Valsts zemes dienesta dati e-vidē - LIKTA

likta.lv
  • No tags were found...

Valsts zemes dienesta dati e-vidē - LIKTA

Valsts zemes dienesta dati e-vidē

uzņēmējiem

Vita Vodinska

Rīga, 2012


Portāls www.kadastrs.lv


www.kadastrs.lv pieejamā Kadastra informācija

Informācija par zemi

• kadastrālā vērtība

• kopējā platība

• platības sadalījums pēc

lietošanas veida

• lietošanas mērķis

• apgrūtinājumi

• mērniecība

• u.tml

Informācija par būvēm

• kadastrālā vērtība

• būves tips (piem., biroja ēka)

• platība, apbūves laukums,

būvtilpums

• labiekārtojumi

• kontruktīvie elementi (materiāli no

kā sastāv ārsienas, pamati, jumts)

• u.tml.

zemes

īpašums

būvju

īpašums

Informācija par telpu grupām

• kadastrālā vērtība

• lietošanas veids

• kopējā platība

• telpas veids

• telpas platība

• telpas augstums

• u.tml

Informācija par

nekustamo īpašumu

• kadastrālā vērtība

• sastāvs

• īpašnieks

zemesgrāmatas dati

• dokumenti

• u.tml

dzīvokļu

īpašums


kadastrs.lv pieejamās kartes

Kadastra karte

Apgrūtinājuma kontūra,

tā kārtas numurs

Robežpunkti

Būves kontūra

Kadastra

apzīmējums

Zemes vienības

robeža


kadastrs.lv pieejamās kartes

Kadastra karte

ar ortofoto fonu


kadastrs.lv pieejamās kartes

Augstas detalizācijas

topogrāfiskā karte

M1:500

Attēlo:

•elektrolīnijas

•komunikāciju tīklus

•gāzesvadus

•kanalizāciju

•veģetāciju

•u.tml.


Norēķinu iespējas par pakalpojumu

Vispārīga

informācija pieejama

bez maksas

Detalizēta

informācija pieejama

par samaksu

Norēķinu

iespējas

portālā

• internetbankas

• norēķinu un

kredītkartes

• Mobilly (SMS)

Abonēšanas

līgums

• Ikmēneša rēķins par

visiem saņemtajiem

pakalpojumiem


Datu saņemšana, izmantojot

WEB servisus

Kas ir WEB servisi

WEB servisi jeb tīmekļa pakalpes

ir saziņas rīks starp divām

elektroniskām ierīcēm tīklā

jeb

mūsdienīgs IT risinājums, datu

saņemšanai, bez cilvēka tiešas

līdzdalības


WEB servisu sniegtās iespējas

Datus iespējams:

pārlūkot un savietot ar citiem

Jūsu rīcībā esošiem datiem

saglabāt, iekļaut savās datu

bāzēs un pakalpojumos


Kādi dati pieejami ar

WEB servisiem

Teksta

datiem

Dati XML

formātā

Telpiskajiem

datiem

WMS, WFS,

ArcGIS servisi

Kadastra dati

Kadastra karte

Adrešu reģistra

dati

Adrešu reģistra

dati

Administratīvās

robežas

Vērtību

zonējumi


WEB serviss ļauj savietot vairākas kartes

– VZD un citas Jūsu rīcībā esošas

Kadastra karte

+

Administratīvās

robežas ar

ortofoto fonu

+

Adrešu reģistra

dati

+

Jebkura Jūsu

rīcībā esoša

karte


Jautājumi

Vairāk informācijas: http://www.vzd.gov.lv/pakalpojumi/elektroniskie-pakalpojumi/

More magazines by this user
Similar magazines