GVV zinas 04-13 - Garezers

garezers.org

GVV zinas 04-13 - Garezers

ZIŅAS

2013. gada aprīlī

Mīļā GVV saime!

Mēs atceramies, aizlūdzam un cenšamies

izprast traģiskos notikumus pagājušajā nedēļā

Bostonā. Tomēr, ar Dieva palīgu, ir jāskatās uz

priekšu uz ilgi gaidītām priecīgām dienām

Gaŗezera vasaras vidusskolā.

Būšu Gaŗezerā 1. maijā, kur, sadarbībā ar

Gaŗezera administrātoru, saimnieku un mūsu

pašu GVV darbiniekiem, turpināšu veidot

vasaras plānu, kā arī piedalīšos Gaŗezera

gadskārtējā akcionāru sapulcē. Ar prieku

paziņoju, ka līdz 21. aprīlim ir pietekušies 106

skolēni: Valodas klasē 2 meitenes, I klasē 28

skolēni (10 meiteņu un 18 zēnu), II klasē 25

(12 meiteņu un 13 zēnu), III klasē 25 (16

meiteņu un 9 zēnu) un IV klasē 26 (11 meiteņu

un 15 zēnu). No 106 skolēniem 37 būs pirmo

reizi GVV – ļoti gaidu ar Jums visiem tuvāk

iepazīties! Šogad plānosim varenus

iepazīšanās vakarus pirmajā nedēļā!

STIPENDIJAS

Lūdzu, laicīgi piesakieties stipendijām! Iesaku

izpētīt iespējas organizācijās, kuŗās esat biedri.

Daugavas Vanagi, gan vietējās kopas, gan

Zemes valde, ir, gadiem aizejot, snieguši lielu

pabalstu savu biedru bērniem. Kontakta

informācija ir atrodama Daugavas Vanagu

mājas lapā (www.daugavasvanagi.org) un

vietējos DV biļetēņos. Pieteikšanās lapa ALA

stipendijai ir atrodama ALA mājas lapā

(www.alausa.org), aizejot uz Izglītības nozares

nodaļu. Amerikas Latviešu Palīdzības fonds

(„Latvian Relief Fund of America“) arī piedāvā

pabalstu savu biedru ģimenēm; pieteikšanās

lapa ir Fonda mājas lapā (www.lrfa.org).

Latviešu kreditsabiedrības, kā piemēram

Klīvlandes Latviešu kreditsabiedrība

(www.latvianclevelandcu.org), arī piešķir

stipendijas saviem biedriem. Citi stipendiju

avoti varētu būt vietējās vai tuvākās pilsētas

latviešu draudzes, draudžu dāmu komitējas,

latviešu biedrības, korporāciju kopas un citas

organizācijas.

PIETEIKŠANĀS GVV

Šogad pirmo reizi skolēnu pieteikšana notika

elektroniski, izmantojot Gaŗezera mājas lapu

www.garezers.org. Oficiālais pieteikšanās

laiks jau ir beidzies, bet ja pazīstat kādu kam

vēl interesē GVV, lūdzu mudiniet viņus

pieteikties nekavējoties.

Paldies visiem, kuri palīdzēja izkalt mazos

datora velniņus pieteikšanas procesā, bet

visumā sistēma labi darbojās un Gaŗezera

biroja vadītāja Sandra Pawlowski ir pateicīga

par Jūsu pacietību.

Ja piedalīsities Dziesmu svētkos Latvijā un

ieradīsities skolā ar nokavēšanos, vai ja ir jau

zināmi ārpuskārtas izrakstīšanas datumi

amerikāņu/kanādiešu skolas vai sporta vai

citas komandas dēļ, lūdzu to ziņojiet skolas

biroja pārzinei, Ingai Lucānei, cik vien ātri

iespējams, rakstot inga@zilgma.com.

PIETEIKŠANĀS PĒCPUSDIENAS

NODARBĪBĀM

Pēcpusdienu ievirzēm un nodarbībām būs

elektroniska pieteikšanās forma, kuŗu izsūtīs

maija sākumā.

GVV direktore Sandra Kronīte­Sīpola: skronitis@aol.com

GVV birojs: gvv@garezers.org


VASARAS ĪPAŠIE NOTIKUMI

PIRMAJĀ NOGALĒ

Sestdien, 29. jūnijā, būs divi reģistrācijas

posmi, viens rītā un otrs pēcpusdienā.

Sestdienas vakarā ir paredzētas kopīgās

vakariņas visām ģimenēm, kopā ar GVV

audzinātājiem un skolotājiem, sākot ap

pulksten 17:30. Vakariņām sekos satikšanās

ar skolotājiem un audzinātājiem, kur vecāki

varēs labāk iepazīties un saprast ko sagaidīs no

skolēniem. Vakars vecākiem noslēgsies ar

vecāku sapulci, kuŗa ir obligātā visiem

vecākiem. Skolēni būs vecāku atbildībā līdz

vakariņu laikam.

Svētdienas rītā skolas saime piedalīsies

dievkalpojumā, bet pēcpusdienā kopīgajā

programmu atklāšanā ar bērnu nometni un

sagatavošanas skolu.

Skolēni ir GVV gādībā sākot ar vakariņām

sestdien, 29. jūnijā, un jau pārgulēs mītnēs.

Svētdien, 30. jūnijā, izrakstīšana nebūs

iespējama.

SESTDIEN, 6. JŪLIJA PĒCPUSDIENĀ –

ĢIMEŅU UN BĒRNU SVĒTKI

Sestdien, 6. jūlijā nebūs izrakstīšana, jo GVV

skolēni būs iesaistīti Bērnu svētku rīkošanā,

gatavojot un izvedot jautras nodarbības GBN,

GBD un GSS audzekņiem. Šiem svētkiem ir

bijusi laba atsaucība un ar prieku tos

turpināsim. Būs jautri!

SESTDIEN, 27. JŪLĪJĀ – ATVĒRTĀS DURVIS,

MUZĒJU SVĒTKI UN GVV TALANTU VAKARS

Nav par agru jau tagad iezīmēt šo īpašo dienu

vasaras kalendarā – liela diena GVV saimei un

labvēļiem! No rīta būs iespējams viesoties

GVV mācību stundās, iepriekš piesakoties GVV

ZIŅAS

2013. gada aprīlī

birojā. Vēlajā pēcpusdienā pirmo reizi notiks

jauns sarīkojums, „Muzēju svētki“, Līgas

Ejupas, Ilzes Antonas un Astras Reveliņas

vadībā. Diena noslēgsies ar GVV Talantu

vakaru. Tuvāka informācija sekos.

SESTDIEN, 10. AUGUSTĀ – ĪPAŠA PĒDĒJĀ

RĪTA LŪGŠANA

GVV pulcēsies kopā ar Gaŗezera labvēļiem un

atbalstītājiem, lai pieminētu un godinātu

Gaŗezera dibinātāju, Prāv. Vili Vārsbergu, ar

viņa piemiņas plāksnes iesvētīšanu Brīvdabas

baznīcā. Visi mīļi gaidīti!

Noslēdzot šīs ziņas, mudinu visiem skolēniem

UN vecākiem bieži lasīt kādu latviešu valodas

žurnālu, avīzi vai grāmatu, klausīties latviešu

mūziku un protams, runāt latviski! Tad būsit

gatavi vasaras darbiem un priekiem GVV!

Nākamās GVV ziņas izsūtīs maija sākumā.

Arvien strādājot par godu Dievam un Latvijai,

Sandra Kronīte‐Sīpola

GVV direktore

KONTAKTI

Garezera galvenais birojs:

Latviešu centrs Gaŗezers

57732 Lone Tree Road

Three Rivers, MI 49093

269‐244‐5441

garezers@garezers.org

www.garezers.org

GVV vadība:

Sandra Kronīte‐Sīpola – direktore

92 South Street

Norwell, MA 02061

781‐659‐6599

skronitis@aol.com

GVV birojs vasaras laikā (no 15. jūnija):

gvv@garezers.org

269­244­8281

GVV direktore Sandra Kronīte­Sīpola: skronitis@aol.com

GVV birojs: gvv@garezers.org

More magazines by this user
Similar magazines