Sarma 2012

laf.lv

Sarma 2012

www.laf.lv

www.4rati.lv


SATURS

www.laf.lv

www.4rati.lv


1. IEVADS

www.laf.lv

www.4rati.lv


www.laf.lv

www.4rati.lv


www.laf.lv

www.4rati.lv


www.laf.lv

www.4rati.lv


2. APRAKSTS

2.1. Rallijs Sarma 2012

2.2. Rallijsprints Sarma 2012

2.3. Rallijs-reids Sarma 2012

www.laf.lv

www.4rati.lv


3. KONTAKTINFORMĀCIJA

3.1. Organizatora birojs un rekvizīti

3.2. Rallija Organizatori

3.3. Rallija Centrs

3.4. Preses Centrs

www.laf.lv

www.4rati.lv


4. PROGRAMMA UN LAIKI

www.laf.lv

www.4rati.lv


www.laf.lv

www.4rati.lv


5. PIETEIKUMI

5.1. Rallija ieskaite

5.2. Maksimālais ekipāžu skaits:

5.3. Automašīnu ieskaites grupas:

5.3.1. Automašīnu ieskaites grupas, kuras vērtē rallija ieskaitē.

www.laf.lv

www.4rati.lv


5.3.2. Automašīnu ieskaites grupas, kuras vērtē rallijsprintā.

5.3.3. Automašīnu ieskaites grupas, kuras vērtē apvidus rallijā-reidā.

5.4. Sportista licences

5.5. Dalības maksa

5.5.1. Dalības maksa rallijā:

www.laf.lv

www.4rati.lv


5.5.2. Dalības maksa rallijsprintā:

5.5.3. Dalības maksa rallijam-reidam:

5.5.4. Dalības maksā ir iekļauts:

www.laf.lv

www.4rati.lv


6. SERVISA ZONAS

6.1. Servisa parki atradīsies:

6.2. Servisa parki tiks atvērti:

7. RIEPAS UN DEGVIELAS UZPILDE

7.1. Riepas sacensību laikā

7.2. Riepas iepazīšanās ar trasi laikā

7.3. Degvielas ierobežojumi

www.laf.lv

www.4rati.lv


8. TESTA BRAUCIENI

9. IEPAZĪŠANĀS AR TRASI

10. MEDIJI

www.laf.lv

www.4rati.lv


11. GAISA TRANSPORTA LĪDZEKĻI

12. KUR APMESTIES RALLIJA LAIKĀ

13. KĀ NOKĻŪT LATVIJĀ / DERĪGI FAKTI

13.1. Kā nokļūt Latvijā.

13.2. Derīgi fakti

www.laf.lv

www.4rati.lv


www.laf.lv

www.4rati.lv


Section / Sekcija 1

Section / Sekcija 2

PIELIKUMI

Pielikums Nr.1 – Plānotās maršruta kartes

1.1. – Rallijs, Rallijs-reids 1.aplis

Sarma 2012

Primary itinerary rally Leg 1 Section 1-2

Plānotā rallija maršrutkarte 1.Aplis Sekcijas 1 - 2

Start / Starts ( Sections /Sekcijas 1,2 ) Saturday 11 February 2012 / Sestdiena 11. Februāris 2012

ver.1.1.-23102011 Sunrise 08:02 Sunset 17:14

TC LOCATION SS dist Liaison dist Total dist Target time 1st car due

LK VIETAS NOSAUKUMS PS dist Pārbrauciens Kopā Laika norma 1 a/m laiks

0 Start - Ape city 15:00

Start no Refuel. Distance to next refuel 19,32 19,07 38,39

1 - 1,42 1,42 0:09 15:09

SS 1 SS 1 9,32 - - 0:03 15:12

2 - 12,42 21,74 0:22 15:34

SS 2 SS 2 10,00 - - 0:03 15:37

2A Regroup - IN - 5,11 15,11 0:19 15:56

2B Regroup - OUT - 0,12 0,12 0:30 16:26

Service - IN

Service A - Ape 19,32 19,07 38,39 1:22

2C Service OUT - - - 17:48

RZ Refuel - All competitors

1 Distance to next refuel 19,32 17,92 37,24

3 - 0,39 0,39 0:09 17:57

SS 3 SS 3 (stage in the night) 9,32 - - 0:03 18:00

4 - 12,42 21,74 0:22 18:22

SS 4 SS 4 (stage in the night) 10,00 - - 0:03 18:25

4A Finish Leg 1 - Service Park Ape - 5,11 15,11 0:19 18:44

19,32 17,92 37,24

Saturday totals / Sestdienā kopā 38,64 36,99 75,63

www.laf.lv

www.4rati.lv


Section / Sekcija 6 Section / Sekcija 5

Section / Sekcija 4

Section / Sekcija 3

1.2. – Rallijs, Rallijs-reids 2.aplis

Sarma 2012

Primary itinerary rally Leg 2 Section 3 - 6

Plānotā rallija maršrutkarte 2.Aplis Sekcijas 3 - 6

Start / Starts ( Sections / Sekcijas 3,4,5,6 ) Sunday 12 February 2012 / Svētdiena 12. Februāris 2012

ver.1.1.-23102011 Sunrise 08:00 Sunset 17:17

TC LOCATION SS dist Liaison dist Total dist Target time 1st car due

LK VIETAS NOSAUKUMS PS dist Pārbrauciens Kopā Laika norma 1 a/m laiks

4B Start - Gulbene city 9:00

Start no Refuel. Distance to next refuel 25,59 89,84 115,43

5 - 35,7 35,7 0:41 9:41

SS 5 SS 5 11,77 - - 0:03 9:44

6 - 18,41 30,18 0:28 10:12

SS 6 SS 6 13,82 - - 0:03 10:15

6A Regroup - IN - 35,61 49,43 0:47 11:02

6B Regroup - OUT 0,12 0,12 0:10 11:12

Service - IN

Service B - Gulbene 25,59 89,84 115,43 0:30

6C Service OUT - - - 11:42

RZ Refuel - All competitors

2 Distance to next refuel 25,59 89,84 115,43

7 - 35,7 35,7 0:46 12:28

SS 7 SS 7 11,77 - - 0:03 12:31

8 - 18,41 30,18 0:28 12:59

SS 8 SS 8 13,82 - - 0:03 13:02

8A Regroup - IN - 35,61 49,43 0:47 13:49

8B Regroup - OUT 0,12 0,12 0:30 14:19

Service - IN

Service C - Gulbene 25,59 89,84 115,43 0:30

8C Service OUT - - - - 14:49

RZ Refuel - All competitors

3 Distance to next refuel 20,03 26,51 46,54

9 - 8,6 8,6 0:23 15:12

SS 9 SS 9 20,03 - - 0:03 15:15

9A Regroup IN - 17,79 37,82 0:38 15:53

9B Regroup OUT 0,12 0,12 0:10 16:03

RZ Remote refuel - All competitors

4 Distance to Parc Ferme IN 20,03 26,39 46,42

10 - 8,6 8,6 0:19 16:22

SS 10 SS 10 ( Power Stage) 20,03 - - 0:03 16:25

11 Finish Leg 2 - Parc Ferme IN - 17,79 37,82 0:38 17:03

Sunday totals / Svētdienā kopā 91,24 232,58 323,82

TOTALS OF THE RALLY

SS Liaison Total %

Saturdy 11 february - 4SS 38,64 36,99 75,63 51%

Sunday 12 february - 6SS 91,24 232,58 323,82 28%

Total - 10 SS 129,88 269,57 399,45 33%

www.laf.lv

www.4rati.lv


Sekcija 1

Sekcija 2

Sekcija 3

1.3. – Rallijsprints

Sarma 2012

Plānotā rallijsprinta maršrutkarte 1.Aplis Sekcija 1

Starts ( Sekcija 1 ) Sestdiena 11. Februāris 2012

ver.1.1.-23102011

LK VIETAS NOSAUKUMS PS Pārbrauciens Kopā Laika 1 a/m

dist dist dist norma laiks

0 Starts - Ape city 15:00

Distance līdz Servisa Parkam Ape 19,32 37,9 76,54

1 - 1,42 1,42 0:09 15:09

PS 1 PS 1 9,32 - - 0:03 15:12

2 - 12,42 21,74 0:22 15:34

PS 2 PS 2 10,00 - - 0:03 15:37

2A 1. Apļa Finišs - Servisa Parks Ape - 5,11 15,11 0:19 15:56

19,32 18,95 38,27

Sestdienā kopā 19,32 18,95 38,27

Sarma 2012

Plānotā rallijsprinta maršrutkarte 2.Aplis Sekcija 2 - 3

Starts ( Sekcijas 2 - 3 ) Svētdiena 12. Februāris 2012

ver.1.1.-23102011

LK VIETAS NOSAUKUMS PS Pārbrauciens Kopā Laika 1 a/m

dist dist dist norma laiks

2B Starts - Gulbene 9:00

Distance līdz Degvielas Uzpildei 25,59 89,84 115,43

3 - 35,7 35,7 0:41 9:41

PS 3 PS 3 11,77 - - 0:03 9:44

4 - 18,41 30,18 0:28 10:12

PS 4 PS 4 13,82 - - 0:03 10:15

4A Regroup - IN - 35,61 49,43 0:47 11:02

4B Regroup - OUT 0,12 0,12 0:10 11:12

Service - IN

Service A - Gulbene 25,59 89,84 115,43 0:30

4C Service OUT - - - 11:42

DU Degvielas uzpilde

1 Distance līdz Slēgtajam Parkam 25,59 89,72 115,31

5 - 35,7 35,7 0:46 12:28

PS 5 PS 5 11,77 - - 0:03 12:31

6 - 18,41 30,18 0:28 12:59

PS 6 PS 6 13,82 - - 0:03 13:02

6A Rallijsprinta Finišs - Slēgtais Parks IN - 35,61 49,43 0:47 13:49

Svētdienā kopā 51,18 179,56 230,74

RALLIJSPRINTĀ KOPĀ

PS Pārbrauciens Kopā %

Sestdiena 11. Februāris - 2 PS 19,32 18,95 38,27 50%

Svētdiena 12. Februāris - 4 PS 51,18 179,56 230,74 22%

Kopā - 6 PS 70,5 198,51 269,01 26%

www.laf.lv

www.4rati.lv


Pielikums Nr.2 – Kartes

2.1. – Gulbenes pilsēta

2 3

4

1

www.laf.lv

www.4rati.lv


2.2. – Apes pilsēta

2

1

3

www.laf.lv

www.4rati.lv


2.3. – Aizliegtās teritorijas

www.laf.lv

www.4rati.lv


Pielikums Nr.3 – Servisa parki

3.1. - Servisa parks APE

2

3

3

1

www.laf.lv

www.4rati.lv


3.2. - Servisa parks GULBENE

4

4

2

1

3

www.laf.lv

www.4rati.lv

More magazines by this user
Similar magazines