Nr.2(10) / 2013.gada jūnijs - Par es.gov.lv

mfa.gov.lv

Nr.2(10) / 2013.gada jūnijs - Par es.gov.lv

6

Redaktora sleja

Viens no ESSBJR galvenajiem uzdevumiem bija veicināt makroreģio -

nālo stratēģiju pārvaldības modeļu attīstīšanu, kas kļūst par ikdienas nepieciešamību

tik daudzskaitlīgā valstu apvienībā, par kādu kļuvusi ES. Zane

Šime savā rakstā atgādina, ka reģionālā pārvaldība ir tieši tik stipra, cik spēcīga

ir iesaistīto valstu vēlme attiecīgo sadarbību padarīt par nacionāla līmeņa

prioritāti. Šo domu intervijā apstiprina arī Eiropas Komisijas Reģionālās

attīstības ģenerāldirektorāta ģenerāldirektora vietnieks Normunds Popens.

ESSBJR ietvaros Latvija kopā ar Dāniju ir enerģētikas prioritātes koordinatore.

Tas dod iespēju izmantot šo jomu kā vienu no starpsektorālajām

prioritātēm. Par to, kā Latvijai sokas šajā jomā un kādas ir Latvijas intereses

attiecībā uz ESSBJR enerģētikas prioritāti, raksta Dins Merirands un Marija

Zjurikova.

ESSBJR stratēģisko mērķu sasniegšana ir atkarīga no daudzu atsevišķu

projektu realizācijas, tāpēc ir būtiski periodiski veikt inventarizāciju, lai

izvērtētu projektu nodrošināto pievienoto vērtību. To šajā žurnāla numurā

attiecībā uz Latviju veic Arvils Zeltiņš, taču jautājums par to, kā notiek šī

inventarizācija reģionālā līmenī un kā tā atspoguļosies Latvijas prezidentūras

ietvaros, paliek atklāts. Savukārt par ESSBJR ārējiem aspektiem raksta Aleksandrs

Serguņins, kurš piedāvā Krievijas skatījumu uz Krievijas-ES attiecībām

Baltijas jūras reģionā. Ņemot vērā Krievijas nozīmīgo klātbūtni BJR,

ir jāmeklē veidi, kā Krieviju iesaistīt stratēģijas mērķu īstenošanā. Varbūt šo

jautājumu Latvijai vajadzēs risināt savas ES Padomes prezidentūras laikā

Ieteikumus Latvijas prezidentūrai attiecībā uz BJR iespējamajām prioritātēm

lasītājs atradīs aktualitāšu sadaļā.

Žaneta Ozoliņa, LU profesore,

žurnāla “Latvijas intereses Eiropas Savienībā” zinātniskā redaktore

Toms Rostoks, LU docents, izdevuma līdzredaktors

More magazines by this user
Similar magazines