30 - Jūrmalas pilsētas pašvaldība

jpd.gov.lv

30 - Jūrmalas pilsētas pašvaldība

30.11.–13.12.2011.

Nr. 9 (9)

Nākamais numurs iznāks 14. decembrī

JŪRMALAS

pašvaldības informācijas biļetens

3. decembrī

Horna dārzā aicina

Gaismas svētki

Šajā numurā:

Deputāti iepazīstas

ar situāciju

„Sprīdītī”

Pilsētsaimniecības

dienesti gatavi

ziemas sezonai

Iedzīvotāju

drošība –

galvenā prioritāte

2. lpp. 3. lpp. 5. lpp.

„Swedbank”

balva Jūrmalas

skolotājai

8. lpp.

Sagadīšanās dēļ pirmās nopietnās

rudens vēju brāzmas atnesa

līdzi „Latvijas Krājbankas”

krahu. Par laimi, pēc abām stihijām

Jūrmalā ārkārtas stāvoklis nav

jāizsludina. Tiešā veidā bankas

problēmas mūsu pilsētu neskar,

jo pašvaldības naudas līdzekļi

un konti atrodas citās bankās.

Neapskaužamā situācijā nonākušas

tās pašvaldības, kuras „Krājbankā”

turēja ievērojamus līdzekļus,

tie daudzie pensionāri, kuri šajā

kredītiestādē glabāja savus

uzkrājumus un saņēma pensijas.

Tomēr nav patiess arī apgalvojums,

ka lielāko iedzīvotāju daļu

un pašvaldības bankas krahs

neietekmēs. Garantēto noguldījumu

izmaksai vajadzēs aizņemties

naudu no valsts, ieilgs budžeta

pieņemšana, jo valdībai būs atkal

jāvērtē, ko un kur vēl „nogriezt”.

Diemžēl jau tagad apstiprinās

bažas par to, ka valsts budžeta

konsolidācija notiks galvenokārt

uz pašvaldību rēķina. Pašvaldības

ir palikušas zaudētājos pēc

pārrunām ar valdību par

ienākuma nodokļa sadali. Šis nodoklis

ir galvenais ienākumu avots

ikvienas pilsētas budžetā, tas tiek

izmantots sociālo pakalpojumu

sniegšanai, infrastruktūras apsaimniekošanai

un citu funkciju

nodrošināšanai. Tajā pašā laikā

pašvaldībām faktiski ir nodotas

daudzas valsts funkcijas bez

atbilstīga finansējuma.

Tomēr nolaist rokas mēs

nedrīkstam. Darīsim visu, lai

Jūrmalā tiktu turpināti jau sāktie

infrastruktūras projekti,

tostarp meliorācijas sistēmas

sakārtošana.

Jācer, ka mums izdosies atrast

līdzekļus, lai nākamajā gadā

varētu palielināt sociālo pabalstu

saņēmēju loku, ieviešot

vienreizēju pašvaldības pabalstu

mājokļa izdevumu segšanai

sociāli mazaizsargātām grupām,

galvenokārt ģimenēm ar bērniem

un invalīdiem.

Tagad sācies gaidīšanas laiks,

līdz Ziemassvētkiem un gadu mijai

ir atlicis tikai tāds nieks vien…

Tāpēc tagad, gada vistumšākajā

laikā, teiksim cits citam vairāk

labu vārdu, dāvāsim labestību

un sirds siltumu. Jo reizēm tas ir

vairāk vērts nekā jebkura dāvana,

ko var nopirkt par naudu.

Gatis Truksnis,

Jūrmalas pilsētas domes

priekšsēdētājs

Lai netraucētu satiksmi, vētras izgāztie koki dažu stundu laikā tika operatīvi novākti.

Attēlā: SIA „Vides remonts” darbinieki atbrīvo Meža prospektu no stiprajā vējā nopostītās priedes.

Vētras sekas Jūrmalā operatīvi

novērstas, lielu postījumu nebija

Svētdienas pievakarē un naktī uz pirmdienu daudzviet Latvijā

vējš brāzmās sasniedza vētras spēku. Arī Jūrmalā neiztika bez

postījumiem, taču pašvaldības pilsētsaimniecības dienesti sekoja līdzi

situācijai pilsētā, lai operatīvi novērstu vētras radītās sekas.

Naktī no svētdienas uz pirmdienu

vējš bija nolauzis un izgāzis ar

saknēm četrus kokus Lienes ielā,

Meža prospektā, Atbalss ielā un

Skolas ielā. Valsts ugunsdzēsības

un glābšanas dienesta darbinieki

naktī strādāja, lai atbrīvotu ielas

no nogāztajiem kokiem, kas

traucēja satiksmi, un pirmdienas

rītā tie bija sazāģēti un novākti.

Pirmdienas rītā vējš

pastiprinājās un savu postošo

darbu turpināja – koki tika

izgāzti Edinburgas prospekta un

Dikļu ielas rajonā un Gulbju ielā,

privātīpašnieku teritorijā Bulduru

prospektā, Kanālu ielā un Vārpu

ielā, kā arī Kr. Barona ielas galā

kāpās, Priedaines mežā Upmalas

ielā, kā arī Dzintaru Mežaparkā

un citviet pilsētā.

Jūrmalas pilsētas domes Pilsētsaimniecības

un labiekārtošanas

nodaļas speciālisti operatīvi organizēja

darbu, lai novērstu postījumu

sekas. Pašvaldības uzdevumā

saskaņā ar noslēgto līgumu

strādāja SIA „Vides remonts”

darbinieki, kuri nekavējoties

steidzās uz negadījumu vietām un

atbrīvoja ielas no izgāztajiem un

nolauztajiem kokiem un zariem.

„Esam saņēmuši ziņas, ka Jūrmalā

28. novembrī nolauzti 15 koki –

lielākoties bērzi, trīs priedes,

viens vītols un egle,” informēja

pašvaldības Pilsētsaimniecības

un labiekārtošanas nodaļas mežsaimniecības

vecākais speciālists

Atis Sapronovs. „Var teikt, esam

viegli tikuši cauri, jo citās pašvaldībās

vētras kaitējums bijis daudz

lielāks. Jūrmalnieki jau varbūt aizmirsuši,

bet pavisam nesen, 14.

septembrī, dienas vidū spēcīgas

vēja brāzmas īsā laikā spēji izgāza

vai nolauza 19 kokus, bet pēc tam

pēkšņi norima,” atceras A. Sapronovs.

„Tagad, kad vējš plosījās

vairākas stundas, kaitējums varēja

būt daudz lielāks.”

Krītošie koki dažviet salauzuši

žogus privātīpašnieku teritorijās.

Pirmdien darbdienas beigās nebija

ziņu, ka Jūrmalā būtu cietuši

cilvēki vai nodarīti nopietni

postījumi ēkām.

SIA „Jūrmalas gaisma” valdes

priekšsēdētājs Vilmārs Freimanis

informēja, ka Slokā bijis

pārrauts viens apgaismojuma

kabelis un uzņēmuma speciālisti

jau pirmdienas rītā sāka darbu,

lai līdz vakaram bojājums tiktu

novērsts un ielu apgaismojums

tiktu atjaunots. Nolauzts viens

apgaismes stabs, un viens Dzintaru

mežaparkā uzgāzies uz ielu

apgaismojuma laternas, bet tas

operatīvi novākts.

Otrdienas rītā, tiklīdz brāzmas

bija norimušas, SIA „Jūrmalas

ATU” sāka ielu braucamās daļas

attīrīšanu no nolauztajiem koku

zariem un skujām, lai sakoptu

pilsētu pēc vēja postījumiem.

Elita Cepurīte,

Sabiedrisko attiecību nodaļa


2 AKTUĀLI

30.11.–13.12.2011. Nr. 9 (9)

JŪRMALAS

pašvaldības informācijas biļetens

Dome nolēma

• Jūrmalas pilsētas pašvaldības

policijas priekšnieka amatam

izvirzīt Valdi Kivkucānu.

V. Kivkucāns beidzis Rīgas Politehniskā

institūta Aparātu būvniecības

un automatizācijas fakultāti.

Viņam ir darba pieredze vadošos

amatos Valsts policijā, kur strādājis

par Kriminālistikas pārvaldes

priekšnieku, Rīgas pilsētas galvenās

policijas pārvaldes priekšnieka

vietnieku, Rīgas rajona policijas

pārvaldes priekšnieku un

Kriminālpolicijas priekšnieku, kā

arī citos darbos. V. Kivkucānu iecels

pašvaldības policijas priekšnieka

amatā ar brīdi, kad tiks saņemta

iekšlietu ministra piekrišana.

• Atbalstīt dalību Eiropas

Reģionālās attīstības fonda (ERAF)

projektu konkursā „Tranzītielu

sakārtošana pilsētu teritorijās”

ar projektu „Jūrmalas pilsētas

tranzītielas P128 (Talsu šoseja/Kolkas

iela) izbūve”. Projekts paredz

rekonstruēt un attīstīt pilsētas

tranzītielu, nodrošinot komfortablu

un drošu satiksmi tajā. ERAF

līdzfinansējums ir 85 % no projekta

izmaksām. Projekta pieteikumu

gatavos Ekonomikas un attīstības

nodaļa, tas jāiesniedz projektu

konkursam Satiksmes ministrijā

līdz 2012. gada 16. janvārim. Ja

projekts tiks apstiprināts, plānots

izveidot lokveida krustojumus

Vaivaros Ventspils un Talsu šosejas

krustojumā, Mazās Nometņu

ielas un Talsu šosejas krustojumā,

Skolas ielas un Talsu šosejas

krustojumā, Jaunķemeru ceļa un

Kolkas ielas krustojumā, kā arī

izveidot 1,5 joslu kustību katrā

virzienā, izveidojot vidējo joslu kreisajiem

pagriezieniem, izbūvēt velo

celiņu, rekonstruēt ietves, izbūvēt

lietus ūdens kanalizācijas Kauguru

rajonā, rekonstruēt inženiertīklus,

kā arī veikt nepieciešamos

izbūves darbus vides pieejamības

nodrošināšanai personām ar

funkcionāliem traucējumiem.

• Pilnvarot biedrību „Vides

aizsardzības asociācija” organizēt

licencētās makšķerēšanas ieviešanu

Varkaļu kanālā līdz 2012. gada

31. decembrim. Patlaban Varkaļu

kanālā ir liels makšķernieku

pieplūdums, neregulāra kontrole

un ir gadījumi, kad tiek pārkāpti

makšķerēšanas noteikumi un

piesārņota vide. Ieviešot licencēto

makšķerēšanu, būs iespējams

regulēt makšķerēšanas slodzi,

nodrošināt zivju ieguves kontroli

un risināt vides sakopšanas

problēmas. Nosakot noteiktu licenču

skaitu dienā, varētu ierobežot

arī makšķernieku skaitu laikā,

kad kanālā ir sevišķi liela zivju

koncentrācija, un tas nepieciešams

arī makšķernieku ērtību un komforta

dēļ. Šādi projekti jau veiksmīgi

realizēti Ķeguma novadā Ķeguma

HES, Aizkraukles novadā Pļaviņu

HES un Salaspils novada Rīgas HES

makšķerēšanas lieguma zonā. Patlaban

ne licenču veids, ne maksa, ne

citi nosacījumi licenču izsniegšanai

vēl nav noteikti. „Vides aizsardzības

asociācija” ir izstrādājusi licencētās

makšķerēšanas nolikuma projektu,

kas saskaņots Jūrmalas un Babītes

novada pašvaldībā, Zemkopības

ministrijā, Vides ministrijas Dabas

aizsardzības departamentā,

Valsts vides dienestā, valsts

zinātniskajā institūtā „Pārtikas

drošības, dzīvnieku veselības un

vides zinātniskais institūts”. Pēc

saskaņotā nolikuma saņemšanas

pašvaldība tos apstiprinās ar saistošajiem

noteikumiem.

Sociālo un veselības jautājumu

komitejas sēde 24. novembrī

notika nevis pašvaldības

sanāksmju zālē, kā ierasts,

bet bērnu namā „Sprīdītis”

Sēravotu ielā, kurp devās

komitejas pārstāvji, lai sīkāk

iepazītos ar situāciju pašvaldības

iestādē. „Sprīdītis” iesniedzis

pieteikumu nākamā gada

pašvaldības budžetā paredzēt

līdzekļus apjomīgiem ēkas

remontdarbiem.

Komitejas priekšsēdētāja Dzintra

Homka atzina, ka izbraukuma sēde

ir labs veids, lai visiem deputātiem,

kas piedalās komitejas darbā,

būtu iespēja iestādē uz vietas

sīkāk iepazīties ar komitejas sēdē

izskatāmajiem jautājumiem un pašiem

pārliecināties par situāciju.

Izbraukuma sēdē piedalījās

arī komitejas pārstāvji domes

priekšsēdētāja vietnieks Māris

Dzenītis un deputāte Iveta Blaua, kā

arī uzaicinātie pārstāvji – Labklājības

pārvaldes vadītāja Laima Grobiņa

un pašvaldības aģentūras „Jūrmalas

sociālās aprūpes centrs” vadītāja

Agita Bērzupe.

Pašvaldības iestādes „Sprīdītis”

vadītāja Kristiāna Andersone

iepazīstināja komitejas pārstāvjus

ar telpām – rotaļu un atpūtas

istabām, virtuvi jeb ēdināšanas bloku,

sanitārajām un guļamtelpām

– un iestādes darbību.

Bērnunams nodrošina Jūrmalas

bāreņu un bez vecāku gādības

palikušo bērnu sociālo aprūpi un

rehabilitāciju, izglītības iegūšanu,

veselības aprūpi, kā arī strādā,

lai veicinātu ģimenes atkalapvienošanos,

ja tās nonākušas krīzes

situācijā, vai jaunas ģimenes

iegūšanu bērniem, kurus var

adoptēt. Savukārt Jauniešu

pārejas māja, kas ir „Sprīdīša”

struktūrvienība, par savu misiju

ir uzņēmusies veicināt jauniešu

sekmīgu integrāciju sabiedrībā.

Patlaban bērnu namā un Jauniešu

pārejas mājā ilgstošā aprūpē atrodas

47 bērni un jaunieši. K. Andersone

uzsver, ka visi bērni pārsvarā

nāk no sociāli nelabvēlīgām

ģimenēm, un rezultātā bērniem

ir fiziskas un garīgas saslimšanas,

atkarības problēmas.

Rūpējoties par atbilstīgas

izglītības iegūšanu skolas vecuma

Jūrmalas pašvaldības informācijas biļetens

Izdevējs: Jūrmalas pilsētas dome, reģ. Nr. 90000056357

Tālrunis: 67093928, 67093872

E-pasts: prese@jpd.gov.lv

Atbildīgais par izdevumu: Sabiedrisko attiecību nodaļa

Adrese: Jomas ielā 1/5, Jūrmalā, LV-2015

Foto: Ojārs Martinsons, domes arhīvs

Deputāti iepazīstas ar situāciju „Sprīdītī”

Septembra sākumā tika sākta kontrole par biļešu iegādi pilsētas

maršrutu tīkla autobusos un citām prasībām attiecībā uz pasažieru

pārvadājumiem. Kontroli veica pašvaldības kontrolieris kopā ar

pārvadātāja kontrolieri un pašvaldības policijas pārstāvi.

bērniem, „Sprīdītis” sadarbojas ar

19 izglītības iestādēm Jūrmalā un

citās Latvijas pilsētās. Tepat, blakus

ēkā, atrodas atbalsta centrs

bērniem „Paspārne”, kur īslaicīgā

aprūpē patlaban uzturas seši cilvēki

– māte ar bērnu un četri bērni.

„Tas ir darbs ar darbs ar bērnu

bioloģiskajā, ģimenēm, viņu radiniekiem,

darbs ar iestādēm, viesprogrammu

ģimenēm un adoptētājiem.

Mūsu darbs bieži vien nebeidzas,

bērnam atstājot bērnu namu.

Sadarbojamies ar bijušajiem

audzēkņiem, kuri uzsāk pastāvīgu

dzīvi, kā arī bērniem, kuri tiek

adoptēti,” iestādes darbības jomu

īsumā raksturoja K. Andersone.

Šīs trīs struktūrvienības apvienotas

sociālās aprūpes un sociālās

rehabilitācijas iestādē „Sprīdītis”.

Gan telpu apskate, gan K. Andersones

stāstījums apliecināja, ka

iestādes vadība un darbinieki no

sirds dara savu darbu, rūpējoties

par bērniem un viņu vajadzībām.

Arī nelielās istabiņas, piesaistot

ziedotājus un ar pašu gādību, izdevies

iekārtot glīti.

Taču šajā gadījumā komitejas

uzdevums bija iepazīties ar

problēmām, kas prasa risinājumu

naudas izteiksmē, proti, to

novēršanai nepieciešams apjomīgs

finansējums no pašvaldības

budžeta.

„Pārtikas un veterinārais dienests,

šogad novembrī veicot kontroli

iestādes ēdināšanas blokā, izteica

kārtējo aizrādījumu par to, ka

virtuves telpa ir novecojusi – bojāts

grīdas segums, sienu flīzes, griestos

– pelējums, bojāta kanalizācijas un

ventilācijas sistēma, kā arī nolietots

aprīkojums un inventārs. Nākamā

pārbaude notiks 2012. gada jūlijā,

un līdz tam laikam jāveic remonts,

pretējā gadījumā ēdināšanas bloku

var slēgt,” informēja iestādes

vadītāja.

Remonts nepieciešams arī divu

grupiņu sanitārajos mezglos,

kur bojātas koka grīdas un koka

pārseguma konstrukcijas. Te nepieciešamas

avārijas darbu remonts.

Sarežģītākā problēma, kam nepieciešams

risinājums, – Ugunsdzēsības

un glābšanas dienests

ir norādījis, ka atbilstīgi ugunsdrošības

prasībām koka ēkā, kādā

iekārtots „Sprīdītis”, guļamtelpām

jābūt pirmajā stāvā, nevis otrajā

kā patlaban, taču telpu plānojuma

dēļ šāda pārkārtošana nav

iespējama. Nākamajā gadā iestādei

jāpārreģistrējas sociālo pakalpojumu

sniedzēju reģistrā un būs nepieciešams

dienesta atzinums par ēkas

atbilstību Latvijas būvnormatīvu

prasībām.

„Sociālo un veselības jautājumu

komiteja iepazinās ar situāciju,

un tagad, lemjot par finansējuma

pieprasījumu, būs skaidrs pamatojums,

kāpēc norādītās problēmas

jāsāk savlaicīgi risināt,” izbraukuma

sēdes rezultātu vērtē komitejas

priekšsēdētāja Dzintra Homka.

„Būs jāmeklē iespējas, kā ar

mazākiem finanšu ieguldījumiem

uzlabot situāciju.”

Komitejas sēdes turpinājumā tika

skatīti arī citi jautājumi: pašvaldības

aģentūras „Jūrmalas sociālās

aprūpes centrs” darba plāns

nākamajam gadam, tā nolikums un

darbības un attīstības stratēģija.

Labklājības pārvaldes vadītāja

Laima Grobiņa informēja arī par

situāciju sociālās palīdzības jomā un

iepazīstināja ar izstrādātiem jauniem

saistošajiem noteikumiem, kas paredz

vienreizēja pašvaldības pabalsta

piešķiršanu mājokļa pielāgošanai

personām, kuras pārvietojas

ratiņkrēslā, lai nodrošinātu vides

pieejamību cilvēkiem ar kustību

traucējumiem. Komiteja atbalstīja

pabalstu piešķiršanu, bet par to apjomu

vēl lems domē.

Elita Cepurīte,

Sabiedrisko attiecību nodaļa

Pastiprinās kontroli sabiedriskajā transportā un taksometru pārvadājumos

Pārbaudes autobusos

būs regulāri

Līdz 1. novembrim bija veiktas

vairāk nekā 100 pārbaudes, kurās

apliecinājās, ka autobusu pasažieri

samaksā naudu par pakalpojumu,

bet ne vienmēr paņem biļeti.

Pirmajās pārbaudēs bezbiļetniekiem

tika palūgts izkāpt no autobusa, jo,

lai arī viņi varbūt ir samaksājuši par

braucienu, apliecinājuma – derīgas

biļetes – nav.

Pašvaldības iestādes „Sprīdīša” vadītāja Kristiāna Andersone (no labās) iepazīstināja Sociālo un veselības jautājumu

komiteju ar iestādes telpām un darbību. No kreisās: domes priekšsēdētāja vietnieks ekonomikas un attīstības jautājumos,

Sociālās un veselības komitejas loceklis Māris Dzenītis, Administratīvās nodaļas pārstāve Inguna Zēna, komitejas

priekšsēdētāja Dzintra Homka, deputāte, komitejas locekle Iveta Blaua, Labklājības pārvaldes vadītāja Laima Grobiņa,

atbalsta centra „Paspārne” vadītāja Elita Gruziņa, centra psihologs psihologs Ivars Gaidis un Kristiāna Andersone.

Turpinot pārbaudes, pasažieriem,

kam nebija biļešu, tika

sastādīts administratīvā pārkāpuma

protokols vai arī bija

jāsamaksā sods. Par braukšanu

bez biļetes var tikt piemērota soda

nauda līdz pieciem latiem.

Tika veiktas pārrunas arī ar autobusu

vadītājiem, lai neuzsāk braukšanu

no pieturvietas, kamēr visi

pasažieri nav paņēmuši biļetes.

Pēc vairākām pārbaudēm

konstatējām, ka situācija ir uzlabojusies

un bezbiļetnieku Jūrmalas

pilsētas maršrutu tīkla autobusos

bija mazāk. Līdz šim kontrole tika

veikta tikai darba laikā, tomēr,

lai kontrolētu situāciju, turpmāk

plānota arī agrās rīta stundās un

vēlu vakaros, kā arī brīvdienās.

Iedzīvotājiem būtu jābūt apzinīgākiem

un, iekāpjot autobusā un

samaksājot par braucienu, noteikti

jāpaņem arī biļete. Uzņēmumam,

kas nodrošina sabiedriskā transporta

pakalpojumus, pašvaldība

kompensē zaudējumu apmērus,

kas šādā veidā tiek radīti.

Autobusa biļete Jūrmalas pilsētas

autobusu maršrutu tīklā maksā 50

santīmu, un tā nesedz pasažieru

pārvadājumu pakalpojuma izmaksas.

Lai pasažieru pārvadājumi

Jūrmalas pilsētā atmaksātos,

biļetei būtu jāmaksā aptuveni

1–1,30 latu. Starpību starp biļetes

pārdošanas cenu un pārvadājuma

reālajām izmaksām uzņēmumam

kompensē pašvaldība.

Kontrolēs arī pārvadājumus ar

taksometriem

Septembrī tika sākta arī kontrole

pārvadājumos ar vieglajiem

taksometriem. Pašvaldības kontrolieris

kopā ar pašvaldības policijas

pārstāvi šajā laikā veicis 54

pārbaudes, kurās konstatēti vairāki

pārkāpumi, tostarp pasažieru pārvadāšana

bez licences kartītēm.

Par pārkāpumiem sastādīti administratīvā

pārkāpuma protokoli un

izteikti brīdinājumi.

Atgādinām, ka, veicot pasažieru

pārvadājumus ar vieglajiem taksometriem,

jāievēro Ministru kabineta

noteikumi 2008. gada 27. maija

noteikumi Nr. 380 „Noteikumi par

pasažieru pārvadāšanu ar vieglajiem

taksometriem” un Jūrmalas

pilsētas domes 2011. gada 21.

jūlija saistošie noteikumi Nr. 28

„Par speciālās atļaujas izsniegšanu

pasažieru pārvadājumiem

Jūrmalas pilsētas administratīvajā

teritorijā”. Veicot kontroli, tiks

stingri sekots līdzi, vai minētie noteikumi

ir ievēroti.

Jānis Lodiņš,

Būvniecības nodaļa


JŪRMALAS

pašvaldības informācijas biļetens

30.11.–13.12.2011. Nr. 9 (9)

PILSĒTĀ 3

Pilsētas ielu uzturēšanas dienesti

ziemai gatavi

Lai arī novembra beigas, laukā joprojām valda vēlam rudenim raksturīgi

laika apstākļi un izskatās, ka ziema pie mums vēl nesteidzas. Izskatās,

ka tūlīt, tūlīt vēl nesāks snigt un neizbrienami kupenu kalni nedraud,

taču pilsētsaimniecības dienestiem, kas atbild par ielu tīrīšanu, jābūt

gataviem ziemas sezonai.

„Jūrmalas ATU” jau strādā

ziemas režīmā

Tā kā daždien termometra

stabiņš svārstījās ap nulles atzīmi

un zem tās un līdz ar to uz tiltiem

un ceļu pārvadiem, vietās, kur

nepieplūst zemes siltums, veidojās

apledojums, ielu tīrīšanas dienesti

darbu atbilstīgi ziemas sezonai sāka

jau 1. novembrī.

Gatavojoties ziemas sezonai,

esam ņēmuši vērā pagājušā

gada pieredzi, kad ziema bija ļoti

bagāta puteņiem. Mūsu pilsētas

maģistrālās ielas dažkārt tika

tīrītas diennakts režīmā, vien ar

īsiem pārtraukumiem.

Uzskatu, ka, neraugoties uz

vispārējo situāciju ilgstošās un

nepārtrauktās snigšanas apstākļos

ne tikai Latvijā, bet arī Eiropā un

citviet pasaulē, Jūrmalā ārkārtas

situācijas neveidojās un mūsu dienesti

tika galā pietiekami labi.

Nenoliegšu, mazās ielas reizēm

bija ļoti grūti izbraucamas, bet ne

tādēļ, ka būtu atstātas novārtā.

un Dzintaru satiksmes pārvada.

Šīs inženierbūves pirmās var skart

apledojums, ja termometra stabiņš

noslīd zem nulles, jo tilti izsalst arī

no apakšas.

Tehnika gatava ielu kaisīšanai

un tīrīšanai

SIA „Jūrmalas ATU” darbam

ir gatavas četras tehnikas

„Jūrmalas ATU” vīri un tehnika gatavi bez kavēšanās sākt sniega tīrīšanu un kaisīt pilsētas ielas ar sāls un smilšu

maisījumu, tiklīdz būs nepieciešams.

Pamatojoties uz spēkā esošiem

līgumiem, uzskatām, ka uzņēmēji,

kas atbild par ielu tīrīšanu, ir gatavi

ziemas sezonai.

Lielākais darbs būs jāveic SIA

„Jūrmalas ATU”, kurš ir atbildīgs par

valsts nozīmes autoceļu un pilsētas

maģistrālo un rajona nozīmes

ielu tīrīšanu. Tās ir visas pilsētas

galvenās transporta maģistrāles

un ielas, pa kurām pārvietojas sabiedriskais

transports un kuras

nodrošina piebraukšanu izglītības,

medicīnas un sociālajām iestādēm.

Šo ielu kopgarums pārsniedz 150

kilometrus.

Jau no 1. novembra SIA „Jūrmalas

ATU” sāka darbu ziemas režīmā

– visu diennakti atbildīgie darbinieki

seko līdzi laika prognozei un

faktiskajiem laika apstākļiem, lai

operatīvi reaģētu, ja pēkšņi rodas

braukšanai nelabvēlīgi laika

apstākļi. Darba gatavībā ir arī tehnika

un autovadītāji, kas nodrošina

operatīvu ziemas uzturēšanas darbu

uzsākšanu pilsētas ielās.

Novembra pirmajās trīs nedēļās

ielas ar pretslīdes materiāliem

nokaisītas divas reizes, – sāls

maisījums kaisīts uz Lielupes tilta

vienības, kuras vienlaikus nodrošina

ielas brauktuves kaisīšanu ar

pretslīdes materiāliem un sniega

nošķūrēšanu.

Savukārt septiņas tehnikas

vienības ir aprīkotas ar lāpstām,

– tās nodrošina ielas braucamās

daļas attīrīšanu no sniega.

Ņemot vērā pagājušā gada

pieredzi, uzskatām, ka tehnikas

daudzums ir pietiekams līgumā

paredzēto darbu izpildei.

SIA „Jūrmalas ATU” jau ir

iegādājies 700 tonnas ielu

braucamās daļas kaisāmā materiāla

– tas ir 70 % no visa pagājušā gadā

izlietotā sāls daudzuma. Ja šogad

ziema nebūs tik puteņiem bagāta

kā pērn, sāls daudzums būs pietiekams

visai ziemai.

„Mazās ielas” tīra SIA „JLD”

Par „mazo ielu” (B un C kategorija)

– vietējas nozīmes ar nelielu

satiksmes intensitāti – tīrīšanu

ir atbildīga SIA „JLD”. Saskaņā ar

Ministru kabineta noteikumiem

šo ielu tīrīšana gan tiek uzsākta

tikai tad, kad sniega segas biezums

pārsniedz 10 centimetrus vai

ārkārtas laika apstākļos, piemēram,

sniegputenī.

B un C kategorijas ielu kopgarums

Jūrmalā pārsniedz 230 kilometrus,

un darbi tiek veikti vienlaikus

vairākos pilsētas rajonos. To

tīrīšanu diemžēl nereti apgrūtina

tas, ka ielas ir šauras un grūti izbraucamas,

kā arī īpašumu robežas,

kas sniedzas līdz ar ielas braucamo

daļu.

Atgādināšu, ka ielu attīrīšanu

no sniega apgrūtina arī ielu malās

atstātās automašīnas. Tāpēc

lūgums autovadītājiem būt saprotošiem

ziemas sezonā un nenovietot

automašīnas vietās, kur varētu tikt

apgrūtināta ielu braucamās daļas

tīrīšana un tādējādi sašaurināta

brauktuve.

Ielu tīrīšanai varēs

sekot līdzi datorā

Visas tehnikas vienības ir

aprīkotas ar globālo pozicionēšanas

sistēmu (GPS), kas ļauj domes darbiniekiem

sekot līdzi ielu tīrīšanas

darbiem, nosakot katras mašīnas

atrašanās vietu un darbību, un

kontrolēt darbu izpildi.

Par apgrūtinātiem braukšanas

apstākļiem sniega vai apledo­

Pērnā gada pieredze noderēs arī šogad

To kopgarums sasniedz 230 kilometru,

un visos pilsētas rajonos

vienlaikus tīrīšanas tehnikai

strādāt nav iespējams.

Saskaņā ar Ministru kabineta

noteikumiem prioritāte ir valsts

nozīmes autoceļi, maģistrālās

ielas un ielas, pa kurām

pārvietojas sabiedriskais transports.

To uzturēšanu arī izdevās

nodrošināt.

Šogad plānotais tehnikas apjoms

sniega tīrīšanai un ielu

kaisīšanai ir pietiekams, tomēr

jārēķinās ar to, ka situācijās, kad ir

ārkārtas laika apstākļi un puteņo

daudzas stundas no vietas, arī

tehnika, kas strādā nepārtraukti,

„GPS sistēma dod iespēju pastāvīgi sekot līdzi sniega tīrīšanas tehnikai, kad

uzsākti ziemas darbi,” demonstrē Pilsētsaimniecības un labiekārtošanas

nodaļas speciāliste Ieva Gulbe.

var iziet no ierindas. Protams, tās

būs papildu izmaksas, bet, ja būs

nepieciešams, piesaistīsim papildu

tehniku.

Ja sniega būs tik daudz kā pērn,

esam padomājuši arī par to,

kur to izvest, lai sniega kaudzes

neapgrūtinātu gājēju un transporta

kustību. Ņemot vērā pagājušā

gada pieredzi, centīsimies

netraucēt arī daudzdzīvokļu

māju iedzīvotājus, tāpēc sniegs

tiks vests uz mazāk apdzīvotām

pilsētas vietām.

Larisa Loskutova,

Jūrmalas pilsētas domes

priekšsēdētāja vietniece

pilsētsaimniecības jautājumos

juma dēļ iedzīvotāji var vērsties

Pilsētsaimniecības un labiekārtošanas

nodaļā pa tālruni

67093877, 67093985. Ietvju tīrīšana

pilsētas centrālajā daļā un Kauguros

saskaņā ar noslēgto līgumu

ir SIA „Veolia vides serviss” pārziņā.

Uzskatām, ka arī šis uzņēmējs ir gatavs

ziemas sezonai.

Pagājušā gadā varējām rēķināties

arī bezdarbnieku, kuri pašvaldībā

strādāja 100 latu stipendiju

programmā, palīdzību ielu tīrīšanā,

bet šogad decembrī programma ir

beigusies, taču par nākamo gadu

vēl nav skaidrības.

Arī iedzīvotājiem pašiem

jābūt atbildīgiem

Lai arī ielu tīrīšanas dienesti jau

uzsākuši darbu un ir gatavi ziemas

sezonai, jāatgādina, ka gan

kājāmgājējiem, gan autovadītājiem

jābūt atbildīgākiem un jāņem vērā,

ka braukšanas apstākļi ziemā ir

atšķirīgi – autovadītājiem jāizvēlas

braukšanas apstākļiem atbilstīgs

ātrums, savukārt gājējiem jāapzinās,

ka tumsā viņi ne vienmēr ir labi

pamanāmi, bet strauja automašīnu

bremzēšana var izraisīt satiksmes

negadījumus.

Savukārt, atbilstoši spēkā

esošiem Saistošiem noteikumiem,

ietves jātīra to nekustamo

īpašumu īpašniekiem vai īpašumu

pārvaldītājiem, kuru īpašumi

piekļaujas ielai visa īpašuma

robežās.

Gunta Smalkā,

Pilsētsaimniecības un

labiekārtošanas nodaļa

Domes priekšsēdētāja vietniece

pilsētsaimniecības jautājumos

Larisa Loskutova: „Uzskatu, ka

pagājušajā ziemas sezonā, neraugoties

uz vispārējo situāciju ilgstošās un

nepārtrauktās snigšanas apstākļos

ne tikai Latvijā, bet arī Eiropā un

citviet pasaulē, Jūrmalā ārkārtas

situācijas neveidojās un mūsu dienesti

tika galā pietiekami labi.”

„Jūrmalas

namsaimnieks”

turpina sezonas

darbus

SIA „Jūrmalas namsaimnieks”

tehniskais direktors Gints Briķis

informēja, ka, gatavojoties

ziemas sezonai, „Jūrmalas

namsaimnieks” parūpējies par logu

un durvju remontu un nomaiņu

daudzdzīvokļu namos, kā arī tiek

veikti jumtu seguma remontdarbi

daudzdzīvokļu mājām.

„Ar 15. oktobri visās „Jūrmalas

namsaimnieka” apsaimniekošanā

esošajās ēkās ir pieslēgta apkure,”

pastāstīja G. Briķis. „Tā kā ilgāku

laiku āra gaisa temperatūra rudens

periodam ir samērā augsta,

paguvām veikt vecā parauga siltummezglu

rekonstrukciju, tuvāko

nedēļu laikā plānots pabeigt siltummezgla

rekonstrukciju Ceriņu ielā 31.

Tas samazinās siltuma patēriņu, un

iedzīvotājiem līdz ar to samazināsies

apkures izmaksas.”

Lai dārgais siltums neaizplūstu

gaisā, 13 daudzdzīvokļu namu

kāpņutelpās nomainīti logi un

kāpņutelpas ārdurvis, patlaban

logi tiek mainīti arī Raiņa ielā 83.

Šie pasākumi paaugstinās ēku

energoefektivitāti. Tomēr arī

iedzīvotājiem pašiem vajadzētu

raudzīties, lai kāpņutelpu logi un

durvis būtu aizvērti.

Daudzviet jāremontē arī jumti.

Patlaban notiek darbi Skolas ielā

61A, līdz gada beigām plānots uzsākt

un pabeigt apjomīgus jumta remontdarbus

Meža prospektā 64 un

Ceriņu ielā 42. „Jūrmalas namsaimnieks”

pabeidzis arī Majoru muižas

administratīvās ēkas jumta remontu,

līdz ar to telpas tiks pasargātas

no nelabvēlīgiem laika apstākļiem.

Kopumā šogad, „Jūrmalas namsaimnieks”

ir veicis dažādas sarežģītības

jumta remontus 33 dzīvojamās

mājās.

Iztīrīti skursteņi 192 dzīvojamās

mājās ar krāsns apkuri, kā arī

finansiālo iespēju robežās veikts

skursteņu remonts.

G. Briķis uzsver, ka logu un durvju

maiņa, jumta remonta un tamlīdzīgi

remontdarbi tiek veikti, izvērtējot

katras daudzdzīvokļu mājas finansiālās

iespējas, tas ir, no iekasētās apsaimniekošanas

maksas. Piemēram,

jumta nomaiņas izmaksas var būt pat

10–15 tūkstoši latu, tādēļ jāsaprot,

ka to var izdarīt, ja mājas iedzīvotāji

ir gatavi finansiāli piedalīties mājas

– sava kopīpašuma – atjaunošanā un

remontos.

Savukārt sniegu gaidot, sagatavota

tehnika sniega tīrīšanai

„Namsaimnieka” pārziņā esošajās

teritorijās. Uzņēmuma rīcībā ir divi

traktori sniega šķūrēšanai, bet, ja

būs nepieciešams, tas sola meklēt

papildu tehniku ārpus pakalpojuma

veidā. Sētniekiem nodrošināts sniega

tīrīšanai nepieciešamais inventārs,

iegādāts aptuveni 90 tonnu smilšu

un sāls maisījums ietvju kaisīšanai.

„Jūrmalas namsaimnieks” aicina

iedzīvotājus laikā, kad snieg un

tiek tīrīts sniegs, nenovietot savas

mašīnas tā, ka nav iespējams

piebraukt ne sniega tīrīšanas tehnikai,

ne atkritumu izvedējiem!

Ja „Jūrmalas namsaimnieka”

apsaimniekotajās teritorijās ziemas

sezonā nav notīrīti piebraucamie

ceļi namu pagalmos vai nokaisītas

ietves, iedzīvotāji var zvanīt dispečeriem

pa tālruni 67811002 vai

vērsties uzņēmuma klientu apkalpošanas

centros Dubultos, Kauguros un

Slokā.

Laba ziņa tiem, kas nevar sagaidīt

ziemas priekus, – „Jūrmalas namsaimnieks”

Majoru sporta laukumā

jau sācis ledus liešanu. Tiklīdz būs

stabilas zemas temperatūras, tas

būs atvērts sportisko aktivitāšu

cienītājiem.

Elita Cepurīte,

Sabiedrisko attiecību nodaļa


4 PILSĒTĀ

30.11.–13.12.2011. Nr. 9 (9) JŪRMALAS

pašvaldības informācijas biļetens

Dome nolēma

• Patvaļīga būvniecība būs

jānovērš zemesgabalā Pētera

ielā 11A – zemesgabals patvaļīgi

sadalīts ar izbūvētiem iekšējiem

žogiem, un tā kopīpašniece nepilda

Būvvaldes likumīgās prasības

to nojaukt. Kopīpašniecei uzdots

novērst patvaļīgās būvniecības

radītās sekas un līdz 2012. gada

1. martam nojaukt patvaļīgi izbūvētos

zemesgabalu sadalošos

žogus.

• Īpašniekam atļauts nojaukt

dzīvojamo māju Vienības

prospektā 33. Ēka ir zaudējusi

vēsturiskās arhitektūras kvalitātes,

turklāt būve 2010. gadā ir cietusi

ugunsgrēkā un nav atjaunojama,

šobrīd tā ir bīstama un bojā

apkārtējo ainavu.

• Atļauts turpināt dzīvojamās

mājas rekonstrukciju Sputņika

ielā 8, kas veikta bez saskaņota

būvprojekta un bez būvatļaujas,

pārbūvējot mājas jumta stāvu

un izbūvējot otrā stāva apjomu.

Būvniecības pasūtītājiem līdz

2012. gada 31. decembrim atbilstīgi

būvniecību reglamentējošo aktu

prasībām pašvaldības būvvaldē

jāakceptē būvprojekts un jāsaņem

būvatļauja.

Dažos vārdos

• Pēc SIA „Jūrmalas siltums”

sniegtās informācijas uz 1. novembri

parāds par patērēto

siltumenerģiju Jūrmalas pilsētā

bija 3 260 794 latu. Lielāko

parāda daļu – 3 046 012 Ls veido

iedzīvotāju nesamaksātie rēķini,

Ls 69 479 parādā ir pilsētas budžeta

iestādes, Ls 3898 – valsts

budžeta iestādes un Ls 141 405

– pārējās iestādes.

• Arī pilsētas mazās ieliņas

līdz gada beigām būs gaišākas.

Šā gada gaišie vakari un rīti

deva iespēju samazināt ielu

apgaismojuma degšanas stundas.

SIA „Jūrmalas gaisma”

iepriekšējos mēnešos ietaupītie

līdzekļi ļauj gada tumšākajā

mēnesī – decembrī – ieslēgt papildu

ielu apgaismojumu laikā

no ieslēgšanas brīža līdz plkst.

21.00. Pašreiz pilsētā ielu apgaismojuma

tīklā deg vidēji katrs

otrais gaismeklis.

• Jūrmalas pilsētas domē

17. novembrī ieradās Eiropas

Revīzijas palātas pārstāvji, lai

veiktu revīzijas pārbaudi projektā

„Kvalitatīvai dabaszinātņu apguvei

atbilstošas materiālās bāzes

nodrošināšana Jūrmalas pilsētas

vispārējās vidējās izglītības

iestādēs”. Projekts tiek īstenots

ar Eiropas Reģionālās attīstības

fonda (ERAF) atbalstu. Revīzijas

mērķis bija pārliecināties, vai projekts

īstenots atbilstīgi noslēgtās

vienošanās noteikumiem un

normatīvo aktu prasībām.

Projektā divu gadu laikā Jūrmalas

Valsts ģimnāzijā, Kauguru, Mežmalas

un Jaundubultu vidusskolā

tika renovēti 16 bioloģijas, ķīmijas,

fizikas un matemātikas kabineti,

nodrošinātas 25 darbavietas

darbam ar datoru dabaszinātņu

mācību priekšmetos, atjaunotas

un papildinātas skolu bibliotēkas

ar mācību video un fonotēku

fondiem, ieviestas elektroniskas

apmācības programmas,

iegādātas jaunas mēbeles un

kabineti aprīkoti ar informācijas

tehnoloģijas iekārtām. Projekta

kopējās izmaksas – Ls 393 568, no

kuriem ERAF finansēja Ls 334 532,

valsts budžeta dotācija – Ls

11 807 un Ls 47 229 – Jūrmalas

pašvaldības finansējums. Revīzijas

laikā nekādi aizrādījumi netika

saņemti, bet gala lēmums būs

zināms pēc sešiem mēnešiem.

Eiropas revīzijas palāta no 2065

projektiem, kas īstenoti Latvijā,

revidēja septiņus.

Jūrmala – veselīga pilsēta

Fizioterapija un ergoterapija senioru veselībai

Saskaroties ar cilvēku, kas līdz

ar gadiem vai kādas slimības

rezultātā samazinājis savu fizisko

aktivitāti, nereti nākas konstatēt,

ka cilvēks kļuvis daļēji vai pilnībā

atkarīgs no citu palīdzības un

no apkārtējiem sagaida arvien

lielāku iejūtību un sapratni.

Aprūpe – apgrūtinošs

un dārgs process

Pētījumi liecina, ka piemērotas

fiziskās aktivitātes senioriem palīdz

samazināt nervu spriedzi, uzlabot

domāšanu, koncentrēšanās

spēju un atmiņu, veicina dzirdes

funkcijas un nostiprina organismu.

Līdz ar to cilvēkam attīstās

griba un neatlaidība, uzlabojas

garastāvoklis, pieaug vēlme

rīkoties, tiek saglabātas un uzlabotas

pašaprūpes spējas, panākta

veselības stāvokļa stabilizēšanās

vai uzlabošanās.

Samazinoties organisma

fiziskajām funkcijām, tiek negatīvi

ietekmēta ne vien cilvēku dzīves

kvalitāte, bet arī ģimenei vai

aprūpes iestādei jārēķinās ar

apgrūtinātu un dārgu aprūpes

procesu, turklāt nepieciešami arvien

jauni ieguldījumi.

Nodarbības palīdz atgūt ne tikai fiziskās funkcijas,

bet arī dzīvesprieku.

Senioriem un cilvēkiem ar

invaliditāti – bez maksas

Kopš 2008. gada „Jūrmalas

sociālās aprūpes centrā” Jūrmalas

pensijas vecuma iedzīvotāji un

cilvēki ar invaliditāti fizioterapeita

un ergoterapeita uzraudzībā

var uzlabot un nostiprināt savu

veselību. Pakalpojums pašvaldības

iedzīvotājiem ir pieejams

bez maksas,

tas tika izveidots

Jūrmalas pilsētas

domes veselības

aprūpes pieejamības

projektā „Laba

veselība veido labu

pasauli”, kura iniciatore

bija Labklājības

pārvaldes vadītāja

Laima Grobiņa.

Projekta divu gadu

laikā fizioterapeita

un ergoterapeita

Latvijas Sarkanais Krusts ar Jūrmalas domes finansiālu atbalstu

sadarbībā ar Labklājības pārvaldi šogad īstenoja divus projektus, kuru

mērķis bija rosināt Jūrmalas, it īpaši Kauguru un Slokas, iedzīvotājus

pievērst lielāku uzmanību savai veselībai.

pakalpojumus izmantoja vairāk

kā tūkstotis Jūrmalas iedzīvotāju

pensijas vecumā un cilvēku ar

funkcionāliem traucējumiem.

Deputāti atbalsta finansējuma

piešķiršanu pakalpojumam

Projektam beidzoties un

izvērtējot rezultātus, pašvaldības

deputāti atbalstīja sākto darbu

un pašvaldība piešķīra

finansējumu pakalpojuma tālākai

nodrošināšanai 2011. gadā

Iedzīvotāju interese par savas

dzīves kvalitātes uzlabošanu

ir pieaugusi, un šā gada desmit

mēnešos atveseļošanās pakalpojumi

sniegti 503 senioriem un

cilvēkiem ar īpašām vajadzībām;

150 pacientiem rehabilitācijas

pakalpojumi nodrošināti Kauguru

Dienas centrā, bet 353 pacientiem

Jaundubultos.

Nodarbības notiek ne tikai

Latvijas Sarkanā Krusta projekti

rosina pievērst uzmanību veselībai

Nūjot var jebkurā vecumā

Projektā „Lustīgs, kas kustīgs”

aicinājām piedalīties sievietes

darbspējīgā vecumā, jo viņām

nereti ir dubulta vai pat trīskārša

slodze – algots darbs, rūpes

par bērniem un ikdienas mājas

pienākumi – un neatliek laika sev

un fiziskām aktivitātēm.

Projekta laikā reizi nedēļā 15

cilvēkiem nodrošinājām nūjošanas

nodarbības sertificēta instruktora

vadībā. Nūjošana palīdz

atbrīvoties no stresa, uzlabo sirds

un asinsrites sistēmas darbību,

palīdz samazināt ķermeņa svaru

un kompensēt mazkustīgu

dzīvesveidu, turklāt nodarbina

ap 90 % muskuļu. Tā ir arī droša

– nūjot var jebkurā vecumā un visos

gadalaikos. Arī piejūras klimats

ir piemērots nūjošanai un labvēlīgi

ietekmē ne tikai fizisko, bet arī

garīgo veselību.

Pašvaldības līdzfinansējums

670 latu apjomā deva iespēju

iegādāties 15 nūju komplektus,

nodrošināt instruktora pakalpojumus

un dušas pēc nūjošanas

nodarbībām.

Projekta dalībnieces atzīst, ka

Palīdzot izpildīt vingrinājumus, fizioterapeita asistente Olga Savčenko seko

līdzi pacientes pulsam.

sākumā bijis grūti pārvarēt sevi, lai

izrautos no ierastā dzīves un darba

ritma, taču jau pirmā nodarbība

pludmalē uzlabojusi pašsajūtu.

Nodarbību vadītāja Liene Sondore

novērojusi, ka projekta laikā

mainījies projekta dalībnieču

noskaņojums, uzlabojusies fiziskā

sagatavotība un arī attieksme pret

fiziskām aktivitātēm. Tā bija arī

iespēja iegūt jaunus draugus un

pozitīvas emocijas, aizmirst par

ikdienas rūpēm un izbaudīt sev

atvēlēto laiku.

Šobrīd projekts ir beidzies, taču

tā dalībnieces ir apņēmības pilnas

turpināt nodarbības arī bez

instruktora, jo prasmes ir labi

apgūtas. Savukārt par projekta

līdzekļiem iegādātās nūjas izmantosim

turpmākajās nodarbībās,

kurām, domājams, interesentu

netrūks.

Dzīvosim veselīgi!

Projektā „Domāsim! Darīsim!

Dzīvosim veselīgi!”, ko 840 latu

apjomā līdzfinansē pašvaldība,

notika četri semināri, kuros

jūrmalnieki varēja iegūt informāciju

par mutes veselības higiēnu,

par fizisko aktivitāšu

un uztura nozīmi

veselības saglabāšanā

un uzlabošanā, noteikt

savus veselības stāvokļa

rādītājus un uzzināt par

sociālā centra Veselības

istabas darbību, kuru projekta

nepilnu trīs mēnešu

laikā apmeklēja vairāk

nekā 120 jūrmalnieku.

Semināros varēja ne tikai

iegūt teorētiskās

zināšanas, bet arī izmēģināt

praksē, kā fiziskās nodarbības

ietekmē pašsajūtu, ar praktiskiem

piemēriem tika parādīts, kā izmantot

Eiropas Komisijas finansētās

pārtikas pakas veselīga un

daudzveidīga uztura pagatavošanā

ģimenei. Savukārt paši mazākie

semināru apmeklētāji iemācījās

pareizi tīrīt zobiņus, kā arī saņēma

mazas dāvaniņas.

Paldies Jūrmalas domei par

finansiālo atbalstu projektu

īstenošanā, – tie deva iespēju

apmēram 70 pašvaldības

iedzīvotājiem uzlabot savu fizisko

un garīgo veselību. Esam

pārliecināti, ka šie jūrmalnieki

turpmāk ne tikai aizdomāsies par

savu veselību, bet arī mudinās

ģimenes locekļus un apkārtējos

ikdienā pamainīt savu ēdienkarti,

biežāk nodarboties ar fiziskām

atbilstīgi Eiropas standartiem

aprīkotā ārstnieciskās fizkultūras

zālē, bet arī brīvā dabā, izmantojot

Jūrmalas īpašos resursus – ar

jūras smaržām un ārstnieciskajiem

priežu fitoncīdiem piesātināto

gaisu un pludmali. Ir izveidotas

ārstnieciskās vingrošanas

grupas pacientiem ar muguras

jostas daļas, muguras kakla un

krūšu daļas un sirds un asinsrites

funkcionāliem traucējumiem.

Nodarbību laikā pacienti tiek

ne tikai atveseļoti, bet arī izglītoti,

kā pašiem līdzdarboties savas

veselības uzlabošanā. Nodrošinot

atveseļošanās iespējas Jūrmalas

pensijas vecuma iedzīvotājiem

un cilvēkiem ar invaliditāti, tiek

piedāvāta alternatīva sociālās

rehabilitācijas iespēja cilvēkiem

pēc 62 gadu vecuma.

Jūrmalas piemēru pozitīvi

vērtē Latvijā un ārvalstīs

Pakalpojums ir unikāls Jūrmalas

pilsētas labās prakses piemērs

Pasaules Veselības organizācijas

kustībā „Veselīgās pilsētas”, tas

guvis pozitīvu vērtējumu arī Latvijas

Pašvaldību savienībā un

Pasaules Veselības organizācijas

konferencē Somijā.

Aicinām jūrmalas seniorus un

cilvēkus ar funkcionāliem traucējumiem

izmantot iespēju uzlabot

un nostiprināt savu veselību un

pieteikties ārstnieciskās fizkultūras

un ergoterapeita pakalpojumiem

sociālās aprūpes centrā pa tālruni

67769531, pie fizioterapeites Evitas

Kiukucānes pa tālruni 29383706

(mobilais tālrunis). Pakalpojuma

saņemšanai nepieciešams ģimenes

ārsta nosūtījums.

Skaidrīte Šteinberga,

Jūrmalas sociālās aprūpes centrs

Šobrīd projekts ir beidzies, taču tā dalībnieki ir

apņēmības pilni turpināt nodarbības.

aktivitātēm un gadījumos, kad

pasliktinās veselība, vērsties pie

ārsta. Uzteicams, ka projekta

seminārus apmeklēja arī ģimenes

ar bērniem, tādējādi jau no mazām

dienām mudinot jauno paaudzi

rūpēties par veselīgu dzīvesveidu.

Par veselības veicināšanas

pasākumiem aicinām interesēties

Latvijas Sarkanā Krusta sociālajā

centrā Kapteiņa Zolta ielā 121,

tālrunis 67740124.

Ketija Tālberga,

Latvijas Sarkanā Krusta sociālais centrs

„Kauguri”

Jūrmala ir Latvijā vienīgā

pilsēta, kam Pasaules Veselības

organizācija piešķīrusi Veselīgas

pilsētas statusu. Veselīgas pilsētas

statuss Jūrmalai piešķirts 2005. un

atkārtoti 2011. gadā uz pieciem

gadiem.


JŪRMALAS

pašvaldības informācijas biļetens

30.11.–13.12.2011. Nr. 9 (9)

AKTUĀLI 5

Galvenā prioritāte – kārtība un drošība

Viens no galvenajiem pašvaldības darbības virzieniem ir rūpes par to,

lai pilsētā valdītu kārtība un iedzīvotāji justos droši. Jūrmalā tam, kā

ierasts, tiek veltīta pastiprināta uzmanība. Par situāciju mūsu pilsētā

stāsta Valsts policijas Rīgas reģiona pārvaldes Jūrmalas iecirkņa

priekšnieks Andrejs Civjans.

– Lūdzu, pastāstiet, kāda šobrīd

ir situācija ar noziedzību Jūrmalā

un ko jūs darāt, lai to mazinātu!

– Šodienas ekonomiskais

stāvoklis diemžēl neveicina noziedzības

samazināšanos. Tomēr, neraugoties

uz to, ka Rīgā un Pierīgā

ir izveidojusies samērā sarežģīta

situācija (īpaši pieaudzis privātmāju

apzagšanas gadījumu skaits), pie

mums, Jūrmalā, noziedzībai ir

tendence mazināties. Daļēji tas

saistīts ar sezonalitāti – rudenī un

ziemā šeit uzturas krietni mazāk

ļaužu nekā vasarā. Sava ietekme

ir arī tam, ka zināms daudzums

cilvēku ir aizceļojuši uz ārzemēm.

Tomēr galvenā nozīme ir policijas

darbam, pirmkārt jau profilaksei.

Sākšu ar to, ka vēl pirms dažiem

mēnešiem gan iedzīvotāji,

gan Jūrmalā esošie uzņēmumi ļoti

cieta no metāla zagļiem, tā bija

īsta sērga! Tagad metāla zādzību

skaits ir krietni mazinājies. Mēs

aizturējām trīs cilvēku grupu,

divi no tiem bija nepilngadīgi. Šis

grupējums kļuva sliktā nozīmē

slavens ar vienu no skaļākajām

metāla zādzību lietām – kādā naktī

viņi bija pamanījušies nozagt lietus

kanalizācijas restes visā Mellužu

prospekta garumā... Ne reizi vien

ir aizturēti arī metāla zagļi, kas darbojas

vienatnē. Pozitīvu rezultātu

devušas pārrunas ar vietējo metāla

uzpirkšanas punktu darbiniekiem.

Esam vērsušies arī pēc palīdzības

pie mūsu Rīgas kolēģiem, lūdzot

intensīvi pastrādāt ar tiem metāla

pieņemšanas punktiem Bolderājā,

kuru darbinieki ne vienmēr strādā

godprātīgi un mēdz pieņemt visu

pēc kārtas, ieskaitot tādus metāla

izstrādājumus, kas neapšaubāmi

ir kaut kur nozagti, piemēram,

tās pašas lietus noteku restes,

kanalizācijas lūku vākus un citus.

Protams, joprojām dodamies

apgaitās, vērojot situāciju. Vārdu

sakot, strādājam, lai maksimāli

izskaustu krimināla rakstura

darbības. Diemžēl pilnīgi likvidēt

jebkādu noziedzību nav reāli, to

panākt nav izdevies vēl nevienam

un nekad.

– Kādos vēl virzienos darbojaties

– Sadarbojoties ar kolēģiem

no pašvaldības policijas un vides

inspektoriem, veicam reidus

arī uz ūdeņiem un cīnāmies ar

maluzvejniecību. Regulāri izceļam

nelegālos tīklus – reizēm simt

metrus, gadījies pat sešsimt metru

garus. Tajos iekļuvušās zivis, ja

tās vēl ir dzīvas, palaižam atpakaļ

ūdenī. Arī šis mūsu darbības virziens

ir nozīmīgs, jo pašvaldība

tērē prāvus līdzekļus zivju resursu

bagātināšanai, katru gadu Lielupē

tiek ielaisti tūkstošiem vērtīgu sugu

zivju mazuļu. Tādēļ nepieciešama

pastāvīga uzraudzība, lai šie pūliņi

nebūtu veltīgi un lai dabai netiktu

nodarīts nopietns kaitējums.

Pastiprinātu uzmanību

pievēršam cīņai ar narkotiku

izplatību. Nesen mūsu kriminālās

policijas darbinieki aizdomās par

narkotiku izplatīšanu aizturēja

piecu cilvēku grupējumu, kas

Jūrmalas teritorijā ieveda

nelegālās apreibinošās vielas. Interesanti,

ka narkodīleru vadonis

jau bija aizturēts agrāk, atrodas

ieslodzījumā un visu procesu

vadīja faktiski tieši no cietuma

kameras! Aizturētajiem konfiscēti

300 grami metamfetamīna.

Izmeklēšanas gaitā mums izdevās

vēl atrast un konfiscēt vairāk

nekā kilogramu šīs vielas. Tagad

turpinām izmeklēšanas darbu un

gaidām, kad „nāks gaismā” arī

pārējais. Noteikti arī turpmāk nopietni

strādāsim, apkarojot narkotiku

izplatību.

Vēlos uzsvērt, ka mūsu darbības

galvenā joma ir novērst noziedzīgas

darbības, kas, pirmkārt, vērstas pret

cilvēku veselību un dzīvību. Runa

ir par slepkavībām, laupīšanām,

miesas bojājumu izdarīšanu un

līdzīgiem smagiem noziegumiem.

Par laimi, šādu gadījumu mūsu

praksē gandrīz nav, lai gan, atbilstoši

vispārējai statistikai, tieši rudenī

Jūrmalas sākumskolas „Ābelīte” bērni nu zina daudz vairāk par to,

kā sevi pasargāt un justies droši. Īpašā Drošības dienā, 28. novembrī,

pie viņiem viesojās policijas darbinieki, stāstījumu un rotaļu veidā

izglītojot bērnus ceļu satiksmes, drošības un uzvedības jautājumos.

Valsts policijas Rīgas reģiona pārvaldes Jūrmalas iecirkņa priekšnieks

Andrejs Civjans.

un ziemā parasti pieaug laupīšanu

skaits. Tas ir likumsakarīgi – vasarā

noziedzniekam ir vieglāk kaut ko

vienkārši nozagt, kā tautā saka,

„nospert”, piemēram, mobilo

tālruni, maku vai citu vērtīgu lietu,

kas vieglprātīgi atstāta uz terases,

atvērta loga palodzes, pludmales

soliņa. Nav vajadzības veikt,

piemēram, rupju uzbrukumu, ielaušanos,

kas ir papildu risks un par

kuru aizturēšanas gadījumā draud

bargāks sods. Toties ziemā iespējas

kaut ko nemanāmi nozagt krietni

mazinās, arī sameklēt laupījumu

nav tik viegli kā vasarā, kad ielas

un pludmale ir tūristu pilnas,

turklāt cilvēki brauc atpūsties, ir

atslābinājušies un zaudē modrību.

– Nesen tika veikts eksperiments

– vienā dežurējošā ekipāžā

kopā strādāja gan valsts, gan

pašvaldības policijas darbinieki.

Kādi, jūsuprāt, ir rezultāti Kādi

ir plusi, mīnusi, un, pats galvenais

– kādu labumu tas varētu dot

iedzīvotājiem

– Viss jaunais parasti izraisa

zināmu neuzticību un kritiku,

un arī šis jauninājums nebija

izņēmums. Tomēr, kad es pēc tam

palūdzu dienestu vadītājiem – gan

municipālajā, gan valsts policijā

– paņemt papīra lapu, sadalīt uz

pusēm un vienā pusē sarakstīt plusus,

bet otrā – mīnusus, izrādījās,

ka mīnusu daļā ierakstu praktiski

nav!

Policisti stāsta bērniem par drošību

Sākumskolā „Ābelīte” 28.

novembrī notika pasākums

„Drošības diena skolā „Ābelīte”

2011”. Tajā piedalījās sākumskolas

1.–4. klašu skolēni, kā arī divas

pirmsskolas sagatavošanas

grupas. Uzreiz pēc reģistrācijas

katrs bērns saņēma Policista drauga

pasi, kurā vēlāk ar Valsts policijas

eksperta palīdzību atstāja

sava pirkstiņa nospiedumu.

Pēc tam sākās pats pasākums.

Jūrmalas pašvaldības policijas

darbinieki stāstīja bērniem par

ceļu satiksmes drošību, Valsts policijas

Jūrmalas nepilngadīgo lietu

Drošības stundu vada pašvaldības policijas vecākais inspektors Nils Matrozis.

inspektori – par uzvedību mācību

stundu laikā un starpbrīžos, kā arī

brīvajā laikā. Inspektori stāstīja

arī par to, kā pasargāt savas

personiskās mantas – velosipēdu,

naudas maku, mobilo telefonu u.

c. –, un vērsa audzēkņu uzmanību

uz to, cik svarīgi lietot atstarotāju,

īpaši tumšajā laikā.

„Katru gadu mēs organizējam

Drošības dienas visām Jūrmalas

skolām,” stāsta Valsts policijas

Rīgas reģiona pārvaldes Jūrmalas

iecirkņa Kārtības policijas nodaļas

vecākā inspektore, kapteine Agita

Āboliņa. „Šādi pasākumi skolās

ir nepieciešami, lai bērni justos

drošāki, vajadzības gadījumā

spētu sevi pasargāt skolā, mājās un

brīvajā laikā ārpus mājām un skolas.

Pasākumā laikā mēs stāstām

bērniem, pie kādiem cilvēkiem

var vērsties pēc palīdzības, bet no

kādiem jāturas tālāk; kā izvairīties

no pieaugušajiem, kuriem ir nodoms

veikt noziegumu pret bērnu.

Izrunājam dažādas situācijas: no

kā aizsargāties, no kā uzmanīties,

Varu minēt vairākus neapšaubāmi

pozitīvus momentus.

Piemēram, kad, reaģējot uz

iedzīvotāju izsaukumu, pie viņa

ieradās gan pašvaldības, gan

valsts policijas pārstāvji, cilvēki

novērtēja, ka viņu problēmai tiek

pievērsta tāda uzmanība. Otrkārt,

un tas ir pats būtiskākais, neradās

jautājumi par attiecīgo kompetenci:

ja cilvēka problēma attiecās uz

jomu, kas ir pašvaldības policijas

pārziņā, to risināja šīs struktūras

darbinieks; ja tas bija valsts policijas

kompetencē, ar to nodarbojās

mūsu pārstāvis. Manuprāt, šis eksperiments

ir jāturpina. Kaut gan

man jāteic, ka mums ar pašvaldības

policiju vienmēr bijusi ļoti laba un

efektīva sadarbība.

– Šobrīd daudz tiek runāts

par fotoradariem. Vai tie būs arī

Jūrmalā, kurā vietā un kāpēc tieši

tur

– Pagaidām šāda veida

informāciju sniegt nevaru, jo tās

vēl nav manā rīcībā. Zinu tikai to,

ka fotoradari jau darbojas un jau

ir fiksējuši veselu virkni noteikumu

pārkāpēju, tostarp arī dažus no

mūsu darbiniekiem. Neko nevar

darīt, tagad viņiem nāksies maksāt

sodu, jo mēs nekādi neatšķiramies

no citiem autovadītājiem. Tādēļ iesaku

visiem braukt kārtīgi, ievērot

noteikumus un nepārsniegt

atļauto ātrumu!

Marina Blūmentāle

kā izvairīties no nepatikšanām

utt. Iesakām, kā glabāt savas lietas,

lai tās netiktu nozagtas; kā

pavadīt brīvo laiku ārpus mājām,

lai izvairītos no negadījumiem

peldoties, sauļojoties, apmeklējot

dažādas atpūtas vietas. Bērniem

tiek stāstīts arī par ceļu satiksmes

drošību. Lai mazajiem

būtu saprotamāk un vieglāk

uztvert, kopā spēlējam dažādas

izglītojošas spēles par luksoforu

un ceļu satiksmes noteikumiem;

kopā liekam puzles, kurās attēloti

Dažos vārdos

• Pašvaldības darbību „Latvijas

Krājbankas” darbības

apturēšana neietekmēs. Arī

pašvaldības iestāžu darbiniekiem

un sociālā pabalsta saņēmējiem,

kuri ieskaitījumu saņemšanai no

pašvaldības norādījuši „Latvijas

Krājbankas” kontu, izmaksas netiks

kavētas, ja iedzīvotāji, kas saņem

naudas līdzekļus no pašvaldības,

– pašvaldības iestāžu darbinieki

savam darba devējam un sociālo

pabalstu saņēmēji Labklājības

pārvaldei – savlaicīgi būs norādījuši

citas bankas kontu.

• Nodarbinātības valsts aģentūras

(NVA) Jūrmalas nodaļa aicina

piedalīties EURES informatīvajā

seminārā par nodarbinātības

iespējām, dzīves un darba

apstākļiem Eiropas valstīs.

Seminārs notiks 8. decembrī plkst.

13.00 NVA Jūrmalas filiālē Viestura

ielā 6, 114. telpā.

• Jūrmalas uzņēmēji 17.

novembrī piedalījās „Air Baltic”

organizētajā pasākumā „Laipni

lūdzam Ziemassvētku pilsētā

Rīgā un Jūrmalā!” Norvēģijas

pilsētā Olesunnā. Pasākumā, kas

norisinājās Olesunnas lielākajā

tirdzniecības centrā „Alesund

Storecentre”, piedalījās

kūrortviesnīca „Hotel Jūrmala SPA”

un viesnīca „Amber SPA Boutique”

sadarbībā ar Latvijas nacionālo

aviokompāniju „Air Baltic”. Tā

mērķis bija popularizēt Rīgu un

Jūrmalu kā Ziemassvētku un Jaunā

gada pilsētu. Aptuveni 4 % no

tūristu kopējā skaita Jūrmalā ir no

Norvēģijas. Pēc Centrālās statistikas

pārvaldes datiem 2010. gadā

Jūrmalu apmeklēja 4010 tūristu

no Norvēģijas, un tas ir par 0,4 %

vairāk nekā 2009. gadā.

• „Baltic Bike” velosipēdi no 1.

jūnija līdz 30. septembrim nomāti

2885 reizes. Lai arī velosipēdu un

to novietņu skaits ir tāds pats kā

pērn, salīdzinājumā ar pagājušo

gadu nomas reižu skaita pieaugums

ir gandrīz 50 %. Tas liecina par

to, ka veselīgs, aktīvs dzīvesveids

kļūst arvien populārāks. Aktīvākie

velosipēdu lietotāji šogad ir paši

jūrmalnieki un tūristi no Latvijas

– 65 %, savukārt 35 % no citām

valstīm – Vācijas, Beļģijas, Spānijas,

Itālijas, Zviedrijas, Norvēģijas,

Dānijas, Somijas, Apvienotās Karalistes,

Šveices, Polijas, Ukrainas,

Baltkrievijas, ASV, Igaunijas,

Lietuvas, Francijas, un visbiežāk

„Baltic Bike” velosipēdus nomājuši

tūristi no Krievijas.

Mazie jūrmalnieki ar lielu interesi izmēģināja, kā ir iejusties „arestanta” lomā

pašvaldības policijas mikroautobusiņā.

bērnu nedarbi ārpus mājām, un

pārrunājam tos.”

Pasākuma noslēgumā katra

klase saņēma rakstisku pateicību

par piedalīšanos pasākumā, kā

arī nelielas dāvaniņas. Pēc tam

bērniem bija iespēja aplūkot

ugunsdzēsības dienesta, ceļu policijas,

pašvaldības policijas un

valsts policijas transportlīdzekļus.

Operatīvo transportlīdzekļu

demonstrēšanas laikā skolas

pagalmā skanēja arī sirēnas.

Marina Blūmentāle


6 AKTUĀLI

30.11.–13.12.2011. Nr. 9 (9) JŪRMALAS

pašvaldības informācijas biļetens

Starptautiskā reģistrā –

jūrmalnieka Aivara Laša vārds

Rakverieši Jūrmalā iepazīst

Mārtiņdienas tradīcijas

Pērn Aivaram Lasim, novērtējot viņa

devumu pilsētai, pašvaldība piešķīra

titulu „Gada cilvēks”.

Valsts svētku noskaņās saņēmām patīkamu ziņu – starptautiskā

reģistrā reģistrētas 19 Latvijas brīvdabas rododendru šķirnes, un

viena no tām nosaukta Bulduru Dārzkopības vidusskolas leģendārā

skolotāja Aivara Laša vārdā.

Rododendru šķirnes izveidotas

Latvijas Universitātē, un

tās selekcionējis profesors,

habilitētais bioloģijas zinātņu

doktors, Zinātņu akadēmijas

akadēmiķis Rihards Kondratovičs.

„Dārzkopjiem jau ir tāda

tradīcija – jubilejās dāvināt kaut ko

savu, ko tādu, ko nevar nopirkt,”

saka R. Kondratovičs. „Aivars Lasis

ir izcils skolotājs, dendrologs,

puķkopis un daiļdārznieks, ar viņu

mums bijusi laba sadarbība daudzus

gadus. Skolotājs regulāri vedis

savus audzēkņus pie mums uz

stādu audzētavu mācību nolūkā,

arī palīdzēt darbos. Tāpēc jaunajai

šķirnei devām viņa vārdu.

Rododendrs augs un zaļos desmitiem

gadu!”

Savā vārdā nosaukto rododendru

Aivars Lasis dāvanā saņēmis pirms

sešiem gadiem – savā 75 gadu

jubilejā, un nu tas zaļo viņa dārzā.

Selekcionētā rododendru šķirne ‘Aivars Lasis’.

Kāda ir sajūta, uzzinot, ka jūsu

vārdā nosaukta un starptautiskā

reģistrā iekļauta šķirne – vaicāju

Aivaram Lasim. „Tas ir ārkārtīgi

liels gods,” pēc īsa klusuma brīža

ar lielu aizkustinājumu saka A. Lasis,

un šajos lakoniskajos vārdos

ir tik daudz emociju, ko nevar

vārdos izstāstīt.

Kā patīk Kondratoviča kunga

selekcionētā šķirne „Vai tad ir

tāda puķe – tāpat kā meitene –

kas var nepatikt!” šķelmīgi smej

sirmais Laša kungs.

„Dārzu un parku ierīkošanas

meistara Aivara Laša darbs un

dzīve ar Bulduriem saistīta jau

vairāk nekā pusgadsimtu, un viņa

padomi ir zelta vērti visiem, kam

ir savs stūrītis zemes. Skolotāja

darbam ir turpinātāji, kas ikdienā

realizē meistara ideju par Latviju

kā sakoptu un brīnišķīgu dārzu,”

Aivara Laša devumu ne tikai

‘Bulduri’. Domājams, šis rododendrs

starptautisko reģistru papildinās

nākamajā gadā.

Jūrmalai, bet arī Latvijai raksturo

Bulduru Dārzkopības skolas

vadītājs Aivars Griķis.

Bulduru Dārzkopības skolas absolventu

salidojumā 2011. gadā

Aivara Laša vārdā nosaukto rododendru

bulduriešu saime saņēma

dāvinājumā no viņa audzināmās

grupas – 1976. gada absolventiem.

Savukārt skolas 100 gadu

jubilejā 2010. gadā Latvijas

Universitātes rododendru selekcijas

un izmēģinājumu audzētava

„Babīte” skolai dāvināja rodo­

Abu skolu audzēkņiem un skolotājiem bija interesantas tikšanās, priekšnesumi

un citi pasākumi Mārtiņdienas noskaņās.

Jūrmalas vakara vidusskolā 10. un 11. novembrī viesojās Rakveres

vakara ģimnāzijas 10.–12. klašu skolēni kopā ar skolotājiem. Abu

skolu sadarbība ilgst jau trīs gadus.

Katru gadu organizējam savstarpējas

apmaiņas programmas,

kurās varam sadarboties un kopīgi

organizēt skolu dzīvi, pārrunājot

izglītības un tālmācības iespējas

skolās, kā arī padziļinot savas

zināšanas par kaimiņvalsts

kultūras vēsturi un ģeogrāfiju.

Šogad tikšanos rīkojām

kā Mārtiņdienas pasākumu,

uzņemot ciemiņus, veidojām

priekšnesumus un prezentācijas.

Rakveres draugus aizvedām arī

ekskursijā pa Vecrīgu, kur gida

pavadībā ciemiņiem bija iespēja

iejusties senlaicīgā noskaņā,

izzināt vēstures faktus un

iepazīties ar Vecrīgas arhitektūru.

Vēlāk devāmies ekskursijā arī uz

krāšņo rudens pilsētu Siguldu.

Draudzība starp skolām ir

nostiprinājusies, un sadarbība

noteikti tiks turpināta.

Rihards Bergmanis,

Jūrmalas vakara vidusskola

dendra šķirni ‘Bulduri’. To tāpat

selekcionējis Rihards Kondratovičs,

un nākamgad tā varētu tikt

iekļauta starptautiskā reģistrā.

Tātad ikvienam interesentam visā

pasaulē būs iespēja iepazīties ar

Latvijā izveidotajām rododendru

šķirnēm, kas saistītas ar Jūrmalu

un jūrmalniekiem.

„Minētās šķirnes – ‘Aivars Lasis’

un ‘Bulduri’ – iestādītas skolas

parkā blakus, tās kļuvušas

nešķiramas, tādējādi simbolizējot

Lielā Meistara un Bulduru

Dārzkopības skolas mūžīgo saikni

un ideju par ziedošu Latviju,” saka

Bulduru Dārzkopības vidusskolas

vadītājs Aivars Griķis.

Elita Cepurīte,

Sabiedrisko attiecību nodaļa

Izstādes atklāšanā Alise Landsberga apmeklētājiem dāvināja

porcelāna krūzītes ar saviem zīmējumiem. No kreisās: Alise Landsberga,

personālizstādes kurators Londonā Juris Tūns un Latvijas Republikas

ārkārtējais un pilnvarotais vēstnieks Lielbritānijā un Ziemeļīrijas Apvienotajā

Karalistē Eduards Stiprais izstādes atklāšanā.

Mākslinieces Martinsones izstāde „Visapkārt”

Jūrmalas pilsētas muzejā 9. decembrī tiks atklāta Lienes Martinsones

gleznu izstāde „Visapkārt”. Tā ir Lienes Martinsones otrā

personālizstāde. Pirmā, ar tieši šādu nosaukumu – „Pirmā...”, jūnijā

bija skatāma Aspazijas mājā Dubultos. Tajā atspoguļojās mākslinieces

redzētais, sajustais un piedzīvotais dabā.

Izstādē „Visapkārt” tiks

eksponēti šajā gadā tapušie darbi.

„Izstādes nosaukums „visapkārt”

ir universāls un der principā jebkam,

tomēr pati esmu pievērsusies

apkārtējās vides attēlojumam.

Visapkārt ir tik daudz skaista un

reizēm nenovērtēta. Tas ir tik

pašsaprotami, ka daba ir daba!

Dabu gleznoju, jo tā ir šķietami

pastāvīgāka nekā cilvēks, daba

ir mūžīgi cikliska un paredzama.

Daba bijusi vispirms. Cilvēks ar

to ir mūžīgi sacenties un vēlējies

pakārtot sev. Es dabā tveru mirkļus

un sajūtas, ko raisa tās dažādās

krāsu nianses un noskaņu gammas.

Pagaidām esmu pati savas

mākslas meklējumos – vai gleznot

dabā vai vairāk ļauties savām

Alises Landsbergas personālizstāde Londonā

Valsts svētku nedēļā novembrī viesnīcā Grange St. Paul`s Hotel

Godlimenstrītā Londonā bija skatāma mūsu kolēģes, Pilsētplānošanas

nodaļas vadītājas vietnieces Alises Landsbergas jauktā tehnikā uz

audekla tapušo mākslas darbu personālizstāde „1000x1000”.

Izstādi 9. novembrī atklāja Latvijas

Republikas ārkārtējais un pilnvarotais

vēstnieks Lielbritānijā un

Ziemeļīrijas Apvienotajā Karalistē

Eduards Stiprais. Pati māksliniece

izstādes apmeklētājiem teica

uzrunu ar veltījumu Latvijas

Republikas proklamēšanas

gadadienā un dāvināja ar saviem

zīmējumiem rotātas porcelāna

krūzītes.

sajūtām! Tomēr katra glezna ir ar

savu domu un stāstu. Katra glezna

ir ar savu raksturu, kāda ir tapusi

kā uz burvja mājienu, bet cita

atkal iespītējusies un gribējusi lai

attēloto „tēmu” pagaidām atstāj

uz vēlāku laiku,” tā savu devumu

raksturo pati māksliniece.

Liene Martinsone ir beigusi

Rīgas Jaņa Rozentāla mākslas vidusskolu,

kā arī Latvijas Mākslas

akadēmiju bakalauru programmu

un šobrīd studē maģistratūrā pie

Kaspara Zariņa.

Igors Filozofovičs,

Latvijas Kristīgā akadēmija

Alise Landsberga ir Latvijas

Mākslas akadēmijas Grafikas

nodaļas un Rīgas Lietišķās mākslas

koledžas interjera dizaina nodaļas

absolvente.

Kopš 1976. gada viņa

piedalījusies izstādēs ar oforta

zīmējumiem, gleznām pasteļa

tehnikā un datorgrafikām.

Māksliniece arī strādājusi grāmatu

ilustrāciju un vides dizaina jomā.

A. Landsbergas mākslas izstādes

notikušas Latvijā, Vācijā, Francijā,

Itālijā, Somijā un Zviedrijā,

un viņas darbi piesaistījuši

ievērojamu privāto kolekcionāru

uzmanību visā pasaulē. A. Landsberga

ir Latvijas Mākslinieku

savienības un Starptautiskās

mākslinieku asociācijas (I.A.A.

UNESCO) biedre.

Šā gada maijā Alises Landsbergas

darbu personālizstādi

varējām redzēt arī Jūrmalas

pilsētas muzejā.

Elita Cepurīte,

Sabiedrisko attiecību nodaļa


JŪRMALAS

pašvaldības informācijas biļetens

„Tas ir atbilstīgs novērtējums izcilam darbam!” domes vārdā sveicot

„Swedbank” balvas ieguvēju Jūrmalas vakara vidusskolas skolotāju

Mairu Spudiņu, teica pašvaldības deputāts, Izglītības jautājumu

komitejas priekšsēdētājs Ilmārs Ančāns.

30.11.–13.12.2011. Nr. 9 (9)

Atbilstīgs novērtējums izcilam darbam

AS „Swedbank” piešķirtā balva

– portatīvais dators – tika dāvāta

sabiedrības atzinību ieguvušajam

pedagogam. Jūrmalas pašvaldības

Izglītības nodaļa un izglītības

iestāžu vadītāji šim apbalvojumam

vienbalsīgi izvirzīja Jūrmalas

vakara vidusskolas skolotāju Mairu

Spudiņu. Balvas pasniegšanā,

kas notika „Swedbank” nodaļā

Jūrmalā 15. novembrī, skolotāju

sveica arī Izglītības nodaļas

vadītāja Aīda Paipare.

Ilmārs Ančāns atzina, ka skolotāja

Maira Spudiņa ieguldījusi

ļoti lielu darbu tālmācības procesa

izveidē un, izmantojot tālmācības

iespējas, viņas skolēni mācās

daudzās valstīs, skolai izveidota

veiksmīga sadarbība un pieredzes

apmaiņa ar Rakveres vakara

ģimnāziju.

Panākumos liels nopelns ir arī

skolas direktores Valdas Reisas un

pedagogu darba ieguldījumam.

„Mums ir prieks, ka skolotājas

veikums ir novērtēts un viņai

piešķirta šī „Swedbank” atzinības

balva,” sacīja I. Ančāns.

Kolēģi M. Spudiņu raksturo kā

augsti profesionālu skolotāju ekonomikas

mācīšanā, viņas stundās

norit spraigs mācību darbs, izmantojot

jaunākās tehnoloģijas.

Pagājušajā mācību gadā skolotāja

aicināja ieviest tālmācību, un šās

inovācijas pamatā bija Mairas

Spudiņas teorētiskais pētījums

par iespējamiem apmācības veidiem

un praktiskais pētījums

par Jūrmalas vakara vidusskolas

audzēkņu sasniegumiem. Mairas

Spudiņas vadībā tika izstrādāti

tālmācības mērķi, saturs, kontroles

un vērtēšanas sistēma.

Skolotāja arī regulāri vada metodiskos

seminārus un meistarklasi

par tālmācības jautājumiem.

Elita Cepurīte,

Sabiedrisko attiecību nodaļa

AKTUĀLI 7

Skolotāju Mairu Spudiņu (no labās) domes vārdā sveica deputāts, Izglītības

jautājumu komitejas priekšsēdētājs Ilmārs Ančāns un Jūrmalas vakara

vidusskolas direktore Valda Reisa.

Dubultu laukumā jau iedegta Ziemassvētku egle

Svētdienas

pēcpusdienā

Dubultu

laukumā krēslā

iemirdzējās

pilsētas

galvenās egles

ugunis.

Svētdien, 27. novembrī,

pirmajā adventē, kas iezīmē

Ziemassvētku gaidīšanas

sākumu, pēc dievkalpojuma

Dubultu evaņģēliski luteriskajā

baznīcā Dubultu laukumā tika

iedegta pilsētas galvenā egle.

Gandrīz 20 metrus augstā

egle uz Jūrmalu ceļojusi no

Ķesterciema meža. Krāšņo

trīsdesmitgadīgo skaistuli, kas

visu decembri un vēl janvāra

sākumā greznos Dubultu laukumu,

izrotās un elektrības padevi

tai nodrošinās SIA „Jūrmalas

Gaisma”.

Jūrmalas pilsēta adventes,

Ziemassvētku un Jaungada svētku

laikā būs skaisti noformēta.

Svētku dekori rotās gan Lielupes

un Dzintaru tiltu, gan maģistrālās

ielas posmus, gan Raiņa, Skolas,

Nometņu un citas Jūrmalas

ielas.

Baiba Gailīte,

Sabiedrisko attiecību nodaļa

Dubultu evaņģēliski luteriskajā baznīcā tiek iesvētīts Jūrmalas pilsētas domes adventes vainags.

Attēlā no labās: pilsētas domes priekšsēdētāja vietnieks ekonomikas un attīstības jautājumos Māris Dzenītis.


8 AKTUĀLI

30.11.–13.12.2011. Nr. 9 (9) JŪRMALAS

pašvaldības informācijas biļetens

Kultūras zibšņi

• Trīs Jūrmalas Mākslas skolas

audzēkņi novembrī saņēma

atzinības sertifikātus Ķīnas Republikas

Taivānā rīkotajā Pasaules

bērnu zīmējumu konkursā:

Katrīna Zandere par darbu „Vējā”

(skolotāja Inese Ščucka), Sofja

Vorķele par darbu „Jūras nāra”

un Enija Skeltona par darbu „Virpulis”

(skolotājs Antons Vaivods).

Apbalvoto vidū bija divas mākslas

sudijas „Ulla” audzēknes: Marta

Vīgante un Spāre Vītola (skolotāja

Inese Ziemele). Pasaules bērnu

zīmējumu konkurss notiek jau

42. reizi. Šogad konkursam bija

iesniegti vairāk nekā 30 tūkstoši

zīmējumu un gleznojumu no 56

pasaules valstīm. Pateicoties

Taipejas Misijas Latvijā gādībai,

mūsu valsts bērni tajā piedalās

jau 19. reizi, un Jūrmalas skolēni

šajā pasaules mēroga konkursā

vairākkārt ieguvuši godalgotas

vietas.

• Ja esat Vaivaros, noteikti

apskatiet fotogrāfa Ojāra

Martinsona foto izstādi Vaivaru

rehabilitācijas centrā! Ojārs

Martinsons ir labi pazīstams

daudziem jūrmalniekiem, jo ar

savu neiztrūkstošo darba rīku

– fotokameru – ir klāt ikvienā

pilsētas pasākumā. Jau kopš

1997. gada caur fotokameras

„aci” viņš iepazīst Jūrmalu, un

ne tikai tās saullēktus, saulrietus,

dabu un cilvēkus, bet arī

mūsu pilsētas sabiedrisko dzīvi,

politiskās, sporta un kultūras

aktivitātes. Ojārs Martinsons ir

Latvijas Mākslinieku savienības

biedrs, Latvijas Fotomākslinieku

savienības biedrs, Latvijas

Mākslinieku savienības Jūrmalas

mākslinieku grupas biedrs, daudzu

grāmatu foto ilustrāciju

autors. Vaivaru rehabilitācijas

centrā izstādes apmeklētājiem ir

iespēja paraudzīties uz Jūrmalu

fotogrāfa Martinsona acīm. Viņa

jubilejas izstāde „Vērojumi” gada

sākumā bija skatāma Jūrmalas

Pilsētas muzejā.

• Sociālās integrācijas valsts

aģentūrā 5. decembrī tiks atklāta

Ineses Jākobsones izstāde „Pateicos...”

Inese Jākabsone kopš dzimšanas

ir 1. grupas invalīde, un

viņai ik dienas ir nepieciešama citu

cilvēku palīdzība. „To man sniedz

mamma un brālis, aprūpētāji un

līdzcilvēki. Paldies par to visiem!

2000. gadā, kad Jūrmalā atvēra

Dienas centru cilvēkiem ar dažāda

rakstura veselības problēmām,

sāku to apmeklēt. Kādu dienu

aprūpētāja man priekšā uz galda

nolika papīru otu, akvareļkrāsas

un rosināja mani zīmēt. Tā tapa

mani pirmie darbi akvareļu

tehnikā,” stāsta Inese. Pateicoties

zīmēšanas skolotājai gleznotājai

Inesei Ščuckai, kas Inesei ar lielu

mīlestību mācījusi gleznošanas

noslēpumus, viņas darbi izstādīti

Dienas centrā, kur tos skatījuši

viesi no Jūrmalas un citām Latvijas

pilsētām, kā arī no Grieķijas,

Vācijas, Spānijas, Itālijas. 2009.

gadā bija Ineses Jākobsones

pirmā gleznu izstāde Dubultu

luterāņu baznīcas draudzes nama

izstāžu zālē, kur tā bija skatāma

arī šogad septembrī. Diezgan

daudzas gleznas ir pārdotas.

„Galvenā tēma manos darbos ir

daba, tās neatkārtojamā ainavu

daudzveidība un skaistums. Tā

kā vienai iziet dabā un priecāties

par to – tāda iespēja man ir dota

ļ o t i reti, es cenšos atainot to ar

otas un krāsu palīdzību, tā radot

sev iespēju vismaz uz papīra lapas

iemūžināt kādu daļiņu no tās.

Esmu pateicīga Dievam, ka Viņš

man ir devis iespēju gleznot. „Es

rokās nespēju noturēt pat ūdens

glāzi. Tomēr… Man ir dota iespēja

gleznot!”

Aicinām apmeklēt!

Jūrmalas pilsētas muzejs

Tirgoņu ielā 29, tālr. 67764746

• 8. decembrī plkst. 18.00

Izstādes „Tekstils lv” atklāšana.

Veltījums LMA tekstilmākslas

nodaļas 50 gadu jubilejai;

apskatāma līdz 1. janvārim.

• 9. decembrī plkst. 16.00 LMA

maģistrantes Lienes Martinsones

glezniecības izstādes „Visapkārt”

atklāšana; apskatāma līdz 1. janvārim.

• Pastāvīgā vēstures ekspozīcija

„Rīgas Jūrmalas un Ķemeru

kūrortu vēsture 18.–20. gadsimtā”.

• Pastāvīgā izstāde „Kuģi dzelmē”.

Ieskats zemūdens dzīlēs.

• Ilzes Laizānes un Ilzes Smildziņas

gleznu izstāde „Dažādas sajūtas”;

apskatāma līdz 4. decembrim.

• Andreja Andersona foto

izstāde „Sieviete kā dominante”;

apskatāma līdz 4. decembrim.

• Pirmdienās plkst. 16.00–17.00

nodarbības bērniem vecumā no 5

līdz 12 gadiem: pasaku darbnīca,

smilšu spēļu darbnīca, radošā

darbnīca (iespēja iemācīties

izgatavot vitrāžas, kolāžas,

tekstilmozaīku, origami un rotas,

kā arī iemācīties apgleznot

ķermeni; maksa par nodarbību –

materiālu izmaksas). Informācija –

Inese Ābola, tālr. 29331883; Aleksandra

Zommere, tālr. 26312474.

Muzejs atvērts plkst. 10.00–17.00,

pirmdien, otrdien – slēgts.

Piektdienās muzeja apmeklējums

bez maksas.

Jūrmalas pilsētas dome

Jomas ielā 1/5

• Fotoplenēra „Māksla vieno

tautas” dalībnieku izstādes

„Jūrmalas tēls”; apskatāma līdz 23.

decembrim.

Mākslinieku nams

Muižas ielā 6, tālr. 67752472

• Jūrmalas mākslinieku grupas

izstāde „Jūrmalas tēls”; apskatāma

līdz 2. decembrim.

• Gleznotāja Roberta Muža

personālizstāde; apskatāma līdz

4. janvārim.

Jūrmalas teātris

Muižas ielā 7, tālr. 67751089

• 4. decembrī plkst. 16.00 Jana

Veinberga „Trollītis Mumins”.

Leļļu spēle pēc T. Jansones stāsta

„Trollīša ziema” motīviem. Ingunas

Radziņas lelles un režija.

• 11. decembrī plkst. 16.00

Pirmizrāde. Aspazijas simboliskā

drāma „Sidraba šķidrauts”.

Režisors I. Jaunzems, horeogrāfe

S. Grīnfelde.

Kauguru kultūras nams

Raiņa ielā 110, tālr. 67740700

• Dāmu kluba „Devītais vilnis”

rokdarbu izstāde; apskatāma līdz

5. janvārim.

• 2. decembrī plkst. 19.00

Neatkarīgās teātra studijas „Kabata”

izrāde „Tā precas vecpuiši”.

Mana izvēle

Līga Baumgarte,

Personāla nodaļas

vecākā referente

Noteikti apmeklēšu

Gaismas svētkus

Horna dārzā, kur jau

no 12.00 būs tirdziņš ar dažādiem

kārdinošiem piedāvājumiem, bet

vakarā – grupa „Dzelzs vilks”. Tas

varētu būt interesants, savdabīgs

un neredzēts pasākums, kas apvienos

tautas deju iestudējumu kopā

ar grupas „Dzelzs vilks” mūziku un

dziesmām.

Ģimenēm ar bērniem noteikti iesaku

apmeklēt pēc Tūves Jansones

stāsta veidoto leļļu spēli „Trollīša

ziema” Jūrmalas teātrī!

Mana izvēle

Jānis Ezers,

Ekonomikas un

attīstības nodaļas projektu

administrators

Mana brīvdienu

izvēle būs par labu

koncertam „Jūrmalai 23” Jūrmalas

Mūzikas vidusskolā 3. decembrī,

jo pats savulaik esmu spēlējis

trompeti orķestrī un meitiņas

apgūst vijoļspēles prasmi Mūzikas

vidusskolā, par ko esmu ļoti

priecīgs un lepns. Kora mūzika, kas

skanēs šajā koncertā, uzrunā katra

latvieša sirdi un pacilā garu, ļaujot

ikdienā dāvāt prieku līdzcilvēkiem.

Mūzikas pasaule man vienmēr bijusi

ļoti īpaša.

Gada nogalē, 28. decembrī, iesaku

doties uz Kauguru vidusskolu,

lai piedalītos vai arī justu līdzi

spēlētājiem galda tenisa sacensībās,

un novērtēt to pozitīvo, ko dod šis

sporta veids, attīstot cilvēku gan fiziski,

gan garīgi, gan intelektuāli!

• 4. decembrī plkst. 16.00 Koncerts

„Vakara baltais klusums”

otrajā adventē.

• 6. decembrī plkst. 17.00 Jauniešu

kluba „eXperiments” pasākums

„Studentu vakars”.

• 10. decembrī plkst. 18.00 LNT

šova „OKartes Skatuve” grupas

„Zvaigžņu zagļi” koncerts.

• 11. decembrī plkst. 15.00

Koncerts „Ziemassvētku skaņās”

Trešajā Adventē. Piedalās pūtēju

orķestris „Jūrmala” un solisti.

Aspazijas māja

Z. Meierovica prospektā 20,

tālr. 67769445

• 6. decembrī plkst. 14.00

Jūrmalas skolēnu fotokonkursa

„Skrien laiks” izstādes atklāšana;

apskatāma līdz 17. janvārim

• 8. decembrī plkst. 17.00 „Meklē

vien dziļāk, un izaugs Tev meklējot

spārni” Tikšanās ar vēsturnieku

Aināru Radovicu.

• Pastāvīgā ekspozīcija „Aspazijas

personība un daiļrade Dubultos no

1933. līdz 1943. gadam”.

• Izstāde „Iz senām štātēm”. Talsu

kolekcionāra, vēsturnieka Benito

Grošus privātkolekcija; apskatāma

līdz 2012. gada 3. janvārim.

• Muzejpedagoģiska programma

skolēniem „Aspazija un tinte”

(ar iepriekšēju pieteikšanos).

Muzejs atvērts plkst. 11.00–17.00;

svētdien, pirmdien – slēgts.

Ceturtdienās muzeja apmeklējums

bez maksas.

Raiņa un Aspazijas

vasarnīca

J. Pliekšāna ielā 5/7,

tālr. 67764295

• Izstāde „Septiņi ceļi” par

septiņiem ārvalstu ceļojumiem

Raiņa – brīva pilsoņa – mūžā;

apskatāma līdz 31. decembrim.

• Pastāvīgā ekspozīcija

– memoriālās telpas, dzejnieku

personiskā bibliotēka..

• Spēļu un pārsteigumu taka

„Dārgumu meklējumi muzejā”

bērniem, sākumskolas un

pamatskolas vecuma skolēniem

(ar iepriekšēju pieteikšanos,

tālrunis 29630957).

Muzejs atvērts plkst. 11.00–18.00;

pirmdien, sestdien, svētdien –

slēgts.

Jūrmalas Brīvdabas muzejs

Tīklu ielā 1a, tālr. 67754909

• Pastāvīgā ekspozīcija „Jūrmalas

zvejnieku sēta 19.–20. gadsimtā”.

Enkuru un zvejas laivu kolekcija,

virvju vīšanas darbnīca.

Muzejs atvērts plkst. 11.00–17.00;

pirmdien – slēgts. Otrdienās muzeja

apmeklējums bez maksas.

Sports īsumā

• Svētdien, 27. novembrī, „Jūrmalas

sports” handbolisti Latvijas

handbola virslīgas spēlēs Spuņņciemā

ar rezultātu 38:24 uzvarēja

Stopiņu NHK komandu. Pēc šīs

spēles „Jūrmalas sports” handbolisti

ar 11 punktiem septiņās spēlēs atrodas

ceturtajā vietā, tikai par vienu

punktu atpaliekot no trešās vietas

– „SK Latgols” komandas.

• Pirmdien, 21. novembrī, un svētdien,

27. novembrī, divas spēles

Latvijas Basketbola līgas 1. divīzijā

aizvadīja „Jūrmala/Fēnikss” basketbolisti.

Pirmajā spēlē spraigā cīņā

tika piedzīvots zaudējums „Liepājas

Lauvas” komandai. Liepājnieki bija

pārāki ar 86:82, bet 27. novembra

spēlē jūrmalnieki izbraukumā Rīgā

ar 78:64 uzvarēja Latvijas U-18 izlasi.

Pēc šā panākuma mūsu komanda

turnīra tabulā atrodas sestajā vietā

deviņu komandu konkurencē.

• Jūrmala 26. novembrī piedalījās

Latvijas Sporta veterānu savienības

(LSVS) 21. atskaišu konferencē, kas

notika Rīgā, Lielajā ģildē. Pēc konferences

notika Latvijas sporta veterānu

kustības 50. gadu jubilejai veltīts LSVS

salidojums. Salidojumā tika apbalvoti

arī LSVS 48. sporta spēļu uzvarētāju

komandas. Jūrmala ieņēma 2. vietu

pilsētu komandu vērtējumā un

absolūtajā komandu kopvērtējumā 4.

vietu, apsteidzot tādas lielas pilsētas kā

Ventspili, Rīgu un Liepāju. Pasākumā

Jūrmalu pārstāvēja pašvaldības

Sporta nodaļas vadītāja Indra Brinkmane

un sporta senioru biedrības

„Jūrmala” valdes priekšsēdētājs Uldis

Zeitmanis.

• Ikgadējās Jūrmalas pilsētas

domes gada balvas sportā tiks pasniegtas

9. decembrī plkst. 19.00

Majoru vidusskolā. Jūrmalas pilsētas

dome šo apbalvojumu piešķirs jau

13. gadu. Laureāti tiks sveikti 11

nominācijās, un šogad to sarakstu

papildinās jauns tituls – „Gada sporta

seniors”. Tradicionāli balvas tiek

piešķirtas sportistiem par izciliem

sasniegumiem, labākajam trenerim,

komandām, sporta skolotājam, kā

arī citās nominācijās.

Jānis Rāfelds, Sporta nodaļa

Mākslas galerijas –

gleznu teātra ART rezidence

„Inner Light”

Omnibusa ielā 19, tālr. 67871937,

22327741

• Vitālija Jermolajeva gaismas

gleznu izstāde „Gaismas ceļojums”.

• Milānas Modes nedēļas 2011

dalībnieces, jūrmalnieces Liānas

Ņikoļinas darbu izstāde „No

Jūrmalas līdz Milānai”.

• Mākslinieces „arpeM” (Parīze)

dekoratīvo zīmējumu, apģērbu

un rotaslietu izstāde „Vakars

Bizantijā”.

• Baltijas Autorleļļu un rotaļlietu

meistaru ģildes dalībnieku darbu

izstāde „Fejas. Trollis un princese”.

Galerija atvērta katru dienu no

plkst. 12.00 līdz 18.00.

Intas un Imanta Ozoliņu

izstāžu zāle

Kāpu ielā 143/3, tālr. 67766447(vakaros),

29401393, 28391308

• Mākslinieka Imanta Ozoliņa

darbistabas apskate, iepazīšanās ar

grafikas darbiem.

• Eiženijas Annas Freimanes

fotogrāfiju izstāde „Balets

– kustību simfonija”.

Apmeklējumu pieteikt iepriekš.

Sociālās integrācijas

valsts aģentūra

Dubultu prosp. 71, tālr. 67767045

30. novembrī plkst. 19.00 Deju

vakars dīdžeja mūzikas pavadībā.

• 5. decembrī plkst. 19.00 Ineses

Jākobsones gleznu izstādes „Pateicos…”

atklāšana.

• 7. decembrī plkst. 19.00 Dejas.

Spēlē grupa „Mūzikas kolekcija”.

Sports

Sākumskolas „Taurenītis”

sporta zālē

Kļavu ielā 29/31

• 3. decembrī Jūrmalas atklātais

čempionāts basketbolā

vīriešiem.

plkst. 15.00 „Fēnikss” –

„Copmans un dēli”.

plkst. 16.30 „Klondaika” –

„Fēnikss 2”.

• 4. decembrī Jūrmalas atklātais

čempionāts basketbolā

vīriešiem.

plkst. 11.00 „Babīte” – „Jūrmala”.

plkst. 12.30 „Virtuozo” –

„Ugunsūdens”.

• 8. decembrī plkst. 20.00

LBL 3. divīzijas basketbola spēle

vīriešiem. „Jūrmala” – „Saulkrasti”.

• 9. decembrī plkst. 12.30

Skolēnu olimpiādes sacensības

stafetēs „Drošie un veiklie”.

• 11. decembrī Jūrmalas atklātais

čempionāts basketbolā vīriešiem.

plkst. 12.00 „Līvu akvaparks” –

„Jūrmala”.

plkst. 13.30 „Virtuozo” –

„Fēnikss2”.

plkst. 15.00 „Fēnikss” –

„Old school”.

plkst. 16.30 „Sporta skola” –

„Ugunsūdens”.

• 14. decembrī plkst. 19.00

LBL 1. divīzijas basketbola spēle

vīriešiem. „Jūrmala/Fēnikss” –

„Turība”.

Spuņciema sporta zālē

„Pīlādzītis”

Spuņciemā Salas pagastā

• 3. decembrī plkst. 13.00

Latvijas čempionāts handbolā.

Virslīgas spēle: „Jūrmalas sports” –

„SK Latgols”.

• 4. decembrī plkst. 12.00

Latvijas čempionāts florbolā.

Virslīgas spēle: „FK Jūrmala” –

„Rubene”.

• 14. decembrī plkst. 18.45

Latvijas čempionāts handbolā.

1. līgas spēle. „Jūrmala Sports2” –

„RTU-J”.

Jūrmalas Valsts ģimnāzijā

Raiņa iela 55

• 14. decembrī plkst. 15.00

Vieglatlētikas sacensības

augstlēkšanā. 6.-12.klase

Majoru vidusskolā

Rīgas ielā 3

• 9. decembrī plkst. 19.00

Jūrmalas „Gada balva sportā

2011”.

Jūrmalas sporta skolā

Nometņu ielā 2b

30. novembrī

Skolēnu olimpiādes sacensības.

Mežmalas vidusskolā

Rūpniecības ielā 13

• 4. decembrī plkst. 13.00

2011.–2012. gada Zemgales

Jaunatnes futbola čempionāts.

• 10. decembrī plkst. 13.00

2011.–2012. gada Zemgales

Jaunatnes futbola čempionāts U-8.

Peldēšanas skolā

Rūpniecības ielā 13

• 10. decembrī plkst. 10.00

Peldēšanas sacensības „Pirmais

burbulis”.

Majoru sporta laukuma

slidotavā

Rīgas ielā 1

• 12. decembrī Latvijas bērnu

un jaunatnes meistarsacīkšu

čempionāts hokejā (U-14).

„EVHS/Kronus/Jūrmala” –

„Prizma”.

• 13. decembrī Latvijas bērnu

un jaunatnes meistarsacīkšu

čempionāts hokejā (U-14).

„EVHS/Kronus” – „Daugavpils

BSS”.


JŪRMALAS

pašvaldības informācijas biļetens

Mūsu pilsētā tradicionāli tiek noteikts Jūrmalas Gada cilvēks.

Arī šogad aicinām jūs, cienījamie jūrmalnieki, izvirzīt kandidatūras

Jūrmalas Gada cilvēka titula piešķiršanai.

Jūrmalas Gada cilvēka tituls tiek piešķirts personai par sabiedriski nozīmīgu

ieguldījumu Jūrmalas pilsētai kārtējā gadā. Šo goda nosaukumu var piešķirt

personai, kura dzīvo vai strādā Jūrmalā.

Pilsētas dome ir izveidojusi darba grupu un izstrādājusi nolikumu, saskaņā ar

kuru ir noteikta kandidātu izvirzīšanas kārtība un tiek pieņemts lēmums par

Jūrmalas Gada cilvēka titula piešķiršanu. Kandidatūras Jūrmalas Gada cilvēka

titula piešķiršanai var izvirzīt šīs darba grupas dalībnieki, Jūrmalas pilsētas domes

deputāti, iedzīvotāju grupas (ne mazāk kā 10 cilvēki), Jūrmalas pilsētas

domes konsultatīvās padomes, kā arī pilsētas iestādes un organizācijas.

Izvirzot savu kandidatūru Jūrmalas Gada cilvēka titula piešķiršanai, pieteikumā

jānorāda kandidāta vārds, uzvārds, adrese un par kādiem nopelniem kandidāts

tiek rekomendēts goda nosaukuma piešķiršanai. Tāpat jānorāda iesniedzēja

(-u) vārds, uzvārds, adrese un tālruņa numurs, juridiskām personām – nosaukums,

adrese un kontaktpersonas tālrunis.

Jūrmalas Gada cilvēka apbalvošana notiks svinīgā sarīkojumā gada beigās.

Pieteikumus Jūrmalas Gada cilvēka titula piešķiršanai var iesniegt Jūrmalas

pilsētas domes Apmeklētāju apkalpošanas centros – domē Jomas ielā 1/5 un

Edinburgas prospektā 75 ar norādi „Jūrmalas Gada cilvēks”. Kontaktpersona

– Administratīvās nodaļas vadītāja Indra Kalvāne, tālrunis 67093859, e-pasts

indra@jpd.gov.lv. Gaidīsim jūsu pieteikumus līdz 23. decembrim.

30.11.–13.12.2011. Nr. 9 (9)

Informē

Dzimtsarakstu nodaļa

14.11.–17.11. 2011. reģistrēti

• 11 bērni: 5 meitenes (Estere

Akvelīna, Izabella, Marta Estere,

Olīvija, Simona) un 6 zēni (Alekss,

Andrejs, Dominiks, Iļja, Kārlis, Oskars);

• 1 laulība;

• 13 mirušie: Velta Bagātā (1927),

Vladimirs Barjutins (1920), Valdis Demovas

(1971), Anna Iļjina (1929), Irēna

Jansone (1925), Olga Kazakeviča (1926),

Dzintra Kerbštate (1949), Aleksejs Kondraškins

(1924), Aldis Lossans (1954),

Alma Ozoliņa (1931), Jānis Rudzītis

(1942), Edvīns Indriķis Volbergs (1926),

Leopolds Zaharevičs (1941).

21.11.–27.11. 2011. reģistrēti:

• 11 bērni: 5 meitenes (Elīza, Juta,

Lilija, Lība, Nikola) un 6 zēni (Artjoms,

divi Gustavi, Oļegs, Ralfs, Teodors);

• 4 laulības;

• 15 mirušie: Zinaida Belovodova

(1940), Helga Blinde ( 1929), Maruta

Gruzdova (1946), Imants Gulbis (1951),

Jānis Ivbulis (1938), Argods Magone

(1951), Voldemārs Naumanis (1945),

Valentīna Piķele (1963), Marija Ribakova

(1921), Sergejs Sapunovs (1961),

Natalija Smirnova (1946), Mirdza Marianna

Šmite (1916), Mirdza Ubavičus

(1934), Alfrēds Eduards Veisbārdis

(1921), Albīna Zukule (1922).

SLUDINĀJUMI 9

Aicinām izvirzīt kandidātus Jūrmalas Gada cilvēka titulam!

Jūrmalas pilsētas dome aicina piedalīties konkursā

„Skaistākais Ziemassvētku noformējums”

Lai radītu pilsētā svētku noskaņu gan Ziemassvētkos, gan sagaidot Jauno

gadu, Jūrmalas pilsētas dome aicina izrotāt ēku fasādes, pagalmus, skatlogus

un iekštelpas un no 2011. gada 1. decembra pieteikties pašvaldības

organizētajam konkursam „Skaistākais Ziemassvētku noformējums”.

Konkursā var piedalīties ikviena juridiska un fiziska persona, kura atbilstīgi

Ziemassvētku tematikai noformējusi tirdzniecības vai pakalpojumu iestādi,

uzņēmumu, mācību iestādi, pirmskolas izglītības iestādi, dzīvojamo māju

vai citas ēku fasādes, sētas, skatlogus, kā arī sabiedrisko iestāžu telpas.

Izvērtējamos svētku noformējuma objektus konkursam var pieteikt no

2011. gada 1. decembra līdz 16. decembrim Jūrmalas Kultūras centrā (Jomas

ielā 35, 2. stāvā) vai pa tālruni 67764446. Pieteikumā jānorāda objekta

nosaukums (piemēram, veikals, firma, skola vai cits), kā arī adrese un kontaktpersona

un tās kontaktinformācija (tālrunis, e-pasts).

Konkursa vērtēšanas komisijai ir tiesības vērtēt arī konkursam nepieteiktos

objektus, ja to noformējums rada īpašu Ziemassvētku noskaņu, ir

mākslinieciski augstvērtīgs un uzlabo pilsētas tēla vizuālo kvalitāti.

Noformējums tiks vērtēts piecās kategorijās:

1) privātmājas un daudzdzīvokļu nami;

2) firmu, uzņēmumu un organizāciju biroju ēkas, medicīnas iestāžu un citas

sabiedriskās ēkas;

3) izglītības iestādes;

4) viesnīcas, veikali, restorāni, bāri, kafejnīcas un ēdnīcas;

5) sabiedrisko objektu interjers.

Konkursa uzvarētāji un labākā noformējuma autori saņems pārsteiguma

balvas no Jūrmalas pilsētas domes.

Ar konkursa nolikumu var iepazīties pilsētas mājaslapā www.jurmala.lv.

Jūrmalas pilsētas dome paziņo

Jūrmalas pilsētas dome saskaņā ar Latvijas Republikas Ministru kabineta

2009.gada 6.oktobra noteikumu Nr.1148 „Vietējās pašvaldības teritorijas

plānošanas noteikumi” 69.punktu paziņo, ka 2011.gada 10.novembrī

ir pieņēmusi lēmumu Nr.492 „Par detālplānojuma projekta izstrādes

uzsākšanu zemesgabaliem Jūrmalā, Kāpu ielā 139 un Kāpu ielā 141”.

Detālplānojuma vadītāja – R.Ansule.

Zemesgabali saskaņā ar Jūrmalas pilsētas teritorijas plānojumu atrodas

jauktā atpūtas un dzīvojamā teritorijā Rīgas jūras līča krasta kāpu

aizsargjoslā, valsts nozīmes pilsētbūvniecības pieminekļu teritorijā, Rīgas

jūras līča krasta kāpu aizsargjoslā.

Rakstiskus ierosinājumus un priekšlikumus var iesniegt Jūrmalas pilsētas

domes Pilsētplānošanas nodaļā Edinburgas prospektā 75 pirmdienās no

plkst. 8.30 līdz 18.00, otrdienās, trešdienās, ceturtdienās no plkst. 8.30 līdz

17.00, piektdienās no plkst. 8.30 līdz 16.00 divu nedēļu laikā no sludinājuma

publicēšanas laikrakstā „Latvijas Vēstnesis” un vietējā laikrakstā.

Visas ieinteresētās personas ar jautājumiem un priekšlikumiem par

detālplānojumu var vērsties Jūrmalas pilsētas domes Pilsētplānošanas

nodaļā Edinburgas prospektā 75, 54.kabinetā, apmeklētāju pieņemšanas

laikā katru pirmdienu no plkst. 14.00 līdz 18.00 pie detālplānojuma

izstrādes vadītājas.

Jūrmalas Gada cilvēks 2011

Lūdzam aizpildīt anketu un norādīt kandidātu, kuru vēlaties izvirzīt „Jūrmalas Gada cilvēks 2011” titulam!

________________________________________________________________________________

kandidāta vārds, uzvārds

________________________________________________________________________________

par kādiem nopelniem kandidāts tiek izvirzīts Jūrmalas Gada cilvēka titula piešķiršanai

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

kandidāta kontaktinformācija (tālrunis, adrese)

________________________________________________________________________________

Pieteikuma iesniedzēja vārds, uzvārds, adrese, tālrunis

________________________________________________________________________________

juridiskām personām – nosaukums, adrese, kontaktpersonas tālrunis

________________________________________________________________________________

Pievienotie dokumenti:

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

!!! Iedzīvotāju iesniegtajam pieteikumam jābūt pievienotam visu izvirzītāju vārdiem, uzvārdiem, adresēm un

kontakttālruņiem. Paldies par atsaucību!

Informācija politiski

represētajām personām

Jūrmalas pilsētas Labklājības

pārvalde aicina politiski represētās

personas Jūrmalā no šā gada 14.

novembra iesniegt Labklājības

pārvaldē iesniegumu, lai saņemtu

pabalstu Latvijas neatkarības

proklamēšanas gadadienā.

Līdz ar iesniegumu jāuzrāda pase,

politiski represētās personas

apliecība un bankas konta numurs,

uz kuru tiks pārskaitīts pabalsts.

Gaidīsim Jūs otrdienās un

trešdienās Mellužu prospektā 83

no plkst. 10.00 līdz 13.00 un no

14.00 līdz 16.00.

Ja rodas neskaidrības, lūdzu,

jautājiet pa tālruni 67767316.

Jūrmalas pilsētas dome paziņo

Jūrmalas pilsētas dome paziņo, ka saskaņā ar Jūrmalas pilsētas domes

2011. gada 10.novembra lēmumu Nr. 493 „Par detālplānojuma pirmās

redakcijas zemesgabalam Jūrmalā, Āraišu ielā 2, nodošanu sabiedriskajai

apspriešanai un atzinumu saņemšanai” tika nolemts nodot sabiedriskajai

apspriešanai un atzinumu saņemšanai detālplānojuma pirmo redakciju.

Sabiedriskās apspriešanas termiņš – četras nedēļas no sludinājuma

publicēšanas laikrakstā „Latvijas Vēstnesis” un vietējā pašvaldības

laikrakstā.

Sabiedriskās apspriešanas laikā ar detālplānojuma pirmo redakciju varēs

iepazīties Jūrmalas „Zemes nama” ēkas 1.stāva vestibilā Edinburgas

prospektā 75. Rakstiskus priekšlikumus un ierosinājumus var iesniegt

Jūrmalas pilsētas domes Pilsētplānošanas nodaļā Edinburgas prospektā 75

pirmdienās no plkst. 8.30 līdz 18.00, otrdienās, trešdienās, ceturtdienās

no plkst. 8.30 līdz 17.00, piektdienās no plkst. 8.30 līdz 16.00. Apmeklētāju

pieņemšana notiek katru pirmdienu no plkst. 14.00 līdz 18.00 pie projekta

vadītājas Ritas Ansules 54. kabinetā.

Ja priekšlikuma iesniedzējs vēlas saņemt rakstisku atbildi, prasības pieteikums

jānosūta Jūrmalas pilsētas domes Pilsētplānošanas nodaļai,

norādot: fiziskām personām – vārdu, uzvārdu, personas kodu, pastāvīgās

dzīvesvietas adresi; juridiskām personām – nosaukumu, reģistrācijas numuru,

juridisko adresi.

Aicinām piedalīties sabiedriskās apspriešanas sanāksmē 2011. gada

21. decembrī plkst. 16.00 „Zemes nama” ēkā Jūrmalā, Edinburgas

prospektā 75.

Jūrmalas pilsētas dome paziņo, ka saskaņā ar Jūrmalas pilsētas domes

2011. gada 10. novembra lēmumu Nr. 494 „Par detālplānojuma pirmās

redakcijas zemesgabalam Jūrmalā, Dzintaru prospektā 33, nodošanu sabiedriskajai

apspriešanai un atzinumu saņemšanai” tika nolemts nodot

sabiedriskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai detālplānojuma pirmo

redakciju.

Sabiedriskās apspriešanas termiņš – četras nedēļas no sludinājuma

publicēšanas laikrakstā „Latvijas Vēstnesis” un vietējā pašvaldības

laikrakstā.

Sabiedriskās apspriešanas laikā ar detālplānojuma pirmo redakciju varēs

iepazīties Jūrmalas „Zemes nama” ēkas 1.stāva vestibilā Edinburgas

prospektā 75. Rakstiskus priekšlikumus un ierosinājumus var iesniegt

Jūrmalas pilsētas domes Pilsētplānošanas nodaļā Edinburgas prospektā 75

pirmdienās no plkst. 8.30 līdz 18.00, otrdienās, trešdienās, ceturtdienās

no plkst. 8.30 līdz 17.00, piektdienās no plkst. 8.30 līdz 16.00. Apmeklētāju

pieņemšana notiek katru pirmdienu no plkst. 14.00 līdz 18.00 pie projekta

vadītājas Ritas Ansules 54.kabinetā.

Ja priekšlikuma iesniedzējs vēlas saņemt rakstisku atbildi, prasības pieteikums

jānosūta Jūrmalas pilsētas domes Pilsētplānošanas nodaļai,

norādot: fiziskām personām – vārdu, uzvārdu, personas kodu, pastāvīgās

dzīvesvietas adresi; juridiskām personām – nosaukumu, reģistrācijas numuru,

juridisko adresi.

Aicinām piedalīties sabiedriskās apspriešanas sanāksmē 2011. gada

22. decembrī plkst. 16.00 „Zemes nama” ēkā Jūrmalā, Edinburgas

prospektā 75.

Jūrmalas pilsētas dome saskaņā ar Latvijas Republikas Ministru kabineta

2009.gada 6.oktobra noteikumu Nr.1148 „Vietējās pašvaldības

teritorijas plānošanas noteikumi” 69.punktu paziņo, ka 2011.gada

10.novembrī ir pieņēmusi lēmumu Nr.491 „Par detālplānojuma projekta

izstrādes uzsākšanu zemesgabalam Jūrmalā, Vienības prospektā 1A”.

Detālplānojuma izstrādes vadītāja – R.Ansule.

Zemesgabals saskaņā ar Jūrmalas pilsētas Teritorijas plānojumu atrodas

darījumu iestāažu teritorijā, Rīgas jūras līča krasta kāpu aizsargjoslā, valsts

nozīmes pilsētbūvniecības pieminekļu teritorijas 100 m aizsargjoslā.

Rakstiskus ierosinājumus un priekšlikumus var iesniegt Jūrmalas pilsētas

domes Pilsētplānošanas nodaļā Edinburgas prospektā 75 pirmdienās no

plkst. 8.30 līdz 18.00, otrdienās, trešdienās, ceturtdienās no plkst. 8.30 līdz

17.00, piektdienās no plkst. 8.30 līdz 16.00 divu nedēļu laikā no sludinājuma

publicēšanas laikrakstā „Latvijas Vēstnesis” un vietējā laikrakstā.

Visas ieinteresētās personas ar jautājumiem un priekšlikumiem par

detālplānojumu var vērsties Jūrmalas pilsētas domes Pilsētplānošanas

nodaļā Edinburgas prospektā 75, 54.kabinetā, apmeklētāju pieņemšanas

laikā katru pirmdienu no plkst. 14.00 līdz 18.00 pie detālplānojuma

izstrādes vadītājas.

Pašvaldībā plānotie notikumi 1.–15. decembrī

01.12. plkst. 10.00 Koku ciršanas komisijas izbraukuma sēde

02.12. plkst. 10.00 Pašvaldības iepirkumu komisijas sēde

06.12. plkst. 09.00 Privatizācijas komisijas sēde

06.12. plkst. 10.00 Izglītības jautājumu komitejas sēde

06.12. plkst. 12.00 Ēku un būvju tehniskā stāvokļa novērtēšanas komisijas sēde

06.12. plkst. 13.00 Rakšanas atļauju izsniegšanas komisijas sēde

07.12. plkst. 11.00 Kultūras un sporta jautājumu komitejas sēde

07.12. plkst. 12.00 Administratīvās komisijas sēde

07.12. plkst. 14.00 Attīstības un vides jautājumu komitejas sēde

08.12. plkst. 10.00 Koku ciršanas komisijas izbraukuma sēde

09.12. plkst. 10.00 Sabiedriskās kārtības un drošības darba grupas sanāksme

09.12. plkst. 10.00 Pašvaldības iepirkumu komisijas sēde

09.12. plkst. 11.00 Zemes komisijas sēde

12.12. plkst. 15.00 Transporta un komunālo lietu komitejas sēde

13.12. plkst. 09.00 Nekustamā īpašuma iznomāšanas un izīrēšanas komisijas sēde

13.12. plkst. 13.00 Rakšanas atļauju izsniegšanas komisijas sēde

13.12. plkst. 14.00 Finanšu komitejas sēde

14.12. plkst. 10.00 Tūrisma un kūrorta jautājumu komitejas sēde

15.12. plkst. 10.00 Domes sēde

Līdzjūtības

Lai mātes mīla paliek dziļi, dziļi

sirdī

Par avotu, kur mūžam spēku

smelt...

Jūrmalas pilsētas domes

Izglītības nodaļa izsaka

visdziļāko līdzjūtību

Smaidītei Eglei,

māti zaudējot.

Ķemeru vidusskolas

kolektīvs izsaka visdziļāko

līdzjūtību darbiniecei Tatjanai

Gulbei, dzīvesbiedru smiltājā

aizvadot.

More magazines by this user
Similar magazines