Darba aizsardzības Rokasgrāmata darbinieku pārstāvjiem un ...

lbas.lv

Darba aizsardzības Rokasgrāmata darbinieku pārstāvjiem un ...

veidos, kuros darba devējam jāiesaista kompetenta institūcija);

• pārējie uzņēmumi, kuri nedarbojas par bīstamiem atzītajos komercdarbības veidos.

Nebīstamajos uzņēmumos darba aizsardzības organizatoriskā struktūra ir atkarīga

no uzņēmuma lieluma – mazos uzņēmumos (līdz 10 nodarbinātajiem) darba devējs

var darboties kā darba aizsardzības speciālists. Protams, tas iespējams tikai tad, ja

darba devējs ir attiecīgi apmācīts, t. i., apguvis darba aizsardzības pamatlīmeņa

zināšanu izglītības programmu 160 stundu apmērā kādā no akreditētajiem mācību

centriem. Ja darba devējs nevēlas nodarboties ar darba aizsardzību, to iespējams

uzticēt kādam no uzņēmuma darbiniekiem, protams, šajā gadījumā arī šim darbiniekam

ir jāapgūst attiecīgā programma. Pēdējo gadu laikā arvien populārāka

kļūst arī Darba aizsardzības likumā paredzētā iespēja piesaistīt darba aizsardzības

pakalpojumu kā ārpakalpojumu. Šajā gadījumā darba aizsardzības speciālista funkcijas

uzņēmumā pilda speciālists, kurš ikdienā nestrādā uzņēmumā (t. s. kompetentie

speciālisti), vai arī kāds no uzņēmumiem, kuri specializējušies darba aizsardzības

pakalpojumu sniegšanā (darba aizsardzības kompetentās institūcijas). Protams, arī

tiem speciālistiem, kuri darbojas šādi, ir jābūt attiecīgi apmācītiem. Ja uzņēmumā

nodarbina vairāk nekā 10 strādājošo, darba devējs var vai nu norīkot kādu no sava

uzņēmuma darbiniekiem (protams, to attiecīgi apmācot pēc 160 stundu programmas),

vai izvēlēties piesaistīt kādu speciālistu no ārpuses.

Sarežģītāk ir ar t. s. bīstamo nozaru uzņēmumiem. Ne velti tās sauc par bīstamajām

nozarēm – šajos komercdarbību veidos strādājošajos uzņēmumos notiek vairāk

nelaimes gadījumu un biežāk attīstās arodslimības, līdz ar to tiem izvirza nopietnākas

prasības attiecībā uz darba aizsardzības organizatorisko struktūru. Ja šajā nozarē

strādājošs uzņēmums ir pavisam neliels (t. i., tajā nestrādā vairāk kā pieci nodarbinātie),

uz to attiecas līdzīgas prasības kā uz nelielu uzņēmumu no nebīstamajām nozarēm.

Savukārt lielākos uzņēmumos darba devējam vai nu ar darba līgumu jānodarbina

tāds darba aizsardzības speciālists, kurš ieguvis augstāko profesionālo izglītību darba

aizsardzības jomā jeb tā sauktais darba aizsardzības vecākais speciālists, vai arī

obligāti jāpiesaista kompetenta institūcija darba aizsardzības jomā. Kas ir šie darba

aizsardzības vecākie speciālisti Tie ir speciālisti, kuri apguvuši darba aizsardzību

koledžā (saskaņā ar profesijas standartu PS 0094 “Darba aizsardzības speciālists”) vai

universitātē (saskaņā ar profesijas standartu PS 0100 “Darba aizsardzības vecākais

speciālists”). Jāpiebilst, ka darba aizsardzības kompetentā institūcija jāpiesaista tikai

svarīgākajai no darba aizsardzības sistēmas organizēšanas daļām – darba vides riska

novērtēšanai (iekļaujot tajā arī atbilstības novērtēšanu darba aizsardzības normatīvo

aktu prasībām un preventīvo pasākumu plāna varianta gatavošanu). Visu pārējo var

veikt arī jebkurš uzņēmumā strādājošs darba aizsardzības speciālists.

Iespējamie darba aizsardzības organizatoriskās struktūras varianti ir atspoguļoti arī

tabulā „Iespējamā darba aizsardzības organizatoriskā struktūra uzņēmumos”.

21

More magazines by this user
Similar magazines