2012. g. janvāris Gaŗezera bērnu nometne jūs gaida ... - Garezers

garezers.org

2012. g. janvāris Gaŗezera bērnu nometne jūs gaida ... - Garezers

2012. g. janvāris

Gaŗezera bērnu nometne jūs gaida!

Laiks pienācis atkal domāt par vasaru un Gaŗezera bērnu nometni. Tiksimies visi atkal šovasar, lieli un

mazi, veci un jauni, lai kopā baudītu Gaŗezera priekus. Lai dotu iespēju visiem piedalīties Dziesmu

svētkos Milvokos GBN kalendārs šogad mazliet atšķirās no citiem gadiem. Proti, 1. posms sāksies tūlīt

pēc Jāņiem un būs saīsināts un 2. posms sāksies vēlāk svētdienā pēc Dziesmu svētkiem. Šogad arī

paredzēta īpaša Sportu nometne pēc Kultūras posma. Tātad, posmu kalendārs ir:

1. posms: no svētdienas, 24. jūnija plkst 1:30 pēcpusdienā – trešdienai, 4. jūlija plkst. 10:00 no rīta

2. posms: no svētdienas, 8. jūlija plkst. 6:00 vakarā – 21. jūlijam plkst. 10:00 no rīta

Kultūras posms: no svētdienas, 22. jūlija plkst. 3:00 pp – sestdienai, 28. jūlija plkst. 10:00 no rīta

Sportu nometne: no pirmdienas, 30. jūlija plkst. 11:00 no rīta – piektdienai, 3. augusta plkst 6:00 vakarā

Šogad atkal piedāvājam vienreizēju iespēju jūsu bērniem baudīt GBN priekus vēl ilgāk. Ja jūs piesakiet

bērnus uz 1. un 2. posmu, 2. posma maksai būs atlaide! Vairāki bērni pagājušo vasaru izbaudīja

četras nedēļas nometnē. Dodiet arī saviem bērniem šo iespēju dubultot priekus.

Sportu nometne domāta bērniem no 8 – 14 gadiem vienalga ar kādām latviešu valodas spējām.

Nodarbību uzsvars šajā nedēļā būs uz sportiem, gan komandu, gan individuāliem sportiem. Tuvāka

informācija lasāma atsevišķā lapā.

Lai varētu sastādīt programmu un sarunāt vajadzīgos darbiniekus visiem posmiem, lūdzu piesakiet

savus bērnus laicīgi. Pagājušo gadu 1. posmā bija nometņotāji līdz kapacitātei. Negaidiet!

Pieteikšanās termiņš ir 1. aprīlis. Piesakoties pēc 1. aprīļa ir piemaksa. Šogad atkal visām

programmām (GBN/GSS/GVV) būs kopēja atklāšana 24. jūnijā plkst 3:00 pēcpusdienā. Gaŗezerā

Jāņus svinēs 23. jūnijā.

Ja jūs vēlētos piedalīties nometnes darbībā novadot kādu specifisku nodarbību, vai pazīstiet kādu,

kuŗam ir interese to darīt, lūdzu, sazinaties ar mani.

Atgādinu, ka izpildītas un parakstītas veselības lapas ir nepieciešamas, lai bērns varētu piedalīties

nometnē. Ieteicams tās iesniegt pie reģistrācijas.

Gaŗezera bērnu nometne jūs gaida! Peldēsim, sportosim, veidosim rokdarbus un mākslas projektus,

dejosim, dziedāsim un baudīsim vasaras dienas. Priecāsimies kopā ar pazīstamiem draugiem un

veidosim jaunas draudzības!

Iveta Eilande

Nometnes direktore

281-538-0801

ieilands@comcast.net


Gaŗezera bērnu nometne (GBN)

Vispārējie noteikumiJāpiesakās pirms 1. aprīļa, lai varam laicīgi ieplānot programmu un darbiniekus.

o Piesakoties pēc 1. aprīļa, jāpiemaksā $150.

o Pieteikuma pasta zīmogs nosaka pieteikšanas datumu.

Ja pieteikumu atsauc pēc 1. jūnija, tad Gaŗezers ietur pilnu iemaksu.

Pieteicoties nometnei jāiemaksā $300.00 par katru bērnu; atlikums samaksājams

pie reģistrācijas.

Ja nometnes naudu nesamaksā līdz nometnes beigām, Gaŗezeram ir tiesības

pieskaitīt nesamaksātai summai 1½% katru mēnesi līdz pilnai samaksāšanai.

Ja nometņotāju par pārkāpumu izslēdz no nometnes, dalības maksas naudu

neatmaksā.

Ar pieteikšanos, tiks piesūtīta viena brīva iebraukšanas zīme.

Noteikumi uzņemot nometņotājus GBN

Nometņotājus uzņem:

6 līdz 10* gadus vecus un/vai beiguši bērndārzu amerikāņu skolā.

(Skolēnus pieņem Sagatavošanās skolā no 11 līdz 13 gadus veciem un beigušus 5.,

6., vai 7. klasi vietējā amerikāņu skolā. Lūdzu, izpildiet GSS pieteikuma lapu.)

* Kultūras posmā uzņemam nometņotājus kuŗi ir vecāki par 10 gadiem.

1. un 2. posmā, ja valodas spējas ir apmierinošas. GBN vadībai ir tiesības bērnu

neuzņemt 1. vai 2. posmā un no 1. vai 2. posma sūtīt mājās, ja atklājas, ka valodas

prasmes līmenis ir nepieņemams.

Kultūras posmā, ja bērns centīsies mācīties par latviešu valodu un kultūru.

ja nometņotāja vecāki ir parakstījuši pieprasītās veidlapas un apliecinājumus.

Pie reģistrācijas:

Jānodod izpildīta 2012. gada veselības lapa ar ārsta un vecāka parakstiem.

Jāpiedalās īsā veselības pārbaudē pie māsiņas; jānodod bērnu zāles.

Jānokārto pēdējais nometnes naudas maksājums.


Sportu nometne Gaŗezerā

KAS

KAM

KAD

Nometne kur galvenais uzsvars ir uz sportiem. Iecerēts volejs, baskets, futenis, teniss,

tautas bumba, loks & bulta, burāšana, peldēšana, …

Visiem latviešu izcelsmes bērniem no 8 – 14 gadiem, neatkarīgi no latviešu valodas spējām

No pirmdienas, 30. jūlija, plkst. 11:00 no rīta līdz piektdienai, 3. augusta, 6:00 vakarā

(Nedēļa starp 4-2 voleja sacīkstēm un GVV izlaidumu)

PIEDALĪŠANĀS MAKSA $400

Sīkāka informācija:

Nometnes rītus pavadīsim komandu sportu treniņos, piem. volejā, futenī, basketā, …

Pēc pusdienām atpūtīsimies, peldēsim un tad dosimies uz individuāliem sportiem, piem. loku & bultu,

burāšanu, vieglatlētiku, peldēšanu, …

Vakaros būs dažādas nodarbības, piem. pludmales vakars, karogu spēle, tautas bumba, …

Nometņotāji pieteiksies uz vienu galveno komandu sportu (rīta nodarbību), pēcpusdienās būs sportu izvēle

Treniņus vadīs pieredzējuši sportisti

Tiešie sporti kuŗus piedāvāsim atkarāsies no pieteikto nometņotāju vēlmēm un pieejamiem sportu

treneriem

Kur vien iespējams treniņos runāsim latviski, bet pēc vajadzības, paskaidrojumus pasniegsim angliski

Nometņotāji būs audzinātāju un treneru gādībā

Nometņotāji pārnakšņos GBN un/vai GSS nometnēs

Sportu nometnes pieteikuma lapa atrodama www.garezers.org vasaras programmas nodaļā

Tuvāku informāciju var saņemt Gaŗezera birojā, garezers@garezers.org, vai pie nometnes direktores, Ivetas Eilandes,

ieilands@comcast.net.


GBN uzvedības noteikumi

Nevieni uzvedības noteikumu saraksti nespēj ietilpināt katru iespējamo situāciju, tāpēc pašsaprotami

uzvedības standarti GBN ir draudzīga cieņa pret savu līdzcilvēku, Gaŗezeru un savu tautu.

Nometņotāju atbildība ir:
Gaŗezerā censties runāt, rakstīt un lasīt visās vietās un laikos tikai latviski (1. un 2. posmā).

Cienīt katra indivīda tiesības, Gaŗezera apkārtni, telpas, mītnes un inventāru.

Priekšzīmīgi, izpalīdzīgi un pieklājīgi uzvesties nometnes sadzīvē.

Sekojoša uzvedība ir aizliegta:Nometnes rajona atstāšana bez atļaujas

Smēķēšana

Naktsmiera traucēšana

Angļu valodas lietošana 1. & 2. posmā

Uzturēšanās pretējā dzimuma mītnē

Zagšana

Par sekojošiem pārkāpumiem uzreiz izslēdz no GBN:


Gaŗezera un cita īpašuma smagu maitāšanu vai vandālismu.

Smagu pāri darīšanu citam cilvēkam jebkur Gaŗezera territorijā.

Nometnes rajona atstāšanu bez atļaujas.

Zādzību, ko iesūdz tiesā.

Smēķēšanu, alkohola vai narkotisku vielu ienešanu, glabāšanu vai lietošanu.

GBN vadībai ir tiesības nometņotāja klātienē izskatīt nometņotāja personīgās mantas, ja vadībai ir

aizdomas, ka mantās atrodas kādi aizliegti priekšmeti. GBN vadībai ir tiesības aizliegtus priekšmetus

atņemt. GBN vadībai ir tiesības bez nometņotāja klātienes no viņa istabas izņemt aizliegtus priekšmetus.

Gaŗezera padomes apstiprināti 2002. gada 12. janvārī

GBN vadība izskaidros šos likumus katra posma sākumā. Direktore, audzinātāji un nodarbību vadītāji

būs atbildīgi par kārtību. Ja likumus pārkāpj, vadība nometņotājam izskaidros pārkāpumu un atgādinās

likumus. Likumus pārkāpjot GBN vadība var sodīt nometņotāju uzliekot papildus pienākumus, un/vai

likt nometņotājam zvanīt vecākiem lai izskaidrotu nepieņemamo uzvedību. Vadoties no pārkāpuma

nopietnības, GBN direktore var lūgt vecākiem nometņotāju vest mājās.

Nometņotājiem nedrīkst būt:

Sērkociņi, sveces, spridzekļi, naži, šautenes, radio aparāti, „CD”, mūzikas kasetes, riteņi, skrituļdēļi,

skrituļkurpes, ēdiens, mobīlie telefoni vai „walkie talkies”, elektroniskas spēles.


2012. g. Gaŗezera bērnu nometnes pieteikuma lapa

Sūtīt uz galveno biroju: 57732 Lone Tree Rd., Three Rivers, MI 49093

Nometņotāja informācija

Uzvārds, vārds ________________________________________________________

Dzimšanas datums (MM/DD/GGGG): _ _ / _ _ / _ _ _ _

Vecums 2012. gada 24. jūnijā: ____

2012. gada pavasarī beigs ____ klasi amerikāņu skolā.

2012. gada pavasarī beigs ____ klasi (kurā)_____________________________ latviešu skolā.

Cik gadus jau bijis /usi Gaŗezera bērnu nometnē _______

Vecāku informācija

Mātes uzvārds, vārds ______________________________________________

Tēva uzvārds, vārds ______________________________________________

Adrese _________________________________________________________

Pilsēta __________________________________ Pavalsts _________ Pasta kods ______________

Telefons ____________________________ E-pasts _________________________________________

Telefons mātei:

darbā ____________________________ mobilais_____________________________

Telefons tēvam: darbā ____________________________ mobilais ____________________________

Ja vecāks(i) uzturēsies Gaŗezera tuvumā pa nometnes laiku, lūdzu uzdot vietu un telefona numuru:

____________________________________________________________________________________

Nelaimes gadījumā Ja vecākus nevar sazvanīt, zvaniet:

Uzvārds, vārds ________________________________________ Attiecība nometņotājam:__________________

Telefons: mājās ____________________ darbā _____________________ mobilais ____________________

Pieteikšana

Piesaku savu bērnu:

• pirmā posmā no 24. jūnija līdz 4. jūlijam

• otrā posmā no 8. jūlija līdz 21. jūlijam

• kultūras posmā no 22. jūlija līdz 28. jūlijam

• no _____________________ līdz _____________________ (paskaidrojums)

• Nevarēsim laicīgi ierasties. Ieradīsimies: _ _ / _ _ / _ _ _ _ pulkstens______ (paskaidrojums)

Paskaidrojums:_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________


Nometnes maksa (tikai ASV valūtā)

Pirmais posms: $700; Otrais posms: $950; Pirmais un otrais posms $1,425

vai $550 nedēļā

Kultūras posms $475

Vēlā pieteikšanās piemaksa $150

Bērniem piedāvāsim brīvu GBN T-kreklu! Mana bērna T-krekla lielums: _________

Valodas spējas Lūdzu, atzīmējiet attiecīgos:

Pirmā un otrā posmu nometņotājiem:

Kultūras posma nometņotājiem:

Mans bērns:

Mans bērns:

• tīri runā latviski • tīri saprot latviski • mazliet runā latviski

• labi runā latviski • labi saprot latviski • mazliet saprot latviski

• apmierinoši runā latviski • apmierinoši saprot latviski • latviski nerunā un nesaprot

GBN vadībai ir tiesības bērnu neuzņemt 1. vai 2. posmā, ja atklājas, ka valodas prasmes

līmenis ir nepieņemams.

Istabas biedra lūgums

__________________________vēlās būt kopā ar ___________________________ tajā pašā kabīnē.

nometņotāja vārds

drauga vārds

Nevaram apsolīt lūgumu izpildīt, bet mēģināsim to īstenot! Lūdzu, atzīmējiet tikai vienu draugu!

Paraksti

Ar savu parakstu apliecinu, ka iesniegtā informācija ir pareiza, ka esmu kopīgi ar bērnu pārlasījuši

un pārrunājuši GBN uzvedības noteikumus, ka mudināšu savu bērnu ievērot šos kārtības un

disciplīnas noteikumus un piedalīties visās organizētās nodarbībās, un, ja bērns piedalīsies 1. vai 2.

posmā, ka mudināšu viņu runāt tikai latviski.

Apsolos nometnes vadību informēt par sava bērna īpašām medicīniskām vajadzībām vai

problēmām. Par eventuāliem nelaimes gadījumiem necelšu pret Gaŗezeru un Gaŗezera vadību

civilprasības.

_______ ___________________________________ _______ ___________________________________

Datums Pieteikto bērnu atbildīgā vecāka paraksts Datums Pieteikto bērnu atbildīgā vecāka paraksts

Gaŗezera lietošanai

Pasta zīmogs: ____ / ____ / _____

Veselības lapa saņemta š

More magazines by this user
Similar magazines