Ienieguma paraugs - Ikšķiles novada pašvaldība

ikskile.lv

Ienieguma paraugs - Ikšķiles novada pašvaldība

IESNIEGUMS

Ikšķiles novada pašvaldībai atļaujas saņemšanai publisko pasākumu rīkošanai

20___. gada ____. ___________

Lūdzu izsniegt atļauju par tiesībām rīkot

__________________________________________pasākumu

/pasākuma veids/

Ikšķiles novadā 20___. gada ____. _______________ ar

mērķi________________________________

__________________________________________________________________________

_________

Norises

vieta______________________________________________________________________

__

______________________________no plkst.___________________ līdz

plkst.__________________

Plānotais pasākuma dalībnieku skaits___________________ apmeklētāju

skaits__________________

Pasākuma

organizators:______________________________________________________________

_________

/juridiskai personai: :nosaukums, reģistrācijas numurs, juridiskā adrese,

kontakttālrunis /

__________________________________________________________________________

_________

/fiziskai personai: vārds, uzvārds, personas kods, dzīvesvietas adrese, kontakttālrunis /

Par tehnisko drošību atbildīgā persona:

_________________________________________________________________________

__________

/juridiskās personas nosaukums, reģistrācijas Nr., juridiskā adrese,

kontakttālrunis/

__________________________________________________________________________

_________

/fiziskās personas vārds, uzvārds, personas kods, dzīvesvietas adrese, kontakttālrunis /

Par sabiedrisko kārtību un drošību atbildīgā persona:


__________________________________________________________________________

_________

/vārds, uzvārds, personas kods,

__________________________________________________________________________

_________

dzīvesvietas adrese, kontakttālrunis /

Kārtības uzturētāji:

__________________________________________________________________________

_________

/juridiskai personai: nosaukums, reģistrācijas numurs, juridiskā adrese,

kontakttālrunis /

__________________________________________________________________________

_________

/fiziskai personai: vārds, uzvārds, personas kods, dzīvesvietas adrese,

kontakttālrunis /

Pasākumā izmantojamās bīstamās

iekārtas_________________________________________________

__________________________________________________________________________

_________

Paredzēts slēgt vai ierobežot transporta kustību “ Jā “/ “ Nē “ / vajadzīgo pasvītrot /

Pasākuma netraucētai un drošai norisei nepieciešamais valsts un pašvaldību iestāžu atbalsts:

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________

/iesniedzēja vārds, uzvārds, ieņemamais amats/

/paraksts/

More magazines by this user
Similar magazines