"Asinis prātu" 3. kārtas uzdevumi - Ogres novads

ogresnovads.lv

"Asinis prātu" 3. kārtas uzdevumi - Ogres novads

3. kārtas atrisinājumi jāiesniedz līdz 2010. g. 17. decembrim (pasta zīmogs)

7. – 9. klase

3. kārta

1. uzdevums.

Starp cipariem ieliec darbību zīmes, lai iegūtu patiesu vienādību (ciparus var arī

apvienot, var lietot arī iekavas).

2. uzdevums.

a) 1 2 3 4 = 2

b) 1 2 3 4 5 = 2

c) 1 2 3 4 5 6 = 2

d) 1 2 3 4 5 6 7 = 2

e) 1 2 3 4 5 6 7 = 2

Ir divi smilšu pulksteņi: viens uz 7 minūtēm, bet otrs uz 11 minūtēm. Ola vārās

15 minūtes. Kā nomērīt šo laiku izmantojot šos pulksteņus

3. uzdevums.

Kvadrāts sastāv no 8×8 rūtiņām. Tas sagriezts 13 taisnstūros; griezumi izdarīti

tikai pa rūtiņu līnijām. Pierādi, ka starp šiem taisnstūriem ir divi vienādi.

4. uzdevums.

Kuram trīsciparu skaitlim tā attiecība pret savu ciparu summu ir vislielākā

5. uzdevums.

Anniņa, Biruta, Cecīlija, Dagnija, Edīte, Frīda, Gaida un Hilda devās ceļojumā

divās laivās. Mazākajā no tām varēja sasēsties ne vairāk kā četras meitenes,

lielākajā – ne vairāk kā sešas.

Cik veidos meitenes var sasēsties laivās (izvietojumi skaitās dažādi, ja kaut viena

no meitenēm sēdēs citā laivā)

1


3. kārtas atrisinājumi jāiesniedz līdz 2010. g. 17. decembrim (pasta zīmogs)

1. uzdevums.

10. – 12. klase

3. kārta

Pils ir 11 – stūra formā. Tās virsotnēs atrodas torņi, kuros dežurē sargi (varbūt

vairāki). Pils sienas mala skaitās apsargāta, ja tās galos kopā dežurē vismaz 11

sargi. Kāds mazākas skaits sargu ir pietiekams, lai visas malas būtu apsargātas

2. uzdevums.

Kāds vislielākais laukums var būt četrstūrim, kura malu garumi ir 1 cm; 8 cm;

9 cm; 12 cm (var būt citā kārtībā)

3. uzdevums.

Dota parabola y

2

x 12x

36, 36 . Aprēķini laukumu visiem tiem

kvadrātiem, kuru divas virsotnes atrodas uz dotās parabolas un divas pārējās uz

abscisu ass.

4. uzdevums.

Kāds skaitlis jāieraksta tukšajā lauciņā

5. uzdevums.

Matemātikas skolotājs pārbauda mājas uzdevumu izpildi izlases kārtībā, vidēji

reizi nedēļā (nedēļā ir piecas matemātikas stundas), ņemdams burtnīcas

4 skolēniem no 30.

Kāda ir varbūtība, ka skolēna mājas darba neizpilde tiks konstatēta tajā pašā

stundā

2

More magazines by this user
Similar magazines