Views
3 years ago

HoSt uzņēmuma brošūra

HoSt uzņēmuma brošūra

21-mei-2012 HOST

21-mei-2012 HOST PAKALPOJUMI PROCESA ANALĪZE Lai optimizētu fermentācijas procesa vadības un kontroles funkciju, HoSt nodrošina procesa analīzi, kas palīdz: • nodrošināt procesa netraucētu norisi, nepieļaujot saskābšanas, sāļuma pakāpes pārsniegšanas u.c. faktoru izraisītus traucējumus; • palielināt saražotās gāzes apjomu; • samazināt patērētās enerģijas izmaksas; • noteikt digestāta mēslojuma vērtību. PROCESA UZLABOŠANA AR FERMENTIEM Fermentus bioreaktoru vajadzībām ražo, izmantojot pelējuma sēnīšu kultūru. Ar fermentu palīdzību tiek uzlabots biomasas vienmērīgas sajaukšanas process un intensīvas noslodzes padeves process, un novērsts peldošā slāņa veidošanās risks, kas rodas garo ķēžu noārdīšanās rezultātā. LABORATORIJA HoSt ir sava laboratorija ar četrām fermentācijas tvertnēm samazinātā mērogā. Simulējot bioreaktoru darbību reālajā laikā, iespējams optimizēt fermentācijas procesu, kā arī noteikt prognozējamo biogāzes izstrādes apjomu katram konkrētajam ievades produktam ar individuālu pieeju katram klientam. VAIRĀK INFORMĀCIJAS Vairāk par HoSt iespējams uzzināt, tieši sazinoties ar mums vai arī mūsu mājas lapā: www.host.lv PROCESA ATBALSTS UN SISTĒMU TEHNISKĀ APKALPOŠANA Pateicoties īpaši izstrādātiem, kompleksiem vadības sistēmas mehānismiem, kuri uzstādīti uz ražotnes sistēmām, HoSt spēj kontrolēt un optimizēt procesus tālvadības režīmā. Kombinācijā ar mūsu piedāvātajām tehniskās apkalpošanas programmām, ražotnēm tiek nodrošināts augsts lietderības koeficients. SIA „Host Energo“ Maskavas 42-51b Rīga, LV-1050 HoSt B.V. Latvija Thermen 10 Tel: +371 67204617 7521 PS Enschede Fax:+371 67204619 The Netherlands e-pasts: info@host.lv Tel: +31 (0)53 460 9080 www.host.lv Fax: +31 (0)53 460 9089 E-mail: info@host.nl Internet: www.host.nl Bez galvenās mītnes Enshēdē, Nīderlandē, HoSt ir plašs reģionālo biroju un pārstāvniecību tīkls šādās valstīs: : • Vācija • Igaunija • Francija • AK • Īrijas Republika • Itālija • Latvija • Polija • Rumānija • Krievija • Slovākija • Čehijas Republika HoSt B.V. Thermen 10 7521 PS Enschede The Netherlands Tel: +31 (0)53 460 9080 Fax: +31 (0)53 460 9089 E-mail: info@host.nl Internet: www.host.nl

Brošūra - Santeko
Projekta IDEAL-EPBD brošūra
Pieci soļi darba vides riska novērtēšanai mazajos uzņēmumos
SOCIĀLIE TĪKLI TAVAM UZŅĒMUMAM - VATP
Pieci soļi darba vides riska novērtēšanai mazajos uzņēmumos
Tirdzniecības uzņēmumu vadīšana - Rīgas Tehniskā universitāte
Ražošanas organizācija un plānošana. Uzņēmuma vadīšana
Darba apstākļi Latvijas uzņēmumos - Valsts Darba Inspekcija
Latvijas mazo un vidējo uzņēmumu kopstenda, Latgales ... - BT 1
šeit - Rīgas enerģētikas aģentūra
Uzņēmumu reģistra 2012. gada publiskais ... - Tieslietu ministrija
Gada publiskais pārskats 2011 - Uzņēmumu Reģistrs
Darba attiecību slēpšana aiz uzņēmuma līguma
Skatīties brošūru - Ford
Lejupielādēt brošūru - Renault.LV
Uzņēmuma ieguvumi un saistības ieviešot SF projektus - VATP
LIAA pakalpojumi uzņēmējiem
Lejupielādēt brošūru - Renault.LV
Lejupielādēt brošūru - Renault.LV
Mārtiņš Prīsis - Rīgas enerģētikas aģentūra
Ēku energoefektivitātes paaugstināšana - Rīgas enerģētikas aģentūra
Lejuplādēt brošūru 2.38 Mb
lejupielādēt brošūru par NX (Unigraphics)
APKURE UN VĒDINĀŠANA - Rīgas enerģētikas aģentūra
DEVIflex Āra apkures iekārtas - Danfoss.com
Valsts atbalsta programmas uzņēmējiem - Balvi
Lejupielādēt brošūru - Renault.LV
lejuplādēt brošūru
Lejupielādēt brošūru - Renault.LV
Uzņēmējdarbības apdrošināšana - Rīgas Tehniskā universitāte