ogres novada attīstības programma 2011. – 2017 ... - Ogres novads

ogresnovads.lv

ogres novada attīstības programma 2011. – 2017 ... - Ogres novads

Ogres novada attīstības programma 2011. - 2017. gadam

SAĪSINĀJUMI

A/S

ATR

ES

ERAF

IIN

IKP

IKT

IT

ĪADT

kV

LKPS

LR

LVL/Ls

MVU

MW

MWh

NACE 1

NAP

NĪN

NVA

NVO

PPP

SIA

SVID

VAS

VID

Vjl.

Akciju sabiedrība

Administratīvi teritoriālā reforma

Eiropas Savienība

Eiropas Reģionālais Attīstības Fonds

Iedzīvotāju ienākuma nodoklis

Iekšzemes kopprodukts

Informācijas un komunikāciju tehnoloģijas

Informāciju tehnoloģijas

Īpaši aizsargājamā dabas teritorija

Kilovolti

Lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvā sabiedrība

Latvijas Republika

Latvijas lats

Mazie un vidējie uzņēmumi

Megavati

Megavatstundas

Ekonomiskās darbības statistiskā klasifikācija Eiropas

Savienībā

Nacionālais attīstības plāns

Nekustamā īpašuma nodoklis

Nodarbinātības valsts aģentūra

Nevalstiskās organizācijas

Publiskās – privātās partnerattiecības

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību

Analīzes matrica (stiprās puses, vājās puses, iespējas,

draudi)

Valsts akciju sabiedrība

Valsts ieņēmumu dienests

Virs jūras līmeņa

1 Classification of Economic Activities in the European Community

Ogres novada pašvaldība, 2010 7

More magazines by this user
Similar magazines