20.01.2015 Views

II daļa • BALSU SKAITĪŠANAS GALĪGIE REZULTĀTI - Centrālā ...

II daļa • BALSU SKAITĪŠANAS GALĪGIE REZULTĀTI - Centrālā ...

II daļa • BALSU SKAITĪŠANAS GALĪGIE REZULTĀTI - Centrālā ...

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

LATVIJAS REPUBLIKAS 10. SAEIMAS VĒLĒŠANAS<br />

2010. gada 2. oktobris<br />

pašvaldība<br />

. vēlēšanu iecirknis<br />

vēlēšanu iecirkņa nosaukums<br />

vēlēšanu iecirkņa adrese<br />

<strong>BALSU</strong> SKAITĪŠANAS<br />

PROTOKOLS<br />

Protokols pabeigts 2010. gada<br />

oktobrī plkst.<br />

1. eksemplārs iesaiņojams kopā ar vēlēšanu materiāliem<br />

2. eksemplārs<br />

Saņemts republikas pilsētas/novada vēlēšanu komisijā<br />

2010.gada oktobrī plkst.<br />

Vēlēšanu iecirkņa komisijas<br />

priekšsēdētājs<br />

Vēlēšanu komisijas<br />

priekšsēdētājs<br />

Z.V.<br />

Z.V.<br />

1 S10•10•VIDZEME


C1<br />

C2<br />

C3<br />

C4<br />

C5<br />

I daļa • IEPRIEKŠĒJĀ <strong>BALSU</strong> SKAITĪŠANA<br />

VISPĀRĪGĀS ZIŅAS<br />

Saņemto vēlēšanu aplokšņu kopskaits<br />

Pāri palikušo vēlēšanu aplokšņu skaits<br />

Sabojāto vēlēšanu aplokšņu skaits, pret kurām vēlētājiem atkārtoti<br />

izsniegtas citas vēlēšanu aploksnes<br />

Dzēsto vēlēšanu aplokšņu kopskaits<br />

Vēlētājiem izsniegto vēlēšanu aplokšņu kopskaits<br />

C4 = C2 + C3<br />

C5 = C1 – C4<br />

D2<br />

D3.1<br />

D3.2<br />

D3.3<br />

D3<br />

Balsotāju kopskaits vēlēšanu iecirknī<br />

Balsotāju skaits vēlētāju atrašanās vietā (1. kaste)*<br />

Balsotāju skaits vēlētāju atrašanās vietā (2. kaste)<br />

Balsotāju skaits vēlētāju atrašanās vietā (3. kaste)<br />

Balsotāju kopskaits vēlētāju atrašanās vietā<br />

D3 = D3.1 + D3.2 + D3.3*<br />

D Balsotāju kopskaits D = D2+ D3<br />

E2<br />

E3.1<br />

E3.2<br />

E3.3<br />

E3<br />

E<br />

VĒLĒŠANU KASTĒS ATRASTĀS VĒLĒŠANU APLOKSNES<br />

Vēlēšanu kastē (s) balsošanai iecirknī atrasto derīgo vēlēšanu aplokšņu skaits<br />

Vēlēšanu kastē balsošanai vēlētāju atrašanās vietā atrasto derīgo vēlēšanu aplokšņu skaits**<br />

Vēlēšanu kastē balsošanai vēlētāju atrašanās vietā atrasto derīgo vēlēšanu aplokšņu skaits<br />

Vēlēšanu kastē balsošanai vēlētāju atrašanās vietā atrasto derīgo vēlēšanu aplokšņu skaits<br />

Vēlēšanu kastē balsošanai vēlētāju atrašanās vietā atrasto<br />

derīgo vēlēšanu aplokšņu skaits<br />

Vēlēšanu kastēs atrasto derīgo vēlēšanu aplokšņu kopskaits<br />

E3 = E3.1 + E3.2 + E3.3**<br />

E = E2 + E3<br />

Z.V.<br />

Vēlēšanu iecirkņa komisijas priekšsēdētāja paraksts<br />

S10•10•VIDZEME<br />

2


F<br />

F1<br />

I daļa • IEPRIEKŠĒJĀ <strong>BALSU</strong> SKAITĪŠANA<br />

DERĪGAJĀS VĒLĒŠANU APLOKSNĒS ATRASTĀS VĒLĒŠANU ZĪMES<br />

Vēlēšanu aplokšņu skaits ar vairākām vēlēšanu zīmēm<br />

Vēlēšanu aplokšņu skaits ar vairākām vienāda satura vēlēšanu zīmēm<br />

G1<br />

G2<br />

G3<br />

G4<br />

G<br />

Vēlēšanu aplokšņu skaits ar dažāda satura vēlēšanu zīmēm<br />

Tukšo vēlēšanu aplokšņu skaits<br />

Vēlēšanu aplokšņu skaits ar saplēstām vēlēšanu zīmēm<br />

Vēlēšanu aplokšņu skaits ar cita apgabala vēlēšanu zīmēm<br />

To vēlēšanu aplokšņu kopskaits, kurās nav derīgo vēlēšanu zīmju<br />

G = G1 + G2 + G3 + G4<br />

H<br />

Vēlēšanu kastēs atrasto derīgo zīmju kopskaits<br />

* Ārvalstīs jāieraksta balsotāju sarakstos balsošanai pa pastu ierakstīto vēlētāju skaits.<br />

** Ārvalstīs jāieraksta pa pastu saņemto derīgo aplokšņu skaits.<br />

KONTROLE<br />

C5 ir vienāds ar D<br />

C5 = D<br />

=<br />

H ir vienāds vai mazāks par E<br />

H ≤ E<br />

≤<br />

E ir vienāds vai mazāks par D<br />

E ≤ D<br />

≤<br />

F ir vienāds ar F1 un G1 summu<br />

H ir vienāds ar E un G starpību<br />

F1 + G1<br />

= F<br />

E – G<br />

= H<br />

+<br />

=<br />

–<br />

=<br />

Z.V.<br />

Vēlēšanu iecirkņa komisijas priekšsēdētāja paraksts<br />

3 S10•10•VIDZEME


I daļa • IEPRIEKŠĒJĀ <strong>BALSU</strong> SKAITĪŠANA<br />

PAR KATRU KANDIDĀTU SARAKSTU NODOTO<br />

DERĪGO VĒLĒŠANU ZĪMJU SKAITS<br />

N.p.k.<br />

1.<br />

2.<br />

3.<br />

4.<br />

5.<br />

6.<br />

7.<br />

8.<br />

9.<br />

10.<br />

11.<br />

12.<br />

13.<br />

Kandidātu saraksta nosaukums<br />

“PCTVL - Par cilvēka tiesībām vienotā Latvijā”<br />

VIENOTĪBA<br />

“Ražots Latvijā”<br />

Politisko partiju apvienība “Saskaņas Centrs”<br />

“Tautas kontrole”<br />

Zaļo un Zemnieku savienība<br />

“Par prezidentālu republiku”<br />

Partiju apvienība “Par Labu Latviju”<br />

“ATBILDĪBA - sociāldemokrātiska politisko partiju apvienība”<br />

Partija “Daugava - Latvijai”<br />

“Pēdējā partija”<br />

Nacionālā apvienība “Visu Latvijai!”–”Tēvzemei un Brīvībai/LNNK”<br />

Kristīgi demokrātiskā savienība<br />

KOPĀ S = Sum(R)<br />

Derīgās vēlēšanu<br />

zīmes par katru<br />

kandidātu sarakstu<br />

R<br />

KONTROLE<br />

S ir vienāds ar H<br />

S = H<br />

=<br />

Z.V.<br />

Vēlēšanu iecirkņa komisijas priekšsēdētāja paraksts<br />

S10•10•VIDZEME<br />

4


I daļa • IEPRIEKŠĒJĀ <strong>BALSU</strong> SKAITĪŠANA<br />

Piezīmes<br />

Vēlēšanu iecirkņa komisija:<br />

Iepriekšējā balsu skaitīšana pabeigta<br />

2010. gada oktobrī plkst.<br />

N.p.k. Amats Vārds Uzvārds Paraksts<br />

1.<br />

2.<br />

3.<br />

4.<br />

5.<br />

6.<br />

7.<br />

Komisijas<br />

priekšsēdētājs<br />

Komisijas sekretārs<br />

Komisijas loceklis<br />

Komisijas loceklis<br />

Komisijas loceklis<br />

Komisijas loceklis<br />

Komisijas loceklis<br />

Z.V.<br />

5 S10•10•VIDZEME


<strong>II</strong> daļa • <strong>BALSU</strong> SKAITĪŠANAS GALĪGIE REZULTĀTI<br />

PAR KATRU KANDIDĀTU SARAKSTU NODOTO<br />

DERĪGO VĒLĒŠANU ZĪMJU SKAITS<br />

N.p.k.<br />

Kandidātu saraksta nosaukums<br />

Derīgās vēlēšanu zīmes<br />

par katru sarakstu<br />

(pēc iepriekšējās<br />

balsu skaitīšanas<br />

protokola 4. lpp.)<br />

Derīgās vēlēšanu zīmes<br />

par katru sarakstu<br />

(pārskaitītas pēc<br />

pārtraukuma)<br />

R<br />

J<br />

1.<br />

“PCTVL - Par cilvēka tiesībām vienotā Latvijā”<br />

2.<br />

VIENOTĪBA<br />

3.<br />

“Ražots Latvijā”<br />

4.<br />

Politisko partiju apvienība “Saskaņas Centrs”<br />

5.<br />

“Tautas kontrole”<br />

6.<br />

Zaļo un Zemnieku savienība<br />

7.<br />

“Par prezidentālu republiku”<br />

8.<br />

Partiju apvienība “Par Labu Latviju”<br />

9.<br />

“ATBILDĪBA - sociāldemokrātiska politisko partiju apvienība”<br />

10.<br />

Partija “Daugava - Latvijai”<br />

11.<br />

“Pēdējā partija”<br />

12.<br />

Nacionālā apvienība “Visu Latvijai!”–”Tēvzemei un Brīvībai/LNNK”<br />

13.<br />

Kristīgi demokrātiskā savienība<br />

KOPĀ S =<br />

K =<br />

KONTROLE<br />

K ir vienāds ar H<br />

K = H<br />

=<br />

S ir vienāds ar K<br />

S = K<br />

=<br />

Z.V.<br />

Vēlēšanu iecirkņa komisijas priekšsēdētāja paraksts<br />

S10•10•VIDZEME<br />

6


<strong>II</strong> daļa • <strong>BALSU</strong> SKAITĪŠANAS GALĪGIE REZULTĀTI<br />

PAR KATRU KANDIDĀTU SARAKSTU NODOTO GROZĪTO UN NEGROZĪTO<br />

VĒLĒŠANU ZĪMJU SKAITS<br />

N.p.k.<br />

Kandidātu saraksta nosaukums<br />

Derīgo vēlēšanu<br />

zīmju skaits<br />

Derīgo<br />

negrozīto<br />

vēlēšanu<br />

zīmju skaits<br />

Derīgo grozīto<br />

vēlēšanu zīmju<br />

skaits<br />

J<br />

J1<br />

J2<br />

1.<br />

“PCTVL - Par cilvēka tiesībām vienotā Latvijā”<br />

2.<br />

VIENOTĪBA<br />

3.<br />

“Ražots Latvijā”<br />

4.<br />

Politisko partiju apvienība “Saskaņas Centrs”<br />

5.<br />

“Tautas kontrole”<br />

6.<br />

Zaļo un Zemnieku savienība<br />

7.<br />

“Par prezidentālu republiku”<br />

8.<br />

Partiju apvienība “Par Labu Latviju”<br />

9.<br />

“ATBILDĪBA - sociāldemokrātiska politisko partiju apvienība”<br />

10.<br />

Partija “Daugava - Latvijai”<br />

11.<br />

“Pēdējā partija”<br />

12.<br />

Nacionālā apvienība “Visu Latvijai!”–”Tēvzemei un Brīvībai/LNNK”<br />

13.<br />

Kristīgi demokrātiskā savienība<br />

KOPĀ K<br />

KONTROLE<br />

Katra kandidātu saraksta grozīto un negrozīto vēlēšanu zīmju<br />

skaita summai jāsakrīt ar derīgo zīmju skaitu attiecīgajam<br />

kandidātu sarakstam (J1 + J2 = J), savukārt visu sarakstu<br />

derīgo zīmju skaita summai (KOPĀ K) jāsakrīt ar<br />

3.lpp. uzrādīto derīgo zīmju skaitu (K = H).<br />

J ir vienāds ar J1 + J2<br />

J1 + J2<br />

= J<br />

K ir vienāds ar H<br />

K = H<br />

=<br />

Z.V.<br />

Vēlēšanu iecirkņa komisijas priekšsēdētāja paraksts<br />

7<br />

S10•10•VIDZEME


<strong>II</strong> daļa • <strong>BALSU</strong> SKAITĪŠANAS GALĪGIE REZULTĀTI<br />

PAR KATRU KANDIDĀTU NODOTO <strong>BALSU</strong> SKAITS<br />

1<br />

saraksta numurs<br />

“PCTVL – Par cilvēka tiesībām vienotā Latvijā”<br />

saraksta nosaukums<br />

N.p.k.<br />

Kandidāta vārds, uzvārds<br />

Nav nekādu<br />

atzīmju<br />

Atzīmes "+"<br />

Svītrojumi<br />

Kontrolsumma<br />

L + M + N<br />

1.<br />

2.<br />

3.<br />

4.<br />

5.<br />

6.<br />

7.<br />

8.<br />

9.<br />

10.<br />

11.<br />

12.<br />

13.<br />

14.<br />

15.<br />

16.<br />

17.<br />

18.<br />

19.<br />

20.<br />

21.<br />

22.<br />

23.<br />

24.<br />

25.<br />

26.<br />

Andris Tolmačovs<br />

Jānis Kuzins<br />

Aleksandrs Prutkovs<br />

Tatjana Strautmane<br />

Ludmila Rodionova<br />

Jeļena Učaikina<br />

Alise Djomina<br />

Anna Vinogradova<br />

Dmitrijs Kirejevs<br />

Irina Novohatjko<br />

Kristina Galihanova<br />

Andrejs Bessoļcevs<br />

Gints Lazdiņš<br />

Ernesto Škirmants<br />

Vilnis Antonišķis<br />

Gaļina Bezdeņežniha<br />

Tahirs Sīmanis<br />

Andrejs Koļesņiks<br />

Peresvets Bezdeņežnihs<br />

Vilmārs Vaiba<br />

Aleksandrs Maļins<br />

Leonīds Šakovecs<br />

Leticija Pone<br />

Igors Kotkovskis<br />

Aleksandrs Giļmans<br />

Viktors Jolkins<br />

L M N O<br />

LŪDZAM IEVĒROT!<br />

Nosakot par katru kandidātu nodoto balsu skaitu, negrozītajām vēlēšanu zīmēm jābūt iesaiņotām un<br />

jāskaita tikai derīgās grozītās vēlēšanu zīmes.<br />

KONTROLE<br />

Ailē O visām summām jābūt vienādām, un tām jāsakrīt ar 7. lpp. uzrādīto atbilstošā kandidātu saraksta derīgo grozīto zīmju skaitu (aile J2).<br />

Z.V.<br />

Vēlēšanu iecirkņa komisijas priekšsēdētāja paraksts<br />

S10•10•VIDZEME<br />

8


<strong>II</strong> daļa • <strong>BALSU</strong> SKAITĪŠANAS GALĪGIE REZULTĀTI<br />

PAR KATRU KANDIDĀTU NODOTO <strong>BALSU</strong> SKAITS<br />

2<br />

VIENOTĪBA<br />

saraksta numurs<br />

saraksta nosaukums<br />

N.p.k.<br />

Kandidāta vārds, uzvārds<br />

Nav nekādu<br />

atzīmju<br />

Atzīmes "+"<br />

Svītrojumi<br />

Kontrolsumma<br />

L + M + N<br />

1.<br />

2.<br />

3.<br />

4.<br />

5.<br />

6.<br />

7.<br />

8.<br />

9.<br />

10.<br />

11.<br />

12.<br />

13.<br />

14.<br />

15.<br />

16.<br />

17.<br />

18.<br />

19.<br />

20.<br />

21.<br />

22.<br />

23.<br />

24.<br />

25.<br />

26.<br />

27.<br />

28.<br />

29.<br />

30.<br />

Valdis Dombrovskis<br />

Artis Pabriks<br />

Ilma Čepāne<br />

Arvils Ašeradens<br />

Edvards Smiltēns<br />

Ina Druviete<br />

Ainars Latkovskis<br />

Liene Liepiņa<br />

Ilze Vergina<br />

Ainārs Šteins<br />

Inese Muhka<br />

Andris Vilks<br />

Alberts Krūmiņš<br />

Sandra Vilsone<br />

Juris Žūriņš<br />

Igors Aleksandrovs<br />

Dzintars Ābiķis<br />

Dzintra Hirša<br />

Guntars Galvanovskis<br />

Andris Ceļmalnieks<br />

Kārlis Kamradzis<br />

Pēteris Ontužāns<br />

Ilgonis Leišavnieks<br />

Ingmārs Čaklais<br />

Artūrs Hercogs<br />

Andis Caunītis<br />

Ilze Bule<br />

Jānis Siliņš<br />

Sanita Megere-Klevinska<br />

Ieva Akuratere<br />

L M N O<br />

LŪDZAM IEVĒROT!<br />

Nosakot par katru kandidātu nodoto balsu skaitu, negrozītajām vēlēšanu zīmēm jābūt iesaiņotām un<br />

jāskaita tikai derīgās grozītās vēlēšanu zīmes.<br />

KONTROLE<br />

Ailē O visām summām jābūt vienādām, un tām jāsakrīt ar 7. lpp. uzrādīto atbilstošā kandidātu saraksta derīgo grozīto zīmju skaitu (aile J2).<br />

Z.V.<br />

Vēlēšanu iecirkņa komisijas priekšsēdētāja paraksts<br />

9 S10•10•VIDZEME


<strong>II</strong> daļa • <strong>BALSU</strong> SKAITĪŠANAS GALĪGIE REZULTĀTI<br />

PAR KATRU KANDIDĀTU NODOTO <strong>BALSU</strong> SKAITS<br />

3<br />

“Ražots Latvijā”<br />

saraksta numurs<br />

saraksta nosaukums<br />

N.p.k.<br />

Kandidāta vārds, uzvārds<br />

Nav nekādu<br />

atzīmju<br />

Atzīmes "+"<br />

Svītrojumi<br />

Kontrolsumma<br />

L + M + N<br />

1.<br />

2.<br />

3.<br />

4.<br />

5.<br />

6.<br />

7.<br />

8.<br />

9.<br />

10.<br />

11.<br />

12.<br />

13.<br />

14.<br />

Pēteris Līcis<br />

Oskars Pētersons<br />

Mārtiņš Caunītis<br />

Arnis Agris Liepiņš<br />

Elīna Sūna-Rubulte<br />

Gvido Puķe<br />

Dmitrijs Dēliņš<br />

Ilmārs Bundzis<br />

Krists Mickēvičs<br />

Andrejs Zeibots<br />

Marija Kursiša<br />

Aivars Sjademe<br />

Ivo Meļķis<br />

Dainis Butāns<br />

L M N O<br />

LŪDZAM IEVĒROT!<br />

Nosakot par katru kandidātu nodoto balsu skaitu, negrozītajām vēlēšanu zīmēm jābūt iesaiņotām un<br />

jāskaita tikai derīgās grozītās vēlēšanu zīmes.<br />

KONTROLE<br />

Ailē O visām summām jābūt vienādām, un tām jāsakrīt ar 7. lpp. uzrādīto atbilstošā kandidātu saraksta derīgo grozīto zīmju skaitu (aile J2).<br />

Z.V.<br />

Vēlēšanu iecirkņa komisijas priekšsēdētāja paraksts<br />

S10•10•VIDZEME<br />

10


<strong>II</strong> daļa • <strong>BALSU</strong> SKAITĪŠANAS GALĪGIE REZULTĀTI<br />

PAR KATRU KANDIDĀTU NODOTO <strong>BALSU</strong> SKAITS<br />

4<br />

saraksta numurs<br />

Politisko partiju apvienība “Saskaņas Centrs”<br />

saraksta nosaukums<br />

N.p.k.<br />

Kandidāta vārds, uzvārds<br />

Nav nekādu<br />

atzīmju<br />

Atzīmes "+"<br />

Svītrojumi<br />

Kontrolsumma<br />

L + M + N<br />

1.<br />

2.<br />

3.<br />

4.<br />

5.<br />

6.<br />

7.<br />

8.<br />

9.<br />

10.<br />

11.<br />

12.<br />

13.<br />

14.<br />

15.<br />

16.<br />

17.<br />

18.<br />

19.<br />

20.<br />

21.<br />

22.<br />

23.<br />

24.<br />

25.<br />

26.<br />

27.<br />

28.<br />

29.<br />

30.<br />

Ivans Klementjevs<br />

Juris Silovs<br />

Jānis Ādamsons<br />

Lauris Valainis<br />

Jānis Nīkrencis<br />

Roberts Bogomols<br />

Aleksandrs Sakovskis<br />

Elizabete Krivcova<br />

Jānis Garbovskis<br />

Astra Ozola<br />

Normunds Aizpurs<br />

Inita Sokolova<br />

Zigurds Beņķis<br />

Ivars Gavars<br />

Mihails Rogals<br />

Ivans Pihtovs<br />

Inna Belokurova<br />

Jurijs Kovrigins<br />

Imants Jurevičius<br />

Gints Ritums<br />

Juris Bistrakovs<br />

Uldis Zommers<br />

Jeļena Toca<br />

Vadims Savkovs<br />

Viktors Jakovļevs<br />

Igors Kuzmuks<br />

Andrejs Burvis<br />

Igors Solovjovs<br />

Aleksandrs Kuļikovs<br />

Vineta Sprugaine<br />

L M N O<br />

LŪDZAM IEVĒROT!<br />

Nosakot par katru kandidātu nodoto balsu skaitu, negrozītajām vēlēšanu zīmēm jābūt iesaiņotām un<br />

jāskaita tikai derīgās grozītās vēlēšanu zīmes.<br />

KONTROLE<br />

Ailē O visām summām jābūt vienādām, un tām jāsakrīt ar 7. lpp. uzrādīto atbilstošā kandidātu saraksta derīgo grozīto zīmju skaitu (aile J2).<br />

Z.V.<br />

Vēlēšanu iecirkņa komisijas priekšsēdētāja paraksts<br />

11 S10•10•VIDZEME


<strong>II</strong> daļa • <strong>BALSU</strong> SKAITĪŠANAS GALĪGIE REZULTĀTI<br />

PAR KATRU KANDIDĀTU NODOTO <strong>BALSU</strong> SKAITS<br />

5<br />

“Tautas kontrole”<br />

saraksta numurs<br />

saraksta nosaukums<br />

N.p.k.<br />

Kandidāta vārds, uzvārds<br />

Nav nekādu<br />

atzīmju<br />

Atzīmes "+"<br />

Svītrojumi<br />

Kontrolsumma<br />

L + M + N<br />

1.<br />

2.<br />

3.<br />

4.<br />

5.<br />

6.<br />

7.<br />

8.<br />

9.<br />

10.<br />

11.<br />

Rihards Jablokovs<br />

Igors Tračums<br />

Artūrs Andersons<br />

Mārtiņš Eglītis<br />

Iveta Antona<br />

Elīna Dubrovska<br />

Vladeks Hains<br />

Gatis Klūga<br />

Pēteris Černis<br />

Aivars Krūmiņš<br />

Vineta Kalniņa<br />

L M N O<br />

LŪDZAM IEVĒROT!<br />

Nosakot par katru kandidātu nodoto balsu skaitu, negrozītajām vēlēšanu zīmēm jābūt iesaiņotām un<br />

jāskaita tikai derīgās grozītās vēlēšanu zīmes.<br />

KONTROLE<br />

Ailē O visām summām jābūt vienādām, un tām jāsakrīt ar 7. lpp. uzrādīto atbilstošā kandidātu saraksta derīgo grozīto zīmju skaitu (aile J2).<br />

Z.V.<br />

Vēlēšanu iecirkņa komisijas priekšsēdētāja paraksts<br />

S10•10•VIDZEME<br />

12


<strong>II</strong> daļa • <strong>BALSU</strong> SKAITĪŠANAS GALĪGIE REZULTĀTI<br />

PAR KATRU KANDIDĀTU NODOTO <strong>BALSU</strong> SKAITS<br />

6<br />

saraksta numurs<br />

Zaļo un Zemnieku savienība<br />

saraksta nosaukums<br />

N.p.k.<br />

Kandidāta vārds, uzvārds<br />

Nav nekādu<br />

atzīmju<br />

Atzīmes "+"<br />

Svītrojumi<br />

Kontrolsumma<br />

L + M + N<br />

1.<br />

2.<br />

3.<br />

4.<br />

5.<br />

6.<br />

7.<br />

8.<br />

9.<br />

10.<br />

11.<br />

12.<br />

13.<br />

14.<br />

15.<br />

16.<br />

17.<br />

18.<br />

19.<br />

20.<br />

21.<br />

22.<br />

23.<br />

24.<br />

25.<br />

26.<br />

27.<br />

28.<br />

29.<br />

30.<br />

Jānis Dūklavs<br />

Ingmārs Līdaka<br />

Vitauts Staņa<br />

Andris Bērziņš<br />

Armands Krauze<br />

Inese Aizstrauta<br />

Saulcerīte Indričeva<br />

Aleksandrs Kiršteins<br />

Iveta Grigule<br />

Indulis Jansons<br />

Regīna Simsone<br />

Roberts Ozols<br />

Mārtiņš Ritums Treimanis<br />

Modris Grantiņš<br />

Biruta Eglīte<br />

Guntis Albergs<br />

Didzis Zemmers<br />

Vladislavs Šlēgelmilhs<br />

Aivars Smagars<br />

Laimis Šāvējs<br />

Jānis Golubevs<br />

Mārtiņš Gunārs Bauze-Krastiņš<br />

Andis Kļaviņš<br />

Guntis Jānis Eniņš<br />

Guntis Vilnītis<br />

Andis Kāposts<br />

Gunārs Ciglis<br />

Ilona Jurševska<br />

Aivars Straume<br />

Indriķis Putniņš<br />

L M N O<br />

LŪDZAM IEVĒROT!<br />

Nosakot par katru kandidātu nodoto balsu skaitu, negrozītajām vēlēšanu zīmēm jābūt iesaiņotām un<br />

jāskaita tikai derīgās grozītās vēlēšanu zīmes.<br />

KONTROLE<br />

Ailē O visām summām jābūt vienādām, un tām jāsakrīt ar 7. lpp. uzrādīto atbilstošā kandidātu saraksta derīgo grozīto zīmju skaitu (aile J2).<br />

Z.V.<br />

Vēlēšanu iecirkņa komisijas priekšsēdētāja paraksts<br />

13 S10•10•VIDZEME


<strong>II</strong> daļa • <strong>BALSU</strong> SKAITĪŠANAS GALĪGIE REZULTĀTI<br />

PAR KATRU KANDIDĀTU NODOTO <strong>BALSU</strong> SKAITS<br />

7<br />

saraksta numurs<br />

“Par prezidentālu republiku”<br />

saraksta nosaukums<br />

N.p.k.<br />

Kandidāta vārds, uzvārds<br />

Nav nekādu<br />

atzīmju<br />

Atzīmes "+"<br />

Svītrojumi<br />

Kontrolsumma<br />

L + M + N<br />

1.<br />

2.<br />

3.<br />

4.<br />

5.<br />

6.<br />

7.<br />

8.<br />

9.<br />

10.<br />

11.<br />

12.<br />

13.<br />

14.<br />

15.<br />

16.<br />

17.<br />

18.<br />

19.<br />

20.<br />

21.<br />

22.<br />

Aigars Taukulis<br />

Oskars Grīgs<br />

Jānis Nebars<br />

Ulrika Auniņa<br />

Agnese Buša<br />

Indulis Krūmiņš<br />

Aldis Neimanis<br />

Reinis Pētersons<br />

Andrejs Kurss<br />

Zinta Hāka<br />

Intars Zommers<br />

Imants Pulkstenis<br />

Raitis Veske<br />

Roberts Korņejevs<br />

Normunds Kokins<br />

Marģers Martinsons<br />

Rihards Pušmucāns<br />

Marianna Sproģe<br />

Armands Gržibovskis<br />

Aivars Remesis<br />

Māra Ose<br />

Normunds Rasļenoks<br />

L M N O<br />

LŪDZAM IEVĒROT!<br />

Nosakot par katru kandidātu nodoto balsu skaitu, negrozītajām vēlēšanu zīmēm jābūt iesaiņotām un<br />

jāskaita tikai derīgās grozītās vēlēšanu zīmes.<br />

KONTROLE<br />

Ailē O visām summām jābūt vienādām, un tām jāsakrīt ar 7. lpp. uzrādīto atbilstošā kandidātu saraksta derīgo grozīto zīmju skaitu (aile J2).<br />

Z.V.<br />

Vēlēšanu iecirkņa komisijas priekšsēdētāja paraksts<br />

S10•10•VIDZEME<br />

14


<strong>II</strong> daļa • <strong>BALSU</strong> SKAITĪŠANAS GALĪGIE REZULTĀTI<br />

PAR KATRU KANDIDĀTU NODOTO <strong>BALSU</strong> SKAITS<br />

8<br />

saraksta numurs<br />

Partiju apvienība “Par Labu Latviju”<br />

saraksta nosaukums<br />

N.p.k.<br />

Kandidāta vārds, uzvārds<br />

Nav nekādu<br />

atzīmju<br />

Atzīmes "+"<br />

Svītrojumi<br />

Kontrolsumma<br />

L + M + N<br />

1.<br />

2.<br />

3.<br />

4.<br />

5.<br />

6.<br />

7.<br />

8.<br />

9.<br />

10.<br />

11.<br />

12.<br />

13.<br />

14.<br />

15.<br />

16.<br />

17.<br />

18.<br />

19.<br />

20.<br />

21.<br />

22.<br />

23.<br />

24.<br />

25.<br />

26.<br />

27.<br />

28.<br />

29.<br />

30.<br />

Guntis Ulmanis<br />

Karina Pētersone<br />

Māris Kučinskis<br />

Oskars Spurdziņš<br />

Kārlis Leiškalns<br />

Aivars Ločmelis<br />

Reinis Bērziņš<br />

Nikolajs Stepanovs<br />

Jānis Latišs<br />

Ivars Kalvišķis<br />

Jānis Porietis<br />

Guntars Agate Paeglis<br />

Māris Krastiņš<br />

Vaira Dundure<br />

Toms Norde<br />

Laimonis Sīpols<br />

Aivars Fomins<br />

Aigars Kalniņš<br />

Uldis Ūsītis<br />

Andrejs Ceplītis<br />

Jānis Vecvanags<br />

Jānis Šolks<br />

Helma Jirgena<br />

Līga Kadiģe<br />

Jāzeps Janiševs<br />

Rolands Bračs<br />

Malda Caune<br />

Zigeta Vīķele<br />

Vents Armands Krauklis<br />

Dzintars Jaundžeikars<br />

L M N O<br />

LŪDZAM IEVĒROT!<br />

Nosakot par katru kandidātu nodoto balsu skaitu, negrozītajām vēlēšanu zīmēm jābūt iesaiņotām un<br />

jāskaita tikai derīgās grozītās vēlēšanu zīmes.<br />

KONTROLE<br />

Ailē O visām summām jābūt vienādām, un tām jāsakrīt ar 7. lpp. uzrādīto atbilstošā kandidātu saraksta derīgo grozīto zīmju skaitu (aile J2).<br />

Z.V.<br />

Vēlēšanu iecirkņa komisijas priekšsēdētāja paraksts<br />

15 S10•10•VIDZEME


<strong>II</strong> daļa • <strong>BALSU</strong> SKAITĪŠANAS GALĪGIE REZULTĀTI<br />

PAR KATRU KANDIDĀTU NODOTO <strong>BALSU</strong> SKAITS<br />

9<br />

saraksta numurs<br />

“ATBILDĪBA – sociāldemokrātiska politisko partiju apvienība”<br />

saraksta nosaukums<br />

N.p.k.<br />

Kandidāta vārds, uzvārds<br />

Nav nekādu<br />

atzīmju<br />

Atzīmes "+"<br />

Svītrojumi<br />

Kontrolsumma<br />

L + M + N<br />

1.<br />

2.<br />

3.<br />

4.<br />

5.<br />

6.<br />

7.<br />

8.<br />

9.<br />

10.<br />

11.<br />

12.<br />

13.<br />

14.<br />

15.<br />

16.<br />

17.<br />

18.<br />

19.<br />

20.<br />

21.<br />

22.<br />

23.<br />

24.<br />

25.<br />

26.<br />

27.<br />

28.<br />

29.<br />

30.<br />

Māris Pļaviņš<br />

Arvīds Platpers<br />

Jurģis Īvāns<br />

Ivars Kokenbergs<br />

Ilmārs Ančāns<br />

Linda Ābele<br />

Valentīns Rakstiņš<br />

Olga Pāvulīte<br />

Aigars Orups<br />

Ilga Ozoliņa<br />

Dzintars Kozulis<br />

Edgars Mednis<br />

Jānis Precinieks<br />

Līga Lapiņa<br />

Viktors Dancis<br />

Agrita Vītola<br />

Aivars Lapšāns<br />

Agita Bērzupe<br />

Arnolds Cerbulis<br />

Ilze Sniega-Sniedziņa<br />

Ivans Pavlovskis<br />

Skaidra Kalniņa<br />

Andris Jaško<br />

Jānis Šmeiss<br />

Maira Dāliņa<br />

Anita Stikute<br />

Artūrs Kalniņš<br />

Edīte Zaube<br />

Dainis Melngailis<br />

Liene Fimbauere<br />

L M N O<br />

LŪDZAM IEVĒROT!<br />

Nosakot par katru kandidātu nodoto balsu skaitu, negrozītajām vēlēšanu zīmēm jābūt iesaiņotām un<br />

jāskaita tikai derīgās grozītās vēlēšanu zīmes.<br />

KONTROLE<br />

Ailē O visām summām jābūt vienādām, un tām jāsakrīt ar 7. lpp. uzrādīto atbilstošā kandidātu saraksta derīgo grozīto zīmju skaitu (aile J2).<br />

Z.V.<br />

Vēlēšanu iecirkņa komisijas priekšsēdētāja paraksts<br />

S10•10•VIDZEME<br />

16


<strong>II</strong> daļa • <strong>BALSU</strong> SKAITĪŠANAS GALĪGIE REZULTĀTI<br />

PAR KATRU KANDIDĀTU NODOTO <strong>BALSU</strong> SKAITS<br />

10<br />

Partija “Daugava – Latvijai”<br />

saraksta numurs<br />

saraksta nosaukums<br />

N.p.k.<br />

Kandidāta vārds, uzvārds<br />

Nav nekādu<br />

atzīmju<br />

Atzīmes "+"<br />

Svītrojumi<br />

Kontrolsumma<br />

L + M + N<br />

1.<br />

2.<br />

3.<br />

4.<br />

5.<br />

6.<br />

7.<br />

8.<br />

9.<br />

10.<br />

11.<br />

12.<br />

13.<br />

14.<br />

15.<br />

16.<br />

17.<br />

18.<br />

19.<br />

20.<br />

21.<br />

22.<br />

Imants Burvis<br />

Vilis Āķis<br />

Arnis Olte<br />

Gvido Stolbovs<br />

Artūrs Draudiņš<br />

Leonards Smagars<br />

Sanita Usāne<br />

Aleksandrs Šileiko<br />

Ilze Ramba<br />

Valdis Vaivods<br />

Juris Sveilis<br />

Normunds Ozoliņš<br />

Vilnis Kurpe<br />

Viesturs Briedis<br />

Valdis Siliņš<br />

Indulis Skudra<br />

Edgars Dorotkins<br />

Egīls Stāmurs<br />

Gunārs Vucins<br />

Ārijs Dobums<br />

Imants Birze<br />

Rolands Zagorskis-Rolands<br />

L M N O<br />

LŪDZAM IEVĒROT!<br />

Nosakot par katru kandidātu nodoto balsu skaitu, negrozītajām vēlēšanu zīmēm jābūt iesaiņotām un<br />

jāskaita tikai derīgās grozītās vēlēšanu zīmes.<br />

KONTROLE<br />

Ailē O visām summām jābūt vienādām, un tām jāsakrīt ar 7. lpp. uzrādīto atbilstošā kandidātu saraksta derīgo grozīto zīmju skaitu (aile J2).<br />

Z.V.<br />

Vēlēšanu iecirkņa komisijas priekšsēdētāja paraksts<br />

17 S10•10•VIDZEME


<strong>II</strong> daļa • <strong>BALSU</strong> SKAITĪŠANAS GALĪGIE REZULTĀTI<br />

PAR KATRU KANDIDĀTU NODOTO <strong>BALSU</strong> SKAITS<br />

11<br />

“Pēdējā partija”<br />

saraksta numurs<br />

saraksta nosaukums<br />

N.p.k.<br />

Kandidāta vārds, uzvārds<br />

Nav nekādu<br />

atzīmju<br />

Atzīmes "+"<br />

Svītrojumi<br />

Kontrolsumma<br />

L + M + N<br />

1.<br />

2.<br />

3.<br />

4.<br />

5.<br />

6.<br />

7.<br />

8.<br />

9.<br />

10.<br />

Jurģis Stabingis<br />

Zanda Slava<br />

Māris Antons<br />

Juris Riekstiņš<br />

Raitis Glāznieks<br />

Raivis Saldābols<br />

Mārtiņš Kokars<br />

Rets Skrickis<br />

Gunārs Rodins<br />

Kaspars Siders<br />

L M N O<br />

LŪDZAM IEVĒROT!<br />

Nosakot par katru kandidātu nodoto balsu skaitu, negrozītajām vēlēšanu zīmēm jābūt iesaiņotām un<br />

jāskaita tikai derīgās grozītās vēlēšanu zīmes.<br />

KONTROLE<br />

Ailē O visām summām jābūt vienādām, un tām jāsakrīt ar 7. lpp. uzrādīto atbilstošā kandidātu saraksta derīgo grozīto zīmju skaitu (aile J2).<br />

Z.V.<br />

Vēlēšanu iecirkņa komisijas priekšsēdētāja paraksts<br />

S10•10•VIDZEME<br />

18


<strong>II</strong> daļa • <strong>BALSU</strong> SKAITĪŠANAS GALĪGIE REZULTĀTI<br />

PAR KATRU KANDIDĀTU NODOTO <strong>BALSU</strong> SKAITS<br />

12<br />

saraksta numurs<br />

Nacionālā apvienība “Visu Latvijai!”–”Tēvzemei un Brīvībai/LNNK”<br />

saraksta nosaukums<br />

N.p.k.<br />

Kandidāta vārds, uzvārds<br />

Nav nekādu<br />

atzīmju<br />

Atzīmes "+"<br />

Svītrojumi<br />

Kontrolsumma<br />

L + M + N<br />

1.<br />

2.<br />

3.<br />

4.<br />

5.<br />

6.<br />

7.<br />

8.<br />

9.<br />

10.<br />

11.<br />

12.<br />

13.<br />

14.<br />

15.<br />

16.<br />

17.<br />

18.<br />

19.<br />

20.<br />

21.<br />

22.<br />

23.<br />

24.<br />

25.<br />

26.<br />

27.<br />

28.<br />

29.<br />

30.<br />

Raivis Dzintars<br />

Emīls Jakrins<br />

Visvaldis Lācis<br />

Romāns Naudiņš<br />

Jānis Dombrava<br />

Aigars Eniņš<br />

Aldis Grunde<br />

Normunds Bomis<br />

Mārtiņš Krusts<br />

Ainars Melders<br />

Gints Rožkalns<br />

Normunds Broks<br />

Jānis Višņevskis<br />

Zoja Rimša<br />

Dzintars Medenis<br />

Gints Vilks<br />

Linards Ligeris<br />

Edgars Jansons<br />

Gusts Dzenis<br />

Daiga Kalnbērziņa<br />

Baiba Siktāre<br />

Guntis Grosbergs<br />

Arnis Neretnieks<br />

Jānis Ķirsis<br />

Ivo Ozols<br />

Uldis Jansons<br />

Jānis Eglīts<br />

Jānis Zvirbulis<br />

Irīna Tumaša<br />

Uldis Ciekurs<br />

L M N O<br />

LŪDZAM IEVĒROT!<br />

Nosakot par katru kandidātu nodoto balsu skaitu, negrozītajām vēlēšanu zīmēm jābūt iesaiņotām un<br />

jāskaita tikai derīgās grozītās vēlēšanu zīmes.<br />

KONTROLE<br />

Ailē O visām summām jābūt vienādām, un tām jāsakrīt ar 7. lpp. uzrādīto atbilstošā kandidātu saraksta derīgo grozīto zīmju skaitu (aile J2).<br />

Z.V.<br />

Vēlēšanu iecirkņa komisijas priekšsēdētāja paraksts<br />

19 S10•10•VIDZEME


<strong>II</strong> daļa • <strong>BALSU</strong> SKAITĪŠANAS GALĪGIE REZULTĀTI<br />

PAR KATRU KANDIDĀTU NODOTO <strong>BALSU</strong> SKAITS<br />

13<br />

saraksta numurs<br />

Kristīgi demokrātiskā savienība<br />

saraksta nosaukums<br />

N.p.k.<br />

Kandidāta vārds, uzvārds<br />

Nav nekādu<br />

atzīmju<br />

Atzīmes "+"<br />

Svītrojumi<br />

Kontrolsumma<br />

L + M + N<br />

1.<br />

2.<br />

3.<br />

4.<br />

5.<br />

6.<br />

7.<br />

8.<br />

9.<br />

10.<br />

11.<br />

12.<br />

Ieva Margarita Ozola<br />

Ilma Andersone<br />

Līga Badūne<br />

Antons Petrovskis<br />

Raimonds Valčs<br />

Ieva Jākobsone<br />

Ingrīda Sudmale<br />

Ilze Serģe<br />

Ieva Caunīte<br />

Ināra Mūrmane<br />

Artūrs Gusevs<br />

Ilze Meca<br />

L M N O<br />

LŪDZAM IEVĒROT!<br />

Nosakot par katru kandidātu nodoto balsu skaitu, negrozītajām vēlēšanu zīmēm jābūt iesaiņotām un<br />

jāskaita tikai derīgās grozītās vēlēšanu zīmes.<br />

KONTROLE<br />

Ailē O visām summām jābūt vienādām, un tām jāsakrīt ar 7. lpp. uzrādīto atbilstošā kandidātu saraksta derīgo grozīto zīmju skaitu (aile J2).<br />

Z.V.<br />

Vēlēšanu iecirkņa komisijas priekšsēdētāja paraksts<br />

S10•10•VIDZEME<br />

20


<strong>II</strong> daļa • <strong>BALSU</strong> SKAITĪŠANAS GALĪGIE REZULTĀTI<br />

Piezīmes<br />

Balsu skaitīšana pabeigta<br />

2010. gada oktobrī plkst.<br />

Šajā protokolā ir sanumurētas un caurauklotas lapas.<br />

Vēlēšanu iecirkņa komisija:<br />

N.p.k. Amats Vārds Uzvārds Paraksts<br />

1.<br />

2.<br />

3.<br />

4.<br />

5.<br />

6.<br />

7.<br />

Komisijas<br />

priekšsēdētājs<br />

Komisijas sekretārs<br />

Komisijas loceklis<br />

Komisijas loceklis<br />

Komisijas loceklis<br />

Komisijas loceklis<br />

Komisijas loceklis<br />

Z.V.<br />

21 S10•10•VIDZEME

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!