Nr.2(10) / 2013.gada jūnijs - Par es.gov.lv

mfa.gov.lv

Nr.2(10) / 2013.gada jūnijs - Par es.gov.lv

Eiropas Savienības Stratēģijas Baltijas jūras reģionam nacionālā koordinācija 19

sabiedrisko attiecību uzņēmumam tika pasūtīta valstiska mēroga publici -

tātes kampaņa, lai veicinātu ESSBJR atpazīstamību. Pagājušajā gadā tika

izveidota ekspertu grupa, kas izstrādā ieteikumus stratēģijas koordinēšanas

uzlabošanai. 13 Šīm aktivitātēm ir divējāda nozīme. Pirmkārt, pasākumi

varētu dot stimulu stratēģijas nacionālās koordinēšanas prakses pilnveidošanai.

Otrkārt, ņemot vērā, ka Lietuva ir izvirzījusi ESSBJR kā vienu no savas

prezidentūras Eiropas Savienības Padomē prioritātēm, tas varētu būt vērtīgs

ieguldījumu ESSBJR atpazīstamībai Lietuvas publiskajā telpā pirms šā gada

novembrī plānotā ESSBJR samita Viļņā.

Lietuva no Baltijas valstīm īsteno visaktīvāko iesaisti prioritāro jomu

vadīšanā:

•• Zemkopības, mežsaimniecības un zvejsaimniecības ministrija kopā

ar Somiju ir līdzatbildīga par lauksaimniecības prioritāti (PA Agri);

•• Iekšlietu ministrija kopā ar Somiju ir līdzatbildīga par cīņu pret pārrobežu

noziedzību (PA Crime);

•• Satiksmes un komunikāciju ministrija kopā ar Zviedriju ir līdzatbildīga

par transporta prioritāti (PA Transport).

Lai gan salīdzinājumā ar Igauniju un Latviju Lietuva ir plašāk iesaistījusies

ESSBJR prioritāšu vadībā, tomēr šī izvēle ir vērtēta neviennozīmīgi.

No vienas puses, Lietuvas apņēmība aktīvi iesaistīties procesu vadīšanā ir

apsveicama. No otras puses, Lietuva ir kritizēta par atbildības jomu izvēli,

jo trūkst to saskaņotības ar Lietuvas nacionālajām interesēm, kas saistītas ar

Eiropas Savienības austrumu kaimiņvalstīm un Krieviju, transatlantiskajām

attiecībām un enerģētisko drošību. Kā norāda Mindaugs Jurkins (Mindaugas

Jurkynas), pirms ESSBJR īstenošanas sākuma Lietuvai primāro drošības

un labklājības jautājumu risināšana ir bijusi saistīta ar Eiropas Savienību

(lēmumu pieņemšana Briselē) un NATO, nevis sadarbību Baltijas jūras

reģionā. 14 Lai veicinātu atbalstu ESSBJR Lietuvā, arī konsultāciju uzņēmuma

Estep eksperti ir ieteikuši precizēt, kā Lietuvas atbildībā esošās prioritātes un

stratēģijas projekti sasaucas ar Lietuvas nacionālajām interesēm. 15

13

Expertise on Information and Communication Issues for the European Union Strategy for

the Baltic Sea Region (EUSBSR). Final Report. 29 June 2012, pp. 28, 29.

14

Jurkynas M. Lithuania. Political State of the Region 2011/ Lithuania. Copenhagen: Baltic

Development Forum, 2011, p. 39.

15

Assesment of the Impact of the EU Strategy for the Baltic Sea Region on Cooperation between

Lithuania and Baltic Sea Region Countries. Executive Summary. Estep. 2011, pp. 5, 6.

More magazines by this user
Similar magazines