Inovatīvs apkures renovācijas risinājums ar atgaitas temperatūras ...

rea.riga.lv

Inovatīvs apkures renovācijas risinājums ar atgaitas temperatūras ...

Inovatīvs apkures renovācijas risinājums ar

atgaitas temperatūras kontroli

Pieliec plusu savai viencauruļu apkures sistēmai

Renāte Lakse

Danfoss SIA

Latvijas Energoefektivitātes asociācija

1


Ievads

Esošā situācija

• ēku stāvoklis

• nav renovētas

• daļēji renovētas: izolācija vai /

un logu maiņa

apkures sistēmas stāvoklis

• nav balansētas /

rokas balansēšanas vārsti

• siltuma maksas sadalītāji /

siltuma skaitītāji

• nav radiatoru termostatu /

ir termostati

2


Ievads

nav TRV

Tradicionāla 1-cauruļu

sistēma

• pastāvīga plūsma

• nav / tikai pamata balansēšana

• nav telpas temperatūras

kontroles

Apvadcaurule

pēdējie radiatori

ir lielāki

nekas vai MBV

Tradicionāla 1-cauruļu sistēma

tiek uztverta kā STATISKA

sistēma

tradicionāla sistēma

3


Ievads

1-cauruļu sistēma nav tik

efektīva kā 2-cauruļu

tradicionāla

1-cauruļu

sistēma

2-cauruļu

sistēma

Kādas ir atšķirības?

• projektēšanas problēmas

• neuzticama

• augsts enerģijas patēriņš

• pastāvīga plūsma

4


Termostatiskā sensora darbības princips

5


Termostatiskā sensora darbības princips

6


Temperatūras kontroles problēmas

TRV

Apvadcaurule

1-cauruļu sistēmās ar radiatoru

termostatiem temperatūra

telpās nav pilnībā kontrolējama

Kāpēc?

7


Temperatūras kontroles problēmas

Telpas temperatūras kontrole

tikai ar radiatora termostatu

Kad TRV ir aizvērts telpas temperatūras

pieauguma rezultātā, ūdens plūst pa apvadcauruli

nevis caur radiatoru.

8


Temperatūras kontroles problēmas

Telpas temperatūras kontrole

tikai ar radiatora termostatu

Kad TRV ir aizvērts telpas temperatūras pieauguma

rezultātā, ūdens plūst pa apvadcauruli nevis caur

radiatoru.

9


Temperatūras kontroles problēmas

Telpas temperatūras kontrole

tikai ar radiatora termostatu

Kad TRV ir aizvērts telpas temperatūras pieauguma

rezultātā, ūdens plūst pa apvadcauruli nevis caur

radiatoru.

Tātad, ūdens neatdziest, kas noved pie atgaitas

temperatūras paaugstināšanās!

Karstākas caurules noved pie

pārkurināšanas:

“stāvvadu apkures

10


Temperatūras kontroles problēmas

Pēdējais stāvvads

Pirmais stāvvads

Nevienmērīga siltuma sadale

ir balansēšanas problēma

• Pirmā stāvvada telpas ir pārlieku

karstas

• Pēdējā stāvvada telpas ir pārāk aukstas

Reālā plūsma 200 l/h

Projektētā plūsma 300

l/h

Reālā plūsma 600 l/h

Rezultāts:

pārāk liels enerģijas patēriņš &

patērētāju sūdzības

Cauruļvadu

pretestība

p

11


Temperatūras kontroles problēmas

Nevienmērīga telpas temperatūras

kontrole.

• nevienmērīga siltuma sadale noved pie

sūdzībām / neapmierinātiem patērētājiem

• pārāk karsts vai / un pārāk auksts

• vāja telpu temperatūras kontrole

12


Ievads

Danfoss 1-cauruļu sistēmas

risinājums

TRV + AB-QM + AB-QTE

• ir inovatīvs automātisks

risinājums

• ietaupa enerģiju

• uzlabo komforta līmeni telpās

• ir vienkāršs & ātrs

13


Inovatīvs risinājums

Inovatīvs apkures

renovācijas risinājums

• AB-QTE ir ļoti vienkāršs ceļš uz efektīvu apkures

sistēmu: daudz mazākas investīcijas nekā mainot uz 2-cauruļu

sistēmu

ar AB-QTE sistēma sevi adaptē automātiski

14


Inovatīvs risinājums

AB-QM & AB-QTE: kā tas darbojas?

1. balansē sistēmu (AB-QM)

2. kontrolē atgaitas ūdens temperatūru (AB-QTE)

Pārveido 1-cauruļu sistēmu no pastāvīgas plūsmas sistēmas uz

mainīgas plūsmas sistēmu

15


Inovatīvs risinājums

TRV ir atvērts

Atgaitas temperatūras kontrole

(ATK)

Kad TRV (radiatora termostats) ir atvērsts, ūdens

plūst caur radiatoru un apkurina telpu.

AB-QM & AB-QTE

16


Inovatīvs risinājums

TRV aizveras

Atgaitas temperatūras kontrole

(ATK)

Kā TRV sāk vērties ciet telpas temperatūras

pieauguma rezultātā, daļa ūdens sāk plūst caur

apvadcauruli nevis radiatoru

Tas noved pie atgaitas temperatūras kāpuma.

AB-QTE reaģē uz ūdens temperatūras kāpumu un

samazina plūsmu stāvvadā.

AB-QM & AB-QTE

17


Inovatīvs risinājums

TRV aizveras

Atgaitas temperatūras kontrole

(ATK)

Kā TRV sāk vērties ciet telpas temperatūras

pieauguma rezultātā, daļa ūdens sāk plūst caur

apvadcauruli nevis radiatoru

Tas noved pie atgaitas temperatūras kāpuma..

AB-QTE reaģē uz ūdens temperatūras kāpumu un

samazina plūsmu stāvvadā.

AB-QM & AB-QTE

AB-QTE pārveido 1-cauruļu sistēmu uz spējīgu pielāgoties

reālajam siltuma pieprasījumam

18


Enerģijas ietaupījums

Efektīva telpu temperatūras kontrole

Perfekta

Plūsmas

balansēšana+

kontrole

+

Temperatūras

kontrole

=

Siltuma

pieprasījums

Temp

Laiks

laiks

• AB-QM nodrošina projektēto plūsmu visos stāvvados

• AB-QTE pieskaņo plūsmu reālajam siltuma pieprasījumam

• TRV (radiatora termostats) var kontrolēt telpas temperatūru

vislabākajā veidā

• rezultāts: telpas netiek pārkurinātas

Telpu nepārkurināšana nodrošina enerģijas ietaupījumu

19


Komplekss risinājums

AB-QM darbība

Perfekta balansēšana

• pareizai siltuma sadalei – projektētā plūsma katrā stāvvadā

• nav nepietiekamas plūsmas – mazāk sūdzību

• nav pārlieku lielas plūsmas – mazāk izniekotas enerģijas

• dinamiskai sistēmai ar TRV (radiatoru termostatiem)

• katrs stāvvads kļūst neatkarīgs

AB-QM: risinājums uzticamai 1-cauruļu apkures sistēmai

20


Enerģijas ietaupījums

Efektīva telpu temperatūras kontrole

• Automātisks plūsmas ierobežotājs

• Atgaitas temperatūras ierobežošana

21


AB‐QTE elektroniskā atgaitas t* kontrole

22


Elektroniskās vadības sistēma

Iespēja realizēt siltumenerģijas taupīšanu visā apkures sezonā

CCR3 vadības ierīce

pielāgojas ārgaisa

temperatūrai

Atgaitas temperatūras līkni

ir iespējams brīvi iestatīt (8

vērtības)

Ieteicams pielāgot atgaitas

temperatūras līkni katram

namam individuāli

23


Enerģijas ietaupījums

Stāvvadu ieregulēšana

• dažādiem telpu veidiem ir dažādi

raksturlielumi:

• siltuma pieprasījums,

• telpās radītais siltums, u.c.

• Katrs AB-QM & AB-QTE

komplekts strādā uz katru

stāvvadu individuāli

Dzīvojamā istaba

Virtuve

Katru stāvvadu var ieregulēt uz optimālu atgaitas temperatūru

maksimālam ietaupījumam

24


Paldies par uzmanību.

25

More magazines by this user
Similar magazines