gvv ziņas 03-13 - Garezers

garezers.org

gvv ziņas 03-13 - Garezers

GVV ZIŅAS

2013. gada martā

Mīļā GVV saime,

Pavasaris ir klāt! Kaut tas mums visiem būtu saulains un patīkams, gaidot vasaras priekus!

Pirms dienas pārbraucu no Gaŗezera, kur vēl nebija jūtams silts pavasara vējš, bet gan redzams

sniedziņš Vēja kalnā.

Pavadīju vairāk kā nedēlu Gaŗezerā, jau izstaigāju GVV telpas un satikos ar vairākiem GVV

skolotājiem un darbiniekiem, lai kaltu vasaras plānus. Sagaidām, ka skolā mācīsies apmēram

tikpat daudz jauniešu kā 2012. gadā – ap 100 skolēnu.

Piedalījos ALAs Izglītības nozares gadskārtējai skolotāju konferencei kuru šogad rīkoja

Gaŗezerā. Sveicām skolotājus no malu malām, pāri 50 skaitā un pavadījām divas dienas

intensīvās pārrunās, daudz runājot par latviešu valodas mācību.

Ja pirmo reizi lasat GVV Ziņas, esmu patiesi laimīga, ka esat izšķīrušies būt daļa no GVV

saimes. Tie no Jums, kuri jau daudzus gadus esat bijuši daļa no vidusskolas -- ar lielu sajūsmu

Jūs gaidu atkal redzēt Gaŗezerā!

GVV Ziņas iznāks vairākas reizes pirms skolas sākuma, un varēsit izlasīt visjaunāko informāciju

par šīs vasaras gaitām.

PIETEIKŠANAS

Šogad pirmo reizi skolēnu pieteikšanās notiek elektroniski, izmantojot Gaŗezera mājas lapu

www.garezers.org. Skolēni jau sākuši pieteikties un jaunā elektroniskā sistēma labi darbojas.

Lūdzu atcerieties, ka pieteikšanās termiņš ir 1. aprīlis. Ja plānojat piedalīties Latvijas

Dziesmu svētkos un ieradīsities ar nokavēšanos skolā, lūdzu to dariet man zināmu cik ātri

iespējami.

NODARBĪBAS

Pēcpusdienās atkal būs iespējams piedalīties iemīļotajās nodarbībās, to skaitā keramika,

basketbols, volejbols, latviskā virtuve un instrumentālais ansamblis. Arī turpinu sarunas ar

citiem potenciāliem nodarbību vadītājiem. Gribētu pieminēt, ka šovasar mūsu iemīļotā

māksliniece un skolotāja Linda Treija pavadīs vairākas nedēļas Latvijā, izpildot savus

pienākumus kā ALMAs priekšsēde. Līdz ar to, viņa nevadīs mākslas nodarbības, bet ceru, ka

viņa tomēr mūs apciemos vasaras beigās. Arī novēlam jauku vasaru mūsu ilggadīgajai

mozaīkas skolotājai Andai Sīpoliņai, kura aizgāja pensijā ar pagājušajās vasaras beigām.


SKOLĒNU APTAUJA – JŪS ATBILDĒJĀT UN ES ŅEMU VĒRĀ

Pagājušās vasaras beigās skolēni izpildīja aptauju par saviem piedzīvojumiem GVV. Vadoties

pēc skolēnu atbildēm, esmu nolēmusi ievest vairākas maiņas. Kaut gan vēl izstrādāju dienas

kārtību, šovasar būs oficiāls brīvais laiks, īsāki nodarbību bloki un iespēja biežāk ēst

kontinentala stila brokastis Saulgriežos. Izmēģināsim šīs maiņas, un redzēsim vai tās palīdz

novērst galveno sūdzību -- ka jūtaties par daudz noskrējušies un noguruši.

PIRMĀ NOGALE

Sestdien, 29. jūnijā, būs divi reģistrācijas posmi, viens rītā un otrs pēcpusdienā. Jau trešo gadu

ir paredzētas kopīgās vakariņas visām ģimenēm, kopā ar GVV audzinātājiem un skolotājiem,

sākot ap plkst. 17:30. Pēc vakariņām sekos īpaša satikšanās ar skolotājiem un audzinātājiem,

kur vecāki varēs labāk iepazīties un saprast ko sagaidīs no skolēniem. Vakars vecākiem

noslēgsies ar vecāku sapulci, kura ir obligātā visiem vecākiem. Skolēni būs vecāku atbildībā

līdz vakariņu laikam. Svētdienas rītā skolas saime piedalīsies dievkalpojumā, bet pēcpusdienā

kopīgajā programmu atklāšanā ar bērnu nometni un sagatavošanās skolu.

Skolēni ir GVV gādībā sākot ar vakariņām sestdien, 29. jūnijā, un jau pārgulēs mītnēs.

Svētdien, 30. jūnijā, izrakstīšanās nebūs.

STIPENDIJAS

Lūdzu laicīgi piesakieties stipendijām. Gadiem aizejot, latviešu organizācijas un draudzes ir

bagātīgi atbalstījušas jauniešus. Ceru, ka atcerējaties uzrakstīt pateicības vēstules par

pagājušajā vasarā saņemto pabalstu, bet, ja nē, nekad nav par vēlu!

Vēlos izteikt sirsnīgu paldies Bolšteinu ģimenei par lielo darbu kopš 2006.gada, izvērtējot

pieprasījumus un piešķirt pabalstu GVV skolēniem no Arvīda Bolšteina Skolēnu Fonda. Tomēr,

gadi ir aizgājuši un ir jāziņo, ka fonds ir izsmelts,

Pieteikšanās lapa ALA stipendijai ir atrodama www.alausa.org. aizejot uz Izglītības nozares

nodaļu. Par citām stipendijām informācija ir meklējama vietējos biļetēnos.

Nobeidzot šīs Ziņas, novēlu visiem Priecīgas Lieldienas!

Sandra Kronīte-Sīpola

GVV direktore

More magazines by this user
Similar magazines