Laikraksts "Ķeipenes Vēstnesis" - Ogres novads

ogresnovads.lv

Laikraksts "Ķeipenes Vēstnesis" - Ogres novads

Ķeipenes

Vēstnesis

2012. gada

28. aprīlis

Ķeipenes pagasta mēnešraksts Nr.235/4 Iznāk no 1991. gada 14. augusta.

21. aprīļa rīts atausa miglā tīts, tomēr

ikviens, kurš šo sestdienu bija nolēmis

veltīt apkārtnes sakopšanas darbiem paša

izvēlētajā vietā, vairs nešaubījās par to,

vai laika apstākļi iecerētajiem darbiem

būs piemēroti. Vēl vairāk - Lielās Talkas

diena bija gluži kā saules dāvana visiem.

Šogad Ķeipenes pagasta pārvalde

aicināja piedalīties Ķeipenes Muižas parka

sakopšanas darbos. Pavasara vējgāzē

ir izgāzti divi koki. Dīķa krastmalas

aizaugušas ar krūmiem. Arī bebri bija

krietni pastrādājuši un vairākus prāvus

kokus un krūmus nograuzuši savām

vajadzībām....

Tā kā darbu apjoms parka sakopšanā

bija liels, jau nedēļu pirms talkas dienas

Alfrēds Zēmels veica izgāztās liepas

atzarošanu, sagarināšanu, sauso,

nograuzto koku, krūmu nozāģēšanu.

Savukārt, Mareks Sokorenko, izmantojot

krūmgriezi, sakopa dīķa krastmalu,

izretināja parka pamežu.

Talciniekiem nācās krietni pasvīst, lai

no mitraines izvilktu daudzos zarus,

salasītu krūmājus un sakrautu lielās

Lielā Talka Ķeipenē

kaudzēs. Atsevišķās grēdās tika salikta

malka.

Kā ierasts - Lielās Talkas dienā pretī

Ķeipenes Tautas namam bija novietots

lielais konteiners savākto atkritumu sabēršanai.

Konteiners tika piepildīts ātri.

Piecos gados Lielās Talkas aktivitātēs

visi kopā esam attīrījuši savu pagastu no

40 m 3 atkritumu, kas savākti no patvaļīgi

ierīkotām atkritumu izgāztuvēm, mētājās

ceļmalās, bijušo darbnīcu iekšpagalmā,

zaļajās zonās......

Prieks, ka mūsu pagastā Lielās Talkas

dienā daudzviet māju pagalmos, dārzos

bija redzama rosība.

Pēc čakla darba biedrības „Ķeipenes

vides centrs” telpās talcinieki paēda

gardas pusdienas, ko sarūpēja Ķeipenes

pagasta pārvalde un Aina Grīnberga.

Biedrības vadītāja Gunita Bombāne

operatīvi sagatavoja un visus talciniekus

iepriecināja ar talkas bilžu slīdrādi.

Šogad Lielo Talku pirmo reizi atklājām

ar talkas himnu „Tumša nakte , zaļa

zāle.” Pēdējā pantā skan šādi vārdi:

„Atveriet vara vārtus - Talka nāca sētiņā,

Talka nāca sētiņā, Zeltābolu mētādama.”

Izsakot sirsnīgu pateicību visiem, kuri

ikdienā rūpējas par piederošo teritoriju

sakopšanu, piedalījās, atbalstīja Lielās

Talkas aktivitātes Ķeipenē, novēlu arī

turpmāk palikt optimistiem, turpināt

labos darbus, lai mūsu pagastā ir sakopta

un skaista vide! Lai katrā sētā iemirdz

brīnumainais zeltābols!

Aicinu apskatīt fotoizstādi „Lielā Talka

Ķeipenē 2008 - 2009 - 2010 - 2011 -

2012” Ķeipenes pagasta pārvaldes

telpās!

Gandrīz 2400 dalībnieki visā Latvijā

piedalījās savdabīgā plastmasas pudeļu

korķīšu vākšanā, lai Lielās Talkas laikā

Rīgā izveidotu 54m 2 lielu pasaules kartes

mozaīku.Uz tās atzīmētas 90 valstis, kurās

notiek talkošanas aktivitātes.

Prieks, ka arī mūsu pagasta entuziasti

piedalījās šajā akcijā ar savu vākumu.

Mārcis Birkenfelds ar draugiem bija

savācis 1158 korķīšus, savukārt Sigita

Serma lielo karti palīdzēja izveidot ar

savāktiem 268 korķīšiem. Malači!

Maruta Grīnberga

Bez Alfrēda Zēmela un viņa motorzāģa

Ķeipenes Muižas parka sakopšanas

darbos neiztikt.

Atsaucīgākie un aktīvākie talcinieki arī šopavasar bija bērni.


2

Katrs mēs savas dzīves laikā izdarām

ļoti daudzas izvēles, bet tās, protams,

gadu gaitā var mainīties. Mūsdienās

bieži izskan aicinājums dzīvot zaļi un

veselīgi. Vai mēs uz šo aicinājumu

atsaucamies – tā atkal ir viena no mūsu

dzīves izvēlēm.

Dzīvot zaļi – tas nozīmē būt saskaņā

ar dabu, pasauli un sevi un ar patiesu

cieņu un mīlestību izturēties pret sevi

un savu ķermeni. Zaļo dzīvesveidu ir

izvēlējusies ķeipeniete Vija Volmane.

Bet šī izvēle par labu veselīgam dzīves

stilam notikusi vairākus gadus atpakaļ,

kad Vija Volmane vēl dzīvoja Rīgā un

viņas dzīvesvietas tiešā tuvumā bija

bioloģiskās pārtikas veikals, uz kuru viņa

sākusi iet iepirkties un sapratusi, ka šajā

veikalā pārtika ir daudz kvalitatīvāka un

garšīgāka nekā citos veikalos.

No 2008. gada jūlija Vija Volmane

dzīvo Ķeipenē, un te vairs nav

bioloģiskās pārtikas veikalu, un

pārtikas veikalos vispār ir salīdzinoši

ar Rīgas lielveikaliem neliels preču

piedāvājums. Tomēr dzīvojot Ķeipenē,

ir iespēja no vietējiem cilvēkiem nopirkt

veselīgu pienu un piena produktus,

garšīgas mājas olas un dārzeņus, kas

nav saņēmuši ķimikāliju superdevas, bet

tikai kūtsmēslus.

Eberhards L.Hartmans „1001 dabisks

mājas ārstniecības līdzeklis”, Bils

Stetems „Zini, ko tu pērc! Ķimikāliju

labirintā.”, Džiljena Makīta „Kā ēdīsi, tā

dzīvosi”, S. Amatas „Nekādu brīnumu.

Vienkārši Ziņģīte. Pēc diviem gadiem.”-

grāmatas uz galda liecina par dzīvokļa

saimnieces interesēm un dzīvesveidu.

Vija Volmane ar interesi skatoties arī

TV raidījumu „Vides fakti”.

Un dzīvot Vija Volmane cenšas veselīgi

– tikpat kā uzturā nelieto desu, jo to

mūsdienās taisot pat no šķidrinātiem

kauliem, bet padomju laikos gaļas

kombinātu desu cehos, no rītiem sākot

gaļas malšanu, līdz ar gaļu samaltas

žurkas, kas pa nakti bijušas ielīdušas

gaļas mašīnā. Vismaz tā stāstījusi Vijas

darbabiedrene, kas pirms darba Rīgas

šampanieša un vīna fabrikā strādājusi

gaļas kombinātā un pati desu nav

lietojusi uzturā. Un pēc tādām runām uz

desu pat paskatīties negribas!

Rīgas šampanieša un vīna fabrikā, ko

pievienoja AS „Rīgas Balzāms” un kurā

Vija nostrādāja 33 gadus līdz aiziešanai

pensijā 1997. gada 2. maijā, gan tādas

Dzīvot zaļi un veselīgi ne tikai vārdos

šausmas neesot notikušas. Šampanieti

sapilda pudelēs un liek siltā pagrabā, lai

rūgst. Žurkām vīns negaršo, bet, ja kāds

darbinieks nolēja kādu vīna litru savām

vajadzībām un tā vietā pielēja ūdeni,

tāpēc jau vīns nekļuva īpaši sliktāks.

Vēl Vija uzturā lieto tikai nerafinētas

eļļas, cenšas neēst saldumus, jo saldumi

pārvēršas taukos un ir neveselīgi, un

veikalā izvēlas maizi bez daudzajiem

E (ļoti garšīga un laba esot maize ar

ziedputekšņiem), kā arī ievēro dalītā

uztura principu. Šis princips nozīmē, ka

ar proteīnu bagātus pārtikas produktus

nedrīkst ēst kopā ar ogļhidrātiem un ka

ir jāievēro pārtikas produktu savstarpējā

saderība vai nesaderība. Pēc šī principa

vadoties, mūsu ierastā maltīte - kartupeļi

kopā ar gaļu - ir nesaderīgi produkti.

Lai zinātu, kādi produkti sader kopā, ik

pa laikam jāieskatās gudrās grāmatās, jo

galvā jau visu nevar paturēt.

Vija Volmane lieto ne tikai veselīgu

un dabisku uzturu, bet arī savā sadzīvē

cenšas izmantot tikai ekoloģiskos

un videi draudzīgus produktus – gan

ekoloģiskos tīrīšanas un mazgāšanas

līdzekļus, gan eko šampūnus. Viņa pati

nekad sadzīvē nelietojot melnos, biezos

atkritumu maisus, jo tie nesadalās un

piesārņo vidi.

Nupat viņa par 84 latiem iegādājusies

tvaika tīrīšanas slotu, kas ir videi

draudzīga un kas ļaus uzkopt dzīvokli

bez ķīmiskiem tīrīšanas līdzekļiem.

Tikai tai vajag destilētu ūdeni – tā ir

neliela problēma.

Protams, gan dabiskā pārtika, gan

dažādi ekoloģiskie produkti cenas ziņā ir

dārgāki nekā viss, kas saistīts ar ķīmiju un

e-burtiem. Taču, piemēram, ekoloģiskie

tīrīšanas līdzekļi esot ļoti ekonomiski un

pietiek ilgam laikam. Un vai gan naudu

var taupīt uz mūsu veselības un uz vides

Vija Volmane ir veselīga dzīvesveida piekritēja.

un dabas saglabāšanas rēķina Jādzīvo,

domājot arī par nākotni.

Dzīvot zaļi – tā ir Vijas Volmanes

izvēle. Katram pašam jānonāk līdz tādai

vēlmei un atziņai, Vija nevienam savus

uzskatus necenšas uzspiest.

Bet tagad, pavasarī, kad no zemes

izlīdušas zaļās nātres, kas ir labs vitamīnu

avots, Vija iesaka pagatavot vienkāršus

nātru salātus ar olu: sagrieziet nātres (tās

jānoblanšē ar karstu ūdeni), piegrieziet

vārītu olu un uz palodzes pašu audzētus

sīpollokus un pielieciet krējumu – lai

labi garšo un lai laba veselība!

Un atcerieties Kārļa Ulmaņa vārdus:

“Daba ir liels un labs skolotājs, un bez

tam vēl veselība un izturība ir katra

liela darba un panākuma nepieciešams

pamats. Daba, viņas pļavas, lauki un

meži ir neizsmeļams veselības avots.”

Dzīvojiet zaļi, nenodarot pāri dabai

un bez patērētāja attieksmes tērējot tās

bagātības!

Ar Viju Volmani sarunājās B. Mietule


Pavasarī pirmo ieraudzīt dzeltenu tauriņu – būs vilšanos pilna

vasara...

Par uzķeršanos (vai neuzķeršanos) uz

blēžu āķa

Lai arī prātīgāk būtu mācīties no citu

kļūdām, diemžēl cilvēki citu sūro dzīves

pieredzi reti ņem vērā. Tāpēc krāpnieki

un blēži atrod arvien jaunus upurus, no

kuriem izmānīt naudu vai kuru vārdā

paņemt kredītus.

Kaut arī gan presē, gan televīzijā un

radio cilvēki tiek aicināti neuzticēties

katram svešiniekam, tomēr arvien

atrodas kāds, kas uzķeras uz blēžu āķa.

Arī ķeipenieši.

Tā pirms pāris gadiem ķeipenietis,

kas bija par 5 latiem iedevis uz laiku

paziņam savu pasi (vismaz viņš pats tā

traktēja šo notikumu), pašam nezinot,

bija kļuvis par kādas firmas īpašnieku.

Par savu firmu cilvēks, kuram nav ne

darba, ne ienākumu, uzzināja tikai tad,

kad pie viņa ieradās policijas pārstāvji,

jo viņa firma bija valstij parādā gandrīz

20 000 latu. Bet kā vēsta latviešu

sakāmvārds: no sīksta ko var izdabūt,

no tukša ne nieka.

Pirms vairākiem gadiem policisti

Ķeipenes pagasta Gravās veltīgi meklēja

videofilmu nomas punktu – šī adrese

bija uzdota kā SIA “Omerta Company”

juridiskā adrese. Kā šīs firmas darbības

veidi ir uzrādīti kinofilmu, videofilmu

un TV programmu producēšana. Bet

kā noprotat, tad šīs firmas īpašniece

atkal bija ķeipeniete, kurai ne darba, ne

naudas. Pēc Lursoft datiem pašlaik ir

iesākts firmas maksātnespējas process.

(Jāpiebilst, ka pašreizējiem mājas īpašniekiem

nav nekādas saistības ar šo

bēdīgi slaveno SIA.)

Ķeipenietes Valdas nesenā sāpīgā

pieredze

Nesen bēdīga saskarsme ar blēžiem

un krāpniekiem bija arī Ķeipenes

pagasta „Zušos” dzīvojošajai Valdai

Gēmai. Šie notikumi vēl nav beigušies,

jo Valda saņem arvien jaunas vēstules no

parādu piedziņas firmām. Tā kā Valdas

iegūtā pieredze ir gaužām sāpīga un

pamācoša, viņa piekrita par to pastāstīt

citiem ķeipeniešiem, cerībā, ka neviens

cits tādā veidā netiks apmānīts. Valdas

Gēmas stāsts

Pati nezinu, kā es varēju tik stulbi

iekrist

- Iekritu pavisam stulbi. Pagājušā

gada novembrī beidzās mans

astoņdesmitlatnieces darbs pagasta

pārvaldē. Tas nozīmēja, ka paliku bez

darba un bez ienākumiem. Zināju,

ka decembrī vairs nesaņemšu 40

latu pabalstu no sociālā dienesta.

Domas un noskaņojums nebija no

priecīgākajiem. Ziema nāca virsū, bija

jāsagatavo malka. Todien, pagājušā

gada 6. novembrī plkst 15.00, strādāju

savas mājas pagalmā, ņēmos ar malkas

skaldīšanu un kraušanu, kad manas

mājas pagalmā iebrauca sarkana automašīna

un no tās izkāpa svešs vīrietis

ar cepuri galvā. Vīrietis stādījās priekšā

Ogres firmas pārstāvis, kurš meklējot

strādniekus darbam šajā firmā. Viņš

pastāstīja, ka šī firma nodarbojoties ar

malkas sagatavošanu un piegādi. Viņi

atvedīšot un izgāzīšot pie manas mājas

malku – man tā būšot jāsafasējot maisos.

Tik vien tā darba. Mani kā labu, ātru un

čaklu strādnieci viņam esot ieteikusi

kaimiņiene Taņa.

Piedāvājums man šķita tik labs

un vilinošs, ka uzreiz tam piekritu.

Tikai viena neliela aizķeršanās – man

nav bankas kartes, uz kuru pārskaitīt

nopelnīto naudu. Man kā vecmodīgam

cilvēkam par bankas kartēm ne bum,

bum.

Negaidītais darba devējs visādi centās

radīt labu iespaidu par sevi un firmu

Mans negaidītais darba devējs bija

gatavs mani - tik vērtīgu darbinieci -

tūlīt aizvest uz Ogres krājbanku karti

nokārtot. Lai tik sēžoties automašīnā,

tūlīt brauksim. Es tikai paspēju

uzraut mugurā mēteli un ar visiem

dubļainajiem gumijas zābakiem mašīnā

iekšā un ceļā. Pati brīnos, kāpēc es,

kura, ja uz ceļa pietur sveša mašīna,

nekad nekāpju tajā iekšā, todien

iesēdos mašīnā kopā ar diviem svešiem

“Pati nezinu, kā tik stulbi varēju uzķerties uz blēžiem”, tā Valda Gēma.

vīriešiem. Mašīnā pamanīju, ka firmas

pārstāvis, kurš teicās esam brigadieris,

ir čigānu tautības; otrs – šoferis ar tādu

resnu mūlīti. Brigadieris brauciena

laikā vairākas reizes it kā sazinājās ar

firmu, liekot man saprast, ka firmai ir

daudz tādu darbinieku kā es, pieder lielā

mašīna, traktors un cita nopietna tehnika.

Viņš sazvanījās arī ar firmas grāmatvedi

Margošu, kura man palīdzēšot bankā

izņemt karti. Firmai bija tikpat jocīgs

nosaukums kā grāmatvedei vārds.

Raibie piedzīvojumi Rīgā

Kamēr brigadieris runā pa telefonu

un es klausos, esam jau Rīgā. Kā gan

tā – braucām taču uz Ogri. - Ogrē

tik svarīgas un nopietnas lietas nevarot

nokārtot, - tā brigadieris.

Margoša mūs pie bankas sagaidīja

– tāda melna, smuku ģīmīti. Cik saprotu

– tā bija Natālija, nevis kaut kāda

Margoša. Iegājām abas ar Margošu

bankā „Spicē”, tur nokārtojām visus

3

Turpinājums 4.lpp.


4

Turpinājums no 3. lpp.

papīrus, kurus visus savāca Margoša un

atdeva firmas pārstāvim.

Piebraucām pie lielas mājas – it kā

ofisa, un šoferis ar visiem dokumentiem

uzgāja augšā uz kādu stundu. Kā

izrādījās - paņemt aizņēmumu.

Kad aizņēmums 227 lati bija paņemts,

mani aizveda uz pastu, lai šo naudu

noņemu no sava konta. To izdarīju.

Naudu visi trīs firmas pārstāvji sadalīja

savā starpā. Margošai iedeva 20 latus.

Man čigāns piedāvāja kafiju un 100

gramus šņabja. No šņabja atteicos, bet

kafiju izdzēru. Kamēr dzēru kafiju,

čigāns sēdēja man pretī, skatījās man

pāri, ne acīs un tik runāja, runāja....

Pēc tam braucām uz „Bites” salonu,

jo man vajadzēšot darba jautājumos

daudz runāt pa telefonu un obligāti

vajagot pastāvīgu pieslēgumu – karte

nederot. Vienā salonā mūs neņēma pretī,

otrā laipni apkalpoja. Nokārtojām man

pieslēgumu, un mans jaunais priekšnieks

nopirka tādu baltu, mazu kastīti - varbūt

tas bija internets, bet es par internetu

2009. gadā tika uzsākta valsts

organizētā un apmaksātā krūts dziedzera

un dzemdes kakla ļaundabīgo audzēju

savlaicīgas atklāšanas programma.

Nozīmīgs šī projekta ieguvums vēža

kontroles programmā ir mobilais digitālās

mamogrāfijas kabinets, kas darbojas

SIA „Veselības centrs 4” paspārnē un

nodrošina krūšu izmeklējumu veikšanu

Latvijas reģionos. Tā ir īpaši pielāgota

automašīna, kurā atrodas mamogrāfs

- iekārta, ar kuru veic krūts dziedzera

izmeklējumus sievietēm, lai atklātu

iespējamās izmaiņas.

Arī 2012.gadā visu novadu

sievietes tiek aicinātas veikt krūšu

izmeklējumus tuvāk savai dzīvesvietai

– „Veselības Centrs 4” mobilajā

mamogrāfā.

Krūts vēzis ir viena no izplatītākajām

vēža formām Latvijā, kuru savlaicīgi

atklājot, iespējama pilnīga izārstēšanās.

Vēža kontroles programmas ietvaros

Nacionālais Veselības dienests (NVD)

katru mēnesi izsūta uzaicinājuma

vēstules sievietēm, lai aicinātu veikt

mamogrāfiskos izmeklējumus.

2012.gadā uzaicinājumu vēstules

veikt valsts apmaksātu krūts vēža

profilaktisko pārbaudi saņems

sievietes, kuras ir dzimušas 1944.,

1946., 1948., 1950., 1952., 1954., 1956.,

1958., 1960. un 1962.gadā.

neko nezinu.

Vēlā vakarā jaunie paziņas atveda

mani mājās un paši aizbrauca.

Veltīgi gaidu malkas kravu mājas

pagalmā. Tās vietā saņemu ierakstītas

vēstules.

Bet lielo mašīnu ar malkas kravu

veltīgi gaidīju iegriežamies savas mājas

pagalmā. Tās vietā sagaidīju pastnieci

ar ierakstītām vēstulēm, kurās parādu

piedziņas firmas prasīja man samaksāt

summas, kuras es ne acīs neesmu redzējusi.

150 lati norunāti telefona sarunās +

soda procenti, Madonā paņemts uz trim

mēnešiem „e-latā” aizdevums 180 lati,

kas ar soda procentiem kopā ir 300

lati; vēl tie 227 lati, ko izņēmu Rīgā –

pāri 700 latu parāds, no kura neesmu

notērējusi ne santīma! Traks var palikt!

Nezinu, kad šis murgs beigsies

Tad sapratu, ka esmu pamatīgi apkrāpta

un izmantota. Ziņoju par to policijai, jo

man no tiem blēžiem nav bailes. Es pati

viņus ar savām rokām pārmācītu. Es

neesot vienīgā, ko šie nelieši apkrāpuši,

bet citiem cietušajiem esot bailes no

viņiem. Šie nelieši esot draudējuši, ka

tiesas zālē izdarīs tā, ka tie, kas liecinās

pret viņiem, palikšot tur, tiesas zālē, uz

visiem laikiem.

Policists bija atbraucis pie manis ar

5 fotogrāfijām un prasīja, vai kādā no

tām nav krāpnieki. Es vienā no bildēm

atpazinu čigānu – brigadieri.

Tagad - līdzko kāda sveša mašīna

iebrauc manā pagalmā, runās neielaižos

un trencu prom. Un iesaku visiem tā

darīt. Lai nebūtu tādu nepatikšanu un

pārdzīvojumu kā man. Vēl nezinu, kad

tas viss beigsies. Domāju, ka manas

nedienas var vilkties vēl ilgi.-

Ticējums vēsta – ja pavasarī pirmo

ierauga dzeltenu tauriņu, būs vilšanās

pilna vasara. Lai nu nevienam pirmais

nerādās dzeltenais tauriņš! Bet kā par

spīti – dzelteni vien lido....

Stāstu pierakstīja B. Mietule

“Veselības centrs 4” aicina veikt krūšu izmeklējumus tuvāk savai dzīvesvietai

Atgādinām, ka 2011.gadā izsūtītās

uzaicinājuma vēstules uz krūts vēža

profilaktisko pārbaudi ir derīgas līdz pat

2012.gada beigām.

SVARĪGI! Uzaicinājuma vēstule

netiek nosūtīta sievietei, kura gada

laikā līdz uzaicinājuma vēstules

sagatavošanas datumam ir veikusi

mamogrāfisko izmeklējumu.

Mamogrāfisko izmeklējumu vēlams

veikt 35 - 40 gadu vecumā. Ja pirmā

mamogrāfijas izmeklējuma rezultāts

ir normas robežās un nav vērojamas

nekādas vizuālas krūts izmaiņas, šo

pārbaudi var veikt ik pēc diviem gadiem.

Krūts vēža skrīningu ar mamogrāfijas

metodi neatkarīgi no rezultāta reizi

gadā vajadzētu veikt sievietēm no

50 līdz 69 gadiem. Jāatceras, ka šo

pirmo izmeklējumu saglabāšana ir

ļoti svarīga! Vēlāk veicot atkārtotus

izmeklējumus, lai savlaicīgi pamanītu

radušās pārmaiņas, svarīgi tos salīdzināt

ar iepriekšējiem un iegūt svarīgu

informāciju dinamikā.

Jaunākie statistikas dati apliecina, ka

sievietes Latvijā labprāt izmanto iespēju

veikt šos izmeklējumus dzīvesvietas

tuvumā.

Sievietēm, kuras ir saņēmušas

uzaicinājuma vēstuli no Nacionālā

veselības dienesta Valsts skrīninga

programmas ietvaros izmeklējums ir

BEZ MAKSAS,

ar ģimenes vai ārstējošā ārsta norīkojumu

– pacienta līdzmaksājums ir 2 lati;

ar ģimenes ārsta vai ārstējoša ārsta

norīkojumu, kuram NAV līgumattiecību

ar Nacionālo Veselības dienestu, par

maksu.

Lai veiktu izmeklējumu, jāpierakstās

pa telefonu: 67144031;

67143550; 67142840 vai 27866655.

Sīkāka informācija www.mamografija.

lv pa e pastu info@mamografija.lv

Bet tagad pati svarīgākā

informācija!!!

„Veselības Centrs 4” mobilais

mamogrāfs būs arī Ķeipenē!

Š.g. 14. maijā no plkst.10.00 –

18.00 mobilais mamogrāfs būs

Daces Krievānes ģimenes ārsta

praksē Ziedu ielā 1, Ķeipenē,

Ķeipenes pag., Ogres nov..

Aicinām sievietes rūpēties par

savu veselību un ierasties uz

krūšu izmeklējumiem mobilajā

mamogrāfā Ķeipenē!

Inga Ronka,

SIA “Veselības centrs 4”

Mārketinga speciāliste


5

Divas atšķirīgas lietas – nodokļa

papildlikme un naudas sods

Vairāki ķeipenieši, saņēmuši nekustamā

īpašuma nodokļa maksāšanas paziņojumu

2012. gadam, bija sašutuši par

to, ka viņiem esot uzlikta soda nauda

par neapsaimniekoto lauksaimniecībā

izmantojamo zemi. Vēlreiz uzmanīgi

pārlasiet maksāšanas paziņojumu – par

soda naudu tur nav runas. Nodokļa

maksāšanas paziņojumā skaidri un

gaiši rakstīts, ka ir aprēķināta nodokļa

papildlikme 1,5% par 2011. gadā

neapsaimniekoto lauksaimniecībā izmantojamo

zemi. Tas nozīmē, ka par

neapstrādātu lauksaimniecības zemi

kopējā nodokļa likme ir 3 procenti.

Vēlreiz atgādināsim, ka saskaņā ar

Ministru kabineta 2010. gada 13.

jūlija noteikumiem Nr. 635 “Kārtība,

kādā apseko un nosaka neapstrādātās

lauksaimniecībā izmantojamās zemes

platību un sniedz informāciju par to”

Lauku atbalsta dienests apseko

lauksaimniecībā izmantojamās zemes

vienības, kuru platība ir lielāka par

vienu hektāru. Apsekošana notiek bez

zemes īpašnieka, tiesiskā valdītāja vai to

pārstāvju klātbūtnes.

LAD apkopo apsekošanas laikā iegūto

informāciju par tām zemes vienībām,

kas uzskatāmas par neapstrādātu lauksaimniecībā

izmantojamo zemi, un

sniedz informāciju vietējām pašvaldībām

papildlikmes aprēķināšanai.

Lai nebūtu jāmaksā šāda paaugstināta

nodokļa likme, ir tikai viens variants:

lauksaimniecībā izmantojamās zemes

platības jāuztur labā lauksaimniecības

un vides stāvoklī – tas ir, līdz kārtējā

gada 1.septembrim tajās vismaz vienu

reizi jāveic pļaušana, zāles novākšana

vai sasmalcināšana un izkliedēšana.

Ķeipenes ciema centrā aprīļa pēdējā

nedēļā klaiņoja bezsaimnieka suns.

Suns uzturējās pie skolas, pie pirmsskolas

izglītības iestādes, pārvietojās pa

ciema centru. Tā kā sunim saimnieks

neuzradās un neviens nezināja, kas tas

varētu būt, nācās suni aizvest uz Ogres

dzīvnieku patversmi. Tas tika izdarīts

piektdien, 27. aprīlī.

Suņa pazīmes: vidēja auguma, smilšu

krāsas spalvu, ap kaklu brūna kaklasiksna.

Kucīte, aptuvenais vecums līdz 2

Pazudis suņa saimnieks

Pirms nedēļas vai divām ķeipenieši

bija pamanījuši, ka pašvaldības policisti

braukā pa Ķeipenes ciemu un kaut

ko fotogrāfē. Cilvēki domāja, ka tiek

fotogrāfēti bez īpašnieka klātbūtnes

klaiņojošie suņi. Šoreiz pašvaldības

policija apsekoja neapsaimniekotās,

ar kūlu aizaugušās zemes platības un

fotogrāfēja tās. Laikam jau nav citas

izejas, kā cīnīties ar kūlas audzētājiem

un kūlas ugunsgrēkiem, kuru skaits ar

katru gadu pieaug.

Šogad valstī kopumā reģistrēti jau

764 kūlas ugunsgrēki.

Saskaņā ar Latvijas Administratīvo

pārkāpumu kodeksa 51. panta otro

daļu par zemes apsaimniekošanas

pasākumu neizpildīšanu un zāles

nepļaušanu, lai novērstu kūlas

veidošanos, – uzliek naudas sodu

fiziskajām personām no simt līdz

piecsimt latiem, bet juridiskajām

personām – no piecsimt līdz divtūkstoš

latiem.

Kā pastāstīja pašvaldības policists

Andrejs Cviguns, pašlaik diviem ķeipeniešiem

– zemes īpašniekiem - par zemes

neapsaimniekošanu izteikts mutisks

brīdinājums un vienam ķeipenietim

(dzim.1932.g.) sastādīts administratīvā

pārkāpuma protokols, kas tiks izskatīts

administratīvajā komisijā.

Bez tam vēl ir ierosinātas 12

administratīvās lietvedības par šo pašu

administratīvo pārkāpumu.

Vienīgais secinājums – laikam tomēr

sava zemes īpašuma sakopšana izmaksās

lētāk nekā nodokļa papildlikme un

naudas sods....

Pašvaldības policistu A. Cvigunu

iztaujāja un likumos ielūkojās B.

Mietule

gadi.

Varbūt kādam ķeipenietim ir informācija

par šo sunīti un par to, kas varētu

būt viņa saimnieks.

Tā teikt - suns ir atradies, tagad pazudis

viņa saimnieks. Meklējam saimnieku!

Ogres novada dzīvnieku patversmes

adrese: Indrānu ielā 9/11, Ogrē;

tālrunis 65044224; mob. tālrunis

26342330.

Neaizmirsīsim, ka mēs esam atbildīgi

par tiem, kurus esam pieradinājuši.....

Pagaidām no braukšanas

maksas atvieglojumiem

pensionāriem nekā!

Ķeipenes pagasta pensionāri 2011.

gada 29. novembrī iesniedza Ķeipenes

pagasta pārvaldē kolektīvu iesniegumu,

kurā lūdza izskatīt jautājumu

par braukšanas maksas atvieglojumu

piešķiršanu pensionāriem braucieniem

Ogres novada sabiedriskā transporta

maršrutu tīklā. Iesniegumu bija

parakstījuši 32 cilvēki.

Tā kā šī iesnieguma izskatīšana ir Ogres

novada pašvaldības kompetencē,

Ķeipenes pagasta pārvalde iesniegumu

pārsūtīja izskatīšanai tai.

Uz Ķeipenes pagasta pensionāru kolektīvo

iesniegumu saņemta Ogres novada

pašvaldības 12. 04.2012. atbilde.

Tā kā jautājums par braukšanas maksas

atvieglojumu piešķiršanu Ogres

novada pensionāriem varētu būt aktuāls

ne tikai tiem 32 cilvēkiem, kas

parakstījuši 2011. gada 21. novembra

iesniegumu, bet visiem Ķeipenes pagasta

pensionāriem, publicējam Ogres

novada pašvaldības atbildi:

“Jau šobrīd visi Ogres novada

pensionāri var izmantot iespēju, uzrādot

pensionāru apliecību, Ogres pilsētas

sabiedriskajā transportā iegādāties

braukšanas biļetes ar atlaidi. Lai lemtu

par šādu atlaižu piemērošanu vietējās

nozīmes autobusu maršrutos visā

novadā, nevar skatīt jautājumu tikai

par Ķeipenes pagasta pensionāriem,

bet jāsavāc informācija par visos

Ogres novada pagastos dzīvojošajiem

pensionāriem, jāizvērtē, kādi papildus

izdevumi būs saistībā ar atlaižu

ieviešanu.

Jautājums par braukšanas atlaižu

ieviešanu varētu tikt skatīts, plānojot

2013. gada budžetu.”

Kā redzat no atbildes - pagaidām

Ķeipenes pensionāriem braucieniem no

Ķeipenes uz Ogri nekādas braukšanas

maksas atlaides sabiedriskajā transportā

netiks piemērotas.

Informāciju sagatavoja B. Mietule


6

Par avārijas stāvoklī esošajām būvēm Ķeipenes pagastā

Ķeipenes pagasta pārvaldes vadītājs

Vilnis Sirsonis regulāri saņem pārmetumus

no pagasta iedzīvotājiem par ēkām,

kuras ir pussabrukušas, izdemolētas,

vizuāli bojā Ķeipenes ainavu un arī apdraud

cilvēku drošību.

Gribam informēt, kas ir izdarīts šajā

jomā. Ogres novada pašvaldības administratīvajā

teritorijā, tai skaitā arī Ķeipenes

pagasta teritorijā, ir spēkā Ogres

novada pašvaldības 2011. gada 17.

marta saistošie noteikumi Nr.8/2011

„Par kārtību, kādā sakārtojamas vai nojaucamas

avārijas stāvoklī esošas būves

Ogres novadā”.

Šo noteikumu mērķis ir sakārtot vai

nojaukt būves, kuras ir pilnīgi vai daļēji

sagruvušas, nonākušas tādā stāvoklī, ka

apdraud garāmgājējus, būvju lietotājus,

īrniekus vai kaimiņus vai bojā ainavu.

Jautājuma izskatīšanu par avārijas

stāvoklī esošo būvju sakārtošanu vai

nojaukšanu var ierosināt jebkura fiziska

vai juridiska persona vai šo

personu grupa, iesniegumu iesniedzot

Ogres novada pašvaldībā. Tas nozīmē,

ka jebkurš no Jums var izrādīt savu pilsonisko

aktivitāti un iesniegt iesniegumu

par avārijas stāvoklī esošām būvēm Ķeipenes

pagastā.

Iesniegumu Ogres novada pašvaldības

izpilddirektors P. Špakovskis novirzīs

Ogres novada avārijas stāvoklī un pamestu

būvju apzināšanas komisijai

ar uzdevumu veikt iesniegumā minētās

būves pārbaudi.

Komisija sadarbībā ar būvvaldēm un

citu pašvaldības administrācijas noda-

ļu speciālistiem pārbaudīs šo būvi un

sagatavos par to atzinumu, kurā norādīs

pārbaudītās būves vispārējo vizuālo stāvokli,

izteiks priekšlikumus īpašniekam

vai valdītājam būves savešanai pienācīgā

kārtībā un norādīs šo darbu izpildes

termiņu.

Š.g. 19. aprīlī Ķeipenes pagasta pārvalde

nosūtīja Ogres novada pašvaldībai

iesniegumu, kurā lūdza izskatīt

jautājumu par sešu Ķeipenes pagastā

atrodošos avārijas stāvoklī esošu

būvju sakārtošanu vai nojaukšanu.

Ķeipenes pagasta pārvaldes 19. aprīļa

iesniegums jau ir izskatīts Ogres novada

avārijas stāvoklī un pamestu būvju

apzināšanas komisijas sēdē š.g. 24. aprīlī.

Komisija uzdevusi Madlienas būvvaldei

sagatavot atzinumu par Ķeipenes

pagastā esošajām būvēm, kas ir avārijas

stāvoklī.

Pašvaldībai piederošajai dzīvojamai mājai “Jaundiedziņš” blakus esošo būvi -

graustu, kas bojā pašvaldības īpašumu un apdraud cilvēku drošību, tās īpašnieks,

neraugoties uz vairākiem rakstiskiem brīdinājumiem, līdz šim nav sakārtojis.

Varbūt Ogres novada pašvaldības atzinums būs pārliecinošāks dokuments nekā

agrāk sūtītie Ķeipenes pagasta padomes un pārvaldes brīdinājumi.

Ceram, ka Madlienas būvvalde ar atzinuma

sagatavošanu un nosūtīšanu

nevilcināsies, un ka būvju īpašnieki, saņēmuši

atzinumu, beidzot sakārtos savus

īpašumus.

Jautājuma izskatīšanu varētu sarežģīt

tas, ka visām šīm būvēm diemžēl līdz

galam nav noformētas īpašuma tiesības -

būves nav reģistrētas zemesgrāmatā.

Saistošajos noteikumos arī paredzēta

kārtība, ko darīt tad, ja būves īpašnieks

(valdītājs) atzinumā norādītos darbus

būves sakārtošanā noteiktajā laikā nav

veicis.

Par to kādā citā „Ķeipenes Vēstneša”

numurā.

Informāciju sagatavoja B. Mietule

Pasākumi maijā

Ķeipenes pamatskolas skolēni un

skolotāji ielūdz visus

uz Mātes dienai veltītu

koncertu „Ar mīlestību

par mīlestību”

Ķeipenes Tautas namā

piektdien, š.g. 11. maijā

plkst.19.00.

Š.g. 12. maijā no plkst.8.00

Ķeipenes ciema centrā

PAVASARA

TIRDZIŅŠ.

Plkst.11.00 pie Ķeipenes Tautas

nama (lietus gadījumā -Tautas namā)

KONCERTS.

Koncertā piedalīsies Ķeipenes

senioru deju kolektīvs un vidējās paaudzes

deju kolektīvs “Dandzis” un

vokāli instrumentālais ansamblis.

Ķeipenes Tautas namā

piektdien, š.g. 25. maijā

plkst.11.00, Dejotāju svētki

„Ķeipenes

valsis”.

Programmā:

- Sporta deju dejotāju sacensības;

- Paraugdemonstrējumi.

Svētkos piedalīsies lielāki un

mazāki Ķeipenes dejotāji, kā arī

viesi no Mazozoliem un Suntažiem.

Aicināti visi interesenti un dejas

draugi! Ieejas maksa Ls 0,50.

Līdzjūtība

Tēt, miris esot tu... Tam ticēt grūti,

Jo tava balss, ik vārds vēl ausīs

skan.

Vai nomirst tas, kas sevi citiem

devis,

Kam prieku dāvinājis citu prieks

Ir taču ziedi, kas pat ziemu nevīst,

Kad visus dārzus aizputina sniegs...

Izsakām visdziļāko līdzjūtību

Jānim Andriksonam ar ģimeni,

no tēva uz mūžu atvadoties.

Akāciju mājas iedzīvotāji


7

Apstiprināti divi ķeipeniešu iesniegtie projekti

Šā gada februārī Ogres novada

pašvaldība sadarbībā ar Nīderlandes

fondu “Koninklijke Nederlandsche

Heidemaatschappij” (KNHM) izsludināja

projektu konkursu “Iedzīvotāji

veido savu vidi (Ķeipenē, Lauberē,

Madlienā, Meņģelē un Suntažos)”.

Konkursam tika iesniegti 29 projektu

pieteikumi – no Madlienas 9, no Meņģeles

7, no Lauberes 1, no Ķeipenes 6

un no Suntažiem 6.

No iesniegtajiem projektiem apstiprināti

11 projekti, tai skaitā 2 ķeipeniešu

projekti: nereģistrētas Ķeipenes pagasta

iedzīvotāju grupas „Mēs – Akācijām”

projekts „Akāciju mājas ieejas

durvju nomaiņa” (projekta īstenošanai

piešķirti 702,00 lati; projekta vadītāja

Labu ziņu ķeipenieši ir pamanījuši

laikraksta „Latvijas Avīze” š.g. 20.

aprīļa numurā: bijušajam ķeipenietim,

Ķeipenes astoņgadīgās skolas absolventam,

tagad Valmieras Drāmas teātra

aktierim Tālivaldim Lasmanim par

nopelniem Latvijas valsts labā Ordeņu

kapituls 2012. gada 13. aprīlī piešķīris

Triju Zvaigžņu ordeņa IV šķiru.

Priecājamies par šo faktu, bet vislielākais

gandarījums par šo ziņu, protams,

ir Tālivalža Lasmaņa vecākiem Vilmai

Lasmanei un Rūdolfam Lasmanim,

kurus sirsnīgi apsveicam ar dēla

sasniegumiem un viņam piešķirto

augsto Valsts apbalvojumu!

SLUDINĀJUMI

Piedāvāju labiem cilvēkiem divus

kucēnus (puisīti un meitenīti).

Kucēni dzimuši š.g.14. janvārī, ir

melnā krāsā ar dažiem plankumiņiem.

Būs vidēja auguma, kad izaugs.

Abi ir žiperīgi un dzīvīgi. Puika pēc

rakstura mierīgāks un lēnāks nekā viņa

māsa.

Kucēni atrodas „Lejas Gauriņos”,

tālr. Nr.27780504, Aija.

No 15. maija Ķeipenes pagastā būs

iespēja nopirkt dažādu šķirņu tomātu

un puķu stādus. Zvanīt un interesēties -

tālr. Nr.26311515, Liena.

Traktortehnikas ikgadējā valsts

tehniskā apskate Ķeipenē 2012.

gada 28. maijā plkst.10.00 un 25.

jūnijā plkst.10.00 SIA „Agroserviss

„Ķeipene” teritorijā.

Patīkamas ziņas!

Līga Mačuka) un nereģistrētas Ķeipenes

pagasta iedzīvotāju grupas „Mūsmājas”

projekts „Par prieku sev un citiem

par prieku”, kura ietvaros tiks izveidots

bērnu rotaļu laukums pie daudzdzīvokļu

mājas „Palejas”, nobruģēta taciņa, kas

vedīs gar rotaļu laukumu, izveidota

jauna puķu dobe un ugunskura vieta, kur

mājas iedzīvotājiem pulcēties, kopīgi

svētkus svinot. Šī projekta īstenošanai

piešķirti 702,80 lati, projekta vadītāja

Liene Vaļeika.

Cerams, ka ķeipeniešiem – projektu

īstenotājiem – veiksies savu ieceru

realizēšanā, un caur šiem projektiem

Ķeipene kļūs kaut maz-mazlietiņ

sakoptāka un skaistāka!

B. Mietule

Žurnāla „Astes” aprīļa numurā lasāma

intervija ar apgāda „Zvaigzne ABC”

valdes priekšsēdētāju Viju Kilbloku

„Suņi nav zvēri!”

No šīs intervijas uzzinām, ka V. Kilbloka

savulaik ir aizbraukusi uz Ogres

dzīvnieku patversmi un sava uzņēmuma

teritorijas apsargāšanai no patversmes

paņēmusi 3 suņus - vilciņus. Viens no

šiem suņiem ir no Ķeipenes – ruds suņu

puika Krokers.

Ķeipenes ciema centra iedzīvotāji

atceras, ka pirms krietna laika Ķeipenes

ciema centrā pie daudzdzīvokļu mājām

klīda novārdzis un izbadējies liels suns.

Vienā brīdī nelaimīgais dzīvnieks bija

palicis nespēkā guļam uz ielas pretī

Vējotņu mājai. Tad pagasta daiļdārzniece

Maruta Grīnberga sunīti pabaroja,

ielika personīgajā automašīnā un aizveda

uz Ogres dzīvnieku patversmi.

Maruta vēl tagad atceras novārgušā

sunīša uzticības pilnās un skumjās acis.

Kā izrādās – Krokers ir izdzīvojis un

tagad sargā apgāda „Zvaigzne ABC”

teritoriju. Tā patiešām ir patīkama ziņa!

Izlasīto informāciju apkopoja B.

Mietule

Aktuāla informācija

Ķeipenes bibliotēkas vadītāja Jūlija

Sergejeva ikgadējā atvaļinājumā no

š.g.23. aprīļa līdz 06. maijam ieskaitot.

Ķeipenes bibliotēka būs slēgta š.g. 31.

maijā.

Ķeipenes pagasta pārvalde un tās

iestādes š.g.30. aprīlī un 1. maijā

nestrādās.

Ķeipenes pagasta

pārvaldes lēmumu

APSKATS

Ogres novada pašvaldības Ķeipenes

pagasta pārvaldes vadītājs V. Sirsonis

2012. gada 02. aprīlī pieņēmis piecus

lēmumus par nosaukumu piešķiršanu

no Ogres novada Ķeipenes pagastā

esošajiem nekustamajiem īpašumiem

atdalāmajām zemes vienībām (šo zemes

vienību atdalīšana saistīta ar projektētā

valsts autoceļa P4 izbūvi):

Piešķirt no nekustamā īpašuma

„Krupi” atdalāmajai projektētā valsts

autoceļa P4 izbūvei paredzētajai

zemes vienībai nosaukumu „KrupiA”;

pašvaldības autoceļa izbūvei paredzētajai

atdalāmajai zemes vienībai

nosaukumu „KrupiP”; perspektīvā

valsts ceļa V983 izbūvei paredzētajai

atdalāmajai zemes vienībai un papildus

atpērkamajai zemes vienībai nosaukumu

„KrupiV”;

Piešķirt no nekustamā īpašuma

„Iņģusalas” atdalāmajai projektētā

valsts autoceļa P4 izbūvei paredzētajai

zemes vienībai nosaukumu „IņģusalasA”;

papildus atpērkamajām atdalāmajām

divām zemes vienībām

nosaukumu „IņģusalasV”;

Piešķirt no nekustamā īpašuma „Līči”

atdalāmajai projektētā valsts autoceļa

P4 izbūvei paredzētajai zemes vienībai

nosaukumu „LīčiA”;

Piešķirt no nekustamā īpašuma

„Ilgas” atdalāmajai projektētā valsts

autoceļa P4 izbūvei paredzētajai zemes

vienībai nosaukumu „IlgasA”;

Piešķirt no nekustamā īpašuma

„Dalbji” atdalāmajai projektētā valsts

autoceļa P4 izbūvei paredzētajai zemes

vienībai un papildus atpērkamajai zemes

vienībai nosaukumu „DalbjiA”.

Apskatu sagatavoja sekretāre B. Mietule

Atgādinājums

Atgādinām, ka saskaņā ar likuma “Par

nekustamā īpašuma nodokli” 6. panta 3.

daļu nekustamā īpašuma nodokļa par

2012. gadu 2. maksājums jāveic līdz

2012. gada 15. maijam.

Informācija par nekustamā īpašuma

nodokli un tā maksājumiem, zvanot Initai

Tobiasei, tālr. Nr.65020817.

Noteiktajā laikā nesamaksāto nodokli

un nokavējuma naudu saskaņā ar pagasta

pārvaldes lēmumu būsim spiesti

piedzīt bezstrīda kārtībā.


8

Ja gribi, lai sirdī tev pavasars

līst,

Tad nomet no pleciem

rūpestu slogus

Un atveri, atdari

dvēseles logus,

Lai tumšākais kaktiņš top

saulgaismas skauts.

Ja gribi, lai sirdī tev pavasars līst,

Tad steidzies no smacīgās istabas

laukā

Un ieklausies cīruļu

kopdziesmā jaukā,

Kas pa dziesmotām

kāpnēm uz debesīm

trauc.

Ja gribi, lai sirdī tev pavasars līst,

Tad noej uz vientuļo piesaules

gravu,

Kur piekrastes ievām pauž

pasaku savu

No ziemdusas atmodies

baltpuru strauts.

Ja gribi, lai sirdī tev

ziedonis līst,

Tad paveries zemes un debesu

sejā

Un nogrimsti dabas dziļdaiļajā

dzejā,

Kur brīnumu jaunu un prieka tik

daudz! (V. Plūdons)

Saulaini sveicieni

dzimšanas dienās visiem,

kas dzimuši aprīlī!

Lai Jūsu sirdīs patiešām

ielīst pavasaris!

„Tu neeksistē tāpēc, lai

ietekmētu šo pasauli.

Tu eksistē, lai dzīvotu

savu dzīvi tā, lai tu būtu

laimīgs.” (R. Bahs)

Esiet vienkārši laimīgi!

Gadi ir griezes dzirkles,

Kas mūžu pa gabalam griež-

Bērnība, jaunība, briedums...

Ko sirdī paturēt,

Ko projām sviest

Ar pelēko ikdienu saaudzis

Viss dzīves gājums -

Melns darbs, balta maize...

Un tomēr gribas vairāk!

Augstāk un tālāk par ikdienību-

Mazu stariņu laimes

Un stariņu mīlestības.

Lai varu laimīgs būt

Ejot, skrejot

Un kāpjot šai kalnā,

Ko par DZĪVI sauc...

Sirsnīgi sveicieni ķeipeniešiem

Kārlim Jurcītim

80. jubilejā (02. aprīlī) un

Gunāram Namniekam

85. jubilejā (03. aprīlī)!

Veselību, spēku un

dzīvesprieku, turpinot kāpienu

dzīves kalnā!

SLUDINĀJUMI

Apstrādā mazdārziņus, siltumnīcas un

citas nelielas zemes platības ar zemes

frēzi, aptuvenā cena par pakalpojumu

5-20 lati. Precīzāka informācija pa

tālr. Nr.25985566.

Vēlos nomāt lauksaimniecībā izmantojamo

zemi Ķeipenes pagastā. Tālis, tālr.

Nr.26816122.

Visi laipni aicināti š.g. 05. maijā

plkst.13.00 piedalīties ģitārspēles

studijas sezonas noslēguma koncertā

biedrības “Ķeipenes vides centrs” telpās

“Viļņos”-3, Ķeipenē.

Mūžībā aizgājuši

Šī dzīve šķiet vien brītiņš gaužām

īss,

Kur piedzimšanas prieks ar nāves

vaidu dalās.

Tik mūžība ar dzīlēm neapjaušamām

Kā okeāns šalc ceļa sākumā un

galā....

Š.g. 19. aprīlī 77 gadu vecumā

mūžībā aizgājis

Uldis Andriksons.

Š.g. 20. aprīlī 90 gadu vecumā

mūžībā aizgājusi

Lidija Freiberga.

Patiesa līdzjūtība tuviniekiem.

Pieslēdzies, Latvija!

2012. gads visā Eiropā ir izsludināts

par Aktīvās novecošanas un paaudžu

solidaritātes gadu, tādēļ Lattelecom

sadarbībā ar LR Labklājības ministriju

un LR Izglītības un zinātnes ministriju

aicina Latvijas skolas un to informātikas

skolotājus iesaistīties projektā „Pieslēdzies,

Latvija!”

Mācīties nekad nav par vēlu. Tāpēc

arī Ķeipenes pamatskola ir pieteikusies

projektam „Pieslēdzies, Latvija!”, kas

veltīts tam, lai datorprasmes iemācītu

cilvēkiem labākajos gados.

Bezmaksas datorapmācības tiek piedāvātas

cilvēkiem vecumā pēc 50

gadiem. Apmācības tiek organizētas

nelielās grupās – pa 14 dalībniekiem

katrā grupā. To ilgums būs 3 dienas pa 4

stundām dienā.

Apmācībām var pieteikties: pie skolas

lietvedes, tālr. 65033695; pie

informātikas skolotājas Ineses Grises,

tālr. Nr.26226918; pie pensionāru

apvienības vadītājas Dainas Zēmeles,

tālr. Nr.28394558.

Darba piedāvājumi

SIA „KVIST” meklē strādniekus

mēbeļu ražotnē Upmalas, Mālpils nov..

Mob. tālr. darba meklētājiem 26630777.

Zemeņu audzētāji z/s „Lazdukalns”,

īpašniece Ginta Apsīte, mob. tālr.

29618017, atbild par kadriem, aicina jau

tagad pieteikties uz ravēšanu un citiem

lauku darbiem. Ogu lasīšanas laikā ir

iespēja palikt un dzīvot uz vietas treilera

tipa mājiņās, var piedāvāt ap 20 vietu.

Ķeipenes pagasta laikraksts. Tirāža 200 eks. E-pasta adrese: keippag@inbox.lv. Licence Nr. 0629. Tālr. 65033598. Redakcija

neatbild par publicēto sludinājumu saturu. Publicētajos rakstos paustie viedokļi ne vienmēr sakrīt ar redakcijas viedokli.

More magazines by this user
Similar magazines