Valsts.kanceleja [Compatibility Mode] - BIG event

bigevent.lv

Valsts.kanceleja [Compatibility Mode] - BIG event

IEPIRKUMA SISTĒ MAS

REFORMA

Ivars Mēkons, Valsts kanceleja


IEPIRKUMA SISTĒ MAS

REFORMA

-Kāpēc

-Kādā līmenī

-Soļi un laika grafiks

Ivars Mēkons, Valsts kanceleja


IEPIRKUMA SISTĒ MAS

REFORMA

Paveiktais par PIL

-Mazāk birokrātijas

- Godīgāka konkurence

-Visu iesaistīto interešu

izvērtēšana

Ivars Mēkons, Valsts kanceleja


IEPIRKUMA SISTĒ MAS

REFORMA

Paveiktais par PIL

- Vienkāršotā procedū ra

-Vienas pieturas aģentū ra

-Negodprātīgo izslēgšana

Ivars Mēkons, Valsts kanceleja


IEPIRKUMA SISTĒ MAS

REFORMA

-Plānotais par PIL

-SPSIL

-Prakses nianses (“zemākās

cenas pieejas” izskaušana)

Ivars Mēkons, Valsts kanceleja


-Plānotais par PIL:

-Depozīts kā apliecinājums

-Centralizācija kā ietaupījums

budžetā

-SPSIL (PIL analoģija)

- Kopējā problēma: “mazākas

pārsū dzības riska” pieeja

Ivars Mēkons, Valsts kanceleja

More magazines by this user
Similar magazines