Tabulā ir apkopota pašvaldību sniegtā informācija par pašvaldības ...

lm.gov.lv

Tabulā ir apkopota pašvaldību sniegtā informācija par pašvaldības ...

7

http://www.ludza.lv/kulturas-kalendars/

- Bērnu un jauniešu centrs http://www.ludzasbjc.lv/

Madonas novada

pašvaldība

Mārupes novada

pašvaldība

Mazsalacas

novada pašvaldība

Ogres novada

pašvaldība

Katra izglītības iestāde par interešu izglītības pulciņiem informē, izmantojot savas iestāžu

mājas lapas. Apkopotā informācija par izglītības iestāžu mājas lapām:

http://www.madona.lv/lat/ct=skolas

Bērnu un jauniešu centrs un Profesionālās ievirzes izglītības iestādes (mākslas, mūzikas un

sporta) http://www.madona.lv/lat/ct=asknod

Madonas novada pašvaldības mājas lapas sadaļā Kultūra

http://www.madona.lv/lat/ct=nkultnam

Mārupes novada pašvaldības mājas lapas sadaļā:

- Izglītība http://www.marupe.lv/lv/marup1/izglitiba/

- Jauniešiem http://www.marupe.lv/lv/marup1/jauniesiem/

- Kultūra http://www.marupe.lv/lv/marup1/kultura/

Mazsalaca novada pašvaldības mājas lapas sadaļā Izglītība

http://www.mazsalaca.lv/lv/izglitiba

Mazsalaca novada pašvaldības mājas lapas sadaļā Kultūra

http://www.mazsalaca.lv/lv/kultura/kulturas-centrs

Ogres novada pašvaldības mājas lapas sadaļā Izglītība

http://www.ogresnovads.lv/lat/izglitiba/aktualitates/

http://www.ogresnovads.lv/lat/izglitiba/interesu_izglitibas_pulcini/

http://www.ogresnovads.lv/lat/izglitiba/profesionalas_ievirzes_un_interesu_izglitiba/

sadaļā Jauniešiem http://www.ogresnovads.lv/lat/jauniesiem/

sadaļā Kultūra http://www.ogresnovads.lv/lat/kultura/

sadaļā Sports http://www.ogresnovads.lv/lat/sports/

Interešu izglītības pulciņi vispārējās

iestādēs ir bez maksas.

izglītības

Visiem Madonas novada izglītības iestāžu

audzēkņiem tiek nodrošināts bezmaksas transports

vai apmaksāti transporta izdevumi, apmeklējot

Bērnu un jauniešu centru un Profesionālās ievirzes

izglītības iestādes.

- _____________

- _____________

Vispārējās izglītības iestādēs organizētie interešu

izglītības pulciņi skolēniem ir bez dalības maksas un

pieejami visiem interesentiem.

Ogres novada Bērnu un jauniešu centrā un

profesionālās ievirzes izglītības iestādēs ir noteikta

mācību maksa; mācību maksas atvieglojumi ir

izglītojamajiem no daudzbērnu, trūcīgām un

maznodrošinātām ģimenēm, kā arī ģimenēm, no

kurām attiecīgo programmu apgūst 2 vai vairāki

bērni.

Profesionālās ievirzes izglītības iestādēs no mācību

maksas 100% tiek atbrīvoti bērni bāreņi, bērni

invalīdi, kā arī citi bērni ar pedagoģiskās padomes

More magazines by this user
Similar magazines