27032012_lursoft - LIKTA

likta.lv

27032012_lursoft - LIKTA

Dažādo valsts reģistru pieejamība

un e-iespēju efektīva izmantošana

uzņēmējdarbībā

E-iespējas uzņēmējiem

27.03.2012


Prezentācijas saturs

• Dažādu valsts iestāžu reģistru un uzņēmumu datu bāžu

pieejamība

• Analītiskie pakalpojumi

• Klientu pārvaldības risinājumi un to sasaiste ar monitoringa

pakalpojumiem

• Integrēti risinājumi (B2B, G2B)


PVN reģistrs

Iepirkumu

uzraudzības

birojs

CSDD

Eiropas Biznesa

reģistrs

Komercķīlu

reģistrs

Kadastrs

UR /

Komercreģistrs

Zemesgrāmata

Traktortehnikas

reģistrs

Nodrošinājumi

Lursoft

Amatpersonas

/ dalībnieki

Maksātnespējas

reģistrs

LMAR

Ganāmpulku

reģistrs

Creditreform,

Baltrisk

Atsauktās

pilnvaras

Gada

pārskati


Analītiskie pakalpojumi

• Nozaru analīze

Iespējas – novērtēt nozares attīstības tendences, konkurences novērtējums

• Uzņēmumu salīdzināšana (piemērs)

Iespējas - savstarpēji salīdzināt un analizēt uzņēmumus, vienlaikus izvērtējot

būtiskākos finanšu rādītājus


• Uzņēmuma izvērstā analīze (piemērs)

Iespējas - analizēt uzņēmuma attīstības dinamiku, salīdzinot to ar nozares

finanšu rādītājiem

Uzņēmuma un nozares

rādītāji un reitinga punktu

piemērošana

Pēc uzņēmuma reitinga

punktiem nosaka kopējo

reitingu. Maksimālais

apjoms ir 5


• Statistikas (vairāk kā 500 dažādos griezumos)

• Saistību grafs (piemērs)

Iespējas – izvērtēt juridiskas vai fiziskas personas saistības. vērtējot to saistības

un savstarpējās saiknes uzņēmējdarbībā


Klientu pārvaldības risinājumi un

to sasaiste ar monitoringa pakalpojumiem

www.klientuportfelis.lv nodrošina iespēju elektroniskā

veidā uzraudzīt (monitorēt) juridisko un fizisko personu

statusu un tā izmaiņas

Monitoringa veidi:

• Uzņēmumu reģistrs, Komercreģistrs

• Gada pārskatu reģistrs

• Maksātnespējas reģistrs

• PVN reģistrs

u.c.

More magazines by this user
Similar magazines