12.02.2015 Views

JÅ«nijs - Birzgales pagasts

JÅ«nijs - Birzgales pagasts

JÅ«nijs - Birzgales pagasts

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

Pagasta pārvaldes informatīvs izdevums 2010.gada 10.jūnijs Nr.185<br />

Tev ir simtiem iespēju šodien<br />

nezināmās virsotnēs kāpt,<br />

dzīves ziedošās galotnēs,<br />

kuras liek pēc zvaigžņotām<br />

debesīm slāpt.<br />

Tev ir simtiem iespēju šodien<br />

mainot pasauli, avotam būt,<br />

savu gaitu kurš neraksta smiltīs,<br />

bet prot gaismas dzintaru gūt.<br />

Tev ir simtiem iespēju šodien<br />

savas nākotnes durvis vērt,<br />

var aiz kurām lāsi pa lāsei<br />

savu laimi un likteni svērt.<br />

Sveicam visu skolu<br />

absolventus, viņu vecākus<br />

un arī skolotājus!<br />

VĒLAM SAULAINU VASARU<br />

UN VEIKSMI, KAS<br />

NEPIECIEŠAMA JAUNAS<br />

STUDIJAS UN PIRMĀS<br />

DARBA GAITAS UZSĀKOT!<br />

<strong>Birzgales</strong> pagasta pārvalde<br />

SVEICIENS PAMATSKOLAS ABSOLVENTIEM!<br />

Aizskanējis skolas absolventu pēdējais zvans. Nokārtoti četri eksāmeni, un jaunieši gatavojas sava pirmā nopietnā<br />

dokumenta – pamatizglītības apliecības saņemšanai. Domāju, ka ir īstais laiks, lai atskatītos un pavērtētu šī gada skolas beidzēju<br />

mācību rezultātus. Tā kā visa mācību gada garumā esam vēstījuši par audzēkņu piedalīšanos dažādos pasākumos un mācību<br />

priekšmetu olimpiādēs, tad pavisam īsi atgādināšu, ka Ingars piedalījās vides, latviešu valodas un ķīmijas olimpiādēs,<br />

Linards bioloģijas, vides un mājturības olimpiādēs, Einārs fizikas olimpiādē, Baiba un Diāna mājturības<br />

olimpiādē. Jānis piedalījās ķīmijas olimpiādē un ieguva 2.vietu starpnovadu<br />

konkurencē.<br />

Mācību gadu skolēni beidza ļoti labi. Klases vidējā atzīme 6,09. Jāņa<br />

vidējais<br />

vērtējums 8 balles, Linarda, Ingara , Jura un Eināra vidējais vērtējums stipri virs 7<br />

ballēm. Vēl sešiem skolēniem vidējais vērtējums ir virs 6. Pārējiem<br />

skolēniem<br />

arī vidējais vērtējums ap un virs 5 ballēm. Tas ir izcils skolēnu, skolotāju un arī<br />

vecāku, kopīgs sasniegums.<br />

Priecēja arī absolventu parādītās zināšanas eksāmenos. Skolotāja<br />

Vita<br />

priecājās par vidējo atzīmi 6,77 latviešu valodas eksāmenā. “Skolas Acs”<br />

izdevumā jūs<br />

varēsiet izlasīt absolventu domu gājumus un spriedumus no eksāmena darbiem un<br />

dažādiem radošajiem darbiem, kurus viņi veikuši mācību gada laikā.<br />

Skolotāja Baiba pirms abiem eksāmeniem bija stipri satraukta, jo<br />

eksāmena rezultāti<br />

ir arī viņas darba apliecinājums. Satraukumam nebija pamata. Rezultāti ir vairāk kā labi. Vēstures<br />

eksāmena vidējais vērtējums ir 6,15, un tas ir augstākais vērtējums pēdējos gados. Eksāmenā tikai<br />

vienam skolēnam ir 4 balles. Pārējiem skolēniem rezultāti daudz labāki: trīs skolēni eksāmenu nokārtoja<br />

parādot augstas zināšanas. Svešvalodas eksāmena vidējais vērtējums 5,67 balles. Pēc<br />

eksāmena skolotājas<br />

Vita, Baiba un Lilija vienojās, ka ir daži skolēni, kuri svešvalodā runāja labāk, ka dzimtajā valodā.<br />

Paša grūtākā eksāmena, matemātikas, uzdevumi apstiprināja, sava sarežģītā eksāmena titulu. Kā skolotāja Valija atzina,<br />

uzdevumi bija interesanti, bet grūti. Es biju matemātikas eksāmena vadītāja un pēc triju stundu audzēkņu vērošanas, kā viņi pūlējās<br />

risināt uzdevumus, man pašai sāka sāpēt galva. Matemātika bija pēdējais eksāmens. Daļa skolēnu jau bija nedaudz atslābuši, jo šī<br />

eksāmena rezultāti vairs neietekmēja pamatizglītības iegūšanas iespēju.<br />

Tā nu viens posms 9.klases skolēnu dzīvē ar šo dienu – 11.jūniju noslēdzas. Pamatizglītības dokumenti saņemti, nākotnes<br />

ceļi izvēlēti. Novēlu veiksmi un tādu pašu sīkstumu arī turpinot izglītību, novēlu, lai jaunajās skolās jūs sagaida saprotoši un mīļi<br />

skolotāji, lai jūsu vecākiem un jums pašiem nepietrūkst vēlmes un pacietība izglītoties!<br />

Jūsu pēdējā mācību gada audzinātāja Inta


<strong>Birzgales</strong> Avīze Nr. 185 2010.gada 10.jūnijs 2<br />

“SKĀBERĢU” KAPI IR ATJAUNOTI<br />

29. un 30.maijā Zemessardzes<br />

54.inženiertehniskā bataljona zemessargi,<br />

profesionālā dienesta karavīri un jaunsargi turpināja<br />

sakopt I pasaules kara karavīru kapus. Svētdien,<br />

30.maijā viņiem pievienojās arī Egila Helmaņa<br />

“Patriotiskās audzināšanas un tuvcīņas skolas”<br />

jaunieši, kuri strādāja ļoti cītīgi, tādejādi apgāžot<br />

mūsdienās valdošo uzskatu par izlaisto jaunatni. Pēc<br />

divu gadu neatlaidīga darba ir redzams finišs, jo<br />

jūlijā ir plānota kapu iesvētīšana ar Vācijas un<br />

Krievijas vēstniecību pārstāvju un daudzu Latvijas<br />

militārpersonu un amatpersonu piedalīšanos.<br />

Stāsta kaprālis un bataljona pavārs Aivars<br />

Gūtmanis: Esmu piedalījies visās talkās, jo<br />

talciniekus vienmēr pacienājam ar pusdienām –<br />

parasti tā ir zemessargu zupa. Man tagad ir pilnībā<br />

nokomplektēta vācu mašīna kopā ar krievu lauka<br />

virtuvi. Simboliski, ka šeit arī guļ kopā gan vācu,<br />

gan krievu kritušie kareivji un, spriežot pēc uzvārda,<br />

varētu būt arī latvieši. Es zināju, ka šeit atrodas<br />

kapi, bet kad pirmo reizi atbraucām, likās, ka te ir<br />

tikai mežs. Sīkāk izpētot atradām arī pieminekli un<br />

dažus krustus, bet laika gaitā atklājās, ka šeit ir<br />

apglabāti gandrīz simts kritušie. Ideju mums ir<br />

daudz, bet tam visam vajag finansējumu, lai arī<br />

nelielu. Gribu pateikt paldies par atbalstu ar<br />

tehniku un transportu z/s “Madaras” īpašniekam<br />

Agrim Križanovskim, z/s “Branti” Uldim Brantam,<br />

z/s “Ķesteri” Guntaram Ziedam un z/s “Mežsētas”<br />

Kārlim Okmanim.<br />

Stāsta bataljona komandieris Agris Puriņš, kurš nevis komandēja padotos, bet arī pats bija ķēries pie lāpstas:<br />

Parasti jau komandieris pieņem lēmumus pirms kaujas un, kad kauja notiek, vieglāk ir strādāt nekā skatīties. Vislielākais<br />

gandarījums ir tas, ka šī ideja nāca no pašiem zemessargiem. Pirmos gadus viņi te nemanāmi strādāja paši, bet tagad nonācām pie<br />

tādas lietas, ka nepieciešama nauda. Gribu pateikt paldies Ķeguma novada domei par finansiālo atbalstu un Ogres novada domei par<br />

organizatorisko atbalstu.<br />

Bet šeit runa nav tikai par naudu, bet arī mūsu vēsturi – šodien pat viens jaunietis zemē atrada kājnieku durkli, vakar<br />

Madlienā mūsu sapieri neitralizēja 160 sprādzienbīstamus mīnmetēja lādiņus. Bet kapi latviešiem ir mentalitāte – ja katrs mēs<br />

kopjam savu tuvinieku kapus, tad šeit plecu pie pleca guļ svešu zemju karotāji, un arī tiem ir jāatdod cieņa, jo ne jau no brīvas gribas<br />

viņi atrodas šeit. Šajā vietā šodien mēs varam redzēt tā laika politisko lēmumu sekas. Tas kalpo arī kā atgādinājums mūsdienu<br />

politiķiem par sekām, kas rodas risinot konfliktus militārā ceļā. Diemžēl mūsdienu Latvijas sabiedrībā mēs vēl nevaram beigt<br />

2.pasaules karu, par ko liecina gan leģionāru gājieni, gan 9.maija notikumi. Bet šeit pirms 96 gadiem vācieši ir parādījuši cieņu arī<br />

pretinieka kareivjiem, apglabājot tos kopā ar savējiem, nešķirojot labajos un sliktajos. Šādu attieksmi būtu jāmācās mūsdienu<br />

sabiedrībai. Te ir apglabāts 91 karavīrs un aiz katra šī krusta slēpjas kāda cilvēka traģiskais liktenis. Mums ir plāns iesākto darbu<br />

turpināt, jo <strong>Birzgales</strong> pagastā vēl 5 kapi, tāpat citos pagastos un novados. Vasarā uz šejieni mums talkā ieradīsies vācu karavīri un<br />

tad, iespējams, arī notiks kapu iesvētīšana, bet precīzi datumi mums vēl nav noteikti.<br />

Pie talciniekiem viesojās V.Pastars<br />

P.S. Lauka virtuvē uz dzīvas uguns vārīta zemessargu soļanka visiem garšoja lieliski. Izskanēja arī labs priekšlikums uz<br />

Jāņiem un citiem svētkiem <strong>Birzgales</strong> parkā atsūtīt lauka virtuvi. Ja amatpersonas to atļaus, tad latviešu tradicionālais Jāņu ēdiens<br />

šašliks noteikti tiks izkonkurēts!


<strong>Birzgales</strong> Avīze Nr.185 2010.gada 10. jūnijs 3<br />

BIRZGALIEŠI NOVADA SVĒTKOS<br />

Turpinot tradīciju, Ķeguma novada svētki arī šogad<br />

notika maija nogalē. Pirmoreiz tajos piedalījās arī <strong>Birzgales</strong><br />

<strong>pagasts</strong>, jo visai drīz apritēs gads kopš esam vienā novadā ar<br />

Ķeguma pilsētu, Tomi un Rembati. Atskatoties uz pasākumu,<br />

kura devīze bija „Uz vasaras sliekšņa” bez lielīšanās nākas<br />

atzīt, ka abus koncertus – gan bērnu, gan pieaugušo kolektīvu<br />

uzstāšanos krietni krāsainākus vērta tieši mūsu –<strong>Birzgales</strong><br />

pagasta pašdarbnieku aizrautīgi, godīgi veidotie priekšnesumi.<br />

Pirmkārt, visu programmu vairs nevarēja ietvert vienā<br />

koncertā, otrkārt, ja katrs <strong>pagasts</strong> veidotu savu koncertu, tad<br />

birzgaliešiem tas būtu visplašākais.<br />

Amatnieku tirdziņš un bērniem domātās atrakcijas<br />

lielākoties pulcēja Ķeguma pilsētas iedzīvotājus, bet saplānotie<br />

autobusu reisi ļāva svētkos nokļūt arī pārējiem novada ļaudīm.<br />

Prieks, ka pārdevēju vidū bija arī mūsu pagasta iedzīvotāji , kas<br />

piedāvāja pašu ražotos izstrādājumus.<br />

Ap pusdienas laiku uz estrādes sāka rosīties novada<br />

skolu audzēkņi, lai kaut nedaudz iemēģinātu uzstāšanās vietu.<br />

Jaunās paaudzes koncertu, kas bija iecerēts kā televīzijas šovs,<br />

iesildīja <strong>Birzgales</strong> pūtēju orķestris/diriģents L.Paukšte/, kurš<br />

pirms uzstāšanās, rīta pusē bija jau paspējis republikas Skolēnu<br />

Dziesmu un deju svētku žūrijai atrādīt savu defilē programmu.<br />

Savukārt, M.Petrovskas vadītais 1.-4. klašu kolektīvs izpildīja<br />

dažas svētku repertuāra dejas. Koris „Volante”/diriģente<br />

M.Līduma/ dziedāja savas iemīļotākās dziesmas un koncertēja<br />

arī kopā ar Ķeguma komercnovirziena vidusskolas<br />

audzēkņiem.<br />

Dienas gaitā bērni izklaidējās atrakcijās, varēja<br />

noskatīties leļļu teātra izrādi. Gan pieaugušo , gan bērnu<br />

interesi piesaistīja arī radošās darbnīcas, kuras svētkos tika<br />

organizētas pirmoreiz. Esmu ļoti pateicīga Genovefai<br />

Zaharānei, Ilmāram Priekulim, Raimondam Zālītim, Vilnim<br />

Dambītim, Gaidai Rozītei, kuri gan vadīja jostu aušanas un<br />

dekoratīvo sētiņu gatavošanas darbnīcas, gan nodrošināja ar<br />

materiāliem , veica to pirmapstrādi, noformējumam atvēlēja<br />

savu kārklu audzi. Daudzi interesenti pat stāvēja rindā, lai<br />

J.Rozentala mākslas vidusskolas 3. kursa audzēknes skicētu<br />

viņu portretus.<br />

Fotoakcijā „Iepazīsti Ķeguma novadu” izlozes<br />

rezultātā balvu – fotoaparātu saņēma meitenes no Ķeguma. Bet,<br />

pateicoties Ritas Reinsones uzņēmībai novadu labāk iepazina<br />

arī Anita Smilškalne, Inese Martinova un šo rindu autore, jo arī<br />

mēs pabijām visās 12 novada fotoakcijas „pieturās”. Pavisam<br />

fotostāstus bija iesūtījuši 14 grupas un individuālie dalībnieki.<br />

Vakara, t.i. pieaugušo kolektīvu koncerta scenārija<br />

veidotāja Rita Reinsone atzinīgi vērtē <strong>Birzgales</strong> kolektīvu<br />

atsaucību, skatuves kultūru . Protams, skatītāju aplausus<br />

izpelnījās Ķeguma senioru kolektīvi, pieredzes bagātais deju<br />

kolektīvs „Kadiķis”, Tomes sieviešu ansamblis , bet viskuplāk<br />

bija pārstāvēts mūsu Tautas nams. Vidējās paaudzes deju<br />

kolektīvs, dāmu deju grupa, jauniešu ansamblis „Tikai tā”,<br />

sieviešu koris „Pērles”- gandrīz 70 pašdarbnieki centās sniegt<br />

klausītājiem un skatītājiem labāko un sirdij vistuvāko no<br />

repertuāra, kas apgūts un iemīļots aizejošajā pašdarbības<br />

sezonā.<br />

Gan novada domes priekšsēdētājs Roberts Ozols,<br />

koncerta<br />

sākumā uzrunājot klātesošos, gan kultūras un sporta<br />

nodaļas vadītāja Antra Binde ,ar krāšņām lilijām pateicoties<br />

kolektīvu vadītājiem, uzsvēra novada ļaužu sadarbības un<br />

saprašanās lielo nozīmi. Kā krāsaina varavīksne vējainajās maija debesīs pacēlās Rembates sarkano balonu ,Tomes-dzelteno, Ķegumazilo<br />

un <strong>Birzgales</strong> zaļo balonu spiets, un skanēja visu kolektīvu kopīgi dziedāta dziesma.<br />

Vakara izskaņā–dziedošo ģimeņu šova dalībnieku – Dukuru ģimenes koncertā nedaudz nosaluši , novada ļaudis turpināja<br />

svētkus zaļumballē, kurā spēlēja birzgalieši – grupa „Savējie”.<br />

D.Melnūdre


<strong>Birzgales</strong> Avīze Nr. 185 2010.gada 10. jūnijs 4<br />

Ja nav ne zvaigznītes, kas gaismu dod.<br />

Var pasaule bez ziediem un bez skaņām būt –<br />

Likt visam gavilēt un vizuļot<br />

Var maza, sīka cilvēkbērna sirds,<br />

Ja viņa prieku jūt<br />

(E.Zālīte)<br />

SVEICAM!<br />

Samantu Mitrovsku un Gundaru Apini ar<br />

meitiņu REBEKAS un ELIZABETAS piedzimšanu!<br />

Līgotāji, līgotāji,<br />

Nav vairs tālu Jāņu diena:<br />

Šī dieniņa, rīt dieniņa,<br />

Parīt pati Jāņu diena.<br />

IELĪGOSIM JĀŅUS 23. JŪNIJĀ PLKST.<br />

19 30 „RŪĶU” PARKĀ!<br />

Plkst. 19 30 Līgo vakaru ieskandinās <strong>Birzgales</strong> pūtēju<br />

orķestris.<br />

Plkst. 20 00 koncertuzvedums „Brīnumzālīte”.<br />

Piedalās: <strong>Birzgales</strong> aktīvākie, radošākie un jaukākie<br />

iedzīvotāji.<br />

Plkst. 22 00 - zaļumballe kopā ar „Savējiem”<br />

Darbosies bufete.<br />

Ķeguma novada „Līgo kausa 2010” izcīņa zolītē<br />

notiks 19.jūnijā <strong>Birzgales</strong> pagasta Lindes parka<br />

estrādē.<br />

Reģistrācija no plkst. 8.30 -9.00, dalības maksa Ls 5,-<br />

T: 26541630 – Uldis<br />

Makšķerēšanas sacensības „<strong>Birzgales</strong> karpa” notiks<br />

2010. gada 13. jūnijā ūdenskrātuvē „Rūķi”.<br />

Reģistrācija no plkst. 5:30- 6:00, sacensības noris no plkst.<br />

6.00 – 11.00.<br />

Pēc sacensībām apbalvošana un zivju zupa.<br />

T: 29134742 – Andris Balodis<br />

† MŪŽĪBĀ AIZVADĪTA<br />

Melne Ausma (1936)<br />

Kā pelēks laukakmens bijis ir mūžs,<br />

Kam dārga šī zeme un ļaudis,<br />

Bet laika miglā, ko vēji pūš,<br />

Tie tavas mūžības graudi.<br />

Visdziļākā līdzjūtība piederīgajiem.<br />

Dienu kā ziedu vainagā liec,<br />

Mūžs tad madaru reibumā ziedēs,<br />

Lai kādi mākoņi, vēji reiz kliedēs.<br />

Dienu kā ziedu vainagā liec,<br />

Mūžu ozola ieveidnī liedē-<br />

Zaļiem dzīpariem pavediens siets,<br />

Dienu kā ziedu vainagā liec!<br />

/V.Oga/<br />

Sveicam visus jūnija jubilārus,<br />

īpaši suminām:<br />

50 gados Krūmiņu Elmāru<br />

Skuju Valiju<br />

Vasiļūni Jevgeniju<br />

55 gados Nastaju Antoņinu<br />

60 gados Brūveri Valdi<br />

Dātovu Andri<br />

65 gados Grāvīti Ilgoni<br />

Niedru Velgu<br />

70 gados Barišoku Veru<br />

Sokolovski Jāni<br />

Veselovu Anatoliju<br />

75 gados Kristovsku Janīnu<br />

80 gados Rastjoginu Nikolaju<br />

PAZIŅOJUMS<br />

<strong>Birzgales</strong> pamatskolā skolēnu vasaras brīvlaikā jūnijā un<br />

augustā lietvede pieņems dokumentus un izsniegs izziņas<br />

otrdienās no pulksten 9:00 līdz 14:00.<br />

Nepieciešamības gadījumā ar skolas direktoru var sazināties pa<br />

tālruni 26334662<br />

Visiem LAUKSAIMNIECĪBAS UN LAUKU<br />

ATTĪSTĪBAS interesentiem<br />

ir iespēja pieteikties uz aktuālās informācijas saņemšanu<br />

elektroniski. Pieteikties var, rakstot uz e-pastu<br />

tadeuss.valevko@llkc.lv. Pēc tam regulāri tiks sūtīta<br />

informācija par valsts un ES atbalstu, grāmatvedību un<br />

nodokļiem, mācību iespējām, pasākumiem u.c. aktualitātēm<br />

nozarē (t.i., zemkopībā, lopkopībā, mežsaimniecībā, tūrismā<br />

u.c. vietējo aktivitāšu virzienos). Tāpat aicinu sekot līdzi<br />

aktualitātēm vietējā avīzē vai iepazīties ar informāciju manā<br />

kabinetā.<br />

Ar cieņu, konsultants Tadeušs Vaļevko<br />

Iznāk kopš 1994.gada 14.oktobra. Reģistrācijas apliecības Nr.1311. Izdevējs - <strong>Birzgales</strong> pagasta pārvalde – datorsalikums.<br />

Atbildīgais par izdevumu – P.Kotāns. Adrese: Lindes ielā 2, <strong>Birzgales</strong> pagastā LV – 5033, Ķeguma novads., tālr. 65034125 vai<br />

65034212.


“<strong>Birzgales</strong> Avīzes” pielikums<br />

2010.gada jūnijs<br />

AKTUALITĀTES LAUKSAIMNIECĪBĀ UN LAUKU ATTĪSTĪBĀ<br />

Valsts un ES atbalsts – projektu konkursi<br />

Lauku atbalsta dienests izsludinājis atklāta konkursa<br />

projektu iesniegumu pieņemšanu:<br />

• Lauku attīstības programmas (LAP 2007-2013)<br />

pasākumam "Ražotāju grupas" un Lauku attīstības<br />

plāna (2004-2006) pasākumam "Atbalsts ražotāju<br />

grupām" (projektu iesniegumu pieņemšana no<br />

21.jūnija līdz 23.jūlijam).<br />

• LAP pasākumam „Lauku saimniecību<br />

modernizācija” (arī stādu iegāde) nepārtrauktas kārtas<br />

veidā līdz 2010. gada 30. decembrim<br />

• LAP pasākumam "Lauksaimniecības produktu<br />

pievienotās vērtības radīšana" (iesniegumu<br />

pieņemšana no 29.jūnija līdz 29.jūlijam)<br />

• LAP pasākumam „Meža ekonomiskās vērtības<br />

uzlabošana” (konkurss atvērts no š.g.janvāra)<br />

Projekta iesnieguma veidlapa un metodiskie norādījumi tās<br />

aizpildīšanai ir atrodami mājas lapā www.lad.gov.lv, sadaļā -<br />

ES atbalsts. Informācijas tālr. 67095000.<br />

Tiešo maksājumu provizoriskās likmes<br />

Konsultanta kabinetā ir pieejama tabula ar provizoriskajām<br />

likmēm visos tiešo maksājumu veidos 2010.gadam (tajā īsi<br />

arī par to, kādi ir atbalsta saņemšanas nosacījumi katram<br />

veidam). Ja ir interese, tabulu var nosūtīt arī uz e-pastu<br />

(pieteikties, rakstot uz tadeuss.valevko@llkc.lv).<br />

Brīdinājums par neizdevīgiem fiktīvajiem<br />

darījumiem.<br />

Ir izdomāti jauni fiktīvi darījumi: zemes īpašnieki, kam nav<br />

lauksaimniecības dzīvnieku vai arī nav pietiekams<br />

dzīvnieku skaits, par noteiktu naudas summu vēlas pirkt<br />

dzīvniekus ar savdabīgiem nosacījumiem - dzīvnieki tiek<br />

pārdoti tikai formāli, bet faktiski tie paliek saimniecībā un<br />

to atrašanās vieta netiek mainīta. Acīmredzot šāda vēlme<br />

izskaidrojama ar faktu, ka, lai iegūtu tiesības saņemt ES vai<br />

valsts atbalstu, zemes īpašniekam uz konkrētu datumu ir<br />

jānodrošina noteikts nosacīto liellopu vienību skaits uz 1 ha.<br />

Piemēram, no š.g. 1.jūlija būs spēkā jauna sistēma, lai<br />

saņemtu atbrīvojumu no akcīzes nodokļa dīzeļdegvielas<br />

iegādei par pastāvīgajām pļavām un ganībām vai aramzemē<br />

sētajiem ilggadīgajiem zālājiem, šajās platībās būs<br />

jānodrošina minimālais lauksaimniecības dzīvnieku<br />

blīvums. Taču, atbalstot šādus darījumus, palielinās risks, ka<br />

tiks pārsniegta akcīzes nodokļa atbrīvojumam garantētā<br />

platība (kopā valstī), līdz ar to katram lauksaimniecības<br />

produkcijas ražotājam tiks proporcionāli samazināta<br />

apstiprinātā platība, par kuru būs tiesības saņemt<br />

atbrīvojumu no nodokļa.<br />

Dīzeļdegvielas akcīzes nodokļa atmaksa –<br />

jaunā kārtība.<br />

Sākot ar š.g. 1.jūliju stāsies spēkā jauna sistēma, kas paredz<br />

lauksaimniecības produkcijas ražotājiem atbrīvojumu no<br />

akcīzes nodokļa par iegādāto dīzeļdegvielu: ražotāji varēs<br />

iegādāties dīzeļdegvielu bez akcīzes nodokļa (tas nozīmē -<br />

ar akcīzes nodokļa atbrīvojumu). Turpmāk vienā<br />

saimnieciskajā gadā (no kārtējā gada 1.jūlija līdz<br />

nākamā gada 30.jūnijam) rēķinās 100 litru dīzeļdegvielas<br />

par katru atbalstam deklarēto un apstiprināto<br />

lauksaimniecībā izmantojamās zemes hektāru, kā arī par<br />

tādu meža vai purva zemes hektāru, kur kultivē dzērvenes<br />

vai mellenes. Šogad, lai varētu pāriet uz jaunu sistēmu un lai<br />

saņemtu atbrīvojumu no akcīzes nodokļa dīzeļdegvielas<br />

iegādei 2010./2011. saimnieciskajā gadā, lauksaimniecības<br />

produkcijas ražotājam līdz 5.jūlijam būs jāiesniedz<br />

iesniegums Lauku atbalsta dienesta reģionālajā<br />

lauksaimniecības pārvaldē. Tomēr turpmākajiem gadiem<br />

tiek paredzēts, ka, lai saņemtu atbrīvojumu no akcīzes<br />

nodokļa dīzeļdegvielas iegādei, ražotājs katru gadu no<br />

1.maija līdz 1.jūnijam iesniegs Lauku atbalsta dienesta<br />

reģionālajā lauksaimniecības pārvaldē iesniegumu<br />

dīzeļdegvielas daudzuma piešķiršanai, kuram piemēro<br />

atbrīvojumu no akcīzes nodokļa. Līdz 2010.gada 30.jūnijam<br />

darbojas līdzšinējā atmaksas sistēma, paredzot atmaksāt<br />

akcīzes nodokli, kas nepārsniedz 50 litru dīzeļdegvielas par<br />

katru iepriekšējā gadā atbalstam deklarēto hektāru. To<br />

joprojām administrē Valsts ieņēmumu dienests.<br />

Jaunā sistēma paredz, ka lauksaimniecības produkcijas<br />

ražotājs (kurš, veic saimniecisko darbību un ir reģistrējies kā<br />

nodokļu maksātājs) atbrīvojumu no akcīzes nodokļa varēs<br />

saņemt:<br />

• par tādas lauksaimniecībā izmantojamās zemes<br />

platības apstrādāšanu, kura attiecīgajā gadā pēc<br />

stāvokļa 15.jūnijā ir deklarēta un apstiprināta<br />

vienotā platības maksājuma saņemšanai, tai skaitā<br />

par patstāvīgām pļavām un ganībām vai aramzemē<br />

sētiem ilggadīgajiem zālājiem. Lai saņemtu<br />

atbrīvojumu no akcīzes nodokļa par patstāvīgo<br />

pļavu un ganību vai aramzemē sēto ilggadīgo<br />

zālāju apstrādāšanu, šajās platībās jānodrošina<br />

minimālais lauksaimniecības dzīvnieku blīvums<br />

vismaz 0,5 nosacītās liellopu vienības uz vienu<br />

atbalstam apstiprināto hektāru (atbilstoši<br />

„Lauksaimniecības datu centrs” datiem pēc<br />

stāvokļa saimniecībā attiecīgā gada 1.jūniju);<br />

• par tādas meža vai purva zemes platības<br />

apstrādāšanu, uz kuras kultivē dzērvenes vai<br />

mellenes - šai platībai jābūt lauksaimniecības<br />

produkcijas ražotāja īpašumā vai lietošanā, ko<br />

apliecina kopā ar konkrētu iesniegumu iesniegta<br />

zemesgrāmatas apliecības kopija vai līguma kopija<br />

par platības pastāvīgu lietošanu vai nomu (par<br />

vismaz trīs gadus ilgu laika posmu) un par šo<br />

platību Latvijas Augļkopības asociācijas izsniegta<br />

izziņa.<br />

Maksimālais platību daudzums vienā kalendārajā gadā ir<br />

800 000 hektāru. Ja pieteiktais hektāru apjoms pārsniegs<br />

programmai pieejamo finansējumu, tad atbalstāmais<br />

dīzeļdegvielas apjoms tiks proporcionāli samazināts.<br />

Iesnieguma veidlapa dīzeļdegvielas piešķiršanai, kam<br />

piemēro akcīzes nodokļa atbrīvojumu, ir atrodama LAD<br />

mājas lapas www.lad.gov.lv sadaļā Valsts atbalsts, Akcīzes<br />

degviela. LAD Valsts atbalsta daļas tālrunis: 67027204.<br />

Veidlapa pieejama arī konsultanta kabinetā.


“<strong>Birzgales</strong> Avīzes” pielikums<br />

Atbalsts finansiālās grūtībās nonākušajām<br />

saimniecībām.<br />

Visiem Latvijas lauksaimniekiem, kuri ir nonākuši<br />

ekonomiskās grūtībās, ir iespēja pieteikties atbalsta<br />

programmai SIA „Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības<br />

centrā” (LLKC). Paredzēts, ka, sadarbojoties saimniecības<br />

vadītājiem, to lielākajiem kreditoriem un LLKC nozaru<br />

ekspertiem, tiks veikta saimnieciskās darbības kopējā<br />

analīze. Pēc tam tiks izveidots saimniecības ražošanas plāns,<br />

kurā tiks iekļauti priekšlikumi saimniecības produkcijas<br />

pašizmaksas samazināšanai, patērēto resursu optimizācijai<br />

un kreditoru prasību saskaņošanai ar saimniecības šā brīža<br />

finanšu iespējām. Zemkopības ministrija un LLKC aicina<br />

tos lauksaimniekus, kuru vadītie uzņēmumi jau tuvākajā<br />

laikā varētu nonākt ekonomiskās grūtībās un nespēs<br />

nokārtot uzņemtās saistības ar kreditoriem, pieteikties<br />

LLKC centrālajā birojā Ozolniekos. Lai pieteiktos<br />

pakalpojuma saņemšanai nepieciešams aizpildīt pieteikuma<br />

anketu, kā arī kopā ar iesniegumu iesniegt galvenā kreditora<br />

„Atbalsta vēstuli”. Veidlapas atrodamas LLKC interneta<br />

mājas lapā www.llkc.lv. Papildu informāciju var saņemt pa<br />

tālruni 22020655.<br />

Kredītu fonds uzņēmējdarbības attīstībai<br />

laukos.<br />

2010.gada 11.februārī Zemkopības ministrijā (ZM) lēma<br />

par lauksaimniekiem paredzētā kredītu fonda pamatprincipu<br />

piemērošanu un ieviešanu LAP pasākumos. Kredītu fonda<br />

mērķis ir veicināt uzņēmējdarbības attīstību laukos un<br />

palīdzēt lauksaimniekiem apgūt Eiropas Savienības (ES)<br />

fondus, kā arī palielināt lauksaimnieku konkurētspēju un<br />

nodrošināt kredītresursu pieejamību projektu īstenotājiem.<br />

Plānots, ka kredītu fonds varētu sākt darboties jau vasaras<br />

sākumā, tā budžets varētu būt līdz 100 miljoniem latu.<br />

Fonda pārvaldītājs būs Valsts akciju sabiedrība „Latvijas<br />

Hipotēku un zemes banka”, jo tai ir jau pieredze līdzīgu<br />

fondu administrēšanā. Kredīti tiks izsniegti<br />

lauksaimniekiem, kuri piedalās Lauku attīstības programma<br />

2007.-2013.gadam pasākumos: „Lauku saimniecību<br />

modernizācija”, „Lauksaimniecības produktu pievienotās<br />

vērtības radīšana”, „Atbalsts uzņēmumu radīšanai un<br />

attīstībai”, „Tūrismu aktivitāšu veicināšana”. Aizdevumi<br />

noteikti netiks piešķirti apgrozāmo līdzekļu iegādei vai<br />

grūtībās nonākušās saimniecībām. Kredītprocentu likmes arī<br />

būs zemākas par tām, kādas šobrīd piedāvā komercbankas.<br />

Augkopība<br />

Kultūraugu agroķīmiskā analīze. Valdības apstiprinātās<br />

izmaiņas noteikumos par Valsts augu aizsardzības dienesta<br />

(VAAD) sniegto maksas pakalpojumu cenrādi tagad paredz<br />

iespēju personām saņemt arī atsevišķu agroķīmisko rādītāju<br />

nevis tikai pilnas analīzes rezultātus. Turpmāk<br />

lauksaimnieki varēs noteikt konkrētiem kultūraugiem<br />

nozīmīgu mikroelementu vai sekundāro elementu analīzi,<br />

piemēram, graudaugiem – varu, eļļas augiem – sēru, augļu<br />

kokiem – cinku utt. Izvērtējot šogad lauksaimnieku<br />

iesniegumus augšņu agroķīmiskajai izpētei, kā arī analīzēm<br />

iesniegtos individuālos augsnes paraugus, secināts, ka<br />

VAAD klienti vēlas noteikt atsevišķus augsnes<br />

agroķīmiskos rādītājus. Papildus informācija<br />

www.vaad.gov.lv un pa tālr. 67027098, 67027406.<br />

2010.gada jūnijs<br />

Grozījumi Mēslošanas līdzekļu aprites likumā nosaka, ka<br />

nevar tirgot amonija nitrātu saturošu mēslošanas līdzekli ar<br />

amonija nitrātu slāpekļa saturu 16% no mēslošanas līdzekļa<br />

masas un vairāk. Likumprojekts paredz, ka tirgotāji,<br />

pārdodot ierobežotas tirdzniecības amonija nitrātu saturošos<br />

mēslošanas līdzekļus, izsniegs attaisnojuma dokumentus ar<br />

paplašinātu informāciju un kārtos grāmatvedības reģistrus.<br />

Savukārt pircējam ar parakstu būs jāapliecina, ka nopirktos<br />

ierobežotas tirdzniecības amonija nitrātu saturošos<br />

mēslošanas līdzekļus izmantotos tikai augu mēslošanai. Šis<br />

likumprojekts arī nosaka mikrobioloģisko preparātu apriti.<br />

Līdz šim šī joma netika kontrolēta.<br />

Likumprojekts stāsies spēkā pēc tā apstiprināšanas Saeimā.<br />

Konsultācijas par iespējām attīstīt bioenerģijas<br />

ražošanu.<br />

Jelgavā, Latvijas Lauksaimniecības Universitātē lauku<br />

uzņēmēji var konsultēties par enerģijas ražošanu no<br />

biomasas – ekonomiskajiem un tehnoloģiskajiem aspektiem,<br />

kā arī finansējuma piesaistes iespējām. Konsultācijas būs<br />

pieejamas projekta realizēšanas laikā līdz 2011. gada<br />

decembrim. Konsultācijas nodrošina Mg.Sci.ing., Mg.oec.<br />

Aigars Laizāns – augstskolas pasniedzējs ar ievērojamu<br />

pieredzi enerģētikā, atjaunojamo energoresursu<br />

izmantošanas veicināšanā un uzņēmējdarbībā. Lūgums<br />

iepriekš pieteikties pa tālr. 29233450 vai e-pastu<br />

aigars.laizans@gmail.com.<br />

Iespējas tirgot lauksaimniecības produkciju<br />

Rīgā.<br />

„Rīgas Centrāltirgus'' aicina zemniekus tirgoties Zemnieku<br />

tirdziņos Centrāltirgū un Vidzemes tirgū. Katru mēnesi ir<br />

paredzēti 2 tirdziņi Centrāltirgū un vismaz 1 Vidzemes<br />

tirgū. Zemnieku tirdziņam ir paredzēta atsevišķa<br />

tirdzniecības teritorija uz centrālās ielas. Tas atšķirsies un<br />

būs pircējiem labi pamanāms. Tirdzniecības nodeva<br />

Centrāltirgū 3.00 Ls (PVN ieskaitīts) par vienu tekošo<br />

metru, Vidzemes tirgū 2.70 Ls (PVN ieskaitīts) par vienu<br />

tekošo metru. Pieteikšanās pa tālruni 26347772, pieteikuma<br />

veidlapas atrodamas http://www.rct.lv/ sadaļā Pasākumi.<br />

Pieteikumu un visus dokumentus sūtīt uz: gadatirgi@rct.lv<br />

vai faksu 67358171 vai ienest personīgi Rīgas Centrāltirgus<br />

administrācijas ēkā 3.stāvā Mārketinga un komunikāciju<br />

nodaļā.<br />

„Čiekurs” - informatīvais izdevums meža<br />

īpašniekiem.<br />

Pavasara numurs ir pieejams konsultanta kabinetā vai<br />

intereses gadījumā var tikt nosūtīts arī pa e-pastu<br />

(pieteikties, rakstot uz tadeuss.valevko@llkc.lv). Jaunākajā<br />

izdevumā meža īpašnieki var uzzināt par būtiskākajām<br />

izmaiņām „Meža atjaunošanas noteikumos”; nodokļiem, kas<br />

būs jāmaksā meža īpašniekiem; projektiem, kas varētu<br />

interesēt meža īpašniekus; mežsaimniecības praksi Vācijā;<br />

padomu sadaļā aprakstīts, kā pasargāt mežu no dzīvnieku<br />

bojājumiem, ko darīt, ja kokus noliecis sniegs u.c. Atgādinu,<br />

ka meža īpašnieku vajadzībām ir izveidots Meža<br />

konsultāciju pakalpojumu centrs www.mkpc.llkc.lv (par to<br />

sīkāk iepriekšējā avīzes numurā).<br />

Sagatavoja lauksaimniecības konsultants Tadeušs Vaļevko


“<strong>Birzgales</strong> Avīzes” pielikums<br />

2010.gada jūnijs<br />

Koris “Pērles” Latgales<br />

Dziesmu svētkos<br />

<strong>Birzgales</strong> Tautas nama sieviešu kora<br />

“Pērles” otrās sezonas nozīmīgākais,<br />

skanīgākais notikums noteikti ir aizvadītajā<br />

sestdienā, 5. jūnijā piedalīšanās Latgales<br />

Dziesmu svētkos Daugavpilī. Lai arī<br />

uzstāsimies Līgo vakarā tepat Birzgalē un<br />

dziedāsim arī komponistam E.Dārziņam<br />

veltītajā koncertā Ogresgalā 3. jūlijā, tomēr<br />

gatavošanās Latgales svētkiem bija<br />

visnopietnākā. Nācās apgūt dziesmas<br />

latgaliski, iemācīties arī jaukto koru<br />

repertuāru, piedalīties Ogres apriņķa koru<br />

skatē.<br />

1940. gada 15. un 16. jūnijs , kad<br />

Daugavpilī notika Latgales Dziesmu svētki<br />

bija toreizējās Latvijas brīvvalsts neatkarības beigas, jo jau<br />

nākošajā dienā Rīgā iebrauca padomju armijas tanki. Šogad,<br />

atzīmējot pilsētas 735. jubileju, 200. gadadienu kopš Daugavpils<br />

cietokšņa celtniecības uzsākšanas un Latgales svētku 70.<br />

gadskārtu daugavpilieši par svinību “Mana pils Daugavpils”<br />

centrālo notikumu veidoja novada Dziesmu svētkus, kuros<br />

aicināja piedalīties arī korus no Rīgas, no Vidzemes. Tāpēc Stropu<br />

estrāde pulcēja vairāk nekā 3000 dziedātājus.<br />

Gan ceļa, gan vairāku stundu mēģinājumu nogurums<br />

pazuda kā nebijuši, kad gājienā uz Vienības laukumu, kur notika<br />

svētku atklāšana , daugavpilieši sveica dalībniekus, vairākkārt<br />

saucot apsveikumus arī mums, kora “Pērles” dalībniecēm. Paldies<br />

Dzintrai Pitānei, kuras darinātais kora pirmais uzraksts, pat<br />

Daugavpils vadībai deva iespēju mūs atpazīt un sveikt.<br />

Koncerts Stropu estrādē sākās ar valsts prezidenta Valda<br />

Zatlera uzrunu. Jaukto koru, sieviešu un vīru koru, kopkora,<br />

Daugavpils novada deju kolektīvu, pūtēju orķestru un viesu –<br />

Baltkrievijas dejotāju uzstāšanās bija apliecinājums, ka cilvēku<br />

radošā enerģija vieno dažādu tautību un reliģiju pārstāvjus.<br />

Gandarījums par to, ka šajos svētkos redzējām, kā strādā diriģenti-<br />

Latvijas koru leģendas Terēzija Broka, Imants Kokars, Pauls<br />

Kvelde, kā savu dziesmu izpildījumā piedalās Raimonds Pauls.<br />

Naktsmītnēs, Daugavpils Vienības pamatskolā, kas<br />

atrodas parka malā, netālu no mūsu novadnieka Andreja Pumpura<br />

pieminekļa, miegam atlika nedaudz , jo mūsu jaukās gides –<br />

Dzintras māsas vadībā izmetot loku pa baznīcu kalnu , devāmies<br />

uz Līksnu. Šajā katoļu dievnamā, kur valda ticība Dievam un<br />

uzticība cilvēkiem pārliecinājāmies, kā skan no sirds dziedāta<br />

melodija. Ar dziesmu sveicām arī zemnieku saimniecības<br />

“Ceriņi” saimnieci Anitu jubilejā, kuras sarūpētais cienasts ,<br />

ģimenes kopīgā darbā sakoptā sēta, izveidotais ganāmpulks deva<br />

iemeslu sarunām gan par rožu kopšanu, gan lauksaimnieku<br />

problēmu praktisku risināšanu.<br />

Paldies kora diriģentei Mairai Līdumai, koncertmeistarei<br />

Inesei Martinovai, kora prezidentei Lindai Ivanovai par pacietību<br />

un mīļo stingrību mūsu kolektīvu veidojot, paldies Tautas nama<br />

vadītājai Ritai Reinsonei, kura kopā ar dejotājiem būdama svētkos<br />

Valmierā , sūtīja “Pērlēm” īsziņā veiksmes vēlējumus. Paldies par<br />

skaistajām dienām Latgalē autobusa šoferim Jānim!<br />

Kora dalībniece Daina Melnūdre<br />

Ikšķiles estrādē dzied un<br />

dejo skolēni no 4<br />

novadiem<br />

Sestdien, 22.maijā, Ikšķiles estrādē norisinājās<br />

Ikšķiles, Ķeguma, Lielvārdes un Ogres novadu<br />

skolu jaunatnes Dziesmu un deju svētki "Nāc<br />

gavilēt pie Daugavas". Svētkos piedalījās vairāk<br />

nekā 1600 dziedātāju un dejotāju, no kuriem<br />

lielākā daļa ir X Latvijas Skolu jaunatnes<br />

dziesmu un deju svētku dalībnieki.<br />

Pirms lielā koncerta dalībnieki devās<br />

svētku gājienā no Sv.Meinarda evaņģēliski<br />

luteriskās baznīcas līdz Ikšķiles estrādei.<br />

Krāšņais svētku gājiens pa Ikšķiles ielām<br />

sagādāja patiesu prieku gan dalībniekiem, kuri<br />

to paveica dziedādami un dejodami, gan<br />

skatītājiem, kuri uz brīdi piestāja ielas malā.<br />

Koncerta noslēgumā tika sumināti skolu<br />

direktori un kultūras iestāžu vadītāji.<br />

Dziesmu un deju svētkos piedalījās<br />

visu četru novadu vadība – Ikšķiles novada<br />

domes priekšsēdētājs Indulis Trapiņš, Ķeguma novada domes priekšsēdētājs Roberts Ozols, Lielvārdes novada domes priekšsēdētājs<br />

Imants Balodis un Ogres novada domes priekšsēdētājs Edvīns Bartkevičs.<br />

/pēc portāla ogrenet materiāliem/


“<strong>Birzgales</strong> Avīzes” pielikums<br />

2010.gada jūnijs<br />

Maija lietus svētī muzejus<br />

Latvijā – sesto gadu, Birzgalē- trešo pavasari<br />

muzejnieki gaidīja viesus “Eiropas muzeju naktī”,15.<br />

maijā. Šogad visrūpīgāk pasākumam gatavojās pirmskolas<br />

izglītības iestādes “Birztaliņa” lielākie audzēkņi un<br />

pamatskolas skolēni. Paldies skolotājām Aldai Daudzei –<br />

Kārkliņai un Sanitai Matrosovai, kuras mācīja bērniem<br />

saskatīt akmens pelēko skaistumu, zīmēt Raimonda<br />

Bergmaņa savāktos akmeņus, pie tam - ar parasto zīmuli.<br />

Rezultātā – Muzeju nakts “Rūķos” sākās ar mīļas izstādes<br />

atklāšanu. To atzinīgi novērtēja vairākas rīdzinieku,<br />

ogrēniešu un cēsinieku ģimenes, kuras, lai nebūtu jāstāv<br />

garu garajās rindās iekļūšanai Rīgas muzejos, apmeklēja<br />

citus Latvijas muzejus. Orientēšanās sacensībās “Atrodi<br />

nofotografēto” gan piedalījās tikai birzgalieši, bet jāuzteic<br />

bērnu un pusaudžu entuziasms, kuri pa pielijušo Birzgali<br />

visai labi sameklēja kontrolpunktus, saskatīja sacensību<br />

organizatoru speciāli pieļautās kļūdas.<br />

Turpinot tradīciju, Muzeju naktī atkal viesi- šoreiz Bauskas<br />

novada Vecsaules folkloras grupa. Lietus gan koncerta dalībniekus “padzina” zem estrādes jumta, bet izdejoties tas netraucēja.<br />

Nākošais pasākums, uz kuru īpaši gaidām birzgalietes, arī kļuvis par tradīciju. Aicinu, 22. jūnijā pulksten 16.00 uz<br />

vainagu vīšanu pie muzeja, jo mūsu pagasta Līgas un Jāņi jau gatavojas pērnos kroņus dedzināt, lai Līgo vakarā saņemtu jaunus.<br />

Dāvināsim prieku citiem un sev!<br />

Muzeja ”Rūķi” vadītāja D.Melnūdre<br />

Koncertā „Līklocis”<br />

piedalās arī birzgalieši<br />

5. jūnijs Latvijā bija īpašs datums, jo<br />

Latvijā vienkopus notika trīs lieli koncerti: Dobelē<br />

– Kurzemes Dziesmu svētki, Daugavpilī - Stropu<br />

estrādē – Latgales Dziesmu svētki - Birzgali<br />

pārstāvēja sieviešu koris „Pērles”, bet Valmierā<br />

Daļiņa stadionā - VII vidējās paaudzes dejotāju<br />

svētki "Līklocis", kuros piedalījās <strong>Birzgales</strong> vidējās<br />

paaudzes deju kolektīvs.<br />

Koncertā piedalījās 4600 dalībnieki, 207<br />

vidējās paaudzes deju kolektīvi, starp kuriem ir arī<br />

mūsējie, savos greznajos <strong>Birzgales</strong> tautas tērpos,<br />

kurus noteikti var pamanīt starp daudzajiem<br />

dejotājiem. Svētku dalībniekiem rīts sākās agri, jo<br />

ceļa posms uz Valmieru ir tāls, tāpēc jau puspiecos<br />

no rīta visi devāmies ceļā. Bet arī agrais rīts<br />

nevienam netraucēja ierasties labā garastāvoklī un<br />

prieku acīs, kaut arī priekšā ir gara darba diena.<br />

Diena ritēja raiti, mēģinājums pēc mēģinājuma,<br />

pusdienas un vakara koncerts arī bija klāt. Koncerts<br />

sākās ar skaistu kolektīvu, pagastu karogu<br />

uznācienu, kuri tika nesti pa visu stadionu līklocī. Ar lepnumu skatījos un baudīju šo mirkli, jo starp 207 karogiem bija arī mūsējais.<br />

Koncerts skaists , labi noorganizēt un sirdij baudāms, bet kad uz noslēguma deju „Palaid puķīti pa dambi” uznāca visi 4600 dejotāji,<br />

tās sajūtas vienkārši nav aprakstāmas, kā īstos Deju svētkos. Prieks par to, ka arī šajos svētkos tika pateikts paldies kolektīvu<br />

vadītājiem, jo viņu darbs ir neizmērojams. Pēc koncerta visi kolektīvi varēja atpūsties Valmieras estrādē kopā ar grupu „Kantoris 04”.<br />

Svētdien atgriežoties mājās jutām gan prieku, gan gandarījumu par padarīto darbu.<br />

Gribu pateikt paldies korim „Pērles” un dejotājiem, par jūsu izturību mēģinājumos, jo vislielākā balva , ko varat sniegt mums<br />

skatītājiem ir jūsu padarītais darbs vakara koncertā. Man patiesi ir žēl, ka nevarēju būt kopā ar abiem kolektīviem, jo katrs pavadītais<br />

mirklis ar jums visiem kopā, man dot tikai jaunus spēkus un jaunas iedvesmas. Paldies kolektīvu vadītājām Mārītei Petrovskai, Inesei<br />

Martinovai, Mairai Līdumai un Lindai Ivanovai par jūsu ieguldīto darbu, lai sagatavotos šiem svētkiem. Paldies Jums visiem, jo<br />

<strong>Birzgales</strong> vārds izskanēja gan Daugavpilī, gan Valmierā, kā arī paldies <strong>Birzgales</strong> pagasta pārvaldei par atbalstu un mūsu šoferīšiem<br />

Jānim un Imantam.<br />

Atkāpjoties no tēmas, gribu pateikt paldies visiem pašdarbības kolektīviem, gan tautas nama, gan skolas, gan skolotājiem un<br />

atbalstītājiem par koncertiem Ķeguma novada svētkos. Jūs visi gan mazie, gan lielie bijāt malači. Paldies par to, ka vienmēr varu uz<br />

jums paļauties, jo zinu, ka uzticētais darbiņš tiks izdarīts. Kā arī paldies Līgai un Andrim Baložiem par sarūpētajiem pīrādziņiem un<br />

saldajām maizītēm mazajiem pasākuma dalībniekiem, kā arī šo maizīšu cepējai Ivetai Lūriņai, Dzintrai Birzulei un Marikai Tampai<br />

par garšīgo rosolu un kotletēm. Paldies jums par jūsu atsaucību un atbalstu.<br />

Tautas nama vadītāja Rita Reinsone

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!