Patentpilnvaroto piedāvātie pakalpojumi. - LIAA

liaa.gov.lv

Patentpilnvaroto piedāvātie pakalpojumi. - LIAA

Patentpilnvaroto pakalpojumi

Bez pieteicēju pārstāvības nacionālajā patentu iestādē lietu

administrēšanas jautājumos patentpilnvarotie tradicionāli sniedz arī

citus pakalpojumus.

Piemēram, patentpilnvarotie, kas specializējas preču zīmju jomā,

parasti sniedz arī šādus pakalpojumus:

• agrāko tiesību meklēšana pirms pieteikuma iesniegšanas,

• viedokļa sniegšana par to, vai attiecīgais apzīmējums atbilst

tiesiskajiem priekšnoteikumiem preču zīmju aizsardzības piešķiršanai,

• preču zīmju aizsardzības stratēģijas noteikšana,

• pieteicēju un īpašnieku tiesību un interešu aizstāvība pret trešo personu

iebildumiem,

• sekošana jaunāko preču zīmju pieteikumu publikācijām/preču zīmju

reģistrācijām (preču zīmju monitorings),

• pieteicēju un īpašnieku tiesību un interešu aizstāvība pret viņu tiesību

aizskārumiem,

• konsultāciju sniegšana preču zīmju komercializācijas jomā, tajā skaitā

licences līgumu un tiesību nodošanas līgumu projektu sagatavošanā.

More magazines by this user
Similar magazines