Sāciet šeit - BlackBerry

xnet.lt

Sāciet šeit - BlackBerry

Esiet sveicināts BlackBerry!

Iepazīstiet savu jauno BlackBerry® Bold viedtālruni.

Taustiņu funkcijas

©2010 Research In Motion Limited. Visas tiesības paturētas.

BlackBerry®, RIM®, Research In Motion®, SureType®,

SurePress un saistītās preču zīmes, nosaukumi un logotipi ir

Research In Motion Limited īpašums un ir reģistrēti un/vai tiek

lietoti ASV un visā pasaulē. Mac ir Apple Inc preču zīme.

Bluetooth ir Bluetooth SIG preču zīme. Hotmail, Windows,

Windows Live un Windows Mobile ir Microsoft Corporation preču

zīmes. Palm ir Palm Trademark Holding Company, LLC preču

zīme. Wi-Fi un Wi-Fi Protected Setup ir Wi-Fi Alliance preču

zīmes. Visas citas preču zīmes ir to attiecīgo īpašnieku īpašums.

Šo dokumentāciju piedāvā "tādu, kāda tā ir", un Research In

Motion Limited un ar to saistītās komercsabiedrības neizsaka un

neuzņemas nekāda veida nosacījumus, apstiprinājumus,

garantijas, apgalvojumus vai saistības, un visas šīs

komercsabiedrības atsakās no šādas atbildības, ciktāl to atļauj

jūsu jurisdikcijā spēkā esošie tiesību akti.

MAT-33634-037 Rev. 001 | PRINTSPEC-089 | SWD

-1137653-0930101732-037 | RCM7xUW/RCN7xUW

Sāciet šeit

BlackBerry Bold 9780 Smartphone


Drošības informācija

PIRMS BLACKBERRY® IERĪCES

LIETOŠANAS NOTEIKTI IZLASIET

INFORMĀCIJAS BUKLETU (IEKĻAUTS)

PAR DROŠĪBU UN IZSTRĀDĀJUMU. Tas

ietver svarīgu ar ierīci saistītu drošības

informāciju.

Vairāku ieteikumu,

interaktīvās demonstrācijas

un video skatiet tiešsaistē!

Lai iegūtu plašāku informāciju, dodieties uz

www.blackberry.com/gettingstarted.

SIM kartes un akumulatora ievietošana

Atkarībā no BlackBerry® ierīces modeļa vai jūsu bezvadu pakalpojumu sniedzēja, iespējams, lai lietotu ierīci, SIM

karte nav jāievieto.

Akumulatora uzlādēšana

Ja jūsu BlackBerry® ierīce neieslēdzas automātiski,

uzlādējiet akumulatoru vai nospiediet un turiet nospiestu

taustiņu.

Lādētāji dažādos reģionos var atšķirties.

akumulators pilns

Multivides kartes

ievietošana

Multivides kartē var uzglabāt vairāk multivides failu.

Iespējams, multivides karte jau ir ievietota jūsu

BlackBerry® ierīcē.

Lai ievietotu

Lai izņemtu

Ierīces iestatīšana

Iestatīšanas funkcija palīdz ātri apgūt ierīces lietošanu!

Iestatīšanas ikonai jāparādās automātiski, taču, ja tā

neparādās, sākumekrānā noklikšķiniet uz ikonas Setup

(iestatīšana).

• E-pasta adrešu un sabiedriskās tīklošanas kontu

iestatīšana

• BBlackBerry® ierīces personalizēšana

• Uzziniet par rakstīšanu un svarīgiem taustiņiem

• Iestatiet bezvadu un Bluetooth® savienojumus

notiek akumulatora lādēšana

akumulators gandrīz tukšs

Lai izņemtu multivides karti, piespiediet karti un pēc tam

to izvelciet.

Lai skatītu video, sākumekrānā noklikšķiniet uz ikonas

Setup (iestatīšana) un skatiet sadaļu Help & Tutorials

(Palīdzība un apmācība).


E-pasta iestatīšana

1. Ja jums jau ir atvērta iestatīšana, noklikšķiniet uz ikonas Email Accounts (e-pasta konti). Ja iestatīšana nav atvērta,

sākumekrānā noklikšķiniet uz ikonas Setup (iestatīšana) > Email Accounts (e-pasta konti).

2. Lai iestatītu e-pasta adresi, izpildiet ekrānos redzamos norādījumus. Kad jūsu e-pasta adrese būs pareizi iestatīta,

saņemsiet apstiprinājuma ziņojumu. Lai skatītu savus e-pasta ziņojumus, sākumekrānā noklikšķiniet uz ikonas

Messages (ziņojumi).

Piezīme. Dažos gadījumos, iespējams, būs redzamas šādas opcijas. Ja tā notiek, atlasiet vienu no opcijām.

• Internet Mail Account (interneta pasta konts): izmantojiet šo opciju, lai BlackBerry® ierīcei piesaistītu vienu vai

vairākus esošus e-pasta kontus (piemēram, Windows Live Hotmail®) vai ierīcei izveidotu jaunu e-pasta adresi.

• Enterprise Account (uzņēmuma konts): ja administrators ir jums iedevis uzņēmuma aktivizēšanas paroli, izmantojiet

šo opciju, lai ierīci sasaistītu ar darba e-pasta kontu, lietojot BlackBerry® Enterprise Server.

Ja jūs savai ierīcei mēģināt iestatīt interneta e-pasta kontu (piemēram, Windows Live Hotmail®) vai jaunu e-pasta

adresi un neredzat šo opciju, sazinieties ar savu administratoru vai bezvadu pakalpojumu sniedzēju.

Vai nepieciešama palīdzība,

lai iestatītu e-pastu?

• Sākuma ekrānā noklikšķiniet uz ikonas Setup

(iestatīšana). Ekrānā Email Accounts (e-pasta konti)

pārbaudiet, vai e-pasta adreses informācija ir pareiza.

• Sazinieties ar bezvadu pakalpojumu sniedzēju, lai

pārbaudītu, vai jūsu e-pasta konta tips tiek atbalstīts.

• Pārliecinieties, ka ierīces ir pareizi saslēgtas.

Lai saņemtu plašāku informāciju par e-pasta adreses

iestatīšanu, apmeklējiet www.blackberry.com/docs/

smartphones un noklikšķiniet uz saites zem Email Setup

(e-pasta iestatīšana).

Pieslēgtās ierīces

Lai pārslēgtos no BlackBerry® ierīces, kurai jau ir e-pasta adrese un lai pārsūtītu datus uz jauno BlackBerry ierīci,

rīkojieties šādi:

1. Datorā atveriet BlackBerry® Desktop Software (BlackBerry® darbvirsmas programmatūra) 6.0 versiju. Lai saņemtu

programmatūras jaunāko versiju, skatiet tīmekļa vietni www.blackberry.com/desktopsoftware.

2. Ja jums ir SIM karte, ielieciet to jaunajā ierīcē.

3. Pievienojiet jauno ierīci datoram.

4. Uznirstošajā dialoglodziņa noklikšķiniet uz Copy data and settings from another device (kopēt datus un

iestatījumus no citas ierīces) un veiciet uzvednēs aprakstītās darbības.

5. Jaunās ierīces uznirstošajā ekrānā Setup (iestatīšana) noklikšķiniet uz ikonas Email Accounts (e-pasta konti) un

veiciet uzvednēs aprakstītās darbības. Ja noraidīsit kādu no uzvednēm, e-pasta ziņojumi uz jūsu jauno ierīci netiks

nosūtīti. Ja pārdodat vai pērkat lietotu BlackBerry ierīci, kas darbojas CDMA tīklā, sazinieties ar bezvadu pakalpojumu

sniedzēju, lai pārslēgtu ierīces.

Lai izdzēstu iepriekšējās ierīces datus, BlackBerry Desktop Software, noklikšķiniet uz izvēlnes Device (ierīce) > Delete

data (dzēst datus).

Navigācijas padomi

Citu ikonu

skatīšana

Citu skatu

skatīšana

Sākuma ekrāns

Citas sākuma ekrāna

ikonas

Ātri slidiniet pirkstu uz leju pa

skārienpaliktni

Ātri slidiniet pirkstu pa

skārienpaliktni uz kreiso vai labo

pusi

Uznirstošās

izvēlnes atvēršana

Noklikšķiniet uz

lietojumprogrammas ikonas vai

vienuma, piemēram, ziņojuma, un

paturiet


Applications

(lietojumprogrammas)

Izmēģiniet kādu no šīm lieliskajām lietojumprogrammām.

Messages (Ziņojumi)

Sūtiet e-pasta ziņojumus, PIN ziņojumus un

citu.

Īsziņas

Sūtiet īsziņas.

Browser (Pārlūkprogramma)

Pārlūkot tīmekļa vietnes.

Media (multivide)

Skatiet saglabātos attēlus, atskaņojiet

dziesmas un veiciet citas darbības.

Kamera (ja tiek atbalstīta)

Uzņemiet attēlus.

Tūlītējā ziņojumapmaiņa

Tērzējiet ar draugiem un kolēģiem.

Options (opcijas)

Iestatiet ierīces opcijas. Papildu opcijas varat

atrast katras lietojumprogrammas izvēlnē.

Savienojumu pārvaldība

Iestatiet bezvadu savienojumus, piemēram,

Bluetooth®.

Help (palīdzība)

Meklējiet atbildes šeit vai izvēlnē noklikšķiniet

uz Help (palīdzība).

Lai rādītu vai paslēptu ikonu, iezīmējiet to, izmantojot

skārienpaliktni. Nospiediet taustiņu > Show all

(rādīt visu) vai Hide (slēpt).

Statusa indikatori

Sākuma ekrāns

jauns paziņojums

neatvērto

ziņojumu skaits

kalendāra

atgādinājumu

skaits

neatbildēto zvanu

skaits

Wi-Fi® ieslēgts

GPS ieslēgts

Messages (Ziņojumi)

neatvērts

ziņojums

iestatīts modinātājs

BlackBerry®

Messenger

sociālās plūsmas

datu sūtīšana vai

saņemšana

viesabonēšana

īsziņa

Tālrunis

atvērts ziņojums

pielikums

augsta prioritāte

ziņojuma

melnraksts

neatbildēts zvans

veikts zvans

nosūtīts ziņojums

notiek ziņojuma

sūtīšana

ziņojums nav

nosūtīts

sapulces

uzaicinājums

saņemts zvans

balss pasta

ziņojums

Ātrie padomi

Drukāšana

Punkta

ievietošana

Lielie burti

Cipara un otras

taustiņa

rakstzīmes

ievadīšana

Simbola

ievadīšana

Messages (Ziņojumi)

Pāriet uz

ziņojumu

iesūtnes

augšdaļu

Divreiz nospiediet taustiņu

Turiet nospiestu burta taustiņu, līdz

parādās lielais burts, vai nospiediet

taustiņu un burta taustiņu

Nospiediet taustiņu un cipara

vai rakstzīmes taustiņu (piemēram,

lai ievadītu ciparu viens (1),

nospiediet taustiņu un )

Nospiediet taustiņu

Nospiediet

Skaļuma maiņa

Zvana skaņas

izslēgšanai

Attēli

Tuvināt attēlu

Nospiediet Volume (skaļuma)

taustiņus, kas izvietoti BlackBerry®

ierīces labajā sānā

Ierīces augšdaļā nospiediet taustiņu

Noklikšķiniet uz kursorvirsmas

Lai skatītu vairāk padomu, sākumekrānā noklikšķiniet uz

ikonas Setup (iestatīšana) un skatiet sadaļu Help &

Tutorials (palīdzība un norādījumi).

Svarīgi: Lietojot ierīci, nepieciešami bieži pārtraukumi. Ja jūtat

kādā ķermeņa daļā diskomfortu, nekavējoties pārtrauciet

ierīces lietošanu. Ja diskomforts nepāriet, apmeklējiet ārstu.

Tālrunis


E-pasta sūtīšana

Nomainiet zvana signālu

Sapārošana ar ierīci, kurā iespējots Bluetooth

Pārlūkot tīmekļa vietnes

Attēla uzņemšana

1. Sākuma ekrānā noklikšķiniet uz ikonas Messages

(ziņojumi).

2. Nospiediet taustiņu > Compose Email (rakstīt

e-pastu).

3. Laukā To (kam), ierakstiet e-pasta adresi.

4. Ievadiet ziņojumu.

5. Nospiediet taustiņu > Send (sūtīt).

BlackBerry Messenger

Izmantojiet pastāvīgas saziņas iespējas ar draugiem vai

kolēģiem, kuriem ir BlackBerry® ierīce. Sūtiet tūlītējus

ziņojumus, atjauniniet savu statusu un izveidojiet grupas,

lai varētu koplietot attēlus un tikšanās ar ģimeni un

draugiem.

1. Sākumekrānā, nospiediet taustiņu .

2. Nospiediet taustiņu > Phone Ring Tones

(Tālruņa zvana signāli).

3. Laukā Ring Tone (zvana signāls) noklikšķiniet uz

iepriekš ielādēta zvana signāla vai noklikšķiniet uz

All Music (visa mūzika), vai All Alerts (visi signāli).

4. Nospiediet taustiņu > Save (saglabāt).

Zvana signāla lejupielāde

1. Sākuma ekrānā noklikšķiniet uz ikonas Media

(multivide) > Ring Tones (zvana signāli).

2. Nospiediet taustiņu > Download Ring Tones

(lejupielādēt zvana signālus).

Ir iespējami papildu datu tarifi. Lai iegūtu informāciju, sazinieties

ar savu bezvadu pakalpojumu sniedzēju. Ja šī funkcija nav

pieejama, zvana signālus varat lejupielādēt no citām tīmekļa

vietnēm.

BlackBerry® ierīce ir jāsavieno pārī ar ierīci, kurā iespējota tehnoloģija Bluetooth®, lai varētu izveidot savienojumu.

Informāciju par tās ierīces sagatavošanu savienošanai pārī, kurā iespējota tehnoloģija Bluetooth®, skatiet attiecīgās

ierīces instrukcijās.

1. Sākuma ekrānā noklikšķiniet uz savienojumu apgabala ekrāna augšdaļā vai noklikšķiniet uz ikonas Manage

Connections (pārvaldīt savienojumus).

2. Iestatīšanas, pakalpojumu un opciju sadaļā noklikšķiniet uz Bluetooth Connections (Bluetooth savienojumi).

3. Ja nepieciešams, lauku Bluetooth iestatiet stāvoklī On (ieslēgts).

4. Noklikšķiniet uz Add New Device (pievienot jaunu ierīci) > Search (meklēt).

5. Noklikšķiniet uz ierīces, kurā iespējota tehnoloģija Bluetooth®.

6. Ja nepieciešams, veiciet kādu no šīm darbībām:

• Ja ierīcei, kurā iespējota tehnoloģija Bluetooth®, nav tastatūras, ievadiet BlackBerry ierīcē pāra savienojuma paroli,

kas norādīta ierīcei, kurā iespējota tehnoloģija Bluetooth®, pievienotajās instrukcijās.

• Ja ierīcei, kurā iespējota tehnoloģija Bluetooth®, ir tastatūra ievadiet jūsu izvēlētu pāra savienojuma paroli abās

ierīcēs.

BlackBerry® ierīcei var būt vairākas pārlūkprogrammas

(atkarībā no bezvadu pakalpojumu sniedzēja). Lai iegūtu

informāciju par maksām, kas saistīta uz katras

pārlūkprogrammas izmantošanu, sazinieties ar savu

bezvadu pakalpojuma sniedzēju.

1. Sākumekrānā noklikšķiniet uz ikonas Browser

(pārlūkprogramma).

2. Ievadiet tīmekļa adresi. Ja nav redzama adrešu josla,

nospiediet taustiņu > Go To (doties uz).

3. Nospiediet taustiņu vai noklikšķiniet uz

skārienpaliktņa.

Ciļņu pārlūkošana

Izmantojot jauno ciļņu pārlūkošanas funkciju, jūs varat

viegli pārslēgties starp atvērtajām tīmekļa vietnēm. Lai

iegūtu plašāku informāciju, sākumekrānā noklikšķiniet uz

ikonas Help (palīdzība) un meklējiet ciļņu pārlūkošanu.

1. Sākuma ekrānā noklikšķiniet uz ikonas Camera

(fotokamera).

2. Lai pietuvinātu vai attālinātu kādu objektu, virziet

pirkstu uz augšu vai uz leju pa kursorvirsmu.

3. Noklikšķiniet uz kursorvirsmas.

Videoklipa ierakstīšana

1. Sākumekrānā noklikšķiniet uz ikonas Media

(multivide) > Video Camera (videokamera).

2. Noklikšķiniet uz skārienpaliktņa.

3. Lai apturētu ieraksti, vēlreiz noklikšķiniet uz

skārienpaliktņa.

Atkarībā no BlackBerry® ierīces modeļa kameru vai videokameru

tā var neatbalstīt vai arī var nebūt pieejamas daži kameras vai

videokameras līdzekļi.


Fona attēla nomaiņa

1. Sākuma ekrānā nospiediet taustiņu .

2. Noklikšķiniet uz Options > Change Wallpaper

(opcijas > mainīt fona attēlu).

• Lai uzņemtu attēlu, noklikšķiniet uz Camera

(kamera). Noklikšķiniet uz ikonas camera

(kamera).

• Lai izmantotu esošu attēlu, noklikšķiniet uz

kategorijas. Noklikšķiniet uz attēla.

3. Nospiediet taustiņu > Set As Wallpaper

(iestatīt kā fona attēlu).

4. Lai atgrieztos sākuma ekrānā, nospiediet taustiņu

.

Pievienojiet, izmantojot Wi-

Fi

1. Sākuma ekrānā noklikšķiniet uz savienojumu

apgabala ekrāna augšdaļā vai noklikšķiniet uz ikonas

Manage Connections (pārvaldīt savienojumus).

2. Iestatīšanas, pakalpojumu un opciju sadaļā

noklikšķiniet uz Set Up Wi-Fi Network (iestatīt Wi-Fi

tīklu).

3. Ja parādās uzvedne, noklikšķiniet uz Turn on Wi-

Fi (ieslēgt Wi-Fi).

4. Ja vēlaties izveidot savienojumu ar publisku tīklāju

vai Wi-Fi® tīklu, kuram nav nepieciešama parole,

atzīmējiet izvēles rūtiņu Show Open networks

only (rādīt tikai atklātos tīklus).

5. Noklikšķiniet uz Wi-Fi tīkla, ar kuru vēlaties izveidot

savienojumu. Pieskarieties

Lietojumprogrammu un

motīvu lejupielāde

Varat lejupielādēt lietojumprogrammas, motīvus un

zvana signālus no bezvadu pakalpojumu sniedzēja

tīmekļa vietnes (ja pieejama) vai BlackBerry App

World kataloga.

1. Lai lejupielādētu motīvu, sākuma ekrānā

noklikšķiniet uz ikonas Options (opcijas).

2. Noklikšķiniet uz Display > Screen Display (displejs

> ekrāna displejs).

3. Nospiediet taustiņu > Download Themes

(lejupielādēt motīvus).

Bezvadu pakalpojumu sniedzējam ir jāatbalsta šī funkcija.

Ir iespējami papildu datu tarifi. Lai iegūtu informāciju, sazinieties

ar savu bezvadu pakalpojumu sniedzēju.

Pievienojiet savam datoram

Varat izmantot programmatūru BlackBerry® Desktop

Software 6.0, lai dublētu un atjaunotu BlackBerry ierīces

datus un sinhronizētu kalendāra ierakstus, mūziku,

attēlus un citu informāciju tālrunī un datorā.

Lai lejupielādētu programmatūru BlackBerry Desktop

Software, apmeklējiet www.blackberry.com/

desktopsoftware.

Multivides failu

sinhronizēšana

1. Pievienojiet savu BlackBerry® ierīci datoram.

2. Datorā atveriet BlackBerry® Desktop Software

(BlackBerry® darbvirsmas programmatūra).

• Ja izmantojat datoru, kurā instalēta

operētājsistēma Windows®, noklikšķiniet uz

Music, Pictures, (mūzika, attēli) vai Videos

(video).

• Ja lietojat Mac datoru, sadaļas Media (multivide)

kreisajā rūtī noklikšķiniet uz Music (mūzika). Mac

datoru lietotāji var sinhronizēt tikai mūziku.

Plašāku informāciju skatiet BlackBerry Desktop

Software (BlackBerry darbvirsmas programmatūra)

palīdzības sadaļā.

Vai nepieciešama papildu

palīdzība?

• www.blackberry.com/gettingstarted: informācija

par darba sākšanu.

• Jūsu bezvadu pakalpojumu sniedzēja tīmekļa

vietne: meklējiet informāciju par jūsu bezvadu tīklu vai

bezvadu pakalpojumu plānu.

• www.blackberry.com/go/

declarationofconformity: atbilstības deklarācija, kas

sastādīta saskaņā ar Direktīvas 1999/5/EK

noteikumiem (HG nr. 88/2003).

UZMANĪBU: Izmantojiet tikai Research In Motion apstiprinātu

papildaprīkojumu. Izmantojot papildaprīkojumu, ko RIM nav

apstiprinājis lietošanai ar šo ierīces modeli, varat zaudēt

tiesības uz ierīces garantijas remontu, ierīce var pārstāt

darboties, un šāda aprīkojuma izmantošana var būt bīstama.

More magazines by this user
Similar magazines