Nr.2(10) / 2013.gada jūnijs - Par es.gov.lv

mfa.gov.lv

Nr.2(10) / 2013.gada jūnijs - Par es.gov.lv

Latvijas iespējas ES Stratēģijas Baltijas jūras reģionam kontekstā 33

aploksnes saglabāšanu būs valsts spēja sagatavot reģionāla līmeņa projektus

vides, pārrobežu infrastruktūras un tirgus integrācijas jomās. Papildus galvenās

cīņas par lauksaimniecības tiešmaksājumiem un kohēzijas līdzekļiem

būs jāizcīna sarunās ar pārējām septiņām reģiona valstīm, kuras iekļausies

tajā pašā makroreģionā. Kamēr tas nav noticis, dalībvalstu intereses par

daudzgadu budžeta izlietojumu ir ļoti fragmentētas, un savstarpējās apmaiņas

pamatā norisinās, balstoties uz vienošanos par jautājumu kopumu

(angļu val. — package-deal), nevis abpusēju ieguvumu (angļu val. — win-win )

principiem.

Stratēģijas pārvaldības izaicinājumi

Praktiski ikviena teorija, kas apraksta institūciju darbību, paredz institūciju

nemitīgo tieksmi izplesties, veidojot jaunas institūcijas, nosakot papildu

regulējumu un rezultātā iegūstot papildu finanšu līdzekļus savai darbībai.

ESSBJR pamatā ir radikāli pretēja nostāja, kas neparedz papildu finanses,

institūcijas un normatīvo regulējumu. Tas nozīmē, ka ar esošajām institūcijām,

kapacitāti un likumdošanu ir jāstrādā vēl efektīvāk.

Papildus izaicinošajam trīs aizliegumu principam ESSBJR īstenošanas

kon cep cijā vērojamas atsevišķas t.s. “demokrātijas deficīta” pazīmes. Šis doku -

ments ir praktiski nezināms ārpus t.s. stratēģijas dalībnieku (angļu val. —

stake holders) loka. Visās astoņās dalībvalstīs ir izveidota pārvaldības sistēma,

kurā grūti iesaistīt plašu sabiedrības daļu. Šī sistēma balstās galvenokārt uz

valsts institūciju ekspertīzi, nevis uz plašas sabiedrības viedokli. 2012. gadā

DG Regio kā galvenie ESSBJR virzītāji Eiropas Komisijas ietvaros pasūtīja

pētījumu par komunikāciju vajadzībām stratēģijas īstenošanā. Tā ietvaros

tika secināts, ka galvenais stratēģijas trūkums ir tieši neskaidrais lēmumu pieņemšanas

process 1 . To atzīst ne tikai nejauši respondenti, bet arī stratēģijas

dalībnieki.

Pēdējā gada laikā reģiona iekšējā integrācijā gan notikušas vairākas

pozitīvas iezīmes savstarpējās komunikācijas veicināšanā. Baltijas attīstības

foruma ietvaros ir izveidots ziņu portāls newsWave, kurā tiek atspoguļota

1

Expertise on information and communication issues for the European Union Strategy for

the Baltic Sea Region (EUSBSR) Final Report. Dea Baltica 29 June 2012. p. 40. http://www.balticsearegion-strategy.eu/pages/funding-sources

(ES Stratēģija Baltijas jūras reģionam mājaslapa; aplūkota

20.05.2013.).

More magazines by this user
Similar magazines