PUBLISKO IEPIRKUMU PIEREDZE Roade x

iub.gov.lv

PUBLISKO IEPIRKUMU PIEREDZE Roade x

PUBLISKO IEPIRKUMU

PIEREDZE

Roade

x

2011


PIRMS KONKURSA

Valsts un pašvaldības nesavlaicīgi izsludina konkursus, un

gadījumā, ja konkursa rezultāti vai nolikums tiek apstrīdēti, tad

process ieilgst līdz pat ceļu būves sezonas beigām.

- Konkursu izsludināt vairākus mēnešu pirms ceļu būves

sezonas sākuma (aprīļa vidus)


PIRMS KONKURSA

Ilgs laiks līdz iesniegšanai.

Ilgs laiks vērtēšanai (90-120 dienas)

- Konkursa dokumentu sagatavošanas ilgumam jābūt vienādam ar

konkursa piedāvājuma dokumentu vērtēšanas laiku.


PIRMS KONKURSA

Valsts un pašvaldību objektu budžeta plānošana ir viedokļu nevis

ekonomiskās analīzes rezultāts (Valsts un pašvaldību objektu

plānotie budžeti krietni atšķiras no tirgus situācijas!), Konkursi tiek

izbeigti bez rezultātiem, vai arī ilgstoši meklēts finansējums lai

palielinātu objekta budžeta cenu

- plānojot objektu budžetus apkopot nozares speciālistu un

ekonomistu prognozes par iespējamo cenu kāpumu vai kritumu


IZVIRZĪTĀS PRASĪBAS

PRETENDENTA NOVĒRTĒŠANAI

Tiek prasīta konkurenci ierobežojoša pieredze konkrētu darbu izpildē

piem. 10 000m2 asfalta seguma izbūve uz Valsts autoceļa.

Tiek pieprasīti ražošanas materiālu sertifikāti, kaut gan, autoceļu

specifikācijas nosaka pieļaujamos materiālus, un ar neatbilstošiem

pat nav iespējams būvēt.

Tiek pieprasīti patieso situāciju neatspoguļojoši finanšu rādītāji un

izziņas par finanšu stāvokli. (piem. likviditātes koeficients >0.7, 1)

Dažkārt bankām ir neiespējami izsniegt pasūtītāja prasīto izziņu


VĒRTĒŠANAS KRITĒRIJI

Rosinātu atteikties no zemākās cenas principa un pāriet

uz saimnieciski izdevīgākā piedāvājuma vērtēšanu


VĒRTĒŠANAS KRITĒRIJI

Vērtēt cenu

Vērtēt izpildes laiku

Vērtēt izpratni par darbu veikšanu, piem. Darbu veikšanas

projektu

Vērtēt to, ka uzņēmuma darbība ir standartizēta piem. atbilstoši

ISO kritērijiem

.............


VĒRTĒŠANAS KRITĒRIJI

Nevērtēt garantiju (noteikt to konkrētu jau nolikumā), jo atbildīgi ir

gan projektētāji, gan būvuzraudzība, gan uzturētāji

Nevērtēt ierašanās ilgumu objektā garantijas perioda laikā

...........


PRIEKŠLIKUMI

Tirgus dalībniekus (piemēram: Latvijas ceļu būves kompānijas)

vajag novērtēt un reģistrēt kā Vācijā, lai nevajadzētu uz katru

konkursu gatavot dokumentus kas ir pieejami dažādos Valsts

reģistros ( VID, UR, Būvkomersantu reģistrs)

Izveidot vienotu ceļu būves iepirkumu nolikumu visā Latvijā


PALDIES PAR UZMANĪBU !

More magazines by this user
Similar magazines