Tabulā ir apkopota pašvaldību sniegtā informācija par pašvaldības ...

lm.gov.lv

Tabulā ir apkopota pašvaldību sniegtā informācija par pašvaldības ...

2

Jelgavas pilsētas

dome

Jūrmalas pilsētas

dome

Rēzeknes pilsētas

dome

Rīgas pilsētas

dome

Valmieras pilsētas

pašvaldība

Jēkabpils Bērnu un jauniešu centrs – http://jekabpils-bjc.lv/

Jelgavas pilsētas domes Izglītības pārvaldes interneta vietne- http://jip.jelgava.lv/

Jūrmalas pilsētas domes interneta vietne- http://www.jurmala.lv/page/837

Rēzeknes pilsētas domes interneta vietnēhttp://www.rezekne.lv/izglitiba/

Rēzeknes pilsētas Izglītības pārvaldes interneta vietnēhttp://www.rezeknesip.lv/aip.phpname=pages&go=cat&cid=8

Portālā – www.e-skola.lv

Valmieras pilsētas domes interneta vietnē- http://valmiera.lv/zina/izglitiba/interesu-izglitiba

Valmieras jaunatnes centrs „Vinda” - http://www.vjcvinda.lv/

https://twitter.com/info_jauniesiem

Valmieras Bērnu sporta skola - www.vbss.valmiera.lv

_____________________

___________________

_________________________

Visās Valmieras pilsētas vispārējās izglītības

iestādēs interešu izglītības programmas un

ārpusskolas pasākumi tiek realizēti bez dalības

maksas.

Valmieras Jaunatnes centrs „Vinda” 2013.gadā

īsteno 25 dažādas interešu izglītības programmas.

Atlaides dalības maksai 100% apmērā tiek

piemērotas:

- bērniem un jauniešiem ar invaliditāti;

- Valmieras Jaunatnes centra „Vinda” Palīdzības

biroja uzskaitē esošajiem bērniem;

- Valmieras SOS ciemata bērniem;

- nodibinājuma „Centrs Valdardze” bērniem;

- atsevišķos gadījumos, bet ne vairāk kā trijos,

kuri tiek izskatīti Valmieras Jaunatnes centra

„Vinda” administrācijas sēdē.

- sociāli maznodrošināto un trūcīgo ģimeņu

bērniem, kuru dzīvesvieta deklarēta Valmieras

pilsētā.

Valmieras Bērnu sporta skola 2013.gadā īsteno 7

interešu izglītības programmas. Visām programmām

More magazines by this user
Similar magazines