2012 darba anketa - Garezers

garezers.org

2012 darba anketa - Garezers

GAŖEZERS

Latviešu centrs

Latvian Center

57732 Lone Tree Rd. www.garezers.org tel: 269.244.5441

Three Rivers, MI 49093-9549 garezers@garezers.org fax: 269.244.8380

2012. GADA DARBA PIETEIKUMA ANKETA

Lūdzam iesūtīt līdz 1. martam. Atbilde no Gaŗezera administrācijas gaidāma pēc 30. aprīļa

** Ārzemniekiem jāiesūta ankete līdz 15. februārim, lai varam sākt kārtot vīzas pieprasības.

Uzvārds, Vārds

Dzimšanas datums

Pilsonība

Telefona numurs

E-pasta adrese

Adrese

Lūdzam pievienot CV (“resume”) kurā parādās sekojošā informācija:

Izglītība, nodarbošanās, darba pieredze, kompjūtera spējas, intereses un talanti, un attiecīgās apliecības un to

derīguma datumi (piem. First Aid/CPR, Waterfront/Lifesaving, Child Care, Food Handler’s License, utt.).

Trīs atsauksmes (“references”) – Vārds, uzvārds, kontaktinformācija

1)

2)

3)

Saites ar Gaŗezeru:

Esmu strādājis/usi Gaŗezerā Darbs/i Gads/i

Apmeklēju / absolvēju GVV vai citu Gaŗezera vasaras programmu

Gads/i

Mans/i bērns/i apmeklēs Gaŗezera vasaras programmu/as 2012. g. vasarā:

Bērna/u vārds/i

Nēesmu nekad bijis/usi Gaŗezerā!

Uzzināju par Gaŗezeru no

Programma/s


Vēlos strādāt par (atzīmēt vienu līdz trīs iespējas):

Audzinātāju GBD Ambulances veselības pārzini

GBN

palīgu/dzi

GSS Virtuves saimnieku/ci

GVV

palīgu/dzi

Nodarbību vadītāju Ko Saimniecības amatnieku

Sporta vadītāju Ko palīgu (“SP”)

housekeeping/mājturība

Multi-media IT Dzintaru pārzini

Šoferi (ar 25 g.v.)

palīgu/dzi

Pludmales ūdenssargu

Cits Ko

Lūdzam īsumā paskaidrot darba izvēles:

Es dziedāšu / dejošu Milvoku Dziesmu svētkos: jā ____________ nē ___________

Darba laiks:

Varu strādāt VISU vasaru (no 18. jūnija līdz 5. augustam)

Varu strādāt no

līdz

Sekojošo informāciju lūdzam izpildīt angļu valodā:

Have you ever been convicted of anything other than a minor traffic violation Yes _______ No ________

If yes, please explain:

Have you ever been accused or convicted of any act of child abuse or criminal sexual conduct

Yes _______ No _______

“With my signature, I testify that the above information is accurate and truthful.”

“Ar savu parakstu apliecinu, ka iesniegtā informācija ir pareiza un patiesa.”

Pieteiktā darbinieka paraksts:

Zem 18. g.v. vecāka vārds un paraksts:

Datums:

More magazines by this user
Similar magazines