Darba aizsardzības Rokasgrāmata darbinieku pārstāvjiem un ...

lbas.lv

Darba aizsardzības Rokasgrāmata darbinieku pārstāvjiem un ...

agrīnas arodslimības pazīmes. Tieši savlaicīga pirmo pazīmju konstatēšana ir tā, kas

vislabāk ļauj attiecīgo slimību ārstēt un pilnībā saglabāt darbinieka veselību.

Otrkārt, uzticības personai ir jāieklausās kolēģu sūdzībās par veselības stāvokli un sliktu

pašsajūtu un tās saistību ar darbu. Bieži vien šādas sūdzības var būt pirmā pazīme

tam, ka attīstās arodslimība, un tikai savlaicīga vēršanās pie ārsta un izmaiņas darba

apstākļos var novērst slimības tālāku attīstību. Šajos gadījumos uzticības personām

jāatceras arī tas, ka obligāto veselības pārbaužu noteikumos ir veikti būtiski grozījumi,

kas paredz, ka pēc nodarbinātā vai uzticības personu pieprasījuma, ja ir pamats

domāt, ka veselībai kaitīgie darba vides faktori slikti ietekmē nodarbinātā veselību,

darba devēja pienākums ir nodrošināt ārpuskārtas obligāto veselības pārbaudi.

43 gadus vecais Osvalds D. sūdzējās kolēģiem, ka „laikam paliekot vecs un nespēcīgs”,

jo katru ceturtdienu un piektdienu viņam „paliekot slikti ar veselību un esot grūti elpot”.

Pēc brīvdienām viņš jūtoties gluži labi, bet jau pēc pāris darbdienām strauji paliekot

sliktāk. Kolēģi ieteica Osvaldam vērsties pie arodslimību ārsta, kurš konstatēja, ka Osvaldam

ir attīstījusies bronhiālā astma (plaušu slimība, kurai raksturīgs elpas trūkums),

kuras lēkmes izraisa darbā lietotās ķīmiskās vielas.

Treškārt, uzticības personām ir jādara viss iespējamais, lai informētu kolēģus par to, cik

svarīgi ir savlaicīgi rūpēties par veselību un vērsties pie ārsta pēc padoma. Uzticības

personai noteikti būtu jāinformē kolēģi par to, ka, ja ar darbinieku ir noslēgts darba

līgums, valsts segs darbinieka ārstēšanās izdevumus (medikamentus, slimnīcas

apmeklējumu, rehabilitāciju sanatorijā u. tml.), kā arī pašā ļaunākajā gadījumā, ja darbinieks

būs zaudējis darbspējas, maksās t. s. arodslimnieka pensiju.

Ceturtkārt, uzticības personām ir jāveicina veselīgs dzīvesveids uzņēmumā, dažādas

fiziskas aktivitātes un veselīga uztura popularizēšana, kā arī kaitīgo paradumu un

atkarību profilakse. Lielisks piemērs gan no veselības veicināšanas, gan no sociālā

dialoga viedokļa ir, piemēram, kopīgas sporta aktivitātes un citi veselību veicinoši

pasākumi.

3.4. Uzticības personu darbības pieredze Eiropas Savienības valstīs

Darba aizsardzība un ar to saistītie jautājumi, tostarp uzticības personu darbība, ir ļoti

aktuāli visās Eiropas Savienības valstīs – to apliecina arī Eiropas Savienības tiesību aktos

iekļautie principi par darba devēju un darbinieku sadarbību, kā arī likumā iestrādātās

normas par uzticības personu darbības principiem. Šo principu iestrādāšana ES

tiesību aktos garantē, ka līdzīgas normas ir pārņemtas visās ES dalībvalstīs, to vidū arī

Latvijā. Tomēr jāatceras, ka katrai dalībvalstij ir iespējas nedaudz variēt ar ES direktīvu

prasību pārņemšanu (protams, saglabājot minimālo prasību līmeni), balstoties uz

konkrētās valsts tradīcijām un citām prasībām. Praksē tātad tas nozīmē, ka jebkurā

ES dalībvalstī būs noteiktas prasības par darba devēja pienākumiem attiecībā uz

53

More magazines by this user
Similar magazines