLES", OZOLIŅI, DAGDAS PAGASTS, DAGDAS<br />

NOVADS, KRĀSLAVAS RAJONS, LV-5674<br />

Nav<br />

529 EZERNIEKU PAGSTA PĀRVALDE DAGDAS NOVADS<br />

"PAGASTMĀJA", EZERNIEKI, EZERNIEKU PAGASTS,<br />

DAGDAS NOVADS, KRĀSLAVAS RAJONS, LV-5692<br />

Nav<br />

537 KONSTANTINOVAS PAGASTA PĀRVALDE DAGDAS NOVADS<br />

SAULES IELA 7, KONSTANTINOVA, KONSTANTINOVAS<br />

PAGASTS, DAGDAS NOVADS, KRĀSLAVAS RAJONS, LV-<br />

5680<br />

Nav<br />

538 ĶEPOVAS SAIETU NAMS DAGDAS NOVADS<br />

"PAGASTMĀJA", NEIKŠĀNI, ĶEPOVAS PAGASTS, DAGDAS<br />

NOVADS, KRĀSLAVAS RAJONS, LV-5677<br />

Ir<br />

542 SVARIŅU TAUTAS NAMS DAGDAS NOVADS<br />

SKOLAS IELA 13, SVARINCI, SVARIŅU PAGASTS, DAGDAS<br />

NOVADS, KRĀSLAVAS RAJONS, LV-5698<br />

Nav


543 ŠĶAUNES TAUTAS NAMS DAGDAS NOVADS<br />

"TAUTAS NAMS", ŠĶAUNE, ŠĶAUNES PAGASTS, DAGDAS<br />

NOVADS, KRĀSLAVAS RAJONS, LV-5695<br />

Nav<br />

DAUGAVPILS<br />

159<br />

PAŠVALDĪBAS BUDŽETA IESTĀDE<br />

LATVIEŠU KULTŪRAS CENTRS<br />

DAUGAVPILS RĪGAS IELA 22A, DAUGAVPILS, LV-5401 Nav<br />

160 DAUGAVPILS UNIVERSITĀTE DAUGAVPILS VIENĪBAS IELA 13, DAUGAVPILS, LV-5401 Nav<br />

161 DAUGAVPILS CENTRA VIDUSSKOLA DAUGAVPILS KANDAVAS IELA 17, DAUGAVPILS, LV-5401 Nav<br />

162 A/S "DAUGAVPILS SILTUMTĪKLI" DAUGAVPILS 18. NOVEMBRA IELA 4, DAUGAVPILS, LV-5401 Ir<br />

163<br />

DAUGAVPILS PILSĒTAS <strong>DOMES</strong><br />

SOCIĀLO LIETU PĀRVALDES SOCIĀLĀS<br />

APRŪPES UN REHABILITĀCIJAS DIENAS<br />

CENTRS<br />

DAUGAVPILS LIEPĀJAS IELA 4, DAUGAVPILS, LV-5417 Ir<br />

164<br />

RUĢEĻU PIRMSSKOLAS IZGLĪTĪBAS<br />

IESTĀDE<br />

DAUGAVPILS GAISMAS IELA 9, DAUGAVPILS, LV-5414 Nav<br />

165 POĻU KULTŪRAS CENTRS DAUGAVPILS VARŠAVAS IELA 30, DAUGAVPILS, LV-5404 Nav<br />

166 17. VIDUSSKOLA DAUGAVPILS VALMIERAS IELA 5, DAUGAVPILS, LV-5404 Nav<br />

167 10. VIDUSSKOLA DAUGAVPILS TAUTAS IELA 11, DAUGAVPILS, LV-5404 Nav


168 12. VIDUSSKOLA DAUGAVPILS KAUŅAS IELA 8, DAUGAVPILS, LV-5404 Nav<br />

169 KRIEVU VIDUSSKOLA-LICEJS DAUGAVPILS TAUTAS IELA 59, DAUGAVPILS, LV-5404 Nav<br />

170 15. VIDUSSKOLA DAUGAVPILS VALKAS IELA 4, DAUGAVPILS, LV-5417 Nav<br />

171 DAUGAVPILS VALSTS TEHNIKUMS DAUGAVPILS MENDEĻEJEVA IELA 1, DAUGAVPILS, LV-5410 Nav<br />

172<br />

LOGOPĒDISKĀ INTERNĀTPAMATSKOLA-<br />

ATTĪSTĪBAS CENTRS<br />

DAUGAVPILS ABAVAS IELA 1, DAUGAVPILS, LV-5417 Nav<br />

173<br />

DAUGAVPILS PILSĒTAS <strong>DOMES</strong><br />

IESTĀDE "KULTŪRAS PILS"<br />

DAUGAVPILS SMILŠU IELA 92, DAUGAVPILS, LV-5410 Ir<br />

174 11. PAMATSKOLA DAUGAVPILS ARHITEKTU IELA 10, DAUGAVPILS, LV-5410 Nav<br />

175<br />

DAUGAVPILS PILSĒTAS <strong>DOMES</strong><br />

IESTĀDE "KULTŪRAS PILS"<br />

DAUGAVPILS SMILŠU IELA 92, DAUGAVPILS, LV-5410 Ir<br />

176<br />

FORŠTADTES KULTŪRAS NAMS UN<br />

JAUNATNES INICIATĪVU CENTRS<br />

DAUGAVPILS VIDZEMES IELA 41, DAUGAVPILS, LV-5422 Nav<br />

177 SPORTA BĀZE "MEŽCIEMS" DAUGAVPILS PARKA IELA 2, DAUGAVPILS, LV-5401 Nav<br />

178<br />

DAUGAVPILS 7. PIRMSSKOLAS<br />

IZGLĪTĪBAS IESTĀDE<br />

DAUGAVPILS TARTU IELA 8, DAUGAVPILS, LV-5422 Nav


179 DAUGAVPILS 16. VIDUSSKOLA DAUGAVPILS AVEŅU IELA 40, DAUGAVPILS, LV-5422 Nav<br />

180 J.RAIŅA DAUGAVPILS 6. VIDUSSKOLA DAUGAVPILS KOMUNĀLĀ IELA 2, DAUGAVPILS, LV-5418 Nav<br />

181 LIKVIDĒTĀS 8. PAMATSKOLAS ĒKA DAUGAVPILS ŪDENS IELA 24, DAUGAVPILS, LV-5415 Nav<br />

182 13. VIDUSSKOLA DAUGAVPILS VALKAS IELA 4A, DAUGAVPILS, LV-5417 Nav<br />

183<br />

SIA "DAUGAVPILS REĢIONĀLĀ<br />

SLIMNĪCA"<br />

DAUGAVPILS 18. NOVEMBRA IELA 311, DAUGAVPILS, LV-5413 Nav<br />

184<br />

22. PIRMSSKOLAS IZGLĪTĪBAS<br />

IESTĀDE<br />

DAUGAVPILS POLIGONA IELA 50, DAUGAVPILS, LV-5413 Nav<br />

185 DAUGAVPILS CENTRA VIDUSSKOLA DAUGAVPILS KANDAVAS IELA 17, DAUGAVPILS, LV-5401 Nav<br />

186 DAUGAVPILS 16. VIDUSSKOLA DAUGAVPILS AVEŅU IELA 40, DAUGAVPILS, LV-5422 Nav<br />

187 VIENĪBAS PAMATSKOLA DAUGAVPILS ĢIMNĀZIJAS IELA 32, DAUGAVPILS, LV-5401 Ir<br />

188 6. PIRMSSKOLAS IZGLĪTĪBAS IESTĀDE DAUGAVPILS ŅEKRASOVA IELA 7, DAUGAVPILS, LV-5415 Nav<br />

DAUGAVPILS NOVADS


397 AMBEĻU PAGASTA PĀRVALDE DAUGAVPILS NOVADS<br />

PARKA IELA 6, AMBEĻI, AMBEĻU PAGASTS, DAUGAVPILS<br />

NOVADS, DAUGAVPILS RAJONS, LV-5438<br />

Nav<br />

398 BIĶERNIEKU PAGASTA PĀRVALDE DAUGAVPILS NOVADS<br />

SAULES IELA 4, BIĶERNIEKI, BIĶERNIEKU PAGASTS,<br />

DAUGAVPILS NOVADS, DAUGAVPILS RAJONS, LV-5440<br />

Ir<br />

399 DEMENES KULTŪRAS NAMS DAUGAVPILS NOVADS<br />

BRIĢENES IELA 2, DEMENE, DEMENES PAGASTS,<br />

DAUGAVPILS NOVADS, DAUGAVPILS RAJONS, LV-5442<br />

Ir<br />

400<br />

KUMBUĻU IEDZĪVOTĀJU PAKALPOJUMU<br />

CENTRS<br />

DAUGAVPILS NOVADS<br />

UPES IELA 6, KUMBUĻI, DEMENES PAGASTS, DAUGAVPILS<br />

NOVADS, DAUGAVPILS RAJONS, LV-5442<br />

Ir<br />

401 DUBNAS PAGASTA KULTŪRAS NAMS DAUGAVPILS NOVADS<br />

NĀKOTNES IELA 1A, DUBNA, DUBNAS PAGASTS,<br />

DAUGAVPILS NOVADS, DAUGAVPILS RAJONS, LV-5443<br />

Ir<br />

404 KALKŪNES PAGASTA PĀRVALDE DAUGAVPILS NOVADS<br />

ĶIEĢEĻU IELA 4, KALKŪNI, KALKŪNES PAGASTS,<br />

DAUGAVPILS NOVADS, DAUGAVPILS RAJONS, LV-5449<br />

Nav<br />

405 KALUPES PAGASTA PĀRVALDE DAUGAVPILS NOVADS<br />

EZERU IELA 6, KALUPE, KALUPES PAGASTS, DAUGAVPILS<br />

NOVADS, DAUGAVPILS RAJONS, LV-5450<br />

Nav<br />

406 LAUCESAS PAGASTA PĀRVALDE DAUGAVPILS NOVADS<br />

MIERA IELA 26, MIRNIJS, LAUCESAS PAGASTS,<br />

DAUGAVPILS NOVADS, DAUGAVPILS RAJONS, LV-5461<br />

Nav<br />

407 LĪKSNAS PAGASTA KULTŪRAS NAMS DAUGAVPILS NOVADS<br />

DAUGAVAS IELA 8, LĪKSNA, LĪKSNAS PAGASTS,<br />

DAUGAVPILS NOVADS, DAUGAVPILS RAJONS, LV-5456<br />

Ir<br />

408 JAUNIEŠU CENTRS DAUGAVPILS NOVADS<br />

SKOLAS IELA 2A, MAĻINOVA, MAĻINOVAS PAGASTS,<br />

DAUGAVPILS NOVADS, DAUGAVPILS RAJONS, LV-5459<br />

Ir<br />

409 MEDUMU PAGASTA PĀRVALDE DAUGAVPILS NOVADS<br />

ALEJAS IELA 2, MEDUMI, MEDUMU PAGASTS, DAUGAVPILS<br />

NOVADS, DAUGAVPILS RAJONS, LV-5460<br />

Ir


410 NAUJENES PAGASTA PĀRVALDES ĒKA DAUGAVPILS NOVADS<br />

SKOLAS IELA 6, NAUJENE, NAUJENES PAGASTS,<br />

DAUGAVPILS NOVADS, DAUGAVPILS RAJONS, LV-5462<br />

Ir<br />

411<br />

NAUJENES JAUNATNES INICIATĪVAS UN<br />

SPORTA CENTRS<br />

DAUGAVPILS NOVADS<br />

DAUGAVAS IELA 34, KRAUJA, NAUJENES PAGASTS,<br />

DAUGAVPILS NOVADS, DAUGAVPILS RAJONS, LV-5451<br />

Ir<br />

412<br />

NAUJENES SOCIĀLO PAKALPOJUMU UN<br />

SOCIĀLĀS PALĪDZĪBAS CENTRS<br />

DAUGAVPILS NOVADS<br />

18. NOVEMBRA IELA 392, VECSTROPI, NAUJENES<br />

PAGASTS, DAUGAVPILS NOVADS, DAUGAVPILS RAJONS,<br />

LV-5413<br />

Nav<br />

413 NAUJENES KULTŪRAS CENTRS DAUGAVPILS NOVADS<br />

MUZEJA IELA 6, LOCIKI, NAUJENES PAGASTS,<br />

DAUGAVPILS NOVADS, DAUGAVPILS RAJONS, LV-5458<br />

Nav<br />

414 NĪCGALES PAGASTA TAUTAS NAMS DAUGAVPILS NOVADS<br />

SKOLAS IELA 17, NĪCGALE, NĪCGALES PAGASTS,<br />

DAUGAVPILS NOVADS, DAUGAVPILS RAJONS, LV-5463<br />

Nav<br />

415 SALIENAS PAGASTA PĀRVALDE DAUGAVPILS NOVADS<br />

CENTRĀLES IELA 24, SALIENA, SALIENAS PAGASTS,<br />

DAUGAVPILS NOVADS, DAUGAVPILS RAJONS, LV-5469<br />

Ir<br />

416 SKRUDALIENAS PAGASTA PĀRVALDE DAUGAVPILS NOVADS<br />

SKAISTA IELA 9, SILENE, SKRUDALIENAS PAGASTS,<br />

DAUGAVPILS NOVADS, DAUGAVPILS RAJONS, LV-5470<br />

Ir<br />

417 SVENTES PAGASTA TAUTAS NAMS DAUGAVPILS NOVADS<br />

ALEJAS IELA 13, SVENTE, SVENTES PAGASTS,<br />

DAUGAVPILS NOVADS, DAUGAVPILS RAJONS, LV-5473<br />

Ir<br />

418 TABORES PAGASTA PĀRVALDE DAUGAVPILS NOVADS<br />

OKTOBRA IELA 2A, TABORE, TABORES PAGASTS,<br />

DAUGAVPILS NOVADS, DAUGAVPILS RAJONS, LV-5461<br />

Nav<br />

419 VABOLES PAGASTA KULTŪRAS NAMS DAUGAVPILS NOVADS<br />

"SAIETA NAMS", VABOLE, VABOLES PAGASTS,<br />

DAUGAVPILS NOVADS, DAUGAVPILS RAJONS, LV-5477<br />

Nav<br />

420 VECSALIENAS PAGASTA PĀRVALDE DAUGAVPILS NOVADS<br />

"ČERVONKAS PILS", ČERVONKA, VECSALIENAS PAGASTS,<br />

DAUGAVPILS NOVADS, DAUGAVPILS RAJONS, LV-5476<br />

Nav


421 VIŠĶU PAGASTA PĀRVALDE DAUGAVPILS NOVADS<br />

SKOLAS IELA 17, ŠPOĢI, VIŠĶU PAGASTS, DAUGAVPILS<br />

NOVADS, DAUGAVPILS RAJONS, LV-5481<br />

Ir<br />

DOBELES NOVADS<br />

422 DOBELES KULTŪRAS NAMS DOBELES NOVADS<br />

BAZNĪCAS IELA 6, DOBELE, DOBELES NOVADS, DOBELES<br />

RAJONS, LV-3701<br />

Ir<br />

423 DOBELES MŪZIKAS SKOLA DOBELES NOVADS<br />

SKOLAS IELA 2, DOBELE, DOBELES NOVADS, DOBELES<br />

RAJONS, LV-3701<br />

Nav<br />

424 DOBELES <strong>NOVADA</strong> DOME DOBELES NOVADS<br />

BRĪVĪBAS IELA 17, DOBELE, DOBELES NOVADS, DOBELES<br />

RAJONS, LV-3701<br />

Ir<br />

426 ANNENIEKU PAGASTA PĀRVALDE DOBELES NOVADS<br />

SKOLAS IELA 2, KAĶENIEKI, ANNENIEKU PAGASTS,<br />

DOBELES NOVADS, DOBELES RAJONS, LV-3718<br />

Ir<br />

427 AURU PAGASTA PĀRVALDE DOBELES NOVADS<br />

SKOLAS IELA 8, AURI, AURU PAGASTS, DOBELES<br />

NOVADS, DOBELES RAJONS, LV-3710<br />

Nav<br />

428 GARDENES PAMATSKOLA DOBELES NOVADS<br />

PRIEŽU IELA 21, GARDENE, AURU PAGASTS, DOBELES<br />

NOVADS, DOBELES RAJONS, LV-3704<br />

Nav<br />

430 BĒRZES PAGASTA PĀRVALDE DOBELES NOVADS<br />

"4A", ŠĶIBE, BĒRZES PAGASTS, DOBELES NOVADS,<br />

DOBELES RAJONS, LV-3727<br />

Nav<br />

431 BIKSTU PAGASTA PĀRVALDE DOBELES NOVADS<br />

"LIEPZIEDI", BIKSTI, BIKSTU PAGASTS, DOBELES<br />

NOVADS, DOBELES RAJONS, LV-3713<br />

Ir<br />

434 JAUNBĒRZES PAGASTA PĀRVALDE DOBELES NOVADS<br />

CERIŅU IELA 2, JAUNBĒRZE, JAUNBĒRZES PAGASTS,<br />

DOBELES NOVADS, DOBELES RAJONS, LV-3717<br />

Nav


435 KRIMŪNU PAMATSKOLA DOBELES NOVADS<br />

"KRIMŪNU SKOLA", KRIMŪNAS, KRIMŪNU PAGASTS,<br />

DOBELES NOVADS, DOBELES RAJONS, LV-3719<br />

Nav<br />

437 NAUDĪTES PAMATSKOLA DOBELES NOVADS<br />

"NAUDĪTES SKOLA", NAUDĪTE, NAUDĪTES PAGASTS,<br />

DOBELES NOVADS, DOBELES RAJONS, LV-3724<br />

Ir<br />

438 PENKULES PAMATSKOLA DOBELES NOVADS<br />

"SKOLA", PENKULE, PENKULES PAGASTS, DOBELES<br />

NOVADS, DOBELES RAJONS, LV-3725<br />

Ir<br />

444 ZEBRENES PAGASTA PĀRVALDE DOBELES NOVADS<br />

"UPĪTES", ZEBRENE, ZEBRENES PAGASTS, DOBELES<br />

NOVADS, DOBELES RAJONS, LV-3731<br />

Nav<br />

DUNDAGAS NOVADS<br />

833 DUNDAGAS PILS DUNDAGAS NOVADS<br />

PILS IELA 14, DUNDAGA, DUNDAGAS PAGASTS,<br />

DUNDAGAS NOVADS, TALSU RAJONS, LV-3270<br />

Nav<br />

834 MAZIRBES SKOLA DUNDAGAS NOVADS<br />

"MAZIRBES SKOLA", MAZIRBE, KOLKAS PAGASTS,<br />

DUNDAGAS NOVADS, TALSU RAJONS, LV-3275<br />

Ir<br />

835 VĪDALES SKOLA DUNDAGAS NOVADS<br />

"VĪDALES SKOLA", VĪDALE, DUNDAGAS PAGASTS,<br />

DUNDAGAS NOVADS, TALSU RAJONS, LV-3277<br />

Nav<br />

836 VĀRPNIEKI DUNDAGAS NOVADS<br />

"VĀRPNIEKI", KAĻĶI, DUNDAGAS PAGASTS, DUNDAGAS<br />

NOVADS, TALSU RAJONS, LV-3278<br />

Nav<br />

840 KOLKAS TAUTAS NAMS DUNDAGAS NOVADS<br />

"TAUTAS NAMS", KOLKA, KOLKAS PAGASTS, DUNDAGAS<br />

NOVADS, TALSU RAJONS, LV-3275<br />

Ir<br />

DURBES NOVADS


574 DURBES <strong>NOVADA</strong> KULTŪRAS NAMS DURBES NOVADS<br />

SKOLAS IELA 5, DURBE, DURBES NOVADS, LIEPĀJAS<br />

RAJONS, LV-3440<br />

Ir<br />

575 BIJUSĪ PAGASTA PADOME DURBES NOVADS<br />

PARKA IELA 2, LIEĢI, TADAIĶU PAGASTS, DURBES<br />

NOVADS, LIEPĀJAS RAJONS, LV-3447<br />

Ir<br />

583 DUNALKAS KULTŪRAS NAMS "DANČI" DURBES NOVADS<br />

"DANČI", DUNALKA, DUNALKAS PAGASTS, DURBES<br />

NOVADS, LIEPĀJAS RAJONS, LV-3452<br />

Ir<br />

600 PAGASTA PADOME DURBES NOVADS<br />

"PAGASTNAMS", VECPILS, VECPILS PAGASTS, DURBES<br />

NOVADS, LIEPĀJAS RAJONS, LV-3441<br />

Ir<br />

ENGURES NOVADS<br />

868 ENGURES KULTŪRAS NAMS ENGURES NOVADS<br />

JŪRAS IELA 85, ENGURE, ENGURES PAGASTS, ENGURES<br />

NOVADS, TUKUMA RAJONS, LV-3113<br />

Ir<br />

872 LAPMEŽCIEMA TAUTAS NAMS ENGURES NOVADS<br />

LIEPU IELA 2, LAPMEŽCIEMS, LAPMEŽCIEMA PAGASTS,<br />

ENGURES NOVADS, TUKUMA RAJONS, LV-3118<br />

Ir<br />

877 SMĀRDES PAGASTMĀJA ENGURES NOVADS<br />

"PAGASTMĀJA", SMĀRDE, SMĀRDES PAGASTS, ENGURES<br />

NOVADS, TUKUMA RAJONS, LV-3129<br />

Ir<br />

878 MILZKALNES TAUTAS NAMS ENGURES NOVADS<br />

"ŠLOKENBEKAS MUIŽAS ANSAMBLIS", MILZKALNE,<br />

SMĀRDES PAGASTS, ENGURES NOVADS, TUKUMA<br />

RAJONS, LV-3148<br />

Ir<br />

ĒRGĻU NOVADS<br />

662 ĒRGĻU SAIETA NAMS ĒRGĻU NOVADS<br />

RĪGAS IELA 5, ĒRGĻI, ĒRGĻU PAGASTS, ĒRGĻU NOVADS,<br />

MADONAS RAJONS, LV-4840<br />

Ir


664 JUMURDAS PAGASTA PĀRVALDE ĒRGĻU NOVADS<br />

EZERA IELA 2, JUMURDA, JUMURDAS PAGASTS, ĒRGĻU<br />

NOVADS, MADONAS RAJONS, LV-4844<br />

Ir<br />

675<br />

ĢIMENES ATBALSTA CENTRA "ZĪĻUKS"<br />

ZĀLE "JAUNOZOLIŅI"<br />

ĒRGĻU NOVADS<br />

"JAUNOZOLIŅI", SIDRABIŅI, SAUSNĒJAS PAGASTS,<br />

ĒRGĻU NOVADS, MADONAS RAJONS, LV-4841<br />

Ir<br />

GARKALNES NOVADS<br />

781 GARKALNES <strong>NOVADA</strong> PADOME GARKALNES NOVADS<br />

BRĪVĪBAS GATVE 455, VIDZEMES PRIEKŠPILSĒTA, RĪGA,<br />

LV-1056<br />

Ir<br />

963 GARKALNES VIDUSSKOLA GARKALNES NOVADS<br />

VIDZEMES ŠOSEJA 34, GARKALNE, GARKALNES NOVADS,<br />

RĪGAS RAJONS, LV-2137<br />

Nav<br />

GROBIŅAS NOVADS<br />

576 GROBIŅAS PILSĒTAS SPORTA CENTRS GROBIŅAS NOVADS<br />

M. NAMIĶA IELA 2B, GROBIŅA, GROBIŅAS NOVADS,<br />

LIEPĀJAS RAJONS, LV-3430<br />

Ir<br />

580 KULTŪRAS NAMS GROBIŅAS NOVADS<br />

"TAUTAS NAMS", BĀRTAS PAGASTS, GROBIŅAS NOVADS,<br />

LIEPĀJAS RAJONS, LV-3482<br />

Ir<br />

586 PAGASTA PADOME GROBIŅAS NOVADS<br />

"ĀMUĻI", GAVIEZES PAGASTS, GROBIŅAS NOVADS,<br />

LIEPĀJAS RAJONS, LV-3431<br />

Nav<br />

593 PAGASTA PADOME GROBIŅAS NOVADS<br />

"PRIEDES", KAPSĒDE, MEDZES PAGASTS, GROBIŅAS<br />

NOVADS, LIEPĀJAS RAJONS, LV-3461<br />

Nav<br />

GULBENES NOVADS


GULBENES PILSĒTAS KULTŪRAS<br />

445<br />

CENTRS<br />

GULBENES NOVADS<br />

O. KALPAKA IELA 60, GULBENE, GULBENES NOVADS,<br />

GULBENES RAJONS, LV-4401<br />

Ir<br />

446 BEĻAVAS PAGASTA PĀRVALDE GULBENES NOVADS<br />

AVOTU IELA 2, BEĻAVA, BEĻAVAS PAGASTS, GULBENES<br />

NOVADS, GULBENES RAJONS, LV-4409<br />

Ir<br />

447 BEĻAVAS PAGASTA PĀRVALDE GULBENES NOVADS<br />

SAULES IELA 8, OZOLKALNS, BEĻAVAS PAGASTS,<br />

GULBENES NOVADS, GULBENES RAJONS, LV-4410<br />

Ir<br />

448 DAUKSTU PAGASTA PĀRVALDE GULBENES NOVADS<br />

DĀRZA IELA 10, STARI, DAUKSTU PAGASTS, GULBENES<br />

NOVADS, GULBENES RAJONS, LV-4417<br />

Ir<br />

450 DRUVIENAS PAGASTA KULTŪRAS NAMS GULBENES NOVADS<br />

"PAGASTMĀJA", DRUVIENA, DRUVIENAS PAGASTS,<br />

GULBENES NOVADS, GULBENES RAJONS, LV-4426<br />

Nav<br />

451 GALGAUSKAS PAGASTA PĀRVALDE GULBENES NOVADS<br />

"PAGASTNAMS", GALGAUSKA, GALGAUSKAS PAGASTS,<br />

GULBENES NOVADS, GULBENES RAJONS, LV-4428<br />

Ir<br />

452 JAUNGULBENES PAGASTA PĀRVALDE GULBENES NOVADS<br />

"GULBĪTS", GULBĪTIS, JAUNGULBENES PAGASTS,<br />

GULBENES NOVADS, GULBENES RAJONS, LV-4420<br />

Nav<br />

453 LEJASCIEMA PAGASTA KULTŪRAS NAMS GULBENES NOVADS<br />

RĪGAS IELA 20B, LEJASCIEMS, LEJASCIEMA PAGASTS,<br />

GULBENES NOVADS, GULBENES RAJONS, LV-4412<br />

Ir<br />

455 LITENES PAGASTA TAUTAS NAMS GULBENES NOVADS<br />

"PAGASTNAMS 1", LITENE, LITENES PAGASTS, GULBENES<br />

NOVADS, GULBENES RAJONS, LV-4405<br />

Nav<br />

456 LIZUMA PAGASTMĀJA GULBENES NOVADS<br />

"AKĀCIJAS", LIZUMS, LIZUMA PAGASTS, GULBENES<br />

NOVADS, GULBENES RAJONS, LV-4425<br />

Ir<br />

457 LĪGO PAGASTA KULTŪRAS NAMS GULBENES NOVADS<br />

"JAUNSTUKMAŅI", LĪGO, LĪGO PAGASTS, GULBENES<br />

NOVADS, GULBENES RAJONS, LV-4421<br />

Ir


458 RANKAS PAGASTA KULTŪRAS NAMS GULBENES NOVADS<br />

"AUSMAS", RANKA, RANKAS PAGASTS, GULBENES<br />

NOVADS, GULBENES RAJONS, LV-4416<br />

Ir<br />

459 STĀMERIENAS PAGASTA PĀRVALDE GULBENES NOVADS<br />

"VECSTĀMERIENA", VECSTĀMERIENA, STĀMERIENAS<br />

PAGASTS, GULBENES NOVADS, GULBENES RAJONS, LV-<br />

4406<br />

Nav<br />

460 KALNIENAS TAUTAS NAMS GULBENES NOVADS<br />

"KALNIENAS KLUBS", KALNIENA, STĀMERIENAS PAGASTS,<br />

GULBENES NOVADS, GULBENES RAJONS, LV-4407<br />

Nav<br />

461 STRADU PAGASTA PĀRVALDE GULBENES NOVADS<br />

PARKA IELA 10, GULBENE, GULBENES NOVADS,<br />

GULBENES RAJONS, LV-4404<br />

Ir<br />

462 STĀĶU PAMATSKOLA GULBENES NOVADS<br />

"STĀĶI 7", STĀĶI, STRADU PAGASTS, GULBENES NOVADS,<br />

GULBENES RAJONS, LV-4417<br />

Ir<br />

463 TIRZAS PAGASTA KULTŪRAS NAMS GULBENES NOVADS<br />

"BIEDRĪBAS NAMS", TIRZA, TIRZAS PAGASTS, GULBENES<br />

NOVADS, GULBENES RAJONS, LV-4424<br />

Nav<br />

IECAVAS NOVADS<br />

350 IECAVAS KULTŪRAS NAMS IECAVAS NOVADS<br />

RĪGAS IELA 18, IECAVA, IECAVAS NOVADS, BAUSKAS<br />

RAJONS, LV-3913<br />

Ir<br />

IKŠĶILES NOVADS<br />

687 KULTŪRAS NAMS IKŠĶILES NOVADS<br />

LĪBIEŠU IELA 2, IKŠĶILE, IKŠĶILES NOVADS, OGRES<br />

RAJONS, LV-5052<br />

Ir<br />

688 TĪNŪŽU TAUTAS NAMS IKŠĶILES NOVADS<br />

"KRAUJAS", TĪNŪŽI, TĪNŪŽU PAGASTS, IKŠĶILES<br />

NOVADS, OGRES RAJONS, LV-5015<br />

Ir


962 ADMINISTRATĪVĀ ĒKA IKŠĶILES NOVADS<br />

PELDU IELA 2, DAUGAVMALA, TĪNŪŽU PAGASTS, IKŠĶILES<br />

NOVADS, OGRES RAJONS, LV-5052<br />

Nav<br />

ILŪKSTES NOVADS<br />

392 ILŪKSTES PILSĒTAS KULTŪRAS CENTRS ILŪKSTES NOVADS<br />

BRĪVĪBAS IELA 12, ILŪKSTE, ILŪKSTES NOVADS,<br />

DAUGAVPILS RAJONS, LV-5447<br />

Ir<br />

393 BEBRENES PAGASTA PĀRVALDES ĒKA ILŪKSTES NOVADS<br />

"PAGASTMĀJA", BEBRENE, BEBRENES PAGASTS, ILŪKSTES<br />

NOVADS, DAUGAVPILS RAJONS, LV-5439<br />

Nav<br />

394 PILSKALNES PAGASTA PĀRVALDES ĒKA ILŪKSTES NOVADS<br />

PARKA IELA 3, PILSKALNE, PILSKALNES PAGASTS,<br />

ILŪKSTES NOVADS, DAUGAVPILS RAJONS, LV-5447<br />

Nav<br />

395 ŠĒDERES PAGASTA PĀRVALDES ĒKA ILŪKSTES NOVADS<br />

ALEJAS IELA 4, ŠĒDERE, ŠĒDERES PAGASTS, ILŪKSTES<br />

NOVADS, DAUGAVPILS RAJONS, LV-5474<br />

Ir<br />

396 SUBATES PILSĒTAS KULTŪRAS NAMS ILŪKSTES NOVADS<br />

TIRGUS LAUKUMS 19, SUBATE, ILŪKSTES NOVADS,<br />

DAUGAVPILS RAJONS, LV-5471<br />

Nav<br />

402 DVIETES PAGASTA KULTŪRAS NAMS ILŪKSTES NOVADS<br />

"KULTŪRAS NAMS", DVIETE, DVIETES PAGASTS, ILŪKSTES<br />

NOVADS, DAUGAVPILS RAJONS, LV-5441<br />

Ir<br />

403 EGLAINES PAGASTA KULTŪRAS NAMS ILŪKSTES NOVADS<br />

STENDERA IELA 7, EGLAINE, EGLAINES PAGASTS,<br />

ILŪKSTES NOVADS, DAUGAVPILS RAJONS, LV-5444<br />

Ir<br />

INČUKALNA NOVADS<br />

775 VANGAŽU PILSĒTAS PĀRVALDE INČUKALNA NOVADS<br />

MEŽA IELA 1, VANGAŽI, INČUKALNA NOVADS, RĪGAS<br />

RAJONS, LV-2136<br />

Nav


782 INČUKALNA <strong>NOVADA</strong> TAUTAS NAMS INČUKALNA NOVADS<br />

ATMODAS IELA 1A, INČUKALNS, INČUKALNA PAGASTS,<br />

INČUKALNA NOVADS, RĪGAS RAJONS, LV-2141<br />

Ir<br />

JAUNJELGAVAS NOVADS<br />

271 JAUNJELGAVAS <strong>NOVADA</strong> DOME JAUNJELGAVAS NOVADS<br />

LĀČPLĒŠA IELA 11, JAUNJELGAVA, JAUNJELGAVAS<br />

NOVADS, AIZKRAUKLES RAJONS, LV-5134<br />

Nav<br />

275 DAUDZESES PAGASTA PĀRVALDE JAUNJELGAVAS NOVADS<br />

"PAGASTMĀJA", DAUDZEVA, DAUDZESES PAGASTS,<br />

JAUNJELGAVAS NOVADS, AIZKRAUKLES RAJONS, LV-5111<br />

Nav<br />

283 SECES PAGASTA PĀRVALDE JAUNJELGAVAS NOVADS<br />

"PAGASTMĀJA", SECE, SECES PAGASTS, JAUNJELGAVAS<br />

NOVADS, AIZKRAUKLES RAJONS, LV-5124<br />

Ir<br />

284 SĒRENES PAGASTA PĀRVALDE JAUNJELGAVAS NOVADS<br />

"ZVANIŅŠ", SĒRENE, SĒRENES PAGASTS, JAUNJELGAVAS<br />

NOVADS, AIZKRAUKLES RAJONS, LV-5123<br />

Nav<br />

286 STABURAGA PAGASTA PĀRVALDE JAUNJELGAVAS NOVADS<br />

"VĪGANTE", STABURAGS, STABURAGA PAGASTS,<br />

JAUNJELGAVAS NOVADS, AIZKRAUKLES RAJONS, LV-5128<br />

Nav<br />

287 SUNĀKSTES PAGASTA SPORTA CENTRS JAUNJELGAVAS NOVADS<br />

"SUNĀKSTES PAGASTA SPORTA CENTRS", SUNĀKSTE,<br />

SUNĀKSTES PAGASTS, JAUNJELGAVAS NOVADS,<br />

AIZKRAUKLES RAJONS, LV-5130<br />

Ir<br />

JAUNPIEBALGAS NOVADS<br />

373 PAGASTA PADOME JAUNPIEBALGAS NOVADS<br />

GAUJAS IELA 4, JAUNPIEBALGA, JAUNPIEBALGAS<br />

PAGASTS, JAUNPIEBALGAS NOVADS, CĒSU RAJONS, LV-<br />

4125<br />

Nav<br />

391 PAGASTA PADOME JAUNPIEBALGAS NOVADS<br />

"JŪRNIEKI", MELNBĀRŽI, ZOSĒNU PAGASTS,<br />

JAUNPIEBALGAS NOVADS, CĒSU RAJONS, LV-4133<br />

Nav


JAUNPILS NOVADS<br />

870 JAUNPILS SPORTA NAMS JAUNPILS NOVADS<br />

"ĒRĢELNIEKI", JAUNPILS, JAUNPILS PAGASTS, JAUNPILS<br />

NOVADS, TUKUMA RAJONS, LV-3145<br />

Ir<br />

881 VIESATU PAGASTA PADOME JAUNPILS NOVADS<br />

"VIEKAĻAS", VIESATAS, VIESATU PAGASTS, JAUNPILS<br />

NOVADS, TUKUMA RAJONS, LV-3142<br />

Ir<br />

JELGAVA<br />

189 JELGAVAS 3. PAMATSKOLA JELGAVA UZVARAS IELA 10, JELGAVA, LV-3001 Ir<br />

190 AĢENTŪRA "KULTŪRA" JELGAVA KRIŠJĀŅA BARONA IELA 6, JELGAVA, LV-3001 Ir<br />

191 JELGAVAS 1. ĢIMNĀZIJA JELGAVA MEIJU CEĻŠ 9, JELGAVA, LV-3007 Nav<br />

192 JELGAVAS 5. VIDUSSKOLA JELGAVA ASPAZIJAS IELA 20, JELGAVA, LV-3001 Nav<br />

193<br />

JELGAVAS VAKARA (MAIŅU)<br />

VIDUSSKOLA<br />

JELGAVA SKOLOTĀJU IELA 8, JELGAVA, LV-3001 Nav<br />

194 JELGAVAS SPECIĀLĀ INTERNĀTSKOLA JELGAVA FILOZOFU IELA 50, JELGAVA, LV-3001 Nav<br />

195 JELGAVAS VALSTS ĢIMNĀZIJA JELGAVA MĀTERA IELA 44, JELGAVA, LV-3001 Nav


196 LLU SPORTA ZĀLE JELGAVA TĒRVETES IELA 91D, JELGAVA, LV-3008 Nav<br />

197 SIA "ALVIMA" JELGAVA LIETUVAS ŠOSEJA 2, JELGAVA, LV-3001 Nav<br />

198 MIEZĪTES BIBLIOTĒKA JELGAVA DOBELES ŠOSEJA 100, JELGAVA, LV-3003 Nav<br />

199 JELGAVAS 4. VIDUSSKOLA JELGAVA AKMEŅU IELA 1, JELGAVA, LV-3004 Nav<br />

200<br />

JELGAVAS 1. SPECIĀLĀ<br />

INTERNĀTSKOLA<br />

JELGAVA INSTITŪTA IELA 4, JELGAVA, LV-3004 Ir<br />

201 JELGAVAS AMATU VIDUSSKOLA JELGAVA AKADĒMIJAS IELA 25, JELGAVA, LV-3001 Nav<br />

202 JELGAVAS PILSĒTAS SLIMNĪCA JELGAVA BRĪVĪBAS BULVĀRIS 6, JELGAVA, LV-3002 Nav<br />

203 JELGAVAS 6. VIDUSSKOLA JELGAVA LOKA MAĢISTRĀLE 29, JELGAVA, LV-3004 Nav<br />

JELGAVAS NOVADS<br />

464 KALNCIEMA KULTŪRAS NAMS JELGAVAS NOVADS<br />

JELGAVAS IELA 15, KALNCIEMS, KALNCIEMA PAGASTS,<br />

JELGAVAS NOVADS, JELGAVAS RAJONS, LV-3016<br />

Nav<br />

465 ELEJAS SAIETA NAMS JELGAVAS NOVADS<br />

LIETUVAS IELA 42, ELEJA, ELEJAS PAGASTS, JELGAVAS<br />

NOVADS, JELGAVAS RAJONS, LV-3023<br />

Ir


466 GLŪDAS PAGASTA PĀRVALDE JELGAVAS NOVADS<br />

SKOLAS IELA 3, NĀKOTNE, GLŪDAS PAGASTS, JELGAVAS<br />

NOVADS, JELGAVAS RAJONS, LV-3040<br />

Ir<br />

467 DIENAS CENTRS "ZEMGALE" JELGAVAS NOVADS<br />

UPES IELA 12, ZEMGALE, GLŪDAS PAGASTS, JELGAVAS<br />

NOVADS, JELGAVAS RAJONS, LV-3040<br />

Ir<br />

468 JAUNSVIRLAUKAS PAGASTA PĀRVALDE JELGAVAS NOVADS<br />

"UPESKRASTI", STAĻĢENE, JAUNSVIRLAUKAS PAGASTS,<br />

JELGAVAS NOVADS, JELGAVAS RAJONS, LV-3031<br />

Nav<br />

469 PAŠVALDĪBAS ĒKA JELGAVAS NOVADS<br />

LIEPU IELA 1, MEŽCIEMS, JAUNSVIRLAUKAS PAGASTS,<br />

JELGAVAS NOVADS, JELGAVAS RAJONS, LV-3001<br />

Ir<br />

470 LIELPLATONES TAUTAS NAMS JELGAVAS NOVADS<br />

"MAZPLATONE", SIDRABE, LIELPLATONES PAGASTS,<br />

JELGAVAS NOVADS, JELGAVAS RAJONS, LV-3022<br />

Ir<br />

471 KULTŪRAS NAMS "LĪVBĒRZE" JELGAVAS NOVADS<br />

JELGAVAS IELA 17, LĪVBĒRZE, LĪVBĒRZES PAGASTS,<br />

JELGAVAS NOVADS, JELGAVAS RAJONS, LV-3014<br />

Ir<br />

474 PLATONES PAGASTA PĀRVALDE JELGAVAS NOVADS<br />

"ATSPULGI", PLATONE, PLATONES PAGASTS, JELGAVAS<br />

NOVADS, JELGAVAS RAJONS, LV-3021<br />

Ir<br />

475 SESAVAS TAUTAS NAMS JELGAVAS NOVADS<br />

"VIENĪBAS", SESAVA, SESAVAS PAGASTS, JELGAVAS<br />

NOVADS, JELGAVAS RAJONS, LV-3034<br />

Ir<br />

478 SVĒTES PAGASTA PĀRVALDE JELGAVAS NOVADS<br />

DZIRNAVU IELA 1, SVĒTE, SVĒTES PAGASTS, JELGAVAS<br />

NOVADS, JELGAVAS RAJONS, LV-3010<br />

Ir<br />

479<br />

INFORMĀCIJAS, KULTŪRAS UN SPORTA<br />

CENTRS "AVOTI"<br />

JELGAVAS NOVADS<br />

SAULES IELA 2, VALGUNDE, VALGUNDES PAGASTS,<br />

JELGAVAS NOVADS, JELGAVAS RAJONS, LV-3017<br />

Ir<br />

480 ĀRSTA MĀJA JELGAVAS NOVADS<br />

"ĀRSTA MĀJA", TĪREĻI, VALGUNDES PAGASTS, JELGAVAS<br />

NOVADS, JELGAVAS RAJONS, LV-3017<br />

Nav


481 VILCES TAUTAS NAMS JELGAVAS NOVADS<br />

"VILCES TAUTAS NAMS", VILCE, VILCES PAGASTS,<br />

JELGAVAS NOVADS, JELGAVAS RAJONS, LV-3026<br />

Ir<br />

482 VIRCAVAS PAGASTA PĀRVALDE JELGAVAS NOVADS<br />

"KAMENES", VIRCAVA, VIRCAVAS PAGASTS, JELGAVAS<br />

NOVADS, JELGAVAS RAJONS, LV-3020<br />

Ir<br />

483 ZAĻENIEKU IZGLĪTĪBAS CENTRS JELGAVAS NOVADS<br />

"ZAĻENIEKU IZGLĪTĪBAS CENTRS", ZAĻENIEKI,<br />

ZAĻENIEKU PAGASTS, JELGAVAS NOVADS, JELGAVAS<br />

RAJONS, LV-3011<br />

Ir<br />

JĒKABPILS<br />

484 JĒKABPILS VALSTS ĢIMNĀZIJA JĒKABPILS RŪDOLFA BLAUMAŅA IELA 27, JĒKABPILS, LV-5201 Ir<br />

485 JĒKABPILS TAUTAS NAMS JĒKABPILS VECPILSĒTAS LAUKUMS 3, JĒKABPILS, LV-5201 Ir<br />

486 JĒKABPILS AGROBIZNESA KOLEDŽA JĒKABPILS PASTA IELA 1, JĒKABPILS, LV-5201 Nav<br />

487 PAŠVALDĪBAS ĒKA JĒKABPILS BRĪVĪBAS IELA 45, JĒKABPILS, LV-5201 Ir<br />

488 JĒKABPILS PAMATSKOLA JĒKABPILS RĪGAS IELA 200A, JĒKABPILS, LV-5202 Ir<br />

489 JĒKABPILS 3. VIDUSSKOLA JĒKABPILS SLIMNĪCAS IELA 5, JĒKABPILS, LV-5202 Nav<br />

490 JĒKABPILS 2. VIDUSSKOLA JĒKABPILS JAUNĀ IELA 44, JĒKABPILS, LV-5201 Nav


PIRMSSKOLAS IZGLĪTĪBAS IESTĀDE<br />

491<br />

"AUSEKLĪTIS"<br />

JĒKABPILS DŪMU IELA 1, JĒKABPILS, LV-5201 Ir<br />

492<br />

JĒKABPILS PILSĒTAS PAŠVALDĪBAS<br />

ĒKA<br />

JĒKABPILS STACIJAS LAUKUMS 5, JĒKABPILS, LV-5202 Ir<br />

JĒKABPILS NOVADS<br />

497 ĀBEĻU PAGASTA PĀRVALDE JĒKABPILS NOVADS<br />

"PAGASTMĀJA", ĀBEĻU PAGASTS, JĒKABPILS NOVADS,<br />

JĒKABPILS RAJONS, LV-5212<br />

Nav<br />

498 DIGNĀJAS PAGASTA PĀRVALDE JĒKABPILS NOVADS<br />

"KAMENES", VANDĀNI, DIGNĀJAS PAGASTS, JĒKABPILS<br />

NOVADS, JĒKABPILS RAJONS, LV-5215<br />

Ir<br />

499 DUNAVAS PAMATSKOLA JĒKABPILS NOVADS<br />

"DUNAVAS SKOLA", DUNAVA, DUNAVAS PAGASTS,<br />

JĒKABPILS NOVADS, JĒKABPILS RAJONS, LV-5216<br />

Nav<br />

502 KALNA PAGASTA PĀRVALDE JĒKABPILS NOVADS<br />

"ATVARI", VIDSALA, KALNA PAGASTS, JĒKABPILS<br />

NOVADS, JĒKABPILS RAJONS, LV-5220<br />

Nav<br />

505 LEIMAŅU PAGASTA PĀRVALDE JĒKABPILS NOVADS<br />

"MEŽGALE", MEŽGALE, LEIMAŅU PAGASTS, JĒKABPILS<br />

NOVADS, JĒKABPILS RAJONS, LV-5223<br />

Ir<br />

508 RUBENES PAGASTA PĀRVALDE JĒKABPILS NOVADS<br />

509 KALDABRUŅAS SKOLA JĒKABPILS NOVADS<br />

"RUBENES PAGASTA PADOME", RUBEŅI, RUBENES<br />

PAGASTS, JĒKABPILS NOVADS, JĒKABPILS RAJONS, LV-<br />

5229<br />

"KALDABRUŅAS SKOLA", KALDABRUŅA, RUBENES<br />

PAGASTS, JĒKABPILS NOVADS, JĒKABPILS RAJONS, LV-<br />

5229<br />

Ir<br />

Nav<br />

510 SLATES PAGASTMĀJA JĒKABPILS NOVADS<br />

"SLATES PAGASTMĀJA", SLATE, RUBENES PAGASTS,<br />

JĒKABPILS NOVADS, JĒKABPILS RAJONS, LV-5229<br />

Nav


517 ZASAS KULTŪRAS NAMS JĒKABPILS NOVADS<br />

"ZASAS KULTŪRAS NAMS", ZASA, ZASAS PAGASTS,<br />

JĒKABPILS NOVADS, JĒKABPILS RAJONS, LV-5239<br />

Nav<br />

JŪRMALA<br />

204<br />

PAŠVALDĪBAS IZGLĪTĪBAS IESTĀDE<br />

"KATRĪNA"<br />

JŪRMALA SALASPILS IELA 4, JŪRMALA, LV-2003 Nav<br />

205 LIELUPES VIDUSSKOLA JŪRMALA AIZPUTES IELA 1A, JŪRMALA, LV-2010 Nav<br />

206 VALSTS ZEMES DIENESTS JŪRMALA EDINBURGAS PROSPEKTS 75, JŪRMALA, LV-2010 Ir<br />

207 SĀKUMSKOLA "ĀBELĪTE" JŪRMALA PLŪDU IELA 4A, JŪRMALA, LV-2015 Ir<br />

208 MAJORU KULTŪRAS NAMS JŪRMALA JOMAS IELA 35, JŪRMALA, LV-2015 Ir<br />

209 JŪRMALAS PILSĒTAS BĀRIŅTIESA JŪRMALA DUBULTU PROSPEKTS 1LIT2, JŪRMALA, LV-2015 Nav<br />

210 KOLEDŽA "RRC" JŪRMALA SLOKAS IELA 68, JŪRMALA, LV-2015 Ir<br />

211 PUMPURU VIDUSSKOLA JŪRMALA KRONVALDA IELA 8, JŪRMALA, LV-2008 Nav<br />

212 LABKLĀJĪBAS PĀRVALDE JŪRMALA MELLUŽU PROSPEKTS 83, JŪRMALA, LV-2008 Ir


NACIONĀLAIS REHABILITĀCIJAS<br />

213<br />

CENTRS "VAIVARI"<br />

JŪRMALA ASARU PROSPEKTS 61, JŪRMALA, LV-2008 Ir<br />

214<br />

SPECIALIZĒTAIS ORTOPĒDIJAS CENTRS<br />

"SLOKA"<br />

JŪRMALA VĒSMAS IELA 11, JŪRMALA, LV-2011 Ir<br />

215 SLOKAS PAMATSKOLA JŪRMALA SKOLAS IELA 3, JŪRMALA, LV-2015 Ir<br />

216 JŪRMALAS VALSTS ĢIMNĀZIJA JŪRMALA RAIŅA IELA 55, JŪRMALA, LV-2011 Nav<br />

217 MEŽMALAS VIDUSSKOLA JŪRMALA RŪPNIECĪBAS IELA 13, JŪRMALA, LV-2016 Nav<br />

218 KAUGURU KULTŪRAS NAMS JŪRMALA RAIŅA IELA 110, JŪRMALA, LV-2016 Ir<br />

219<br />

PAŠVALDĪBAS IZGLĪTĪBAS IESTĀDE<br />

"MĀRĪTE"<br />

JŪRMALA ENGURES IELA 4, JŪRMALA, LV-2016 Nav<br />

220 ĶEMERU VIDUSSKOLA JŪRMALA TUKUMA IELA 10, JŪRMALA, LV-2012 Nav<br />

KANDAVAS NOVADS<br />

861 KANDAVAS SPORTA HALLE KANDAVAS NOVADS<br />

SKOLAS IELA 12, KANDAVA, KANDAVAS NOVADS,<br />

TUKUMA RAJONS, LV-3120<br />

Ir<br />

862<br />

KANDAVAS SOCIĀLĀS PALĪDZĪBAS<br />

CENTRS<br />

KANDAVAS NOVADS<br />

JELGAVAS IELA 4A, KANDAVA, KANDAVAS NOVADS,<br />

TUKUMA RAJONS, LV-3120<br />

Ir


863 CĒRES PAGASTA PĀRVALDE KANDAVAS NOVADS<br />

"SILAVAS", CĒRE, CĒRES PAGASTS, KANDAVAS NOVADS,<br />

TUKUMA RAJONS, LV-3122<br />

Ir<br />

864 KULTŪRAS NAMS KANDAVAS NOVADS<br />

"TŪJAS", MATKULE, MATKULES PAGASTS, KANDAVAS<br />

NOVADS, TUKUMA RAJONS, LV-3132<br />

Ir<br />

865 ZEMĪTES PAGASTA PĀRVALDE KANDAVAS NOVADS<br />

"CERĪBAS", ZEMĪTE, ZEMĪTES PAGASTS, KANDAVAS<br />

NOVADS, TUKUMA RAJONS, LV-3135<br />

Ir<br />

880 VĀNES PAGASTA PĀRVALDE KANDAVAS NOVADS<br />

"KLINTIS", VĀNE, VĀNES PAGASTS, KANDAVAS NOVADS,<br />

TUKUMA RAJONS, LV-3131<br />

Nav<br />

882 KULTŪRAS NAMS KANDAVAS NOVADS<br />

SKOLAS IELA 6, ZANTE, ZANTES PAGASTS, KANDAVAS<br />

NOVADS, TUKUMA RAJONS, LV-3134<br />

Ir<br />

KĀRSAVAS NOVADS<br />

628 KULTŪRAS NAMS KĀRSAVAS NOVADS<br />

VIENĪBAS IELA 49C, KĀRSAVA, KĀRSAVAS NOVADS,<br />

LUDZAS RAJONS, LV-5717<br />

Ir<br />

636 PAGASTA PĀRVALDES ZĀLE KĀRSAVAS NOVADS<br />

"AIZGĀRŠA", GOLIŠEVA, GOLIŠEVAS PAGASTS,<br />

KĀRSAVAS NOVADS, LUDZAS RAJONS, LV-5704<br />

Ir<br />

641<br />

MALNAVAS KOLEDŽAS MUIŽAS<br />

KORPUSS<br />

KĀRSAVAS NOVADS<br />

"MALNAVAS KOLEDŽA", MALNAVA, MALNAVAS PAGASTS,<br />

KĀRSAVAS NOVADS, LUDZAS RAJONS, LV-5750<br />

Ir<br />

642 DIENAS APRŪPES CENTRS KĀRSAVAS NOVADS<br />

"APRŪPES CENTRS", MEŽVIDI, MEŽVIDU PAGASTS,<br />

KĀRSAVAS NOVADS, LUDZAS RAJONS, LV-5725<br />

Ir<br />

643 TAUTAS NAMS KĀRSAVAS NOVADS<br />

"TAUTAS NAMS", MĒRDZENE, MĒRDZENES PAGASTS,<br />

KĀRSAVAS NOVADS, LUDZAS RAJONS, LV-5726<br />

Ir


651 TAUTAS NAMS KĀRSAVAS NOVADS<br />

LIEPU IELA 1, SALNAVA, SALNAVAS PAGASTS, KĀRSAVAS<br />

NOVADS, LUDZAS RAJONS, LV-5740<br />

Ir<br />

KOCĒNU NOVADS<br />

919 BĒRZAINES PAGASTA PĀRVALDE KOCĒNU NOVADS<br />

"PĪLĀDŽI", BĒRZAINE, BĒRZAINES PAGASTS, KOCĒNU<br />

NOVADS, VALMIERAS RAJONS, LV-4208<br />

Ir<br />

922 DIKĻU PAGASTA KULTŪRAS NAMS KOCĒNU NOVADS<br />

"STRAUMES", DIKĻI, DIKĻU PAGASTS, KOCĒNU NOVADS,<br />

VALMIERAS RAJONS, LV-4223<br />

Ir<br />

926 KOCĒNU <strong>NOVADA</strong> DOME KOCĒNU NOVADS<br />

ALEJAS IELA 8, KOCĒNI, KOCĒNU PAGASTS, KOCĒNU<br />

NOVADS, VALMIERAS RAJONS, LV-4220<br />

Ir<br />

927 RUBENES PAMATSKOLA KOCĒNU NOVADS<br />

VALMIERAS IELA 1, RUBENE, KOCĒNU PAGASTS, KOCĒNU<br />

NOVADS, VALMIERAS RAJONS, LV-4227<br />

Nav<br />

936<br />

KULTŪRAS UN SPORTA CENTRS<br />

VAIDAVA<br />

KOCĒNU NOVADS<br />

SKOLAS IELA 1, VAIDAVA, VAIDAVAS PAGASTS, KOCĒNU<br />

NOVADS, VALMIERAS RAJONS, LV-4228<br />

Nav<br />

940 ZILĀKALNA PAGASTA PĀRVALDE KOCĒNU NOVADS<br />

IMANTA IELA 7, ZILAISKALNS, ZILĀKALNA PAGASTS,<br />

KOCĒNU NOVADS, VALMIERAS RAJONS, LV-4222<br />

Nav<br />

KOKNESES NOVADS<br />

274 BEBRU PAGASTA PĀRVALDE KOKNESES NOVADS<br />

"PAPARDES", VECBEBRI, BEBRU PAGASTS, KOKNESES<br />

NOVADS, AIZKRAUKLES RAJONS, LV-5135<br />

Ir<br />

276 IRŠU PAGASTA PĀRVALDE KOKNESES NOVADS<br />

"KŪLĒNI", IRŠI, IRŠU PAGASTS, KOKNESES NOVADS,<br />

AIZKRAUKLES RAJONS, LV-5108<br />

Nav


278 KOKNESES <strong>NOVADA</strong> DOME KOKNESES NOVADS<br />

MELIORATORU IELA 1, KOKNESE, KOKNESES PAGASTS,<br />

KOKNESES NOVADS, AIZKRAUKLES RAJONS, LV-5113<br />

Ir<br />

KRĀSLAVAS NOVADS<br />

518 KRĀSLAVAS <strong>NOVADA</strong> DOME KRĀSLAVAS NOVADS<br />

RĪGAS IELA 51, KRĀSLAVA, KRĀSLAVAS NOVADS,<br />

KRĀSLAVAS RAJONS, LV-5601<br />

Nav<br />

519 KRĀSLAVAS VALSTS ĢIMNĀZIJA KRĀSLAVAS NOVADS<br />

RAIŅA IELA 25, KRĀSLAVA, KRĀSLAVAS NOVADS,<br />

KRĀSLAVAS RAJONS, LV-5601<br />

Nav<br />

520 VARAVĪKSNES VIDUSSKOLA KRĀSLAVAS NOVADS<br />

N. RANCĀNA IELA 4, KRĀSLAVA, KRĀSLAVAS NOVADS,<br />

KRĀSLAVAS RAJONS, LV-5601<br />

Nav<br />

521 PAGASTA PĀRVALDE KRĀSLAVAS NOVADS<br />

"PAGASTA PĀRVALDE", EZERKALNS, KRĀSLAVAS<br />

PAGASTS, KRĀSLAVAS NOVADS, KRĀSLAVAS RAJONS, LV-<br />

5601<br />

Nav<br />

526 TAUTAS NAMS KRĀSLAVAS NOVADS<br />

ROBERTA PUDNIKA IELA 8, AULEJA, AULEJAS PAGASTS,<br />

KRĀSLAVAS NOVADS, KRĀSLAVAS RAJONS, LV-5681<br />

Ir<br />

531 PAGASTA PĀRVALDE KRĀSLAVAS NOVADS<br />

PASTA IELA 2, INDRA, INDRAS PAGASTS, KRĀSLAVAS<br />

NOVADS, KRĀSLAVAS RAJONS, LV-5664<br />

Nav<br />

532 TAUTAS NAMS KRĀSLAVAS NOVADS<br />

SAULES IELA 3, IZVALTA, IZVALTAS PAGASTS,<br />

KRĀSLAVAS NOVADS, KRĀSLAVAS RAJONS, LV-5652<br />

Nav<br />

533 PAGASTA PĀRVALDE KRĀSLAVAS NOVADS<br />

"DAUGAVAS", KALNIEŠI, KALNIEŠU PAGASTS, KRĀSLAVAS<br />

NOVADS, KRĀSLAVAS RAJONS, LV-5660<br />

Nav<br />

534 PAGASTA PĀRVALDE KRĀSLAVAS NOVADS<br />

KAPLAVAS IELA 3, KAPLAVA, KAPLAVAS PAGASTS,<br />

KRĀSLAVAS NOVADS, KRĀSLAVAS RAJONS, LV-5668<br />

Nav


536 PAGASTA PĀRVALDE KRĀSLAVAS NOVADS<br />

SKOLAS IELA 4, KOMBUĻI, KOMBUĻU PAGASTS,<br />

KRĀSLAVAS NOVADS, KRĀSLAVAS RAJONS, LV-5656<br />

Nav<br />

539 PIEDRUJAS PAGASTA BIBLIOTĒKA KRĀSLAVAS NOVADS<br />

"JAUNĪBA", PIEDRUJA, PIEDRUJAS PAGASTS, KRĀSLAVAS<br />

NOVADS, KRĀSLAVAS RAJONS, LV-5662<br />

Nav<br />

540 TAUTAS NAMS KRĀSLAVAS NOVADS<br />

JAUNATNES IELA 6, ROBEŽNIEKI, ROBEŽNIEKU PAGASTS,<br />

KRĀSLAVAS NOVADS, KRĀSLAVAS RAJONS, LV-5666<br />

Ir<br />

541 TAUTAS NAMS KRĀSLAVAS NOVADS<br />

MIERA IELA 17, SKAISTA, SKAISTAS PAGASTS,<br />

KRĀSLAVAS NOVADS, KRĀSLAVAS RAJONS, LV-5671<br />

Nav<br />

545 KULTŪRAS NAMS KRĀSLAVAS NOVADS<br />

DĀRZA IELA 2, AUGSTKALNE, ŪDRĪŠU PAGASTS,<br />

KRĀSLAVAS NOVADS, KRĀSLAVAS RAJONS, LV-5601<br />

Nav<br />

KRIMULDAS NOVADS<br />

614 LĒDURGAS KULTŪRAS NAMS KRIMULDAS NOVADS<br />

EMIĻA MELNGAIĻA IELA 2, LĒDURGA, LĒDURGAS<br />

PAGASTS, KRIMULDAS NOVADS, RĪGAS RAJONS, LV-4012<br />

Nav<br />

783 KRIMULDAS TAUTAS NAMS KRIMULDAS NOVADS<br />

PARKA IELA 1, RAGANA, KRIMULDAS PAGASTS,<br />

KRIMULDAS NOVADS, RĪGAS RAJONS, LV-2144<br />

Ir<br />

784<br />

PIRMSSKOLAS IZGLĪTĪBAS IESTĀDE<br />

"EZERCIEMS"<br />

KRIMULDAS NOVADS<br />

STRAUPES IELA 4, INCIEMS, KRIMULDAS PAGASTS,<br />

KRIMULDAS NOVADS, RĪGAS RAJONS, LV-2145<br />

Nav<br />

KRUSTPILS NOVADS<br />

496 ATAŠIENES PAGASTA PĀRVALDE KRUSTPILS NOVADS<br />

LIEPU IELA 14A, ATAŠIENE, ATAŠIENES PAGASTS,<br />

KRUSTPILS NOVADS, JĒKABPILS RAJONS, LV-5211<br />

Ir


503 KRUSTPILS PAGASTA PĀRVALDE KRUSTPILS NOVADS<br />

"DAUGAVIEŠI", SPUNĢĒNI, KRUSTPILS PAGASTS,<br />

KRUSTPILS NOVADS, JĒKABPILS RAJONS, LV-5204<br />

Ir<br />

504 ZĪLĀNU KULTŪRAS NAMS KRUSTPILS NOVADS<br />

LAUKEZERA IELA 4, ZĪLĀNI, KŪKU PAGASTS, KRUSTPILS<br />

NOVADS, JĒKABPILS RAJONS, LV-5203<br />

Nav<br />

506 MEŽĀRES PAGASTA KULTŪRAS NAMS KRUSTPILS NOVADS<br />

"DRUVASNIEKI 16A", MEŽĀRE, MEŽĀRES PAGASTS,<br />

KRUSTPILS NOVADS, JĒKABPILS RAJONS, LV-5226<br />

Nav<br />

515 VARIEŠU PAGASTA PĀRVALDE KRUSTPILS NOVADS<br />

"VARIEŠU CENTRS", VARIEŠI, VARIEŠU PAGASTS,<br />

KRUSTPILS NOVADS, JĒKABPILS RAJONS, LV-5236<br />

Ir<br />

516 VĪPES PAGASTA PĀRVALDE KRUSTPILS NOVADS<br />

"NERETAS 6", VĪPE, VĪPES PAGASTS, KRUSTPILS NOVADS,<br />

JĒKABPILS RAJONS, LV-5238<br />

Nav<br />

KULDĪGAS NOVADS<br />

546<br />

KULDĪGAS <strong>NOVADA</strong> PAŠVALDĪBAS<br />

AĢENTŪRA "SOCIĀLAIS DIENESTS"<br />

KULDĪGAS NOVADS<br />

DZIRNAVU IELA 9, KULDĪGA, KULDĪGAS NOVADS,<br />

KULDĪGAS RAJONS, LV-3300<br />

Ir<br />

547 ĢIMNĀZIJA KULDĪGAS NOVADS<br />

PILTENES IELA 25, KULDĪGA, KULDĪGAS NOVADS,<br />

KULDĪGAS RAJONS, LV-3300<br />

Ir<br />

548 2. VIDUSSKOLA KULDĪGAS NOVADS<br />

JELGAVAS IELA 62, KULDĪGA, KULDĪGAS NOVADS,<br />

KULDĪGAS RAJONS, LV-3301<br />

Nav<br />

549 RPIVA KULDĪGAS NOVADS<br />

KALNA IELA 19, KULDĪGA, KULDĪGAS NOVADS, KULDĪGAS<br />

RAJONS, LV-3301<br />

Nav<br />

552 ĒDOLES PAGASTA PĀRVALDE KULDĪGAS NOVADS<br />

DĀRZA IELA 6, ĒDOLE, ĒDOLES PAGASTS, KULDĪGAS<br />

NOVADS, KULDĪGAS RAJONS, LV-3310<br />

Nav


553 PAGASTMĀJA KULDĪGAS NOVADS<br />

"PAGASTMĀJA", GUDENIEKI, GUDENIEKU PAGASTS,<br />

KULDĪGAS NOVADS, KULDĪGAS RAJONS, LV-3312<br />

Nav<br />

554 ĪVANDES PAGASTA PĀRVALDE KULDĪGAS NOVADS<br />

"SKOLAS NAMS", ĪVANDE, ĪVANDES PAGASTS, KULDĪGAS<br />

NOVADS, KULDĪGAS RAJONS, LV-3313<br />

Nav<br />

555 KABILES PAGASTA PĀRVALDE KULDĪGAS NOVADS<br />

"SPĀRĪTES", KABILE, KABILES PAGASTS, KULDĪGAS<br />

NOVADS, KULDĪGAS RAJONS, LV-3314<br />

Nav<br />

556 KURMĀLES PAGASTA PĀRVALDE KULDĪGAS NOVADS<br />

"PAGASTMĀJA", VILGĀLE, KURMĀLES PAGASTS, KULDĪGAS<br />

NOVADS, KULDĪGAS RAJONS, LV-3301<br />

Nav<br />

557 "BANGAS" - 2 KULDĪGAS NOVADS<br />

"BANGAS"-2, VILGĀLE, KURMĀLES PAGASTS, KULDĪGAS<br />

NOVADS, KULDĪGAS RAJONS, LV-3301<br />

Nav<br />

558 SERMĪTES INTEREŠU CENTRS KULDĪGAS NOVADS<br />

"SERMĪTES SKOLA", SERMĪTE, LAIDU PAGASTS,<br />

KULDĪGAS NOVADS, KULDĪGAS RAJONS, LV-3317<br />

Nav<br />

559 BITĪTES KULDĪGAS NOVADS<br />

"BITĪTES", LAIDI, LAIDU PAGASTS, KULDĪGAS NOVADS,<br />

KULDĪGAS RAJONS, LV-3317<br />

Ir<br />

561 PADURES PAGASTA PĀRVALDE KULDĪGAS NOVADS<br />

""ARĀJI"", PADURES PAGASTS, KULDĪGAS NOVADS,<br />

KULDĪGAS RAJONS, LV-3321<br />

Ir<br />

562 PELČU PAGASTA PĀRVALDE KULDĪGAS NOVADS<br />

"PAGASTLEJAS", PELČI, PELČU PAGASTS, KULDĪGAS<br />

NOVADS, KULDĪGAS RAJONS, LV-3322<br />

Nav<br />

564 RENDAS PAGASTA PĀRVALDE KULDĪGAS NOVADS<br />

"VĪGNERI", RENDA, RENDAS PAGASTS, KULDĪGAS<br />

NOVADS, KULDĪGAS RAJONS, LV-3319<br />

Nav<br />

567 RUMBAS PAGASTA PĀRVALDE KULDĪGAS NOVADS<br />

"ATVASĪTES", MEŽVALDE, RUMBAS PAGASTS, KULDĪGAS<br />

NOVADS, KULDĪGAS RAJONS, LV-3301<br />

Nav


568 SNĒPELES TAUTAS NAMS KULDĪGAS NOVADS<br />

"PAGASTMĀJA", SNĒPELE, SNĒPELES PAGASTS, KULDĪGAS<br />

NOVADS, KULDĪGAS RAJONS, LV-3328<br />

Nav<br />

569 TURLAVAS PAGASTA PĀRVALDE KULDĪGAS NOVADS<br />

"GUNDEGAS", TURLAVA, TURLAVAS PAGASTS, KULDĪGAS<br />

NOVADS, KULDĪGAS RAJONS, LV-3329<br />

Nav<br />

570 ĶIKURU PASTS KULDĪGAS NOVADS<br />

AVOTU IELA 1, ĶIKURI, TURLAVAS PAGASTS, KULDĪGAS<br />

NOVADS, KULDĪGAS RAJONS, LV-3315<br />

Nav<br />

571 VĀRMES PAGASTA PĀRVALDE KULDĪGAS NOVADS<br />

"AVOTIŅI", VĀRME, VĀRMES PAGASTS, KULDĪGAS<br />

NOVADS, KULDĪGAS RAJONS, LV-3333<br />

Ir<br />

ĶEGUMA NOVADS<br />

689 ĶEGUMA TAUTAS NAMS ĶEGUMA NOVADS<br />

ĶEGUMA PROSPEKTS 4, ĶEGUMS, ĶEGUMA NOVADS,<br />

OGRES RAJONS, LV-5020<br />

Ir<br />

690<br />

ĶEGUMA <strong>NOVADA</strong> REMBATES PAGASTA<br />

PĀRVALDE<br />

ĶEGUMA NOVADS<br />

LIELVĀRDES IELA 3, REMBATE, REMBATES PAGASTS,<br />

ĶEGUMA NOVADS, OGRES RAJONS, LV-5016<br />

Nav<br />

694 BIRZGALES TAUTAS NAMS ĶEGUMA NOVADS<br />

SKOLAS IELA 2, BIRZGALE, BIRZGALES PAGASTS,<br />

ĶEGUMA NOVADS, OGRES RAJONS, LV-5033<br />

Ir<br />

ĶEKAVAS NOVADS<br />

762 BALOŽU PILSĒTAS PĀRVALDE ĶEKAVAS NOVADS<br />

UZVARAS PROSPEKTS 1A, BALOŽI, ĶEKAVAS NOVADS,<br />

RĪGAS RAJONS, LV-2112<br />

Ir<br />

780 DAUGMALES PAGASTA PĀRVALDE ĶEKAVAS NOVADS<br />

"SALNAS", DAUGMALE, DAUGMALES PAGASTS, ĶEKAVAS<br />

NOVADS, RĪGAS RAJONS, LV-2124<br />

Ir


785 ĶEKAVAS KULTŪRAS NAMS ĶEKAVAS NOVADS<br />

GAISMAS IELA 17, ĶEKAVA, ĶEKAVAS PAGASTS, ĶEKAVAS<br />

NOVADS, RĪGAS RAJONS, LV-2123<br />

Ir<br />

786 KATLAKALNA TAUTAS NAMS ĶEKAVAS NOVADS<br />

PĻAVNIEKKALNA IELA 35, KATLAKALNS, ĶEKAVAS<br />

PAGASTS, ĶEKAVAS NOVADS, RĪGAS RAJONS, LV-2111<br />

Nav<br />

787<br />

PIRMSSKOLAS IZGLĪTĪBAS IESTĀDE<br />

"ZVAIGZNĪTE"<br />

ĶEKAVAS NOVADS<br />

JAUNATNES IELA 2, VALDLAUČI, ĶEKAVAS PAGASTS,<br />

ĶEKAVAS NOVADS, RĪGAS RAJONS, LV-1076<br />

Nav<br />

LIELVĀRDES NOVADS<br />

691 LIELVĀRDES KULTŪRAS NAMS LIELVĀRDES NOVADS<br />

PARKA IELA 3, LIELVĀRDE, LIELVĀRDES NOVADS, OGRES<br />

RAJONS, LV-5070<br />

Ir<br />

692 LIELVĀRDES PAMATSKOLA LIELVĀRDES NOVADS<br />

AVOTU IELA 2, LIELVĀRDE, LIELVĀRDES NOVADS, OGRES<br />

RAJONS, LV-5071<br />

Ir<br />

693 KAIBALAS PAMATSKOLA LIELVĀRDES NOVADS<br />

"KAIBALAS SKOLA", KAIBALA, LIELVĀRDES PAGASTS,<br />

LIELVĀRDES NOVADS, OGRES RAJONS, LV-5070<br />

Ir<br />

695 JUMPRAVAS KULTŪRAS NAMS LIELVĀRDES NOVADS<br />

DAUGAVAS IELA 6, JUMPRAVA, JUMPRAVAS PAGASTS,<br />

LIELVĀRDES NOVADS, OGRES RAJONS, LV-5022<br />

Ir<br />

699 LĒDMANES PAMATSKOLA LIELVĀRDES NOVADS<br />

"LĒDMANES SKOLA", LĒDMANE, LĒDMANES PAGASTS,<br />

LIELVĀRDES NOVADS, OGRES RAJONS, LV-5011<br />

Nav<br />

LIEPĀJA<br />

221 LIEPĀJAS 3. PAMATSKOLA LIEPĀJA LAZARETES IELA 8, LIEPĀJA, LV-3416 Nav


LIEPĀJAS SPECIĀLĀ<br />

222<br />

INTERNĀTPAMATSKOLA<br />

LIEPĀJA KLAIPĒDAS IELA 94, LIEPĀJA, LV-3416 Nav<br />

223 LIEPĀJAS PILSĒTAS BĒRNUNAMS LIEPĀJA LABRAGA IELA 11, LIEPĀJA, LV-3402 Nav<br />

224 LIEPĀJAS VALSTS TEHNIKUMS LIEPĀJA VENTSPILS IELA 51, LIEPĀJA, LV-3417 Ir<br />

225 LIEPĀJAS 15. VIDUSSKOLA LIEPĀJA OSKARA KALPAKA IELA 96, LIEPĀJA, LV-3417 Nav<br />

226 LIEPĀJAS 7. VIDUSSKOLA LIEPĀJA CELMU IELA 6, LIEPĀJA, LV-3417 Nav<br />

227<br />

DRAUDZĪGĀ AICINĀJUMA LIEPĀJAS 5.<br />

VIDUSSKOLA<br />

LIEPĀJA RĪGAS IELA 50, LIEPĀJA, LV-3401 Nav<br />

228 LIEPĀJAS REĢIONĀLĀ SLIMNĪCA LIEPĀJA SLIMNĪCAS IELA 25, LIEPĀJA, LV-3400 Nav<br />

229 LIEPĀJAS VALSTS 1. ĢIMNĀZIJA LIEPĀJA AUSEKĻA IELA 9, LIEPĀJA, LV-3401 Nav<br />

230<br />

J.ČAKSTES LIEPĀJAS PILSĒTAS 10.<br />

VIDUSSKOLA<br />

LIEPĀJA ALEJAS IELA 16, LIEPĀJA, LV-3401 Nav<br />

231 LIEPĀJAS UNIVERSITĀTE LIEPĀJA LIELĀ IELA 14, LIEPĀJA, LV-3401 Nav<br />

232 LIEPĀJAS LATVIEŠU BIEDRĪBAS NAMS LIEPĀJA ROŽU LAUKUMS 5/6, LIEPĀJA, LV-3401 Ir


233 LIEPĀJAS 8.VIDUSSKOLA LIEPĀJA DUNIKAS IELA 9/11, LIEPĀJA, LV-3416 Nav<br />

234 LIEPĀJAS VALSTS TEHNIKUMS LIEPĀJA KLĀVA UKSTIŅA IELA 17/23, LIEPĀJA, LV-3411 Nav<br />

235 LIEPĀJAS RAIŅA 6. VIDUSSKOLA LIEPĀJA GANĪBU IELA 106, LIEPĀJA, LV-3411 Nav<br />

236 EZERKRASTA SĀKUMSKOLA LIEPĀJA LAUKU IELA 54, LIEPĀJA, LV-3411 Nav<br />

237 LIEPĀJAS 8.VIDUSSKOLA LIEPĀJA DUNIKAS IELA 9/11, LIEPĀJA, LV-3416 Nav<br />

238 A.PUŠKINA LIEPĀJAS 2. VIDUSSKOLA LIEPĀJA LIEDAGA IELA 5, LIEPĀJA, LV-3416 Nav<br />

239 LIEPĀJAS LATVIEŠU BIEDRĪBAS NAMS LIEPĀJA ROŽU LAUKUMS 5/6, LIEPĀJA, LV-3401 Ir<br />

240<br />

LIEPĀJAS PIRMSSKOLAS IZGLĪTĪBAS<br />

IESTĀDE "SPRĪDĪTIS"<br />

LIEPĀJA DĀRZA IELA 42, LIEPĀJA, LV-3401 Nav<br />

959 LIEPĀJAS OLIMPISKAIS CENTRS LIEPĀJA BRĪVĪBAS IELA 39, LIEPĀJA, LV-3416 Ir<br />

LIMBAŽU NOVADS<br />

603 LIMBAŽU KULTŪRAS NAMS LIMBAŽU NOVADS<br />

RĪGAS IELA 9, LIMBAŽI, LIMBAŽU NOVADS, LIMBAŽU<br />

RAJONS, LV-4001<br />

Ir


LIMBAŽU <strong>NOVADA</strong> PAŠVALDĪBAS<br />

604<br />

ADMINISTRATĪVĀ ĒKA<br />

LIMBAŽU NOVADS<br />

RĪGAS IELA 16, LIMBAŽI, LIMBAŽU NOVADS, LIMBAŽU<br />

RAJONS, LV-4001<br />

Ir<br />

613 POCIEMA KULTŪRAS NAMS LIMBAŽU NOVADS<br />

LIEPU IELA 5, POCIEMS, KATVARU PAGASTS, LIMBAŽU<br />

NOVADS, LIMBAŽU RAJONS, LV-4061<br />

Ir<br />

616 LIMBAŽU PAGASTA PĀRVALDE LIMBAŽU NOVADS<br />

JŪRAS IELA 58, LIMBAŽI, LIMBAŽU NOVADS, LIMBAŽU<br />

RAJONS, LV-4001<br />

Nav<br />

617 LĀDEZERA PAMATSKOLA LIMBAŽU NOVADS<br />

"LĀDEZERA PAMATSKOLA", LĀDEZERS, LIMBAŽU<br />

PAGASTS, LIMBAŽU NOVADS, LIMBAŽU RAJONS, LV-4011<br />

Nav<br />

618 PĀLES KULTŪRAS NAMS LIMBAŽU NOVADS<br />

"KALNAKROGS", PĀLES PAGASTS, LIMBAŽU NOVADS,<br />

LIMBAŽU RAJONS, LV-4052<br />

Ir<br />

619<br />

SKULTES KULTŪRAS INTEGRĀCIJAS<br />

CENTRS<br />

LIMBAŽU NOVADS<br />

"" PAGASTMĀJA"", MANDEGAS, SKULTES PAGASTS,<br />

LIMBAŽU NOVADS, LIMBAŽU RAJONS, LV-4025<br />

Nav<br />

620 UMURGAS PAGASTA PĀRVALDE LIMBAŽU NOVADS<br />

ULDA SPROĢA IELA 5, UMURGA, UMURGAS PAGASTS,<br />

LIMBAŽU NOVADS, LIMBAŽU RAJONS, LV-4004<br />

Ir<br />

621<br />

SPORTA UN KULTŪRAS CENTRS<br />

"VIDRIŽI"<br />

LIMBAŽU NOVADS<br />

""ĀBELES"", VIDRIŽI, VIDRIŽU PAGASTS, LIMBAŽU<br />

NOVADS, LIMBAŽU RAJONS, LV-4013<br />

Ir<br />

623 VIĻĶENES KULTŪRAS NAMS LIMBAŽU NOVADS<br />

DĀRZA IELA 1, VIĻĶENE, VIĻĶENES PAGASTS, LIMBAŽU<br />

NOVADS, LIMBAŽU RAJONS, LV-4050<br />

Ir<br />

LĪGATNES NOVADS<br />

366 PAŠVALDĪBA LĪGATNES NOVADS<br />

SPRIŅĢU IELA 4, LĪGATNE, LĪGATNES NOVADS, CĒSU<br />

RAJONS, LV-4110<br />

Ir


376 PIRMSSKOLAS IZGLĪTĪBAS IESTĀDE LĪGATNES NOVADS<br />

SPORTA IELA 14, AUGŠLĪGATNE, LĪGATNES PAGASTS,<br />

LĪGATNES NOVADS, CĒSU RAJONS, LV-4108<br />

Ir<br />

LĪVĀNU NOVADS<br />

709 KULTŪRAS CENTRS LĪVĀNU NOVADS<br />

RĪGAS IELA 105, LĪVĀNI, LĪVĀNU NOVADS, PREIĻU<br />

RAJONS, LV-5316<br />

Ir<br />

710 MŪZIKAS SKOLA LĪVĀNU NOVADS<br />

RAIŅA IELA 4, LĪVĀNI, LĪVĀNU NOVADS, PREIĻU RAJONS,<br />

LV-5316<br />

Nav<br />

711<br />

LĪVĀNU <strong>NOVADA</strong> PIRMSSKOLAS<br />

IZGLĪTĪBAS IESTĀDE "RŪĶĪŠI"<br />

LĪVĀNU NOVADS<br />

RĪGAS IELA 13, LĪVĀNI, LĪVĀNU NOVADS, PREIĻU<br />

RAJONS, LV-5316<br />

Nav<br />

712 ROŽUPES KULTŪRAS NAMS LĪVĀNU NOVADS<br />

"ROŽUPES KULTŪRAS NAMS", ROŽUPE, ROŽUPES<br />

PAGASTS, LĪVĀNU NOVADS, PREIĻU RAJONS, LV-5327<br />

Nav<br />

713 TURKU PAGASTA PĀRVALDE LĪVĀNU NOVADS<br />

"TURKU PAGASTA PĀRVALDE", ZUNDĀNI, TURKU<br />

PAGASTS, LĪVĀNU NOVADS, PREIĻU RAJONS, LV-5312<br />

Nav<br />

716 KULTŪRAS NAMS LĪVĀNU NOVADS<br />

LIEPU IELA 5, UPENIEKI, JERSIKAS PAGASTS, LĪVĀNU<br />

NOVADS, PREIĻU RAJONS, LV-5315<br />

Nav<br />

719 RUDZĀTU PAGASTA BIBLIOTĒKA LĪVĀNU NOVADS<br />

MIERA IELA 1, RUDZĀTI, RUDZĀTU PAGASTS, LĪVĀNU<br />

NOVADS, PREIĻU RAJONS, LV-5328<br />

Nav<br />

725 SUTRU PAGASTA PĀRVALDE LĪVĀNU NOVADS<br />

UZVARAS IELA 5, SUTRI, SUTRU PAGASTS, LĪVĀNU<br />

NOVADS, PREIĻU RAJONS, LV-5334<br />

Nav<br />

LUBĀNAS NOVADS


656 LUBĀNAS PILSĒTAS KLUBS LUBĀNAS NOVADS<br />

TILTA IELA 14, LUBĀNA, LUBĀNAS NOVADS, MADONAS<br />

RAJONS, LV-4830<br />

Ir<br />

LUDZAS NOVADS<br />

625 LUDZAS TAUTAS NAMS LUDZAS NOVADS<br />

STACIJAS IELA 41, LUDZA, LUDZAS NOVADS, LUDZAS<br />

RAJONS, LV-5701<br />

Ir<br />

626 LUDZAS TAUTAS NAMS LUDZAS NOVADS<br />

STACIJAS IELA 41, LUDZA, LUDZAS NOVADS, LUDZAS<br />

RAJONS, LV-5701<br />

Ir<br />

627 LUDZAS KINOTEĀTRIS LUDZAS NOVADS<br />

SKOLAS IELA 26, LUDZA, LUDZAS NOVADS, LUDZAS<br />

RAJONS, LV-5701<br />

Ir<br />

632 BRIĢU PAGASTA TAUTAS NAMS LUDZAS NOVADS<br />

"PAŠVALDĪBA", BRIGI, BRIĢU PAGASTS, LUDZAS<br />

NOVADS, LUDZAS RAJONS, LV-5707<br />

Nav<br />

635 CIRMAS PAGASTA PĀRVALDE LUDZAS NOVADS<br />

"KANTORIS", TUTĀNI, CIRMAS PAGASTS, LUDZAS<br />

NOVADS, LUDZAS RAJONS, LV-5735<br />

Nav<br />

637 ISNAUDAS PAGASTA PĀRVALDE LUDZAS NOVADS<br />

"VECPARKS", MARTIŠI, ISNAUDAS PAGASTS, LUDZAS<br />

NOVADS, LUDZAS RAJONS, LV-5701<br />

Nav<br />

638 ISTALSNAS BIBLIOTĒKA LUDZAS NOVADS<br />

"DZELMES", ISTALSNA, ISNAUDAS PAGASTS, LUDZAS<br />

NOVADS, LUDZAS RAJONS, LV-5716<br />

Nav<br />

639 ISTRAS TAUTAS NAMS LUDZAS NOVADS<br />

"PAGASTMĀJA", VECSLABADA, ISTRAS PAGASTS, LUDZAS<br />

NOVADS, LUDZAS RAJONS, LV-5748<br />

Ir<br />

644 NIRZAS TAUTAS NAMS LUDZAS NOVADS<br />

"STĀDI", NIRZA, NIRZAS PAGASTS, LUDZAS NOVADS,<br />

LUDZAS RAJONS, LV-5729<br />

Ir


645 ŅUKŠU PAGASTA TAUTAS NAMS LUDZAS NOVADS<br />

"NĀKOTNE", ŅUKŠI, ŅUKŠU PAGASTS, LUDZAS NOVADS,<br />

LUDZAS RAJONS, LV-5730<br />

Nav<br />

647 PILDAS TAUTAS NAMS LUDZAS NOVADS<br />

"ILUTAS", PILDA, PILDAS PAGASTS, LUDZAS NOVADS,<br />

LUDZAS RAJONS, LV-5733<br />

Ir<br />

648 PUREŅU PAGASTA PĀRVALDE LUDZAS NOVADS<br />

"KALMES", KIVDOLOVA, PUREŅU PAGASTS, LUDZAS<br />

NOVADS, LUDZAS RAJONS, LV-5745<br />

Ir<br />

650 RUNDĒNU TAUTAS NAMS LUDZAS NOVADS<br />

"BĒRNUDĀRZS", RUNDĒNI, RUNDĒNU PAGASTS, LUDZAS<br />

NOVADS, LUDZAS RAJONS, LV-5739<br />

Nav<br />

MADONAS NOVADS<br />

653<br />

MADONAS KULTŪRAS NAMA FILIĀLE<br />

VIDZEME<br />

MADONAS NOVADS<br />

TIRGUS IELA 5, MADONA, MADONAS NOVADS, MADONAS<br />

RAJONS, LV-4801<br />

Ir<br />

654 MADONAS KULTŪRAS NAMS MADONAS NOVADS<br />

RAIŅA IELA 12, MADONA, MADONAS NOVADS, MADONAS<br />

RAJONS, LV-4801<br />

Ir<br />

658 ARONAS PAGASTA PĀRVALDE MADONAS NOVADS<br />

MELIORATORU IELA 3, KUSA, ARONAS PAGASTS,<br />

MADONAS NOVADS, MADONAS RAJONS, LV-4847<br />

Nav<br />

659 BARKAVAS PAGASTA PĀRVALDE MADONAS NOVADS<br />

BRĪVĪBAS IELA 9, BARKAVA, BARKAVAS PAGASTS,<br />

MADONAS NOVADS, MADONAS RAJONS, LV-4834<br />

Ir<br />

660 BĒRZAUNES PAGASTA PĀRVALDE MADONAS NOVADS<br />

ARONAS IELA 1, SAULESKALNS, BĒRZAUNES PAGASTS,<br />

MADONAS NOVADS, MADONAS RAJONS, LV-4853<br />

Nav<br />

661<br />

SIA "AGRO-DZELZAVA"<br />

ADMINISTRATĪVĀ ĒKA<br />

MADONAS NOVADS<br />

KĻAVU IELA 4, DZELZAVA, DZELZAVAS PAGASTS,<br />

MADONAS NOVADS, MADONAS RAJONS, LV-4873<br />

Nav


665 KALSNAVAS PAGASTA PĀRVALDE MADONAS NOVADS<br />

PĀRUPES IELA 2, JAUNKALSNAVA, KALSNAVAS PAGASTS,<br />

MADONAS NOVADS, MADONAS RAJONS, LV-4860<br />

Nav<br />

666 LAZDONAS PAGASTA PĀRVALDE MADONAS NOVADS<br />

MEŽA IELA 2, LAZDONA, LAZDONAS PAGASTS, MADONAS<br />

NOVADS, MADONAS RAJONS, LV-4824<br />

Nav<br />

667 LIEZĒRES PAGASTA PĀRVALDE MADONAS NOVADS<br />

"OZOLKALNS", LIEZĒRE, LIEZĒRES PAGASTS, MADONAS<br />

NOVADS, MADONAS RAJONS, LV-4884<br />

Ir<br />

668 ĻAUDONAS KULTŪRAS NAMS MADONAS NOVADS<br />

DZIRNAVU IELA 7, ĻAUDONA, ĻAUDONAS PAGASTS,<br />

MADONAS NOVADS, MADONAS RAJONS, LV-4862<br />

Nav<br />

669 MĀRCIENAS PAGASTA PĀRVALDE MADONAS NOVADS<br />

JAUNĀ IELA 1, MĀRCIENA, MĀRCIENAS PAGASTS,<br />

MADONAS NOVADS, MADONAS RAJONS, LV-4852<br />

Nav<br />

670 MĒTRIENAS PAGASTA PĀRVALDE MADONAS NOVADS<br />

MĒTRU IELA 1, MĒTRIENA, MĒTRIENAS PAGASTS,<br />

MADONAS NOVADS, MADONAS RAJONS, LV-4865<br />

Nav<br />

672 DEGUMNIEKU TAUTAS NAMS MADONAS NOVADS<br />

SKOLAS IELA 4, DEGUMNIEKI, OŠUPES PAGASTS,<br />

MADONAS NOVADS, MADONAS RAJONS, LV-4833<br />

Ir<br />

673 PRAULIENAS PAGASTA PĀRVALDE MADONAS NOVADS<br />

KALNA IELA 2, PRAULIENA, PRAULIENAS PAGASTS,<br />

MADONAS NOVADS, MADONAS RAJONS, LV-4825<br />

Nav<br />

674 SARKAŅU PAGASTA PĀRVALDE MADONAS NOVADS<br />

J. RAMAŅA IELA 6, BIKSĒRE, SARKAŅU PAGASTS,<br />

MADONAS NOVADS, MADONAS RAJONS, LV-4870<br />

Nav<br />

677 VESTIENAS PAGASTA PĀRVALDE MADONAS NOVADS<br />

"PAGASTMĀJA", VESTIENA, VESTIENAS PAGASTS,<br />

MADONAS NOVADS, MADONAS RAJONS, LV-4855<br />

Nav<br />

954 JĀŅUKALNA TAUTAS NAMS MADONAS NOVADS<br />

"JĀŅUKALNA TAUTAS NAMS", JĀŅUKALNS, KALSNAVAS<br />

PAGASTS, MADONAS NOVADS, MADONAS RAJONS, LV-<br />

4861<br />

Nav


961 SAIKAVAS BIBLIOTĒKA MADONAS NOVADS<br />

"VECSAIKAVA 2"-3, VECSAIKAVA, PRAULIENAS PAGASTS,<br />

MADONAS NOVADS, MADONAS RAJONS, LV-4825<br />

Nav<br />

MAZSALACAS NOVADS<br />

917<br />

MAZSALACAS <strong>NOVADA</strong> KULTŪRAS<br />

CENTRS<br />

MAZSALACAS NOVADS<br />

RŪJIENAS IELA 1, MAZSALACA, MAZSALACAS NOVADS,<br />

VALMIERAS RAJONS, LV-4215<br />

Ir<br />

932 RAMATAS PAGASTA PĀRVALDE MAZSALACAS NOVADS<br />

"ĶĪŠI", RAMATA, RAMATAS PAGASTS, MAZSALACAS<br />

NOVADS, VALMIERAS RAJONS, LV-4216<br />

Nav<br />

934 SĒĻU PAGASTA PĀRVALDE MAZSALACAS NOVADS<br />

"SĒĻU MUIŽA", SĒĻI, SĒĻU PAGASTS, MAZSALACAS<br />

NOVADS, VALMIERAS RAJONS, LV-4213<br />

Nav<br />

935 SKAŅKALNES PAGASTA BIBLIOTĒKA MAZSALACAS NOVADS<br />

BĒRZU IELA 2, SKAŅKALNE, SKAŅKALNES PAGASTS,<br />

MAZSALACAS NOVADS, VALMIERAS RAJONS, LV-4215<br />

Nav<br />

MĀLPILS NOVADS<br />

788 MĀLPILS KULTŪRAS CENTRS MĀLPILS NOVADS<br />

NĀKOTNES IELA 5, MĀLPILS, MĀLPILS NOVADS, RĪGAS<br />

RAJONS, LV-2152<br />

Ir<br />

789 SIDGUNDAS PAMATSKOLA MĀLPILS NOVADS<br />

"SIDGUNDAS PAMATSKOLA", SIDGUNDA, MĀLPILS<br />

NOVADS, RĪGAS RAJONS, LV-2152<br />

Nav<br />

MĀRUPES NOVADS<br />

790 MĀRUPES <strong>NOVADA</strong> DOME MĀRUPES NOVADS<br />

DAUGAVAS IELA 29, MĀRUPE, MĀRUPES NOVADS, RĪGAS<br />

RAJONS, LV-2167<br />

Ir


791 JAUNMĀRUPES SĀKUMSKOLA MĀRUPES NOVADS<br />

MAZCENU ALEJA 4A, JAUNMĀRUPE, MĀRUPES NOVADS,<br />

RĪGAS RAJONS, LV-2166<br />

Ir<br />

955 MĀRUPES PAMATSKOLA MĀRUPES NOVADS<br />

VISKALNU IELA 7, TĪRAINE, MĀRUPES NOVADS, RĪGAS<br />

RAJONS, LV-2167<br />

Nav<br />

956 MĀRUPES VIDUSSKOLA MĀRUPES NOVADS<br />

KANTORA IELA 97, MĀRUPE, MĀRUPES NOVADS, RĪGAS<br />

RAJONS, LV-2167<br />

Ir<br />

957 SKULTES SĀKUMSKOLA MĀRUPES NOVADS<br />

SKULTES IELA 25, SKULTE, MĀRUPES NOVADS, RĪGAS<br />

RAJONS, LV-2108<br />

Nav<br />

MĒRSRAGA NOVADS<br />

846 MĒRSRAGA TAUTAS NAMS MĒRSRAGA NOVADS<br />

LIELĀ IELA 25, MĒRSRAGS, MĒRSRAGA NOVADS, TALSU<br />

RAJONS, LV-3284<br />

Nav<br />

NAUKŠĒNU NOVADS<br />

928 ĶOŅU PAGASTA PĀRVALDE NAUKŠĒNU NOVADS<br />

"CELTNIEKI", ĶOŅU PAGASTS, NAUKŠĒNU NOVADS,<br />

VALMIERAS RAJONS, LV-4247<br />

Nav<br />

931 NAUKŠĒNU <strong>NOVADA</strong> PAŠVALDĪBA NAUKŠĒNU NOVADS<br />

"PAGASTA NAMS", NAUKŠĒNU PAGASTS, NAUKŠĒNU<br />

NOVADS, VALMIERAS RAJONS, LV-4244<br />

Ir<br />

NERETAS NOVADS<br />

280 MAZZALVES PAGASTA PĀRVALDE NERETAS NOVADS<br />

LIEPU IELA 2, ĒRBERĢE, MAZZALVES PAGASTS, NERETAS<br />

NOVADS, AIZKRAUKLES RAJONS, LV-5133<br />

Nav


281 NERETAS KULTŪRAS NAMS NERETAS NOVADS<br />

PĒTERA LODZIŅA IELA 1, NERETA, NERETAS PAGASTS,<br />

NERETAS NOVADS, AIZKRAUKLES RAJONS, LV-5118<br />

Ir<br />

282 PILSKALNES PAGASTA PĀRVALDE NERETAS NOVADS<br />

NĀKOTNES IELA 4, PILSKALNE, PILSKALNES PAGASTS,<br />

NERETAS NOVADS, AIZKRAUKLES RAJONS, LV-5110<br />

Nav<br />

291 ZALVES PAGASTA KULTŪRAS NAMS NERETAS NOVADS<br />

"ATPŪTAS", ZALVE, ZALVES PAGASTS, NERETAS NOVADS,<br />

AIZKRAUKLES RAJONS, LV-5112<br />

Ir<br />

292 SPROĢU PAMATSKOLA NERETAS NOVADS<br />

"SPROĢU PAMATSKOLA", SPROĢI, ZALVES PAGASTS,<br />

NERETAS NOVADS, AIZKRAUKLES RAJONS, LV-5127<br />

Nav<br />

NĪCAS NOVADS<br />

594 PAGASTA PADOME NĪCAS NOVADS<br />

BĀRTAS IELA 6, NĪCA, NĪCAS PAGASTS, NĪCAS NOVADS,<br />

LIEPĀJAS RAJONS, LV-3473<br />

Ir<br />

595 PAGASTA PADOME NĪCAS NOVADS<br />

"PAGASTMĀJA", RUDE, OTAŅĶU PAGASTS, NĪCAS<br />

NOVADS, LIEPĀJAS RAJONS, LV-3475<br />

Nav<br />

OGRES NOVADS<br />

678<br />

OGRES CEĻU RAJONA<br />

ADMINISTRĀCIJAS ĒKA<br />

OGRES NOVADS<br />

DĀRZA IELA 25, OGRE, OGRES NOVADS, OGRES RAJONS,<br />

LV-5001<br />

Nav<br />

679 BĒRNUDĀRZA "ZELTA SIETIŅŠ" TELPAS OGRES NOVADS<br />

SKOLAS IELA 13, OGRE, OGRES NOVADS, OGRES<br />

RAJONS, LV-5001<br />

Nav<br />

680 OGRES <strong>NOVADA</strong> KULTŪRAS CENTRS OGRES NOVADS<br />

BRĪVĪBAS IELA 15, OGRE, OGRES NOVADS, OGRES<br />

RAJONS, LV-5001<br />

Ir


OGRES <strong>NOVADA</strong> BASKETBOLA SPORTA<br />

681<br />

SKOLA<br />

OGRES NOVADS<br />

MĀLKALNES PROSPEKTS 32, OGRE, OGRES NOVADS,<br />

OGRES RAJONS, LV-5001<br />

Ir<br />

682 KURSU BĀZE OGRES NOVADS<br />

BRĪVĪBAS IELA 125, OGRE, OGRES NOVADS, OGRES<br />

RAJONS, LV-5001<br />

Ir<br />

683 JAUNOGRES VIDUSSKOLA OGRES NOVADS<br />

MĀLKALNES PROSPEKTS 43, OGRE, OGRES NOVADS,<br />

OGRES RAJONS, LV-5001<br />

Ir<br />

684 OGRESGALA TAUTAS NAMS OGRES NOVADS<br />

BUMBIERU IELA 9, OGRESGALS, OGRESGALA PAGASTS,<br />

OGRES NOVADS, OGRES RAJONS, LV-5041<br />

Ir<br />

685 CIEMUPES TAUTAS NAMS OGRES NOVADS<br />

LIEPU GATVE 12, CIEMUPE, OGRESGALA PAGASTS, OGRES<br />

NOVADS, OGRES RAJONS, LV-5001<br />

Ir<br />

686 OGRES MŪZIKAS SKOLA OGRES NOVADS<br />

BRĪVĪBAS IELA 50, OGRE, OGRES NOVADS, OGRES<br />

RAJONS, LV-5001<br />

Ir<br />

696 KRAPES PAGASTA PĀRVALDE OGRES NOVADS<br />

"PAGASTA PA<strong>DOMES</strong> ĒKA", KRAPES PAGASTS, OGRES<br />

NOVADS, OGRES RAJONS, LV-5012<br />

Nav<br />

697<br />

ĶEIPENES PIRMSSKOLAS IZGLĪTĪBAS<br />

IESTĀDE "SAULĪTE"<br />

OGRES NOVADS<br />

"SAULĪTE", ĶEIPENES PAGASTS, OGRES NOVADS, OGRES<br />

RAJONS, LV-5062<br />

Ir<br />

698 LAUBERES PAGASTA PĀRVALDE OGRES NOVADS<br />

"OZOLMUIŽA", LAUBERE, LAUBERES PAGASTS, OGRES<br />

NOVADS, OGRES RAJONS, LV-5044<br />

Nav<br />

700 MADLIENAS "ADMINISTRĀCIJAS ĒKA" OGRES NOVADS<br />

"PAGASTMĀJA", MADLIENA, MADLIENAS PAGASTS, OGRES<br />

NOVADS, OGRES RAJONS, LV-5045<br />

Ir<br />

701 MAZOZOLU PAGASTA PĀRVALDE OGRES NOVADS<br />

"BRAKI 3", LĪČUPE, MAZOZOLU PAGASTS, OGRES<br />

NOVADS, OGRES RAJONS, LV-5065<br />

Ir


702 MEŅĢELES TAUTAS NAMS OGRES NOVADS<br />

"TAUTAS NAMS", MEŅĢELES PAGASTS, OGRES NOVADS,<br />

OGRES RAJONS, LV-5047<br />

Ir<br />

703 SUNTAŽU TAUTAS NAMS OGRES NOVADS<br />

"TAUTAS NAMS", SUNTAŽI, SUNTAŽU PAGASTS, OGRES<br />

NOVADS, OGRES RAJONS, LV-5060<br />

Ir<br />

704 TAURUPES PAGASTA PĀRVALDE OGRES NOVADS<br />

BĒRZU IELA 6, TAURUPE, TAURUPES PAGASTS, OGRES<br />

NOVADS, OGRES RAJONS, LV-5064<br />

Ir<br />

OLAINES NOVADS<br />

763 OLAINES KULTŪRAS CENTRS OLAINES NOVADS<br />

ZEIFERTA IELA 11, OLAINE, OLAINES NOVADS, RĪGAS<br />

RAJONS, LV-2114<br />

Ir<br />

764<br />

OLAINES VĒSTURES UN MĀKSLAS<br />

MUZEJS<br />

OLAINES NOVADS<br />

ZEMGALES IELA 33, OLAINE, OLAINES NOVADS, RĪGAS<br />

RAJONS, LV-2114<br />

Ir<br />

792 OLAINES PAGASTA PĀRVALDE OLAINES NOVADS<br />

MEŽA IELA 2, JAUNOLAINE, OLAINES PAGASTS, OLAINES<br />

NOVADS, RĪGAS RAJONS, LV-2127<br />

Nav<br />

OZOLNIEKU NOVADS<br />

472 OZOLNIEKU <strong>NOVADA</strong> DOME OZOLNIEKU NOVADS<br />

STADIONA IELA 10, OZOLNIEKI, OZOLNIEKU PAGASTS,<br />

OZOLNIEKU NOVADS, JELGAVAS RAJONS, LV-3018<br />

Nav<br />

473 BRANKU PAKALPOJUMA CENTRS OZOLNIEKU NOVADS<br />

PARKA IELA 4, BRANKAS, CENU PAGASTS, OZOLNIEKU<br />

NOVADS, JELGAVAS RAJONS, LV-3042<br />

Ir<br />

477 SALGALES PAGASTA PADOME OZOLNIEKU NOVADS<br />

"VĪGRIEZES", EMBURGA, SALGALES PAGASTS,<br />

OZOLNIEKU NOVADS, JELGAVAS RAJONS, LV-3045<br />

Ir


958 ĀNES KULTŪRAS NAMS OZOLNIEKU NOVADS<br />

CELTNIEKU IELA 12B, ĀNE, CENU PAGASTS, OZOLNIEKU<br />

NOVADS, JELGAVAS RAJONS, LV-3043<br />

Ir<br />

PĀRGAUJAS NOVADS<br />

381 RAISKUMA PAGASTA PĀRVALDE PĀRGAUJAS NOVADS<br />

"PAGASTMĀJA", RAISKUMS, RAISKUMA PAGASTS,<br />

PĀRGAUJAS NOVADS, CĒSU RAJONS, LV-4146<br />

Ir<br />

384 PĀRGAUJAS <strong>NOVADA</strong> PAŠVALDĪBA PĀRGAUJAS NOVADS<br />

"IKTES", STALBE, STALBES PAGASTS, PĀRGAUJAS<br />

NOVADS, CĒSU RAJONS, LV-4151<br />

Ir<br />

385 STRAUPES PAGASTA PĀRVALDE PĀRGAUJAS NOVADS<br />

"TAUTAS NAMS", PLĀCIS, STRAUPES PAGASTS,<br />

PĀRGAUJAS NOVADS, CĒSU RAJONS, LV-4152<br />

Nav<br />

PĀVILOSTAS NOVADS<br />

577 PĀVILOSTAS <strong>NOVADA</strong> PAŠVALDĪBA PĀVILOSTAS NOVADS<br />

DZINTARU IELA 73, PĀVILOSTA, PĀVILOSTAS NOVADS,<br />

LIEPĀJAS RAJONS, LV-3466<br />

Ir<br />

598 SAKAS PAGASTA PĀRVALDE PĀVILOSTAS NOVADS<br />

"PAGASTA MĀJA", SAKAS PAGASTS, PĀVILOSTAS<br />

NOVADS, LIEPĀJAS RAJONS, LV-3466<br />

Nav<br />

601 VĒRGALES PAGASTA PĀRVALDE PĀVILOSTAS NOVADS<br />

"PAGASTMĀJA", VĒRGALE, VĒRGALES PAGASTS,<br />

PĀVILOSTAS NOVADS, LIEPĀJAS RAJONS, LV-3463<br />

Ir<br />

PĻAVIŅU NOVADS<br />

272 PĻAVIŅU <strong>NOVADA</strong> KULTŪRAS CENTRS PĻAVIŅU NOVADS<br />

DAUGAVAS IELA 49, PĻAVIŅAS, PĻAVIŅU NOVADS,<br />

AIZKRAUKLES RAJONS, LV-5120<br />

Ir


273 BĒRNUDĀRZS "JUMĪTIS" PĻAVIŅU NOVADS<br />

1. MAIJA IELA 4, KRIŠKALNI, AIVIEKSTES PAGASTS,<br />

PĻAVIŅU NOVADS, AIZKRAUKLES RAJONS, LV-5121<br />

Ir<br />

277 KLINTAINES PAGASTA PĀRVALDE PĻAVIŅU NOVADS<br />

"KŪLĪŠI", STUKMAŅI, KLINTAINES PAGASTS, PĻAVIŅU<br />

NOVADS, AIZKRAUKLES RAJONS, LV-5129<br />

Ir<br />

290 VIETALVAS PAGASTA PĀRVALDE PĻAVIŅU NOVADS<br />

"VIETALVAS PAGASTA PĀRVALDE", VIETALVA, VIETALVAS<br />

PAGASTS, PĻAVIŅU NOVADS, AIZKRAUKLES RAJONS, LV-<br />

5109<br />

Ir<br />

PREIĻU NOVADS<br />

705 PREIĻU VALSTS ĢIMNĀZIJA PREIĻU NOVADS<br />

KOOPERATĪVĀ IELA 6, PREIĻI, PREIĻU NOVADS, PREIĻU<br />

RAJONS, LV-5301<br />

Nav<br />

706 PREIĻU KULTŪRAS NAMS PREIĻU NOVADS<br />

RAIŅA BULVĀRIS 28, PREIĻI, PREIĻU NOVADS, PREIĻU<br />

RAJONS, LV-5301<br />

Ir<br />

708 PAGASTA ĒKA PREIĻU NOVADS<br />

RAIŅA IELA 5, AIZKALNE, AIZKALNES PAGASTS, PREIĻU<br />

NOVADS, PREIĻU RAJONS, LV-5305<br />

Nav<br />

717 PAGASTA ĒKA, KULTŪRAS NAMS PREIĻU NOVADS<br />

LIEPU IELA 6, PELĒČI, PELĒČU PAGASTS, PREIĻU NOVADS,<br />

PREIĻU RAJONS, LV-5320<br />

Ir<br />

721 PAGASTA ĒKA, TAUTAS NAMS PREIĻU NOVADS<br />

BRĪVĪBAS IELA 9, PRĪKUĻI, SAUNAS PAGASTS, PREIĻU<br />

NOVADS, PREIĻU RAJONS, LV-5323<br />

Ir<br />

PRIEKULES NOVADS<br />

578 PRIEKULES KULTŪRAS NAMS PRIEKULES NOVADS<br />

PELDU IELA 1, PRIEKULE, PRIEKULES NOVADS, LIEPĀJAS<br />

RAJONS, LV-3434<br />

Nav


581 BUNKAS KULTŪRAS NAMS PRIEKULES NOVADS<br />

"BUNKAS KULTŪRAS NAMS", BUNKAS PAGASTS,<br />

PRIEKULES NOVADS, LIEPĀJAS RAJONS, LV-3446<br />

Nav<br />

587 GRAMZDAS PAGASTA PĀRVALDE PRIEKULES NOVADS<br />

SKOLAS IELA 3/5, GRAMZDA, GRAMZDAS PAGASTS,<br />

PRIEKULES NOVADS, LIEPĀJAS RAJONS, LV-3486<br />

Nav<br />

589 KALĒTU PAGASTA PĀRVALDE PRIEKULES NOVADS<br />

LIEPU ALEJA 6, KALĒTI, KALĒTU PAGASTS, PRIEKULES<br />

NOVADS, LIEPĀJAS RAJONS, LV-3484<br />

Nav<br />

602 VIRGAS PAGASTA PĀRVALDE PRIEKULES NOVADS<br />

"PAGASTMĀJA", PAPLAKA, VIRGAS PAGASTS, PRIEKULES<br />

NOVADS, LIEPĀJAS RAJONS, LV-3433<br />

Ir<br />

PRIEKUĻU NOVADS<br />

375 LIEPAS PAMATSKOLA PRIEKUĻU NOVADS<br />

RŪPNĪCAS IELA 12, LIEPA, LIEPAS PAGASTS, PRIEKUĻU<br />

NOVADS, CĒSU RAJONS, LV-4128<br />

Ir<br />

377 TAUTAS NAMS PRIEKUĻU NOVADS<br />

"TAUTAS NAMS", MĀRSNĒNI, MĀRSNĒNU PAGASTS,<br />

PRIEKUĻU NOVADS, CĒSU RAJONS, LV-4129<br />

Nav<br />

379 PRIEKUĻU VIDUSSKOLA PRIEKUĻU NOVADS<br />

CĒSU PROSPEKTS 46, PRIEKUĻI, PRIEKUĻU PAGASTS,<br />

PRIEKUĻU NOVADS, CĒSU RAJONS, LV-4126<br />

Ir<br />

380<br />

PRIEKUĻU UN JĀŅMUIŽAS VALSTS<br />

TEHNIKUMS<br />

PRIEKUĻU NOVADS<br />

OZOLU GATVE 3, JĀŅMUIŽA, PRIEKUĻU PAGASTS,<br />

PRIEKUĻU NOVADS, CĒSU RAJONS, LV-4154<br />

Ir<br />

389 VESELAVAS BIBLIOTĒKA PRIEKUĻU NOVADS<br />

"VIESTURI", VESELAVA, VESELAVAS PAGASTS, PRIEKUĻU<br />

NOVADS, CĒSU RAJONS, LV-4116<br />

Nav<br />

RAUNAS NOVADS


370 TAUTAS NAMS RAUNAS NOVADS<br />

PALSAS IELA 11, DRUSTI, DRUSTU PAGASTS, RAUNAS<br />

NOVADS, CĒSU RAJONS, LV-4132<br />

Nav<br />

382 RAUNAS VIDUSSKOLA RAUNAS NOVADS<br />

SKOLAS IELA 1, RAUNA, RAUNAS PAGASTS, RAUNAS<br />

NOVADS, CĒSU RAJONS, LV-4131<br />

Ir<br />

RĒZEKNE<br />

241 5. VIDUSSKOLA RĒZEKNE RŪPNĪCAS IELA 11, RĒZEKNE, LV-4604 Nav<br />

242 KULTŪRAS, ATPŪTAS CENTRS RĒZEKNE ATBRĪVOŠANAS ALEJA 174, RĒZEKNE, LV-4604 Nav<br />

243 6. VIDUSSKOLA RĒZEKNE KOSMONAUTU IELA 6, RĒZEKNE, LV-4604 Ir<br />

244 BĒRNU BIBLIOTĒKA RĒZEKNE DĀRZU IELA 37, RĒZEKNE, LV-4601 Ir<br />

245<br />

RĒZEKNES AUGSTSKOLAS IZGLĪTĪBAS<br />

UN DIZAINA FAKULTĀTE<br />

RĒZEKNE ATBRĪVOŠANAS ALEJA 115, RĒZEKNE, LV-4601 Ir<br />

246 3. VIDUSSKOLA RĒZEKNE 18. NOVEMBRA IELA 33, RĒZEKNE, LV-4601 Nav<br />

247 2. VIDUSSKOLA RĒZEKNE DĀRZU IELA 21-17, RĒZEKNE, LV-4601 Nav<br />

248 PILSĒTAS KULTŪRAS NAMS RĒZEKNE BRĀĻU SKRINDU IELA 3, RĒZEKNE, LV-4601 Nav


249 4. VIDUSSKOLA RĒZEKNE VIĻĀNU IELA 2, RĒZEKNE, LV-4601 Nav<br />

250 LOGOPĒDISKĀ INTERNĀTSKOLA RĒZEKNE F. VARSLAVĀNA IELA 5, RĒZEKNE, LV-4601 Nav<br />

251<br />

NACIONĀLO BIEDRĪBU KULTŪRAS<br />

NAMS<br />

RĒZEKNE LATGALES IELA 54, RĒZEKNE, LV-4601 Ir<br />

253<br />

PENSIONĀRU SOCIĀLĀS APRŪPES<br />

CENTRS<br />

RĒZEKNE RĒZNAS IELA 41, RĒZEKNE, LV-4603 Ir<br />

RĒZEKNES NOVADS<br />

730 AUDRIŅU KULTŪRAS NAMS RĒZEKNES NOVADS<br />

PIEMIŅAS IELA 9A, AUDRIŅI, AUDRIŅU PAGASTS,<br />

RĒZEKNES NOVADS, RĒZEKNES RAJONS, LV-4611<br />

Ir<br />

731 BĒRZGALES KULTŪRAS NAMS RĒZEKNES NOVADS<br />

RĪTUPES IELA 34, BĒRZGALE, BĒRZGALES PAGASTS,<br />

RĒZEKNES NOVADS, RĒZEKNES RAJONS, LV-4612<br />

Nav<br />

732 RATNIEKU KULTŪRAS NAMS RĒZEKNES NOVADS<br />

UZVARAS IELA 1, RATNIEKI, ČORNAJAS PAGASTS,<br />

RĒZEKNES NOVADS, RĒZEKNES RAJONS, LV-4617<br />

Ir<br />

734 DRICĀNU KULTŪRAS NAMS RĒZEKNES NOVADS<br />

735 FEIMAŅU KULTŪRAS NAMS RĒZEKNES NOVADS<br />

"DRICĀNU KULTŪRAS NAMS", DRICĀNI, DRICĀNU<br />

PAGASTS, RĒZEKNES NOVADS, RĒZEKNES RAJONS, LV-<br />

4615<br />

"FEIMAŅU KULTŪRAS NAMS", FEIMAŅI, FEIMAŅU<br />

PAGASTS, RĒZEKNES NOVADS, RĒZEKNES RAJONS, LV-<br />

4623<br />

Ir<br />

Nav<br />

736 GAIGALAVAS PAGASTA PĀRVALDE RĒZEKNES NOVADS<br />

RĒZEKNES IELA 2, GAIGALAVA, GAIGALAVAS PAGASTS,<br />

RĒZEKNES NOVADS, RĒZEKNES RAJONS, LV-4618<br />

Nav


737 GRIŠKĀNU PAGASTA PĀRVALDE RĒZEKNES NOVADS<br />

CENTRĀLĀ IELA 27, SPRŪŽEVA, GRIŠKĀNU PAGASTS,<br />

RĒZEKNES NOVADS, RĒZEKNES RAJONS, LV-4641<br />

Nav<br />

738 ILZESKALNA TAUTAS NAMS RĒZEKNES NOVADS<br />

JAUNATNES IELA 1, ILZESKALNS, ILZESKALNA PAGASTS,<br />

RĒZEKNES NOVADS, RĒZEKNES RAJONS, LV-4619<br />

Ir<br />

739 KANTINIEKU PAGASTA PĀRVALDE RĒZEKNES NOVADS<br />

"KANTINIEKU PAGASTA PĀRVALDE", LIUŽA, KANTINIEKU<br />

PAGASTS, RĒZEKNES NOVADS, RĒZEKNES RAJONS, LV-<br />

4621<br />

Ir<br />

740 KAUNATAS PAGASTA PĀRVALDE RĒZEKNES NOVADS<br />

RĀZNAS IELA 38, KAUNATA, KAUNATAS PAGASTS,<br />

RĒZEKNES NOVADS, RĒZEKNES RAJONS, LV-4622<br />

Ir<br />

741 LENDŽU KULTŪRAS NAMS RĒZEKNES NOVADS<br />

VIRAUDAS IELA 3, LENDŽI, LENDŽU PAGASTS, RĒZEKNES<br />

NOVADS, RĒZEKNES RAJONS, LV-4625<br />

Nav<br />

742 LŪZNAVAS PAGASTA PĀRVALDE RĒZEKNES NOVADS<br />

PILS IELA 6, LŪZNAVA, LŪZNAVAS PAGASTS, RĒZEKNES<br />

NOVADS, RĒZEKNES RAJONS, LV-4627<br />

Nav<br />

743 MALTAS KULTŪRAS NAMS RĒZEKNES NOVADS<br />

1. MAIJA IELA 80, MALTA, MALTAS PAGASTS, RĒZEKNES<br />

NOVADS, RĒZEKNES RAJONS, LV-4630<br />

Nav<br />

744 MĀKOŅKALNA PAGASTA PĀRVALDE RĒZEKNES NOVADS<br />

SKOLAS IELA 3, LIPUŠKI, MĀKOŅKALNA PAGASTS,<br />

RĒZEKNES NOVADS, RĒZEKNES RAJONS, LV-4626<br />

Nav<br />

745 NAGĻU TAUTAS NAMS RĒZEKNES NOVADS<br />

"TAUTAS NAMS", NAGĻI, NAGĻU PAGASTS, RĒZEKNES<br />

NOVADS, RĒZEKNES RAJONS, LV-4631<br />

Nav<br />

746 NAUTRĒNU PAGASTA PĀRVALDE RĒZEKNES NOVADS<br />

"PAGASTMĀJA", ROGOVKA, NAUTRĒNU PAGASTS,<br />

RĒZEKNES NOVADS, RĒZEKNES RAJONS, LV-4652<br />

Ir<br />

747 OZOLAINES PAGASTA PĀRVALDE RĒZEKNES NOVADS<br />

"OZOLAINES PAGASTA PĀRVALDE", BEKŠI, OZOLAINES<br />

PAGASTS, RĒZEKNES NOVADS, RĒZEKNES RAJONS, LV-<br />

4633<br />

Ir


748 OZOLMUIŽAS KULTŪRAS NAMS RĒZEKNES NOVADS<br />

"OZOLMUIŽAS KULTŪRAS NAMS", OZOLMUIŽA,<br />

OZOLMUIŽAS PAGASTS, RĒZEKNES NOVADS, RĒZEKNES<br />

RAJONS, LV-4632<br />

Ir<br />

749 PUŠAS PAGASTA PĀRVALDE RĒZEKNES NOVADS<br />

PARKA IELA 1, PUŠA, PUŠAS PAGASTS, RĒZEKNES<br />

NOVADS, RĒZEKNES RAJONS, LV-4635<br />

Nav<br />

750 RIKAVAS KULTŪRAS NAMS RĒZEKNES NOVADS<br />

JAUNĪBAS IELA 15, RIKAVA, RIKAVAS PAGASTS,<br />

RĒZEKNES NOVADS, RĒZEKNES RAJONS, LV-4648<br />

Nav<br />

751<br />

SAKSTAGALA PAGASTA PĀRVALDES<br />

ADMINISTRATĪVĀ ĒKA<br />

RĒZEKNES NOVADS<br />

KALNA IELA 2, SAKSTAGALS, SAKSTAGALA PAGASTS,<br />

RĒZEKNES NOVADS, RĒZEKNES RAJONS, LV-4638<br />

Nav<br />

752 SILMALAS PAGASTA PĀRVALDE RĒZEKNES NOVADS<br />

SAULES IELA 4, GORNICA, SILMALAS PAGASTS,<br />

RĒZEKNES NOVADS, RĒZEKNES RAJONS, LV-4636<br />

Nav<br />

753 KRUKU BIBLIOTĒKA-KLUBS RĒZEKNES NOVADS<br />

MIERA IELA 4, KRUKI, SILMALAS PAGASTS, RĒZEKNES<br />

NOVADS, RĒZEKNES RAJONS, LV-4636<br />

Nav<br />

754 RUŽINAS BIBLIOTĒKA RĒZEKNES NOVADS<br />

LAKSTĪGALU IELA 7, VECRUŽINA, SILMALAS PAGASTS,<br />

RĒZEKNES NOVADS, RĒZEKNES RAJONS, LV-4636<br />

Nav<br />

756 RĒZNAS PAMATSKOLA RĒZEKNES NOVADS<br />

SKOLAS IELA 2, STOĻEROVA, STOĻEROVAS PAGASTS,<br />

RĒZEKNES NOVADS, RĒZEKNES RAJONS, LV-4642<br />

Nav<br />

757 JAUNSTRUŽĀNU PAMATSKOLA RĒZEKNES NOVADS<br />

MIERA IELA 12, STRŪŽĀNI, STRUŽĀNU PAGASTS,<br />

RĒZEKNES NOVADS, RĒZEKNES RAJONS, LV-4643<br />

Nav<br />

758 VĒRĒMU KULTŪRAS NAMS RĒZEKNES NOVADS<br />

JĀŅA ZVĪDRA IELA 4, SONDORI, VĒRĒMU PAGASTS,<br />

RĒZEKNES NOVADS, RĒZEKNES RAJONS, LV-4647<br />

Ir<br />

RIEBIŅU NOVADS


GALĒNU PAGASTA TERITORIĀLĀS<br />

715<br />

PĀRVALDES ĒKA, KULTŪRAS NAMS<br />

RIEBIŅU NOVADS<br />

LIEPU IELA 1, GALĒNI, GALĒNU PAGASTS, RIEBIŅU<br />

NOVADS, PREIĻU RAJONS, LV-5311<br />

Ir<br />

718 RIEBIŅU <strong>NOVADA</strong> <strong>DOMES</strong> ĒKA RIEBIŅU NOVADS<br />

SAULES IELA 8, RIEBIŅI, RIEBIŅU PAGASTS, RIEBIŅU<br />

NOVADS, PREIĻU RAJONS, LV-5326<br />

Ir<br />

720 RUŠONAS PAMATSKOLA RIEBIŅU NOVADS<br />

LIEPU IELA 5A, KASTĪRE, RUŠONAS PAGASTS, RIEBIŅU<br />

NOVADS, PREIĻU RAJONS, LV-5329<br />

Ir<br />

722<br />

SILAJĀŅU PAGASTA TERITORIĀLĀS<br />

PĀRVALDES ĒKA, KULTŪRAS NAMS<br />

RIEBIŅU NOVADS<br />

MIERA IELA 1, SILAJĀŅI, SILAJĀŅU PAGASTS, RIEBIŅU<br />

NOVADS, PREIĻU RAJONS, LV-5330<br />

Nav<br />

723 SĪĻUKALNA PAGASTA KULTŪRAS NAMS RIEBIŅU NOVADS<br />

LATGALES IELA 1, SĪĻUKALNS, SĪĻUKALNA PAGASTS,<br />

RIEBIŅU NOVADS, PREIĻU RAJONS, LV-5331<br />

Ir<br />

724 STABULNIEKU KULTŪRAS NAMS RIEBIŅU NOVADS<br />

SKOLAS IELA 3, STABULNIEKI, STABULNIEKU PAGASTS,<br />

RIEBIŅU NOVADS, PREIĻU RAJONS, LV-5333<br />

Nav<br />

RĪGA, CENTRA RAJONS<br />

1 RĪGAS VALSTS 3. ĢIMNĀZIJA RĪGA GRĒCINIEKU IELA 10, CENTRA RAJONS, RĪGA, LV-1011 Nav<br />

2 RĪGAS 40. VIDUSSKOLA RĪGA AKAS IELA 10, CENTRA RAJONS, RĪGA, LV-1011 Nav<br />

3 RĪGAS VALSTS 1. ĢIMNĀZIJA RĪGA RAIŅA BULVĀRIS 8, CENTRA RAJONS, RĪGA, LV-1050 Nav<br />

4<br />

RĪGAS CENTRA DAIĻAMATNIECĪBAS<br />

PAMATSKOLA<br />

RĪGA<br />

ASPAZIJAS BULVĀRIS 34, CENTRA RAJONS, RĪGA, LV-<br />

1011<br />

Ir


5 NATĀLIJAS DRAUDZIŅAS VIDUSSKOLA RĪGA BRUŅINIEKU IELA 24A, CENTRA RAJONS, RĪGA, LV-1001 Nav<br />

6 NATĀLIJAS DRAUDZIŅAS VIDUSSKOLA RĪGA BRUŅINIEKU IELA 24A, CENTRA RAJONS, RĪGA, LV-1001 Nav<br />

7<br />

RĪGAS CENTRA HUMANITĀRĀ<br />

VIDUSSKOLA<br />

RĪGA<br />

KRIŠJĀŅA BARONA IELA 97A, CENTRA RAJONS, RĪGA, LV-<br />

1012<br />

Nav<br />

38 RĪGAS 24. PAMATSKOLA RĪGA<br />

ALEKSANDRA ČAKA IELA 139, CENTRA RAJONS, RĪGA, LV-<br />

1012<br />

Nav<br />

RĪGA, KURZEMES RAJONS<br />

8 RĪGAS DAUGAVGRĪVAS VIDUSSKOLA RĪGA PARĀDES IELA 5, KURZEMES RAJONS, RĪGA, LV-1016 Nav<br />

9<br />

RĪGAS PĀRDAUGAVAS<br />

IZPILDDIREKCIJA<br />

RĪGA DZIRCIEMA IELA 26, KURZEMES RAJONS, RĪGA, LV-1055 Ir<br />

10<br />

SIA "RĪGAS NAMU PĀRVALDNIEKS",<br />

IECIRKŅA "KURZEME" NODAĻA<br />

"SPILVE"<br />

RĪGA<br />

DZIRCIEMA IELA 52 k-2 , KURZEMES RAJONS, RĪGA, LV-<br />

1055<br />

Nav<br />

11 KULTŪRAS CENTRS "IĻĢUCIEMS" RĪGA LIDOŅU IELA 27 k-2 , KURZEMES RAJONS, RĪGA, LV-1055 Nav<br />

12 KULTŪRAS CENTRS "IĻĢUCIEMS" RĪGA LIDOŅU IELA 27 k-2 , KURZEMES RAJONS, RĪGA, LV-1055 Nav<br />

13 RĪGAS VALSTS VĀCU ĢIMNĀZIJA RĪGA<br />

ĀGENSKALNA IELA 21A, KURZEMES RAJONS, RĪGA, LV-<br />

1007<br />

Nav


14 RĪGAS IMANTAS VIDUSSKOLA RĪGA<br />

KURZEMES PROSPEKTS 158, KURZEMES RAJONS, RĪGA,<br />

LV-1029<br />

Ir<br />

15 RĪGAS IMANTAS VIDUSSKOLA RĪGA<br />

KURZEMES PROSPEKTS 158, KURZEMES RAJONS, RĪGA,<br />

LV-1029<br />

Ir<br />

16<br />

KULTŪRAS UN ATPŪTAS CENTRS<br />

"IMANTA"<br />

RĪGA<br />

ANNIŅMUIŽAS BULVĀRIS 29, KURZEMES RAJONS, RĪGA,<br />

LV-1067<br />

Ir<br />

17<br />

KULTŪRAS UN ATPŪTAS CENTRS<br />

"IMANTA"<br />

RĪGA<br />

ANNIŅMUIŽAS BULVĀRIS 29, KURZEMES RAJONS, RĪGA,<br />

LV-1067<br />

Ir<br />

18 RĪGAS 41. VIDUSSKOLA RĪGA SLOKAS IELA 49A, KURZEMES RAJONS, RĪGA, LV-1007 Nav<br />

19 RĪGAS 34. VIDUSSKOLA RĪGA KANDAVAS IELA 4/6, KURZEMES RAJONS, RĪGA, LV-1083 Nav<br />

20 EMĪLA DĀRZIŅA MŪZIKAS VIDUSSKOLA RĪGA<br />

KALNCIEMA IELA 10/12, KURZEMES RAJONS, RĪGA, LV-<br />

1048<br />

Nav<br />

21 RĪGAS VALSTS VĀCU ĢIMNĀZIJA RĪGA<br />

ĀGENSKALNA IELA 21A, KURZEMES RAJONS, RĪGA, LV-<br />

1007<br />

Ir<br />

22 RĪGAS 33. VIDUSSKOLA RĪGA STŪRMAŅU IELA 23, KURZEMES RAJONS, RĪGA, LV-1016 Nav<br />

23<br />

RĪGAS 71. VIDUSSKOLAS BĒRNU<br />

INVALĪDU IZGLĪTĪBAS UN<br />

REHABILITĀCIJAS CENTRS<br />

RĪGA GRĪVAS IELA 26, KURZEMES RAJONS, RĪGA, LV-1055 Ir<br />

24 RĪGAS STRADIŅA UNIVERSITĀTE RĪGA DZIRCIEMA IELA 16, KURZEMES RAJONS, RĪGA, LV-1007 Nav


25 IĻĢUCIEMA VIDUSSKOLA RĪGA DZIRCIEMA IELA 109, KURZEMES RAJONS, RĪGA, LV-1055 Ir<br />

26 RĪGAS 69. VIDUSSKOLA RĪGA IMANTAS IELA 11A, KURZEMES RAJONS, RĪGA, LV-1067 Ir<br />

27 RĪGAS 69. VIDUSSKOLA RĪGA IMANTAS IELA 11A, KURZEMES RAJONS, RĪGA, LV-1067 Nav<br />

28 RĪGAS ANNIŅMUIŽAS VIDUSSKOLA RĪGA KLEISTU IELA 14, KURZEMES RAJONS, RĪGA, LV-1067 Ir<br />

29 RĪGAS ANNIŅMUIŽAS VIDUSSKOLA RĪGA KLEISTU IELA 14, KURZEMES RAJONS, RĪGA, LV-1067 Ir<br />

30 RĪGAS 19. VIDUSSKOLA RĪGA MIGLAS IELA 9, KURZEMES RAJONS, RĪGA, LV-1016 Ir<br />

31 RĪGAS 33. VIDUSSKOLA RĪGA STŪRMAŅU IELA 23, KURZEMES RAJONS, RĪGA, LV-1016 Nav<br />

32<br />

RĪGAS TEHNISKĀS UNIVERSITĀTES<br />

BŪVNIECĪBAS FAKULTĀTES TELPAS<br />

RĪGA ĀZENES IELA 20, KURZEMES RAJONS, RĪGA, LV-1048 Nav<br />

33 RĪGAS 96. VIDUSSKOLA RĪGA AURU IELA 6A, KURZEMES RAJONS, RĪGA, LV-1069 Nav<br />

34 RĪGAS OSTVALDA VIDUSSKOLA RĪGA DAMMES IELA 20, KURZEMES RAJONS, RĪGA, LV-1069 Nav<br />

RĪGA, LATGALES PRIEKŠPILSĒTA


35 RĪGAS 6. VIDUSSKOLA RĪGA<br />

ALEKSANDRA ČAKA IELA 102, LATGALES PRIEKŠPILSĒTA,<br />

RĪGA, LV-1011<br />

Nav<br />

36 RĪGAS 6. VIDUSSKOLA RĪGA<br />

ALEKSANDRA ČAKA IELA 102, LATGALES PRIEKŠPILSĒTA,<br />

RĪGA, LV-1011<br />

Nav<br />

37 RĪGAS KRIEVU VIDUSSKOLA RĪGA LAUKU IELA 9, LATGALES PRIEKŠPILSĒTA, RĪGA, LV-1009 Nav<br />

39<br />

KĀRĻA VIDENIEKA RĪGAS 77.<br />

VIDUSSKOLA<br />

RĪGA<br />

AVOTU IELA 44, LATGALES PRIEKŠPILSĒTA, RĪGA, LV-<br />

1009<br />

Nav<br />

40<br />

KĀRĻA VIDENIEKA RĪGAS 77.<br />

VIDUSSKOLA<br />

RĪGA<br />

AVOTU IELA 44, LATGALES PRIEKŠPILSĒTA, RĪGA, LV-<br />

1009<br />

Nav<br />

41 RĪGAS 15. VIDUSSKOLA RĪGA<br />

VISVALŽA IELA 9, LATGALES PRIEKŠPILSĒTA, RĪGA, LV-<br />

1050<br />

Nav<br />

42 RĪGAS AUSTRUMU IZPILDDIREKCIJA RĪGA<br />

DAUGAVPILS IELA 31, LATGALES PRIEKŠPILSĒTA, RĪGA,<br />

LV-1003<br />

Ir<br />

43 RĪGAS VAKARA ĢIMNĀZIJA RĪGA<br />

GAIZIŅA IELA 1, LATGALES PRIEKŠPILSĒTA, RĪGA, LV-<br />

1050<br />

Nav<br />

44 RĪGAS VAKARA ĢIMNĀZIJA RĪGA<br />

GAIZIŅA IELA 1, LATGALES PRIEKŠPILSĒTA, RĪGA, LV-<br />

1050<br />

Nav<br />

45 RĪGAS KRISTĪGĀ VIDUSSKOLA RĪGA<br />

AUGUSTA DEGLAVA IELA 3, LATGALES PRIEKŠPILSĒTA,<br />

RĪGA, LV-1009<br />

Nav<br />

46<br />

RĪGAS ANDREJA PUMPURA 11.<br />

PAMATSKOLA<br />

RĪGA<br />

MASKAVAS IELA 197, LATGALES PRIEKŠPILSĒTA, RĪGA, LV-<br />

Ir<br />

1019


PRIVĀTĀ PAMATSKOLA "RIMS-RĪGA<br />

47<br />

INTERNATIONAL MERIDIAN SCHOOL"<br />

RĪGA SLĀVU IELA 2, LATGALES PRIEKŠPILSĒTA, RĪGA, LV-1019 Nav<br />

48<br />

AKCIJU SABIEDRĪBA "LATVIJAS<br />

ELEKTRISKIE TĪKLI"<br />

RĪGA<br />

DĀRZCIEMA IELA 86, LATGALES PRIEKŠPILSĒTA, RĪGA, LV-<br />

Nav<br />

1073<br />

49 RĪGAS 25. VIDUSSKOLA RĪGA<br />

RUŠONU IELA 6, LATGALES PRIEKŠPILSĒTA, RĪGA, LV-<br />

1057<br />

Nav<br />

50 RĪGAS 25. VIDUSSKOLA RĪGA<br />

RUŠONU IELA 6, LATGALES PRIEKŠPILSĒTA, RĪGA, LV-<br />

1057<br />

Nav<br />

51 RĪGAS 65. VIDUSSKOLA RĪGA<br />

PRŪŠU IELA 32, LATGALES PRIEKŠPILSĒTA, RĪGA, LV-<br />

1057<br />

Nav<br />

52 RĪGAS LIETUVIEŠU VIDUSSKOLA RĪGA<br />

PRŪŠU IELA 42A, LATGALES PRIEKŠPILSĒTA, RĪGA, LV-<br />

1057<br />

Nav<br />

53<br />

DĀRZIŅU NEKUSTAMO ĪPAŠUMU<br />

KOOPERATĪVĀ SABIEDRĪBA "STRAUME" RĪGA<br />

JĀŅOGU IELA 110, LATGALES PRIEKŠPILSĒTA, RĪGA, LV-<br />

1063<br />

Ir<br />

54 TIRDZNIECĪBAS CENTRS "ZOOM" RĪGA<br />

MASKAVAS IELA 400, LATGALES PRIEKŠPILSĒTA, RĪGA, LV-<br />

Ir<br />

1063<br />

55 RĪGAS ĶENGARAGA VIDUSSKOLA RĪGA<br />

MASKAVAS IELA 273, LATGALES PRIEKŠPILSĒTA, RĪGA, LV-<br />

Nav<br />

1063<br />

56 RĪGAS 72. VIDUSSKOLA RĪGA<br />

IKŠĶILES IELA 6, LATGALES PRIEKŠPILSĒTA, RĪGA, LV-<br />

1057<br />

Nav<br />

57 RĪGAS 72. VIDUSSKOLA RĪGA<br />

IKŠĶILES IELA 6, LATGALES PRIEKŠPILSĒTA, RĪGA, LV-<br />

1057<br />

Nav


RĪGAS <strong>DOMES</strong> IZGLĪTĪBAS, KULTŪRAS<br />

58<br />

UN SPORTA DEPARTAMENTS<br />

RĪGA<br />

KAŅIERA IELA 15, LATGALES PRIEKŠPILSĒTA, RĪGA, LV-<br />

1063<br />

Nav<br />

59 RĪGAS SERGEJA ŽOLTOKA VIDUSSKOLA RĪGA<br />

VIETALVAS IELA 15, LATGALES PRIEKŠPILSĒTA, RĪGA, LV-<br />

1035<br />

Nav<br />

60 RĪGAS 93. VIDUSSKOLA RĪGA<br />

SESKU IELA 72, LATGALES PRIEKŠPILSĒTA, RĪGA, LV-<br />

1082<br />

Nav<br />

61<br />

SIA "RĪGAS NAMU PĀRVALDNIEKS"<br />

IECIRKNIS "PĻAVNIEKI"<br />

RĪGA<br />

AUGUSTA DEGLAVA IELA 106 k-4 , LATGALES<br />

PRIEKŠPILSĒTA, RĪGA, LV-1082<br />

Nav<br />

62 RĪGAS PĻAVNIEKU PAMATSKOLA RĪGA<br />

JĀŅA GRESTES IELA 14, LATGALES PRIEKŠPILSĒTA, RĪGA,<br />

LV-1021<br />

Nav<br />

63 RĪGAS PĻAVNIEKU PAMATSKOLA RĪGA<br />

JĀŅA GRESTES IELA 14, LATGALES PRIEKŠPILSĒTA, RĪGA,<br />

LV-1021<br />

Nav<br />

64 RĪGAS 86. VIDUSSKOLA RĪGA<br />

ILŪKSTES IELA 10, LATGALES PRIEKŠPILSĒTA, RĪGA, LV-<br />

1082<br />

Nav<br />

65 RĪGAS 86. VIDUSSKOLA RĪGA<br />

ILŪKSTES IELA 10, LATGALES PRIEKŠPILSĒTA, RĪGA, LV-<br />

1082<br />

Nav<br />

66<br />

RĪGAS PILSĒTAS PĻAVNIEKU<br />

ĢIMNĀZIJA<br />

RĪGA<br />

ANDREJA SAHAROVA IELA 35, LATGALES PRIEKŠPILSĒTA,<br />

RĪGA, LV-1021<br />

Nav<br />

67 RĪGAS 92. VIDUSSKOLA RĪGA<br />

ULBROKAS IELA 3, LATGALES PRIEKŠPILSĒTA, RĪGA, LV-<br />

1021<br />

Nav<br />

68 RĪGAS 92. VIDUSSKOLA RĪGA<br />

ULBROKAS IELA 3, LATGALES PRIEKŠPILSĒTA, RĪGA, LV-<br />

1021<br />

Nav


69 RĪGAS 32. VIDUSSKOLA RĪGA<br />

VIĻĀNU IELA 13, LATGALES PRIEKŠPILSĒTA, RĪGA, LV-<br />

1003<br />

Nav<br />

70 RĪGAS 51. VIDUSSKOLA RĪGA<br />

MASKAVAS IELA 262, LATGALES PRIEKŠPILSĒTA, RĪGA, LV-<br />

Nav<br />

1063<br />

71 RĪGAS 65. VIDUSSKOLA RĪGA<br />

PRŪŠU IELA 32, LATGALES PRIEKŠPILSĒTA, RĪGA, LV-<br />

1019<br />

Nav<br />

72 RĪGAS 75. VIDUSSKOLA RĪGA OGRES IELA 9, LATGALES PRIEKŠPILSĒTA, RĪGA, LV-1019 Nav<br />

73 RĪGAS 88. VIDUSSKOLA RĪGA<br />

ILŪKSTES IELA 30, LATGALES PRIEKŠPILSĒTA, RĪGA, LV-<br />

1073<br />

Nav<br />

74<br />

RĪGAS PILSĒTAS PĻAVNIEKU<br />

ĢIMNĀZIJA<br />

RĪGA<br />

ANDREJA SAHAROVA IELA 35, LATGALES PRIEKŠPILSĒTA,<br />

RĪGA, LV-1082<br />

Nav<br />

75<br />

AKCIJU SABIEDRĪBA ENERGOFIRMA<br />

"JAUDA"<br />

RĪGA<br />

KRUSTPILS IELA 119, LATGALES PRIEKŠPILSĒTA, RĪGA, LV-<br />

Nav<br />

1057<br />

RĪGA, VIDZEMES PRIEKŠPILSĒTA<br />

76 RĪGAS 1. MEDICĪNAS KOLEDŽA RĪGA<br />

TOMSONA IELA 37, VIDZEMES PRIEKŠPILSĒTA, RĪGA, LV-<br />

1013<br />

Nav<br />

77 RĪGAS HERDERA VIDUSSKOLA RĪGA<br />

SKOLAS IELA 32, VIDZEMES PRIEKŠPILSĒTA, RĪGA, LV-<br />

1010<br />

Nav<br />

78 RĪGAS 49. VIDUSSKOLA RĪGA<br />

KRIŠJĀŅA VALDEMĀRA IELA 65, VIDZEMES<br />

PRIEKŠPILSĒTA, RĪGA, LV-1010<br />

Nav


79 RĪGAS 49. VIDUSSKOLA RĪGA<br />

KRIŠJĀŅA VALDEMĀRA IELA 65, VIDZEMES<br />

PRIEKŠPILSĒTA, RĪGA, LV-1010<br />

Ir<br />

80<br />

Š.DUBNOVA RĪGAS EBREJU<br />

VIDUSSKOLA<br />

RĪGA<br />

MIERA IELA 62, VIDZEMES PRIEKŠPILSĒTA, RĪGA, LV-<br />

1013<br />

Nav<br />

81 RĪGAS 60. VIDUSSKOLA RĪGA<br />

VAIDAVAS IELA 6, VIDZEMES PRIEKŠPILSĒTA, RĪGA, LV-<br />

1084<br />

Nav<br />

82<br />

MĀKSLINIECISKĀS JAUNRADES CENTRS<br />

"PRAKTISKĀS ESTĒTIKAS SKOLA"<br />

RĪGA<br />

BURTNIEKU IELA 34, VIDZEMES PRIEKŠPILSĒTA, RĪGA, LV-<br />

Nav<br />

1084<br />

83<br />

MĀKSLINIECISKĀS JAUNRADES CENTRS<br />

"PRAKTISKĀS ESTĒTIKAS SKOLA"<br />

RĪGA<br />

BURTNIEKU IELA 34, VIDZEMES PRIEKŠPILSĒTA, RĪGA, LV-<br />

Nav<br />

1084<br />

84 RĪGAS TEIKAS VIDUSSKOLA RĪGA<br />

AIZKRAUKLES IELA 14, VIDZEMES PRIEKŠPILSĒTA, RĪGA,<br />

LV-1006<br />

Ir<br />

85 RĪGAS TEIKAS VIDUSSKOLA RĪGA<br />

AIZKRAUKLES IELA 14, VIDZEMES PRIEKŠPILSĒTA, RĪGA,<br />

LV-1006<br />

Ir<br />

86 RĪGAS 45. VIDUSSKOLA RĪGA<br />

ROPAŽU IELA 34, VIDZEMES PRIEKŠPILSĒTA, RĪGA, LV-<br />

1039<br />

Ir<br />

87 RĪGAS 45. VIDUSSKOLA RĪGA<br />

ROPAŽU IELA 34, VIDZEMES PRIEKŠPILSĒTA, RĪGA, LV-<br />

1039<br />

Ir<br />

88 RĪGAS 64. VIDUSSKOLA RĪGA<br />

ŪNIJAS IELA 93, VIDZEMES PRIEKŠPILSĒTA, RĪGA, LV-<br />

1084<br />

Nav<br />

89 RĪGAS 64. VIDUSSKOLA RĪGA<br />

ŪNIJAS IELA 93, VIDZEMES PRIEKŠPILSĒTA, RĪGA, LV-<br />

1084<br />

Nav


90 RĪGAS 60. VIDUSSKOLA RĪGA<br />

VAIDAVAS IELA 6, VIDZEMES PRIEKŠPILSĒTA, RĪGA, LV-<br />

1084<br />

Nav<br />

91 RĪGAS JUGLAS VIDUSSKOLA RĪGA<br />

KVĒLES IELA 64, VIDZEMES PRIEKŠPILSĒTA, RĪGA, LV-<br />

1064<br />

Nav<br />

92 RĪGAS JUGLAS VIDUSSKOLA RĪGA<br />

KVĒLES IELA 64, VIDZEMES PRIEKŠPILSĒTA, RĪGA, LV-<br />

1064<br />

Nav<br />

93 RĪGAS EZERKRASTU VIDUSSKOLA RĪGA<br />

MALIENAS IELA 89, VIDZEMES PRIEKŠPILSĒTA, RĪGA, LV-<br />

1064<br />

Ir<br />

94 RĪGAS EZERKRASTU VIDUSSKOLA RĪGA<br />

MALIENAS IELA 89, VIDZEMES PRIEKŠPILSĒTA, RĪGA, LV-<br />

1064<br />

Ir<br />

95 RĪGAS 85. VIDUSSKOLA RĪGA<br />

NĪCGALES IELA 22, VIDZEMES PRIEKŠPILSĒTA, RĪGA, LV-<br />

1035<br />

Ir<br />

96 RĪGAS 85. VIDUSSKOLA RĪGA<br />

NĪCGALES IELA 22, VIDZEMES PRIEKŠPILSĒTA, RĪGA, LV-<br />

1035<br />

Ir<br />

97 RĪGAS KLASISKĀ ĢIMNĀZIJA RĪGA<br />

PURVCIEMA IELA 38, VIDZEMES PRIEKŠPILSĒTA, RĪGA, LV-<br />

Nav<br />

1035<br />

98 RĪGAS 80. VIDUSSKOLA RĪGA<br />

ANDROMEDAS GATVE 11, VIDZEMES PRIEKŠPILSĒTA,<br />

RĪGA, LV-1084<br />

Nav<br />

99 RĪGAS 80. VIDUSSKOLA RĪGA<br />

ANDROMEDAS GATVE 11, VIDZEMES PRIEKŠPILSĒTA,<br />

RĪGA, LV-1084<br />

Nav<br />

100 RĪGAS 89. VIDUSSKOLA RĪGA<br />

HIPOKRĀTA IELA 27, VIDZEMES PRIEKŠPILSĒTA, RĪGA, LV-<br />

Nav<br />

1079


101 RĪGAS 89. VIDUSSKOLA RĪGA<br />

HIPOKRĀTA IELA 27, VIDZEMES PRIEKŠPILSĒTA, RĪGA, LV-<br />

Nav<br />

1079<br />

102 RĪGAS 63. VIDUSSKOLA RĪGA<br />

BALTEZERA IELA 6, VIDZEMES PRIEKŠPILSĒTA, RĪGA, LV-<br />

1024<br />

Nav<br />

103 KULTŪRAS CENTRS "BERĢI" RĪGA<br />

BRĪVĪBAS GATVE 455, VIDZEMES PRIEKŠPILSĒTA, RĪGA,<br />

LV-1024<br />

Ir<br />

104<br />

VALSTS SOCIĀLĀS APRŪPES CENTRA<br />

"RĪGA" FILIĀLE "EZERKRASTI"<br />

RĪGA<br />

BERĢU IELA 142, VIDZEMES PRIEKŠPILSĒTA, RĪGA, LV-<br />

1024<br />

Ir<br />

105 RĪGAS 84. VIDUSSKOLA RĪGA<br />

LIELVĀRDES IELA 141, VIDZEMES PRIEKŠPILSĒTA, RĪGA,<br />

LV-1082<br />

Ir<br />

106 RĪGAS 84. VIDUSSKOLA RĪGA<br />

LIELVĀRDES IELA 141, VIDZEMES PRIEKŠPILSĒTA, RĪGA,<br />

LV-1082<br />

Ir<br />

107 RĪGAS PURVCIEMA VIDUSSKOLA RĪGA<br />

DETLAVA BRANTKALNA IELA 5, VIDZEMES<br />

PRIEKŠPILSĒTA, RĪGA, LV-1082<br />

Ir<br />

108 VEF KULTŪRAS PILS RĪGA<br />

ROPAŽU IELA 2, VIDZEMES PRIEKŠPILSĒTA, RĪGA, LV-<br />

1039<br />

Nav<br />

109 VEF KULTŪRAS PILS RĪGA<br />

ROPAŽU IELA 2, VIDZEMES PRIEKŠPILSĒTA, RĪGA, LV-<br />

1039<br />

Nav<br />

110<br />

BIJUSĪ RĪGAS VIDZEMES<br />

PRIEKŠPILSĒTAS IZPILDDIREKCIJA<br />

RĪGA<br />

BRĪVĪBAS GATVE 266, VIDZEMES PRIEKŠPILSĒTA, RĪGA,<br />

LV-1006<br />

Ir<br />

111<br />

LATVIJAS SPORTA PEDAGOĢIJAS<br />

AKADĒMIJA<br />

RĪGA<br />

BRĪVĪBAS GATVE 333, VIDZEMES PRIEKŠPILSĒTA, RĪGA,<br />

LV-1006<br />

Nav


LATVIJAS NEREDZĪGO BIEDRĪBAS<br />

112<br />

STRAZDUMUIŽAS KLUBS<br />

RĪGA<br />

PĀLES IELA 14 k-3 , VIDZEMES PRIEKŠPILSĒTA, RĪGA, LV-<br />

1024<br />

Nav<br />

SIA "RĪGAS AUSTRUMU KLĪNISKĀ<br />

113<br />

UNIVERSITĀTES SLIMNĪCA"<br />

STACIONĀRS "LATVIJAS ONKOLOĢIJAS<br />

CENTRS"<br />

SIA "RĪGAS AUSTRUMU KLĪNISKĀ<br />

114 UNIVERSITĀTES SLIMNĪCA"<br />

STACIONĀRS "GAIĻEZERS"<br />

RĪGA<br />

RĪGA<br />

HIPOKRĀTA IELA 4, VIDZEMES PRIEKŠPILSĒTA, RĪGA, LV-<br />

1079<br />

HIPOKRĀTA IELA 2, VIDZEMES PRIEKŠPILSĒTA, RĪGA, LV-<br />

1079<br />

Ir<br />

Ir<br />

115 RĪGAS BŪVNIECĪBAS VIDUSSKOLA RĪGA<br />

KRIŠJĀŅA VALDEMĀRA IELA 163, VIDZEMES<br />

PRIEKŠPILSĒTA, RĪGA, LV-1013<br />

Nav<br />

116<br />

IEKŠLIETU MINISTRIJAS VESELĪBAS UN<br />

SPORTA CENTRS<br />

RĪGA<br />

KLIJĀNU IELA 4, VIDZEMES PRIEKŠPILSĒTA, RĪGA, LV-<br />

1013<br />

Nav<br />

141 RĪGAS HANZAS VIDUSSKOLA RĪGA<br />

GROSTONAS IELA 5, VIDZEMES PRIEKŠPILSĒTA, RĪGA, LV-<br />

1013<br />

Nav<br />

RĪGA, ZEMGALES PRIEKŠPILSĒTA<br />

117 RĪGAS 47. VIDUSSKOLA RĪGA<br />

SKAISTKALNES IELA 7, ZEMGALES PRIEKŠPILSĒTA, RĪGA,<br />

LV-1004<br />

Nav<br />

118 RĪGAS 47. VIDUSSKOLA RĪGA<br />

SKAISTKALNES IELA 7, ZEMGALES PRIEKŠPILSĒTA, RĪGA,<br />

LV-1004<br />

Ir<br />

119<br />

VSIA "BĒRNU KLĪNISKĀ<br />

UNIVERSITĀTES SLIMNĪCA"<br />

RĪGA<br />

VIENĪBAS GATVE 45, ZEMGALES PRIEKŠPILSĒTA, RĪGA,<br />

LV-1004<br />

Ir<br />

120 RĪGAS ANGĻU ĢIMNĀZIJA RĪGA<br />

ZVĀRDES IELA 1, ZEMGALES PRIEKŠPILSĒTA, RĪGA, LV-<br />

1004<br />

Nav


121 RĪGAS ANGĻU ĢIMNĀZIJA RĪGA<br />

ZVĀRDES IELA 1, ZEMGALES PRIEKŠPILSĒTA, RĪGA, LV-<br />

1004<br />

Nav<br />

122<br />

RĪGAS PĀRDAUGAVAS<br />

IZPILDDIREKCIJA<br />

RĪGA<br />

EDUARDA SMIĻĢA IELA 46, ZEMGALES PRIEKŠPILSĒTA,<br />

RĪGA, LV-1002<br />

Ir<br />

123 FRIČA BRĪVZEMNIEKA PAMATSKOLA RĪGA ZEĻĻU IELA 4, ZEMGALES PRIEKŠPILSĒTA, RĪGA, LV-1002 Nav<br />

124 RĪGAS 61.VIDUSSKOLA RĪGA<br />

PĀRSLAS IELA 14, ZEMGALES PRIEKŠPILSĒTA, RĪGA, LV-<br />

1002<br />

Nav<br />

125 ĀGENSKALNA VALSTS ĢIMNĀZIJA RĪGA<br />

LAVĪZES IELA 2A, ZEMGALES PRIEKŠPILSĒTA, RĪGA, LV-<br />

1002<br />

Nav<br />

126 RĪGAS ZIEMEĻVALSTU ĢIMNĀZIJA RĪGA<br />

PAULA LEJIŅA IELA 12, ZEMGALES PRIEKŠPILSĒTA, RĪGA,<br />

LV-1029<br />

Ir<br />

127 RĪGAS ZIEMEĻVALSTU ĢIMNĀZIJA RĪGA<br />

PAULA LEJIŅA IELA 12, ZEMGALES PRIEKŠPILSĒTA, RĪGA,<br />

LV-1029<br />

Ir<br />

128 RĪGAS 94.VIDUSSKOLA RĪGA<br />

OZOLCIEMA IELA 26, ZEMGALES PRIEKŠPILSĒTA, RĪGA,<br />

LV-1058<br />

Nav<br />

129 RĪGAS 94.VIDUSSKOLA RĪGA<br />

OZOLCIEMA IELA 26, ZEMGALES PRIEKŠPILSĒTA, RĪGA,<br />

LV-1058<br />

Nav<br />

130 RĪGAS PĀRDAUGAVAS PAMATSKOLA RĪGA<br />

KARTUPEĻU IELA 2, ZEMGALES PRIEKŠPILSĒTA, RĪGA, LV-<br />

1058<br />

Nav<br />

131<br />

VSIA "PAULA STRADIŅA KLĪNISKĀ<br />

UNIVERSITĀTES SLIMNĪCA"<br />

RĪGA<br />

PILSOŅU IELA 13, ZEMGALES PRIEKŠPILSĒTA, RĪGA, LV-<br />

1002<br />

Ir


132 RĪGAS 2.SLIMNĪCA RĪGA<br />

ĢIMNASTIKAS IELA 1, ZEMGALES PRIEKŠPILSĒTA, RĪGA,<br />

LV-1004<br />

Ir<br />

133<br />

RĪGAS MŪZIKAS<br />

INTERNĀTVIDUSSKOLA<br />

RĪGA<br />

KALNCIEMA IELA 118, ZEMGALES PRIEKŠPILSĒTA, RĪGA,<br />

LV-1046<br />

Nav<br />

134 RĪGAS 53. VIDUSSKOLA (FILIĀLE) RĪGA<br />

ŠAMPĒTERA IELA 98, ZEMGALES PRIEKŠPILSĒTA, RĪGA,<br />

LV-1046<br />

Nav<br />

135 RĪGAS 95.VIDUSSKOLA RĪGA<br />

VIENĪBAS GATVE 178 k-2 , ZEMGALES PRIEKŠPILSĒTA,<br />

RĪGA, LV-1058<br />

Nav<br />

136 RĪGAS 95. VIDUSSKOLA RĪGA<br />

VIENĪBAS GATVE 178 k-1 , ZEMGALES PRIEKŠPILSĒTA,<br />

RĪGA, LV-1058<br />

Nav<br />

137<br />

AKCIJU SABIEDĪBA "RĪGAS PIENA<br />

KOMBINĀTS"<br />

RĪGA<br />

BAUSKAS IELA 180, ZEMGALES PRIEKŠPILSĒTA, RĪGA, LV-<br />

1004<br />

Nav<br />

138<br />

RĪGAS NEDZIRDĪGO BĒRNU<br />

INTERNĀTPAMATSKOLA<br />

RĪGA<br />

GRAUDU IELA 21, ZEMGALES PRIEKŠPILSĒTA, RĪGA, LV-<br />

1058<br />

Nav<br />

139 RĪGAS ZOLITŪDES ĢIMNĀZIJA RĪGA<br />

RUSES IELA 22, ZEMGALES PRIEKŠPILSĒTA, RĪGA, LV-<br />

1029<br />

Ir<br />

140 RĪGAS ZOLITŪDES ĢIMNĀZIJA RĪGA<br />

RUSES IELA 22, ZEMGALES PRIEKŠPILSĒTA, RĪGA, LV-<br />

1029<br />

Ir<br />

RĪGA, ZIEMEĻU RAJONS<br />

142 RĪGAS KONGRESU NAMS RĪGA<br />

KRIŠJĀŅA VALDEMĀRA IELA 5, ZIEMEĻU RAJONS, RĪGA,<br />

LV-1010<br />

Ir


143 RĪGAS 13. VIDUSSKOLA RĪGA<br />

PULKVEŽA BRIEŽA IELA 25, ZIEMEĻU RAJONS, RĪGA, LV-<br />

1010<br />

Nav<br />

144 PUŠKINA LICEJS RĪGA PATVERSMES IELA 20, ZIEMEĻU RAJONS, RĪGA, LV-1005 Nav<br />

145 KAFEJNĪCA "ŠIRHANS" RĪGA MEŽA PROSPEKTS 90, ZIEMEĻU RAJONS, RĪGA, LV-1005 Ir<br />

146 RĪGAS JĀŅA PORUKA VIDUSSKOLA RĪGA LĪBEKAS IELA 27, ZIEMEĻU RAJONS, RĪGA, LV-1014 Nav<br />

147 RĪGAS JĀŅA PORUKA VIDUSSKOLA RĪGA GAUJAS IELA 23, ZIEMEĻU RAJONS, RĪGA, LV-1026 Nav<br />

148 RĪGAS 37. VIDUSSKOLA RĪGA<br />

ČIEKURKALNA 1. LĪNIJA 53, ZIEMEĻU RAJONS, RĪGA, LV-<br />

1026<br />

Nav<br />

149<br />

BĒRNU UN JAUNIEŠU CENTRS<br />

"LAIMĪTE"<br />

RĪGA<br />

SARKANDAUGAVAS IELA 24, ZIEMEĻU RAJONS, RĪGA, LV-<br />

1005<br />

Nav<br />

150 RĪGAS 28. VIDUSSKOLA RĪGA SLIEŽU IELA 23, ZIEMEĻU RAJONS, RĪGA, LV-1005 Nav<br />

151 RĪGAS 29. VIDUSSKOLA RĪGA LĒDURGAS IELA 26, ZIEMEĻU RAJONS, RĪGA, LV-1034 Nav<br />

152<br />

AUGUSTA DOMBROVSKA MŪZIKAS<br />

SKOLA<br />

RĪGA<br />

ZIEMEĻBLĀZMAS IELA 38, ZIEMEĻU RAJONS, RĪGA, LV-<br />

1015<br />

Nav<br />

153 RĪGAS 31. VIDUSSKOLA RĪGA SKUJU IELA 11, ZIEMEĻU RAJONS, RĪGA, LV-1015 Nav


154 RĪGAS 31. VIDUSSKOLA RĪGA SKUJU IELA 11, ZIEMEĻU RAJONS, RĪGA, LV-1015 Ir<br />

155 RĪGAS ZIEMEĻU IZPILDDIREKCIJA RĪGA RŪPNIECĪBAS IELA 21, ZIEMEĻU RAJONS, RĪGA, LV-1015 Ir<br />

156<br />

SIA "RĪGAS NAMU PĀRVALDNIEKS"<br />

IECIRKNIS "VECMĪLGRĀVIS"<br />

RĪGA<br />

BALTĀSBAZNĪCAS IELA 52, ZIEMEĻU RAJONS, RĪGA, LV-<br />

1015<br />

Nav<br />

157 KAFEJNĪCA "BILERA" RĪGA PLUDMALES IELA 10, ZIEMEĻU RAJONS, RĪGA, LV-1030 Nav<br />

158 RĪGAS 7. PAMATSKOLA RĪGA<br />

JAUNCIEMA 4. ŠĶĒRSLĪNIJA 4, ZIEMEĻU RAJONS, RĪGA,<br />

LV-1023<br />

Nav<br />

ROJAS NOVADS<br />

847 ROJAS KULTŪRAS CENTRS ROJAS NOVADS<br />

ZVEJNIEKU IELA 5, ROJA, ROJAS NOVADS, TALSU<br />

RAJONS, LV-3264<br />

Ir<br />

848 KALTENES KLUBS ROJAS NOVADS<br />

"KALTENES KLUBS", KALTENE, ROJAS NOVADS, TALSU<br />

RAJONS, LV-3264<br />

Ir<br />

849 MELNSILA KLUBS ROJAS NOVADS<br />

"VAROŅI", MELNSILS, ROJAS NOVADS, TALSU RAJONS, LV-<br />

Nav<br />

3264<br />

850 RUDES KLUBS ROJAS NOVADS<br />

"RUDES KLUBS", RUDE, ROJAS NOVADS, TALSU RAJONS,<br />

LV-3264<br />

Nav<br />

ROPAŽU NOVADS


ROPAŽU <strong>NOVADA</strong> PAŠVALDĪBAS<br />

793<br />

KULTŪRAS UN IZGLĪTĪBAS CENTRS<br />

ROPAŽU NOVADS<br />

SPORTA IELA 2 k-2 , ROPAŽI, ROPAŽU NOVADS, RĪGAS<br />

RAJONS, LV-2135<br />

Ir<br />

794 KLUBS ROPAŽU NOVADS<br />

PARKA IELA 6, ZAĶUMUIŽA, ROPAŽU NOVADS, RĪGAS<br />

RAJONS, LV-2133<br />

Ir<br />

RUCAVAS NOVADS<br />

584 PAGASTA PĀRVALDE RUCAVAS NOVADS<br />

"PURENĪTES", DUNIKAS PAGASTS, RUCAVAS NOVADS,<br />

LIEPĀJAS RAJONS, LV-3480<br />

Nav<br />

597 PAGASTMĀJA RUCAVAS NOVADS<br />

"PAGASTMĀJA", RUCAVA, RUCAVAS PAGASTS, RUCAVAS<br />

NOVADS, LIEPĀJAS RAJONS, LV-3477<br />

Ir<br />

RUGĀJU NOVADS<br />

330 LAZDUKALNA PAGASTA PĀRVALDE RUGĀJU NOVADS<br />

BĒRZU IELA 8, BENISLAVA, LAZDUKALNA PAGASTS,<br />

RUGĀJU NOVADS, BALVU RAJONS, LV-4577<br />

Nav<br />

333 RUGĀJU <strong>NOVADA</strong> DOME RUGĀJU NOVADS<br />

KURMENES IELA 48, RUGĀJI, RUGĀJU PAGASTS, RUGĀJU<br />

NOVADS, BALVU RAJONS, LV-4570<br />

Ir<br />

RUNDĀLES NOVADS<br />

353 PILSRUNDĀLES VIDUSSKOLA RUNDĀLES NOVADS<br />

"PILSRUNDĀLES VIDUSSKOLA", PILSRUNDĀLE, RUNDĀLES<br />

PAGASTS, RUNDĀLES NOVADS, BAUSKAS RAJONS, LV-<br />

3921<br />

Ir<br />

354 PII "MĀRPUĶĪTE" RUNDĀLES NOVADS<br />

"MĀRPUĶĪTES", SAULAINE, RUNDĀLES PAGASTS,<br />

RUNDĀLES NOVADS, BAUSKAS RAJONS, LV-3901<br />

Nav


357 SVITENES PAGASTA SAIETA NAMS RUNDĀLES NOVADS<br />

"GAISMAS", SVITENE, SVITENES PAGASTS, RUNDĀLES<br />

NOVADS, BAUSKAS RAJONS, LV-3917<br />

Ir<br />

361 VIESTURU PAGASTA PĀRVALDE RUNDĀLES NOVADS<br />

BĒRSTELES IELA 4, BĒRSTELE, VIESTURU PAGASTS,<br />

RUNDĀLES NOVADS, BAUSKAS RAJONS, LV-3927<br />

Ir<br />

RŪJIENAS NOVADS<br />

918 RŪJIENAS PILSĒTAS PAŠVALDĪBA RŪJIENAS NOVADS<br />

RAIŅA IELA 3, RŪJIENA, RŪJIENAS NOVADS, VALMIERAS<br />

RAJONS, LV-4240<br />

Nav<br />

923 IPIĶU PAGASTA PĀRVALDE RŪJIENAS NOVADS<br />

"PAPARDES", IPIĶI, IPIĶU PAGASTS, RŪJIENAS NOVADS,<br />

VALMIERAS RAJONS, LV-4242<br />

Ir<br />

924 JERU PAGASTA PĀRVALDE RŪJIENAS NOVADS<br />

"JERU SKOLA", ENDZELE, JERU PAGASTS, RŪJIENAS<br />

NOVADS, VALMIERAS RAJONS, LV-4234<br />

Nav<br />

929 LODES PAGASTA PĀRVALDE RŪJIENAS NOVADS<br />

"LIEPLEJAS", LODE, LODES PAGASTS, RŪJIENAS NOVADS,<br />

VALMIERAS RAJONS, LV-4248<br />

Nav<br />

939 VILPULKAS PAGASTA PĀRVALDE RŪJIENAS NOVADS<br />

"PAGASTMĀJA", VILPULKA, VILPULKAS PAGASTS,<br />

RŪJIENAS NOVADS, VALMIERAS RAJONS, LV-4241<br />

Nav<br />

SALACGRĪVAS NOVADS<br />

605 AINAŽU KULTŪRAS NAMS SALACGRĪVAS NOVADS<br />

VALDEMĀRA IELA 50, AINAŽI, SALACGRĪVAS NOVADS,<br />

LIMBAŽU RAJONS, LV-4035<br />

Nav<br />

607 SALACGRĪVAS KULTŪRAS NAMS SALACGRĪVAS NOVADS<br />

OSTAS IELA 3, SALACGRĪVA, SALACGRĪVAS NOVADS,<br />

LIMBAŽU RAJONS, LV-4033<br />

Ir


608 KORĢENES PAMATSKOLA SALACGRĪVAS NOVADS<br />

ZĪTARU IELA 2, KORĢENE, SALACGRĪVAS PAGASTS,<br />

SALACGRĪVAS NOVADS, LIMBAŽU RAJONS, LV-4054<br />

Nav<br />

615 LIEPUPES VIDUSSKOLA SALACGRĪVAS NOVADS<br />

"VEIKSMES", LIEPUPE, LIEPUPES PAGASTS, SALACGRĪVAS<br />

NOVADS, LIMBAŽU RAJONS, LV-4023<br />

Ir<br />

SALAS NOVADS<br />

511 SALAS KULTŪRAS NAMS SALAS NOVADS<br />

SKOLAS IELA 2, SALA, SALAS PAGASTS, SALAS NOVADS,<br />

JĒKABPILS RAJONS, LV-5230<br />

Ir<br />

512 BIRŽU TAUTAS NAMS SALAS NOVADS<br />

BIRŽU IELA 11, BIRŽI, SALAS PAGASTS, SALAS NOVADS,<br />

JĒKABPILS RAJONS, LV-5214<br />

Ir<br />

514 SĒLPILS KULTŪRAS NAMS SALAS NOVADS<br />

"RŪTAS", SĒLPILS PAGASTS, SALAS NOVADS, JĒKABPILS<br />

RAJONS, LV-5232<br />

Ir<br />

SALASPILS NOVADS<br />

765 KULTŪRAS NAMS "ENERĢĒTIĶIS" SALASPILS NOVADS<br />

SKOLAS IELA 2, SALASPILS, SALASPILS NOVADS, RĪGAS<br />

RAJONS, LV-2121<br />

Ir<br />

766 LU BIOLOĢIJAS INSTITŪTS SALASPILS NOVADS<br />

MIERA IELA 3, SALASPILS, SALASPILS NOVADS, RĪGAS<br />

RAJONS, LV-2169<br />

Nav<br />

767<br />

SALASPILS <strong>NOVADA</strong> KULTŪRAS NAMS<br />

"RĪGAVA"<br />

SALASPILS NOVADS<br />

LĪVZEMES IELA 7, SALASPILS, SALASPILS NOVADS, RĪGAS<br />

RAJONS, LV-2169<br />

Ir<br />

SALDUS NOVADS


801 SALDUS SPORTA SKOLA SALDUS NOVADS<br />

JELGAVAS IELA 6, SALDUS, SALDUS NOVADS, SALDUS<br />

RAJONS, LV-3801<br />

Ir<br />

802 SALDUS PILSĒTAS PAMATSKOLA SALDUS NOVADS<br />

LIELĀ IELA 31/35, SALDUS, SALDUS NOVADS, SALDUS<br />

RAJONS, LV-3801<br />

Ir<br />

803 SALDUS 1. VIDUSSKOLA SALDUS NOVADS<br />

KULDĪGAS IELA 3, SALDUS, SALDUS NOVADS, SALDUS<br />

RAJONS, LV-3801<br />

Nav<br />

804 SALDUS KULTŪRAS CENTRS SALDUS NOVADS<br />

BRĪVĪBAS IELA 16, SALDUS, SALDUS NOVADS, SALDUS<br />

RAJONS, LV-3801<br />

Nav<br />

808<br />

EZERES PAGASTA PĀRVALDES<br />

ADMINISTRATĪVĀ ĒKA<br />

SALDUS NOVADS<br />

CENTRA IELA 4, EZERE, EZERES PAGASTS, SALDUS<br />

NOVADS, SALDUS RAJONS, LV-3891<br />

Ir<br />

810 JAUNAUCES TAUTAS NAMS SALDUS NOVADS<br />

"TAUTAS NAMS", JAUNAUCE, JAUNAUCES PAGASTS,<br />

SALDUS NOVADS, SALDUS RAJONS, LV-3893<br />

Ir<br />

811<br />

PIRMSSKOLAS IZGLĪTĪBAS IESTĀDES<br />

"VĀVERĪTE" ZĀLE<br />

SALDUS NOVADS<br />

UPES IELA 4, JAUNLUTRIŅI, JAUNLUTRIŅU PAGASTS,<br />

SALDUS NOVADS, SALDUS RAJONS, LV-3876<br />

Ir<br />

812<br />

KURSĪŠU PAGASTA PĀRVALDES<br />

ADMINISTRATĪVĀ ĒKA<br />

SALDUS NOVADS<br />

KALNA IELA 2, KURSĪŠI, KURSĪŠU PAGASTS, SALDUS<br />

NOVADS, SALDUS RAJONS, LV-3890<br />

Ir<br />

813 LUTRIŅU KLUBS SALDUS NOVADS<br />

SKOLAS IELA 1A, LUTRIŅI, LUTRIŅU PAGASTS, SALDUS<br />

NOVADS, SALDUS RAJONS, LV-3861<br />

Ir<br />

814<br />

NĪGRANDES PAGASTA PĀRVALDES<br />

ADMINISTRATĪVĀ ĒKA<br />

SALDUS NOVADS<br />

VENTAS IELA 2, NĪGRANDE, NĪGRANDES PAGASTS,<br />

SALDUS NOVADS, SALDUS RAJONS, LV-3899<br />

Ir<br />

815 KALNU KULTŪRAS NAMS SALDUS NOVADS<br />

KALNU IELA 2, KALNI, NĪGRANDES PAGASTS, SALDUS<br />

NOVADS, SALDUS RAJONS, LV-3898<br />

Nav


NOVADNIEKU PAGASTA PĀRVALDES<br />

816<br />

ADMINISTRATĪVĀ ĒKA<br />

SALDUS NOVADS<br />

"PAGASTA PADOME", MEŽVIDI, NOVADNIEKU PAGASTS,<br />

SALDUS NOVADS, SALDUS RAJONS, LV-3801<br />

Ir<br />

817<br />

PAMPĀĻU PAGASTA PĀRVALDES<br />

ADMINISTRATĪVĀ ĒKA<br />

SALDUS NOVADS<br />

RŪPNIECĪBAS IELA 1A, PAMPĀĻI, PAMPĀĻU PAGASTS,<br />

SALDUS NOVADS, SALDUS RAJONS, LV-3882<br />

Nav<br />

818<br />

APVIENOTĀ JAUNAUCES UN RUBAS<br />

PAGASTU PĀRVALDES<br />

ADMINISTRATĪVĀ ĒKA<br />

SALDUS NOVADS<br />

"PAGASTMĀJA", RUBA, RUBAS PAGASTS, SALDUS<br />

NOVADS, SALDUS RAJONS, LV-3892<br />

Ir<br />

819<br />

SALDUS PAGASTA PĀRVALDES<br />

ADMINISTRATĪVĀ ĒKA<br />

SALDUS NOVADS<br />

VIENĪBAS IELA 15/17, DRUVA, SALDUS PAGASTS, SALDUS<br />

NOVADS, SALDUS RAJONS, LV-3862<br />

Nav<br />

820 ŠĶĒDES SKOLA SALDUS NOVADS<br />

SKOLAS IELA 11, ŠĶĒDE, ŠĶĒDES PAGASTS, SALDUS<br />

NOVADS, SALDUS RAJONS, LV-3875<br />

Ir<br />

821<br />

VADAKSTES PAGASTA PĀRVALDES<br />

ADMINISTRATĪVĀ ĒKA<br />

SALDUS NOVADS<br />

"KRĀCES 2", VADAKSTE, VADAKSTES PAGASTS, SALDUS<br />

NOVADS, SALDUS RAJONS, LV-3895<br />

Nav<br />

822<br />

ZAŅAS PAGASTA PĀRVALDES<br />

ADMINISTRATĪVĀ ĒKA<br />

SALDUS NOVADS<br />

"SŪBRI", ZAŅAS PAGASTS, SALDUS NOVADS, SALDUS<br />

RAJONS, LV-3897<br />

Nav<br />

823<br />

ZIRŅU PAGASTA PĀRVALDES<br />

ADMINISTRATĪVĀ ĒKA<br />

SALDUS NOVADS<br />

"PAGASTNAMS", ZIRŅI, ZIRŅU PAGASTS, SALDUS<br />

NOVADS, SALDUS RAJONS, LV-3853<br />

Nav<br />

824 KURZEMĪTES PAMATSKOLA SALDUS NOVADS<br />

"KURZEMĪTES PAMATSKOLA", BŪTNĀRI, ZIRŅU PAGASTS,<br />

SALDUS NOVADS, SALDUS RAJONS, LV-3864<br />

Ir<br />

825 STRIĶU KLUBS SALDUS NOVADS<br />

"STRIĶU KLUBS", STRIĶI, ZVĀRDES PAGASTS, SALDUS<br />

NOVADS, SALDUS RAJONS, LV-3883<br />

Ir<br />

SAULKRASTU NOVADS


768 SAULKRASTU <strong>NOVADA</strong> DOME SAULKRASTU NOVADS<br />

RAIŅA IELA 8, SAULKRASTI, SAULKRASTU NOVADS,<br />

RĪGAS RAJONS, LV-2160<br />

Nav<br />

769<br />

SAULKRASTU <strong>NOVADA</strong> ZVEJNIEKCIEMA<br />

VIDUSSKOLA<br />

SAULKRASTU NOVADS<br />

ATPŪTAS IELA 1, ZVEJNIEKCIEMS, SAULKRASTU<br />

PAGASTS, SAULKRASTU NOVADS, RĪGAS RAJONS, LV-<br />

2161<br />

Ir<br />

SĒJAS NOVADS<br />

796 KULTŪRAS NAMS "LOJA" SĒJAS NOVADS<br />

"KULTŪRAS NAMS LOJA", LOJA, SĒJAS NOVADS, RĪGAS<br />

RAJONS, LV-2142<br />

Ir<br />

797 PABAŽU KULTŪRAS NAMS SĒJAS NOVADS<br />

"PABAŽU KLUBS", PABAŽI, SĒJAS NOVADS, RĪGAS<br />

RAJONS, LV-2162<br />

Ir<br />

SIGULDAS NOVADS<br />

770 SIGULDAS <strong>NOVADA</strong> KULTŪRAS CENTRS SIGULDAS NOVADS<br />

PILS IELA 10, SIGULDA, SIGULDAS NOVADS, RĪGAS<br />

RAJONS, LV-2150<br />

Nav<br />

771 SIGULDAS <strong>NOVADA</strong> KULTŪRAS CENTRS SIGULDAS NOVADS<br />

PILS IELA 10, SIGULDA, SIGULDAS NOVADS, RĪGAS<br />

RAJONS, LV-2150<br />

Nav<br />

772 SIGULDAS 1. PAMATSKOLA SIGULDAS NOVADS<br />

PULKVEŽA BRIEŽA IELA 105, SIGULDA, SIGULDAS<br />

NOVADS, RĪGAS RAJONS, LV-2150<br />

Ir<br />

773 SIGULDAS PAGASTA KULTŪRAS NAMS SIGULDAS NOVADS<br />

ZINĀTNES IELA 7B, PELTES, SIGULDAS PAGASTS,<br />

SIGULDAS NOVADS, RĪGAS RAJONS, LV-2150<br />

Ir<br />

774 MORES PAGASTA PĀRVALDE SIGULDAS NOVADS<br />

SIGULDAS IELA 11, MORE, MORES PAGASTS, SIGULDAS<br />

NOVADS, RĪGAS RAJONS, LV-2170<br />

Nav


776 ALLAŽU PAGASTA PĀRVALDE SIGULDAS NOVADS<br />

BIRZES IELA 4, ALLAŽI, ALLAŽU PAGASTS, SIGULDAS<br />

NOVADS, RĪGAS RAJONS, LV-2154<br />

Ir<br />

SKRĪVERU NOVADS<br />

285 SKRĪVERU KULTŪRAS CENTRS SKRĪVERU NOVADS<br />

ANDREJA UPĪŠA IELA 1, SKRĪVERI, SKRĪVERU NOVADS,<br />

AIZKRAUKLES RAJONS, LV-5125<br />

Ir<br />

SKRUNDAS NOVADS<br />

550 SKRUNDAS KULTŪRAS NAMS SKRUNDAS NOVADS<br />

LIELĀ IELA 1, SKRUNDA, SKRUNDAS NOVADS, KULDĪGAS<br />

RAJONS, LV-3326<br />

Ir<br />

560 ATPŪTAS CENTRS SKRUNDAS NOVADS<br />

"ATPŪTAS CENTRS", DZELDA, NĪKRĀCES PAGASTS,<br />

SKRUNDAS NOVADS, KULDĪGAS RAJONS, LV-3320<br />

Nav<br />

563 SĀKUMSKOLA SKRUNDAS NOVADS<br />

"SĀKUMSKOLA", RAŅĶI, RAŅĶU PAGASTS, SKRUNDAS<br />

NOVADS, KULDĪGAS RAJONS, LV-3323<br />

Ir<br />

565 RUDBĀRŽU TAUTAS NAMS SKRUNDAS NOVADS<br />

"DĀRDEDZES", RUDBĀRŽI, RUDBĀRŽU PAGASTS,<br />

SKRUNDAS NOVADS, KULDĪGAS RAJONS, LV-3324<br />

Nav<br />

SMILTENES NOVADS<br />

887<br />

SMILTENES PILSĒTAS KULTŪRAS<br />

CENTRS<br />

SMILTENES NOVADS<br />

GAUJAS IELA 1, SMILTENE, SMILTENES NOVADS, VALKAS<br />

RAJONS, LV-4729<br />

Ir<br />

888 SMILTENES SPORTA SKOLA SMILTENES NOVADS<br />

GAUJAS IELA 2, SMILTENE, SMILTENES NOVADS, VALKAS<br />

RAJONS, LV-4729<br />

Nav


890 PAŠVALDĪBAS MĀJA SMILTENES NOVADS<br />

"PAŠVALDĪBAS MĀJA", BILSKA, BILSKAS PAGASTS,<br />

SMILTENES NOVADS, VALKAS RAJONS, LV-4706<br />

Ir<br />

891 BIRZUĻU TAUTAS NAMS SMILTENES NOVADS<br />

"BIRZUĻU TAUTAS NAMS", MĒRI, BILSKAS PAGASTS,<br />

SMILTENES NOVADS, VALKAS RAJONS, LV-4721<br />

Ir<br />

892 BLOMES PAMATSKOLA SMILTENES NOVADS<br />

CĒSU IELA 13, BLOME, BLOMES PAGASTS, SMILTENES<br />

NOVADS, VALKAS RAJONS, LV-4707<br />

Nav<br />

893<br />

SIA "VIDZEMĪTE" ADMINISTRATĪVĀ<br />

ĒKA<br />

SMILTENES NOVADS<br />

RĪGAS IELA 71, VIDZEME, BRANTU PAGASTS, SMILTENES<br />

NOVADS, VALKAS RAJONS, LV-4708<br />

Ir<br />

896<br />

GRUNDZĀLES PAGASTA KULTŪRAS<br />

NAMS<br />

SMILTENES NOVADS<br />

TILTA IELA 5, GRUNDZĀLE, GRUNDZĀLES PAGASTS,<br />

SMILTENES NOVADS, VALKAS RAJONS, LV-4713<br />

Ir<br />

899<br />

SIA "SMILTENES MRS" APSPRIEŽU<br />

ZĀLE<br />

SMILTENES NOVADS<br />

"SILVAS LEJAS", SILVA, LAUNKALNES PAGASTS,<br />

SMILTENES NOVADS, VALKAS RAJONS, LV-4718<br />

Nav<br />

900 LAUNKALNES PAGASTA TAUTAS NAMS SMILTENES NOVADS<br />

"PILSKALNI", LAUNKALNE, LAUNKALNES PAGASTS,<br />

SMILTENES NOVADS, VALKAS RAJONS, LV-4718<br />

Ir<br />

901 PALSMANES KULTŪRAS NAMS SMILTENES NOVADS<br />

"KULTŪRAS NAMS", PALSMANE, PALSMANES PAGASTS,<br />

SMILTENES NOVADS, VALKAS RAJONS, LV-4724<br />

Ir<br />

904<br />

BRANTU UN SMILTENES PAGASTA<br />

PĀRVALDES SMILTENES PAGASTA<br />

PAKALPOJUMU CENTRS<br />

SMILTENES NOVADS<br />

"KALNAMUIŽA 2", SMILTENES PAGASTS, SMILTENES<br />

NOVADS, VALKAS RAJONS, LV-4729<br />

Nav<br />

907 VARIŅU TAUTAS NAMS SMILTENES NOVADS<br />

OKTOBRA IELA 13, VARIŅI, VARIŅU PAGASTS, SMILTENES<br />

NOVADS, VALKAS RAJONS, LV-4726<br />

Ir<br />

STOPIŅU NOVADS


798 ULBROKAS KULTŪRAS NAMS STOPIŅU NOVADS<br />

INSTITŪTA IELA 1, ULBROKA, STOPIŅU NOVADS, RĪGAS<br />

RAJONS, LV-2130<br />

Ir<br />

799 UPESLEJAS STOPIŅU NOVADS<br />

"UPESLEJAS 9", UPESLEJAS, STOPIŅU NOVADS, RĪGAS<br />

RAJONS, LV-2118<br />

Ir<br />

800 GAISMAS SPECIĀLĀ INTERNĀTSKOLA STOPIŅU NOVADS<br />

KAUDZĪŠU IELA 31, RUMBULA, STOPIŅU NOVADS, RĪGAS<br />

RAJONS, LV-2121<br />

Ir<br />

STRENČU NOVADS<br />

886 SEDAS PILSĒTAS PĀRVALDE STRENČU NOVADS<br />

SKOLAS LAUKUMS 1, SEDA, STRENČU NOVADS, VALKAS<br />

RAJONS, LV-4728<br />

Nav<br />

889 STRENČU VIDUSSKOLA STRENČU NOVADS<br />

RĪGAS IELA 13, STRENČI, STRENČU NOVADS, VALKAS<br />

RAJONS, LV-4730<br />

Nav<br />

897 JĒRCĒNU TAUTAS NAMS STRENČU NOVADS<br />

"JĒRCĒNMUIŽA", JĒRCĒNI, JĒRCĒNU PAGASTS, STRENČU<br />

NOVADS, VALKAS RAJONS, LV-4715<br />

Nav<br />

902 PLĀŅU PAGASTA PĀRVALDE STRENČU NOVADS<br />

SKOLAS IELA 2, PLĀŅI, PLĀŅU PAGASTS, STRENČU<br />

NOVADS, VALKAS RAJONS, LV-4727<br />

Nav<br />

903 SAIETA NAMS STRENČU NOVADS<br />

"SAIETA NAMS", JAUNKLIDZIS, PLĀŅU PAGASTS,<br />

STRENČU NOVADS, VALKAS RAJONS, LV-4727<br />

Nav<br />

TALSU NOVADS<br />

826 TALSU TAUTAS NAMS TALSU NOVADS<br />

BRĪVĪBAS IELA 17A, TALSI, TALSU NOVADS, TALSU<br />

RAJONS, LV-3201<br />

Ir


827 TALSU 2. VIDUSSKOLA TALSU NOVADS<br />

KĀRĻA MĪLENBAHA IELA 32, TALSI, TALSU NOVADS,<br />

TALSU RAJONS, LV-3201<br />

Nav<br />

828<br />

TALSU PILSĒTAS ADMINISTRATĪVAIS<br />

CENTRS<br />

TALSU NOVADS<br />

KAREIVJU IELA 7, TALSI, TALSU NOVADS, TALSU RAJONS,<br />

LV-3201<br />

Ir<br />

829 SABILES KULTŪRAS NAMS TALSU NOVADS<br />

VENTSPILS IELA 14, SABILE, TALSU NOVADS, TALSU<br />

RAJONS, LV-3294<br />

Ir<br />

830 STENDES TAUTAS NAMS TALSU NOVADS<br />

DUMPĪŠU IELA 3, STENDE, TALSU NOVADS, TALSU<br />

RAJONS, LV-3257<br />

Nav<br />

831 VALDEMĀRPILS PILSĒTAS PĀRVALDE TALSU NOVADS<br />

RAIŅA IELA 16, VALDEMĀRPILS, TALSU NOVADS, TALSU<br />

RAJONS, LV-3260<br />

Ir<br />

832<br />

BALGALES PAGASTA PĀRVALDES ĒKA,<br />

PIRMSSKOLAS IZGLĪTĪBAS IESTĀDE<br />

TALSU NOVADS<br />

"GRANTIŅI", DURSUPE, BALGALES PAGASTS, TALSU<br />

NOVADS, TALSU RAJONS, LV-3287<br />

Nav<br />

837 PASTENDES KULTŪRAS NAMS TALSU NOVADS<br />

SKOLAS IELA 2, PASTENDE, ĢIBUĻU PAGASTS, TALSU<br />

NOVADS, TALSU RAJONS, LV-3251<br />

Ir<br />

838 SPĀRES TAUTAS NAMS TALSU NOVADS<br />

"BRŪŽLEJAS", SPĀRE, ĢIBUĻU PAGASTS, TALSU NOVADS,<br />

TALSU RAJONS, LV-3298<br />

Nav<br />

839 ĪVES PAGASTA PĀRVALDE TALSU NOVADS<br />

"PILS", TIŅĢERE, ĪVES PAGASTS, TALSU NOVADS, TALSU<br />

RAJONS, LV-3261<br />

Nav<br />

841 ĶŪĻCIEMA TAUTAS NAMS TALSU NOVADS<br />

"TAUTAS NAMS", ĶŪĻCIEMS, ĶŪĻCIEMA PAGASTS, TALSU<br />

NOVADS, TALSU RAJONS, LV-3283<br />

Nav<br />

842<br />

LAIDZES BRĪVĀ LAIKA PAVADĪŠANAS<br />

CENTRS<br />

TALSU NOVADS<br />

"MEŽROZES", LAIDZE, LAIDZES PAGASTS, TALSU<br />

NOVADS, TALSU RAJONS, LV-3280<br />

Ir


843 LAUCIENES KULTŪRAS NAMS TALSU NOVADS<br />

"LAUCIENES KULTŪRAS NAMS", LAUCIENE, LAUCIENES<br />

PAGASTS, TALSU NOVADS, TALSU RAJONS, LV-3285<br />

Ir<br />

844 LĪBAGU PAGASTA PĀRVALDE TALSU NOVADS<br />

"PAGASTMĀJA", MUNDIGCIEMS, LĪBAGU PAGASTS, TALSU<br />

NOVADS, TALSU RAJONS, LV-3201<br />

Nav<br />

845 LUBES PAGASTA PĀRVALDE TALSU NOVADS<br />

"SNIEDZES", ANUŽI, LUBES PAGASTS, TALSU NOVADS,<br />

TALSU RAJONS, LV-3262<br />

Nav<br />

851 STRAZDES PAGASTA PĀRVALDE TALSU NOVADS<br />

"STRAZDES MUIŽA", STRAZDE, STRAZDES PAGASTS,<br />

TALSU NOVADS, TALSU RAJONS, LV-3291<br />

Nav<br />

852 VALDGALES PAGASTA PĀRVALDE TALSU NOVADS<br />

"PAGASTMĀJA", PŪŅAS, VALDGALES PAGASTS, TALSU<br />

NOVADS, TALSU RAJONS, LV-3253<br />

Nav<br />

853 VANDZENES PAGASTA PĀRVALDE TALSU NOVADS<br />

"PAGASTMĀJA", VANDZENE, VANDZENES PAGASTS, TALSU<br />

NOVADS, TALSU RAJONS, LV-3281<br />

Nav<br />

854 VIRBU PAGASTA PĀRVALDE TALSU NOVADS<br />

"PAGASTA PA<strong>DOMES</strong> ĒKA", JAUNPAGASTS, VIRBU<br />

PAGASTS, TALSU NOVADS, TALSU RAJONS, LV-3292<br />

Nav<br />

TĒRVETES NOVADS<br />

439 <strong>NOVADA</strong> DOME TĒRVETES NOVADS<br />

"ZELMEŅI", ZELMEŅI, TĒRVETES PAGASTS, TĒRVETES<br />

NOVADS, DOBELES RAJONS, LV-3730<br />

Ir<br />

440 AUGSTKALNES PAGASTA PĀRVALDE TĒRVETES NOVADS<br />

"VIRSAIŠI", AUGSTKALNE, AUGSTKALNES PAGASTS,<br />

TĒRVETES NOVADS, DOBELES RAJONS, LV-3709<br />

Nav<br />

441 BUKAIŠU PAGASTA PĀRVALDE TĒRVETES NOVADS<br />

"ROTAS", BUKAIŠI, BUKAIŠU PAGASTS, TĒRVETES<br />

NOVADS, DOBELES RAJONS, LV-3714<br />

Nav


TUKUMA NOVADS<br />

855<br />

AS "LATVIJAS AUTOCEĻU UZTURĒTĀJS"<br />

TUKUMA NODAĻA<br />

TUKUMA NOVADS<br />

JELGAVAS IELA 20, TUKUMS, TUKUMA NOVADS, TUKUMA<br />

RAJONS, LV-3101<br />

Nav<br />

856 TUKUMA 2. VIDUSSKOLA TUKUMA NOVADS<br />

RAUDAS IELA 16, TUKUMS, TUKUMA NOVADS, TUKUMA<br />

RAJONS, LV-3101<br />

Nav<br />

857 TUKUMA PILSĒTAS KULTŪRAS NAMS TUKUMA NOVADS<br />

LIELĀ IELA 1, TUKUMS, TUKUMA NOVADS, TUKUMA<br />

RAJONS, LV-3101<br />

Ir<br />

858 TUKUMA <strong>NOVADA</strong> DOME TUKUMA NOVADS<br />

TALSU IELA 4, TUKUMS, TUKUMA NOVADS, TUKUMA<br />

RAJONS, LV-3101<br />

Ir<br />

859 TUKUMA 2. VIDUSSKOLA TUKUMA NOVADS<br />

RAUDAS IELA 16, TUKUMS, TUKUMA NOVADS, TUKUMA<br />

RAJONS, LV-3101<br />

Nav<br />

860<br />

TUKUMA SPORTA UN ATPŪTAS<br />

KOMPLEKSS<br />

TUKUMA NOVADS<br />

KULDĪGAS IELA 74, TUKUMS, TUKUMA NOVADS, TUKUMA<br />

RAJONS, LV-3101<br />

Nav<br />

866 DEGOLES PAGASTA TRADĪCIJU ZĀLE TUKUMA NOVADS<br />

"IRBES", VIENĪBA, DEGOLES PAGASTS, TUKUMA NOVADS,<br />

TUKUMA RAJONS, LV-3140<br />

Nav<br />

867 DŽŪKSTES PAGASTA KULTŪRAS NAMS TUKUMA NOVADS<br />

"BIEDRĪBU NAMS", DŽŪKSTE, DŽŪKSTES PAGASTS,<br />

TUKUMA NOVADS, TUKUMA RAJONS, LV-3147<br />

Nav<br />

869<br />

IRLAVAS PAGASTA PAKALPOJUMU<br />

CENTRS<br />

TUKUMA NOVADS<br />

"SVĒTEĻI", IRLAVA, IRLAVAS PAGASTS, TUKUMA NOVADS,<br />

TUKUMA RAJONS, LV-3137<br />

Ir<br />

871<br />

JAUNSĀTU PAGASTA PAKALPOJUMU<br />

CENTRS<br />

TUKUMA NOVADS<br />

"PAGASTS", ABAVNIEKI, JAUNSĀTU PAGASTS, TUKUMA<br />

NOVADS, TUKUMA RAJONS, LV-3128<br />

Nav


LESTENES PAGASTA PAKALPOJUMU<br />

873<br />

CENTRS<br />

TUKUMA NOVADS<br />

"SAULES", LESTENE, LESTENES PAGASTS, TUKUMA<br />

NOVADS, TUKUMA RAJONS, LV-3146<br />

Nav<br />

874 PŪRES KULTŪRAS NAMS TUKUMA NOVADS<br />

"VĀRPAS", PŪRE, PŪRES PAGASTS, TUKUMA NOVADS,<br />

TUKUMA RAJONS, LV-3124<br />

Ir<br />

875<br />

SĒMES PAGASTA PAKALPOJUMU<br />

CENTRS<br />

TUKUMA NOVADS<br />

EZERA IELA 1A, SĒME, SĒMES PAGASTS, TUKUMA<br />

NOVADS, TUKUMA RAJONS, LV-3110<br />

Nav<br />

876 SLAMPES KULTŪRAS PILS TUKUMA NOVADS<br />

"KULTŪRAS PILS", SLAMPE, SLAMPES PAGASTS, TUKUMA<br />

NOVADS, TUKUMA RAJONS, LV-3119<br />

Nav<br />

879 TUMES PAGASTA KULTŪRAS NAMS TUKUMA NOVADS<br />

PASTA IELA 1A, TUME, TUMES PAGASTS, TUKUMA<br />

NOVADS, TUKUMA RAJONS, LV-3139<br />

Ir<br />

883 ZENTENES KULTŪRAS NAMS TUKUMA NOVADS<br />

"GOBAS", ZENTENE, ZENTENES PAGASTS, TUKUMA<br />

NOVADS, TUKUMA RAJONS, LV-3123<br />

Nav<br />

VAIŅODES NOVADS<br />

585 EMBŪTES PAGASTA PĀRVALDE VAIŅODES NOVADS<br />

UZVARAS IELA 6, VĪBIŅI, EMBŪTES PAGASTS, VAIŅODES<br />

NOVADS, LIEPĀJAS RAJONS, LV-3436<br />

Nav<br />

599 VAIŅODES KULTŪRAS NAMS VAIŅODES NOVADS<br />

TIRGOŅU IELA 23, VAIŅODE, VAIŅODES PAGASTS,<br />

VAIŅODES NOVADS, LIEPĀJAS RAJONS, LV-3435<br />

Ir<br />

VALKAS NOVADS<br />

884 PILSĒTAS KULTŪRAS NAMS VALKAS NOVADS<br />

EMĪLA DĀRZIŅA IELA 8, VALKA, VALKAS NOVADS, VALKAS<br />

RAJONS, LV-4701<br />

Nav


885 J.CIMZES MŪZIKAS SKOLA VALKAS NOVADS<br />

SEMINĀRA IELA 25, VALKA, VALKAS NOVADS, VALKAS<br />

RAJONS, LV-4701<br />

Ir<br />

894 ĒRĢEMES PAMATSKOLA VALKAS NOVADS<br />

"ĒRĢEMES SKOLA", ĒRĢEME, ĒRĢEMES PAGASTS, VALKAS<br />

NOVADS, VALKAS RAJONS, LV-4711<br />

Ir<br />

898 KĀRĶU PAGASTA PĀRVALDE VALKAS NOVADS<br />

"AUSMAS", KĀRĶI, KĀRĶU PAGASTS, VALKAS NOVADS,<br />

VALKAS RAJONS, LV-4716<br />

Nav<br />

906 LUGAŽU MUIŽA VALKAS NOVADS<br />

"LUGAŽU MUIŽA", LUGAŽI, VALKAS PAGASTS, VALKAS<br />

NOVADS, VALKAS RAJONS, LV-4701<br />

Ir<br />

908 VIJCIEMA PAMATSKOLA VALKAS NOVADS<br />

"DRUVAS", VIJCIEMS, VIJCIEMA PAGASTS, VALKAS<br />

NOVADS, VALKAS RAJONS, LV-4733<br />

Nav<br />

909 ZVĀRTAVAS PAGASTA PĀRVALDE VALKAS NOVADS<br />

"LUTURSKOLA", STEPI, ZVĀRTAVAS PAGASTS, VALKAS<br />

NOVADS, VALKAS RAJONS, LV-4735<br />

Nav<br />

VALMIERA<br />

910 VALMIERAS KULTŪRAS CENTRS VALMIERA RĪGAS IELA 10, VALMIERA, LV-4201 Ir<br />

911 SIA "VALMIERAS NAMSAIMNIEKS" VALMIERA SEMINĀRA IELA 2A, VALMIERA, LV-4201 Ir<br />

912 PĀRGAUJAS ĢIMNĀZIJA VALMIERA ZVAIGŽŅU IELA 4, VALMIERA, LV-4201 Nav<br />

913<br />

VALMIERAS PROFESIONĀLĀ<br />

VIDUSSKOLA<br />

VALMIERA AUSEKĻA IELA 25B, VALMIERA, LV-4201 Nav


914 VALMIERAS 5. VIDUSSKOLA VALMIERA RAIŅA IELA 3, VALMIERA, LV-4201 Nav<br />

915 VALMIERAS 2. VIDUSSKOLA VALMIERA RAIŅA IELA 11, VALMIERA, LV-4201 Ir<br />

916 VALMIERAS PĀRGAUJAS SĀKUMSKOLA VALMIERA MEŽA IELA 12A, VALMIERA, LV-4201 Ir<br />

VARAKĻĀNU NOVADS<br />

657 VARAKĻĀNU KULTŪRAS NAMS VARAKĻĀNU NOVADS<br />

1. MAIJA LAUKUMS 4, VARAKĻĀNI, VARAKĻĀNU NOVADS,<br />

MADONAS RAJONS, LV-4838<br />

Nav<br />

671 MURMASTIENAS PAGASTA PADOME VARAKĻĀNU NOVADS<br />

JAUNATNES IELA 14, MURMASTIENE, MURMASTIENES<br />

PAGASTS, VARAKĻĀNU NOVADS, MADONAS RAJONS, LV-<br />

4835<br />

Ir<br />

676 STIRNIENES TAUTAS NAMS VARAKĻĀNU NOVADS<br />

"STIRNIENES TAUTAS NAMS", VARAKĻĀNU PAGASTS,<br />

VARAKĻĀNU NOVADS, MADONAS RAJONS, LV-4837<br />

Ir<br />

VĀRKAVAS NOVADS<br />

726 <strong>NOVADA</strong> DOME VĀRKAVAS NOVADS<br />

SKOLAS IELA 5, VECVĀRKAVA, UPMALAS PAGASTS,<br />

VĀRKAVAS NOVADS, PREIĻU RAJONS, LV-5335<br />

Ir<br />

727<br />

ROŽKALNU PĀRVALDES ĒKA, KULTŪRAS<br />

NAMS<br />

VĀRKAVAS NOVADS<br />

SAULES IELA 16, RIMICĀNI, ROŽKALNU PAGASTS,<br />

VĀRKAVAS NOVADS, PREIĻU RAJONS, LV-5325<br />

Ir<br />

728 PAGASTA ĒKA VĀRKAVAS NOVADS<br />

KOVAĻEVSKU IELA 4, VĀRKAVA, VĀRKAVAS PAGASTS,<br />

VĀRKAVAS NOVADS, PREIĻU RAJONS, LV-5337<br />

Ir


VECPIEBALGAS NOVADS<br />

371 PAGASTA PADOME VECPIEBALGAS NOVADS<br />

"PILS", DZĒRBENE, DZĒRBENES PAGASTS, VECPIEBALGAS<br />

NOVADS, CĒSU RAJONS, LV-4118<br />

Nav<br />

372 PAGASTA PADOME VECPIEBALGAS NOVADS<br />

"PILS", INEŠI, INEŠU PAGASTS, VECPIEBALGAS NOVADS,<br />

CĒSU RAJONS, LV-4123<br />

Nav<br />

374 KAIVES PAGASTA PĀRVALDES ZĀLE VECPIEBALGAS NOVADS<br />

"PAGASTA DĀRZIŅI", KAIVE, KAIVES PAGASTS,<br />

VECPIEBALGAS NOVADS, CĒSU RAJONS, LV-4144<br />

Ir<br />

386 PAGASTA PADOME VECPIEBALGAS NOVADS<br />

"NĒĶINS", TAURENE, TAURENES PAGASTS, VECPIEBALGAS<br />

NOVADS, CĒSU RAJONS, LV-4119<br />

Nav<br />

388 PAGASTA PADOME VECPIEBALGAS NOVADS<br />

ALAUKSTA IELA 4, VECPIEBALGA, VECPIEBALGAS<br />

PAGASTS, VECPIEBALGAS NOVADS, CĒSU RAJONS, LV-<br />

4122<br />

Ir<br />

VECUMNIEKU NOVADS<br />

279 KURMENES TAUTAS NAMS VECUMNIEKU NOVADS<br />

"PAGASTMĀJA", KURMENE, KURMENES PAGASTS,<br />

VECUMNIEKU NOVADS, BAUSKAS RAJONS, LV-5115<br />

Ir<br />

288 VALLES SAIETA NAMS VECUMNIEKU NOVADS<br />

"VALLES VIDUSSKOLA", VALLE, VALLES PAGASTS,<br />

VECUMNIEKU NOVADS, BAUSKAS RAJONS, LV-5106<br />

Ir<br />

344 BĀRBELES TAUTAS NAMS VECUMNIEKU NOVADS<br />

"TĪRUMI", BAUSKAS IELA, BĀRBELE, BĀRBELES PAGASTS,<br />

VECUMNIEKU NOVADS, BAUSKAS RAJONS, LV-3905<br />

Ir<br />

355 SKAISTKALNES TAUTAS NAMS VECUMNIEKU NOVADS<br />

KURMENES IELA 1, SKAISTKALNE, SKAISTKALNES<br />

PAGASTS, VECUMNIEKU NOVADS, BAUSKAS RAJONS, LV-<br />

3924<br />

Ir


356 STELPES PAGASTA PĀRVALDE VECUMNIEKU NOVADS<br />

"STELPES PAGASTA NAMS", VECSTELPE, STELPES<br />

PAGASTS, VECUMNIEKU NOVADS, BAUSKAS RAJONS, LV-<br />

3925<br />

Nav<br />

359 VECUMNIEKU TAUTAS NAMS VECUMNIEKU NOVADS<br />

RĪGAS IELA 5, VECUMNIEKI, VECUMNIEKU PAGASTS,<br />

VECUMNIEKU NOVADS, BAUSKAS RAJONS, LV-3933<br />

Ir<br />

360 MISAS TAUTAS NAMS VECUMNIEKU NOVADS<br />

"TAUTAS NAMS MISĀ", MISA, VECUMNIEKU PAGASTS,<br />

VECUMNIEKU NOVADS, BAUSKAS RAJONS, LV-3929<br />

Nav<br />

VENTSPILS<br />

254 KULTŪRAS CENTRS VENTSPILS KULDĪGAS IELA 18, VENTSPILS, LV-3601 Ir<br />

255 VENTSPILS 3. VIDUSSKOLA VENTSPILS TĀRGALES IELA 5, VENTSPILS, LV-3602 Ir<br />

256 VENTSPILS 4. VIDUSSKOLA VENTSPILS RĪGAS IELA 12A, VENTSPILS, LV-3601 Nav<br />

257 VENTSPILS 2. PAMATSKOLA VENTSPILS BĒRZU IELA 54, VENTSPILS, LV-3601 Ir<br />

258 VENTSPILS VAKARA VIDUSSKOLA VENTSPILS SAULES IELA 37, VENTSPILS, LV-3601 Nav<br />

259 VENTSPILS 1. PAMATSKOLA VENTSPILS PĻAVAS IELA 27, VENTSPILS, LV-3601 Nav<br />

260 VENTSPILS JAUNRADES NAMS VENTSPILS MAIZNIEKU IELA 11, VENTSPILS, LV-3601 Ir


261 VENTSPILS 6. VIDUSSKOLA VENTSPILS SARKANMUIŽAS DAMBIS 1, VENTSPILS, LV-3601 Ir<br />

262 VENTSPILS AUGSTSKOLA VENTSPILS INŽENIERU IELA 101, VENTSPILS, LV-3601 Ir<br />

263 PĀRVENTAS BIBLIOTĒKA VENTSPILS TĀRGALES IELA 4, VENTSPILS, LV-3602 Ir<br />

264 VENTSPILS 5. VIDUSSKOLA VENTSPILS TĀRGALES IELA 61, VENTSPILS, LV-3602 Nav<br />

265<br />

VENTSPILS PILSĒTAS PANSIONĀTS UN<br />

BĒRNU NAMS "SELGA"<br />

VENTSPILS PĒRKOŅU IELA 21, VENTSPILS, LV-3601 Ir<br />

266 GĀLIŅCIEMA BIBLIOTĒKA VENTSPILS KULDĪGAS IELA 110, VENTSPILS, LV-3601 Ir<br />

VENTSPILS NOVADS<br />

941 PILTENES PILSĒTAS PĀRVALDE VENTSPILS NOVADS<br />

LIELĀ IELA 28, PILTENE, VENTSPILS NOVADS, VENTSPILS<br />

RAJONS, LV-3620<br />

Nav<br />

942 ANCES PAGASTA PĀRVALDE VENTSPILS NOVADS<br />

"AUSMAS", ANCE, ANCES PAGASTS, VENTSPILS NOVADS,<br />

VENTSPILS RAJONS, LV-3612<br />

Nav<br />

943 JŪRKALNES PAGASTA PĀRVALDE VENTSPILS NOVADS<br />

"KRASTI", JŪRKALNE, JŪRKALNES PAGASTS, VENTSPILS<br />

NOVADS, VENTSPILS RAJONS, LV-3626<br />

Nav<br />

944 POPES PAGASTA PĀRVALDE VENTSPILS NOVADS<br />

"PAGASTMĀJA", POPE, POPES PAGASTS, VENTSPILS<br />

NOVADS, VENTSPILS RAJONS, LV-3614<br />

Nav


945 PUZES PAGASTA PĀRVALDE VENTSPILS NOVADS<br />

"VALDE", BLĀZMA, PUZES PAGASTS, VENTSPILS NOVADS,<br />

VENTSPILS RAJONS, LV-3613<br />

Nav<br />

946 TĀRGALES PAGASTA PĀRVALDE VENTSPILS NOVADS<br />

"DZINTARKALNI", TĀRGALE, TĀRGALES PAGASTS,<br />

VENTSPILS NOVADS, VENTSPILS RAJONS, LV-3621<br />

Nav<br />

947 UGĀLES PAGASTA PĀRVALDE VENTSPILS NOVADS<br />

"UGĀLES PAGASTA NAMS", UGĀLE, UGĀLES PAGASTS,<br />

VENTSPILS NOVADS, VENTSPILS RAJONS, LV-3615<br />

Nav<br />

948 USMAS PAGASTA PĀRVALDE VENTSPILS NOVADS<br />

"AUSEKLĪŠI", USMA, USMAS PAGASTS, VENTSPILS<br />

NOVADS, VENTSPILS RAJONS, LV-3619<br />

Nav<br />

949 UŽAVAS PAGASTA PĀRVALDE VENTSPILS NOVADS<br />

"AVOTI", UŽAVA, UŽAVAS PAGASTS, VENTSPILS NOVADS,<br />

VENTSPILS RAJONS, LV-3627<br />

Nav<br />

950 VĀRVES PAGASTA PĀRVALDE VENTSPILS NOVADS<br />

SKOLAS IELA 1, VENTAVA, VĀRVES PAGASTS, VENTSPILS<br />

NOVADS, VENTSPILS RAJONS, LV-3623<br />

Nav<br />

951 ZIRU PAGASTA PĀRVALDE VENTSPILS NOVADS<br />

"SAULGRIEŽI", ZIRAS, ZIRU PAGASTS, VENTSPILS<br />

NOVADS, VENTSPILS RAJONS, LV-3624<br />

Ir<br />

952 ZLĒKU PAGASTA PĀRVALDE VENTSPILS NOVADS<br />

"PŪCĪTES", ZLĒKAS, ZLĒKU PAGASTS, VENTSPILS<br />

NOVADS, VENTSPILS RAJONS, LV-3617<br />

Nav<br />

VIESĪTES NOVADS<br />

494 VIESĪTES KULTŪRAS PILS VIESĪTES NOVADS<br />

SMILŠU IELA 2, VIESĪTE, VIESĪTES NOVADS, JĒKABPILS<br />

RAJONS, LV-5237<br />

Nav<br />

500 ELKŠŅU PAGASTA PĀRVALDE VIESĪTES NOVADS<br />

"PAGASTMĀJA", ELKŠŅI, ELKŠŅU PAGASTS, VIESĪTES<br />

NOVADS, JĒKABPILS RAJONS, LV-5217<br />

Ir


507 RITES PAGASTA PĀRVALDE VIESĪTES NOVADS<br />

"PAGASTMĀJA", RITES PAGASTS, VIESĪTES NOVADS,<br />

JĒKABPILS RAJONS, LV-5228<br />

Nav<br />

513 SAUKAS PAGASTA PĀRVALDE VIESĪTES NOVADS<br />

"PAGASTMĀJA", LONE, SAUKAS PAGASTS, VIESĪTES<br />

NOVADS, JĒKABPILS RAJONS, LV-5224<br />

Ir<br />

VIĻAKAS NOVADS<br />

321 VIĻAKAS <strong>NOVADA</strong> DOME VIĻAKAS NOVADS<br />

ABRENES IELA 26, VIĻAKA, VIĻAKAS NOVADS, BALVU<br />

RAJONS, LV-4583<br />

Ir<br />

329 KUPRAVAS PAGASTA PĀRVALDE VIĻAKAS NOVADS<br />

RŪPNĪCAS IELA 3, KUPRAVA, KUPRAVAS PAGASTS,<br />

VIĻAKAS NOVADS, BALVU RAJONS, LV-4582<br />

Nav<br />

332 VIDUČU PAMATSKOLA VIĻAKAS NOVADS<br />

"PIENENES", SEMENOVA, MEDŅEVAS PAGASTS, VIĻAKAS<br />

NOVADS, BALVU RAJONS, LV-4586<br />

Nav<br />

334 SUSĀJU PAGASTA PĀRVALDE VIĻAKAS NOVADS<br />

TAUTAS IELA 6, VIĻAKA, VIĻAKAS NOVADS, BALVU<br />

RAJONS, LV-4583<br />

Ir<br />

335 ŠĶILBĒNU PAGASTA PĀRVALDE VIĻAKAS NOVADS<br />

MEŽA IELA 1, REKOVA, ŠĶILBĒNU PAGASTS, VIĻAKAS<br />

NOVADS, BALVU RAJONS, LV-4587<br />

Ir<br />

338 VECUMU PAGASTA PĀRVALDE VIĻAKAS NOVADS<br />

"ĀBEĻZIEDI", BORISOVA, VECUMU PAGASTS, VIĻAKAS<br />

NOVADS, BALVU RAJONS, LV-4585<br />

Ir<br />

340 ŽĪGURU KULTŪRAS NAMS VIĻAKAS NOVADS<br />

VIĻAKAS IELA 25A, ŽĪGURI, ŽĪGURU PAGASTS, VIĻAKAS<br />

NOVADS, BALVU RAJONS, LV-4584<br />

Ir<br />

VIĻĀNU NOVADS


729 VIĻĀNU <strong>NOVADA</strong> PAŠVALDĪBA VIĻĀNU NOVADS<br />

KULTŪRAS LAUKUMS 1A, VIĻĀNI, VIĻĀNU NOVADS,<br />

RĒZEKNES RAJONS, LV-4650<br />

Nav<br />

733 DEKŠĀRES PAGASTA PĀRVALDE VIĻĀNU NOVADS<br />

NĀKOTNES IELA 6, DEKŠĀRES, DEKŠĀRES PAGASTS,<br />

VIĻĀNU NOVADS, RĒZEKNES RAJONS, LV-4614<br />

Nav<br />

755 SOKOLKU PAGASTA PĀRVALDE VIĻĀNU NOVADS<br />

"GAISMA", STRUPĻI, SOKOLKU PAGASTS, VIĻĀNU<br />

NOVADS, RĒZEKNES RAJONS, LV-4640<br />

Nav<br />

759<br />

ATPŪTAS UN INFORMĀCIJAS CENTRS<br />

"KAMENĪTE"<br />

VIĻĀNU NOVADS<br />

KALNA IELA 11, JAUNVIĻĀNI, VIĻĀNU PAGASTS, VIĻĀNU<br />

NOVADS, RĒZEKNES RAJONS, LV-4650<br />

Nav<br />

760 VIĻĀNU PAGASTA BĒRNUDĀRZS VIĻĀNU NOVADS<br />

JAUNATNES IELA 1, RADOPOLE, VIĻĀNU PAGASTS, VIĻĀNU<br />

NOVADS, RĒZEKNES RAJONS, LV-4650<br />

Nav<br />

ZILUPES NOVADS<br />

629 TAUTAS NAMS ZILUPES NOVADS<br />

TAUTAS IELA 1, ZILUPE, ZILUPES NOVADS, LUDZAS<br />

RAJONS, LV-5751<br />

Ir<br />

630 ADMINISTRATĪVĀ ĒKA ZILUPES NOVADS<br />

"ADMINISTRATĪVĀ ĒKA", ZAĻESJE, ZAĻESJES PAGASTS,<br />

ZILUPES NOVADS, LUDZAS RAJONS, LV-5751<br />

Ir<br />

640 PAGASTA PĀRVALDE ZILUPES NOVADS<br />

BĒRZU IELA 6, LAUDERI, LAUDERU PAGASTS, ZILUPES<br />

NOVADS, LUDZAS RAJONS, LV-5722<br />

Nav<br />

646 PAGASTA PĀRVALDES ZĀLE ZILUPES NOVADS<br />

"SVĪRES", PASIENE, PASIENES PAGASTS, ZILUPES<br />

NOVADS, LUDZAS RAJONS, LV-5732<br />

Nav

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!