2012 - Rēzeknes Augstskola

ru.lv

2012 - Rēzeknes Augstskola

Šajā numurā:

* Veiksmīgā sadarbība starp RA un Jade Hochschule

* Pieturas punkts – Erasmus

* Piedalies konkursā „RA mobilais reportieris”

RA

Dialogi

_SMS___

Iznāk kopš 1998. gada

2012. gada novembris

Oktobrī notika RA Stipendiju

komisijas sēde, kurā tika izskatīti

uz S. Boļšakova stipendiju

pieteikto kandidatūru dokumenti.

Par augstu novērtējumu studiju,

zinātniski pētnieciskajās Latvijas

un starptautiska mēroga aktivitātēs

un labām un teicamām sekmēm

Stipendiju komisija vienbalsīgi

pieņēma lēmumu par S. Boļšakova

stipendijas piešķiršanu Inženieru

fakultātes profesionālā bakalaura

studiju programmas „Vides

inženieris” pilna laika studiju

3. kursa studentei Margaritai Božko.

9. oktobrī Ekonomikas un vadības

fakultātē norisinājās Studējošo

padomes rīkots pasākums par godu

Skolotāju dienai.

RA ir realizēts Klimata pārmaiņu

finanšu instrumenta (KPFI) finansēts

projekts „Energoefektivitātes

paaugstināšana augstākās

izglītības iestāžu ēkās”. Tā rezultātā

notika divu RA ēku siltināšana –

Atbrīvošanas alejā 90 (Ekonomikas

un vadības fakultātes ēka) un

Maskavas ielā 22 (studentu

dienesta viesnīcas ēka).

No oktobra līdz maijam

augstskolas telpās tiek organizētas

interešu grupu darbnīcas, kurās

Rēzeknes novada skolēni var apgūt

tehniskās jaunrades iemaņas.

RA uzņēmusies bez maksas

rīkot nodarbības elektronikā,

mehatronikā, interjera un vides

dizainā, programmēšanā, darbosies

vides izlūki un alternatīvās

enerģijas pētnieki. Pirmā nodarbība

notika 20. oktobrī.

31. oktobrī Rīgā, Dekoratīvās

mākslas un dizaina muzejā

notika pasākuma „Vārds Latvijas

dizaineriem” atklāšana. To

apmeklēja arī Rēzeknes pilsētas

domes pārstāve Lolita Čudare

un RA mācībspēki – Aina Strode,

Vladislavs Paurs, Silvija Mežinska,

Natālija Losāne, Diāna Apele, kā arī

augstskolas pirmā un otrā kursa

studenti, kuri studē programmā

„Interjera dizains”.

16. novembrī RA notika Latvijas

Republikas proklamēšanas 94.

gadadienai un Starptautiskajai

studentu dienai veltīts pasākums,

kura laikā par ieguldījumu RA tēla

popularizēšanā, zinātniskajā

darbībā un augstskolas sabiedriskajā

dzīvē tika sumināti un

apbalvoti RA docētāji un studenti.

Pasākumā tika sveikti arī RA doktora

programmas „Pedagoģija” pirmie trīs

pedagoģijas zinātņu doktora grāda

ieguvēji Ilga Prudņikova, Svetlana

Ušča un Spodra Austruma.

Raksturo,

kāds,

Tavuprāt, ir

RA students?

Veiksmīgā sadarbība starp

RA un Jade Hochschule (Vācija)

SAN

8. oktobrī Rēzeknes Augstskola

(RA) svinēja sadarbības 15.

gadadienu ar Jade Hochschule

(Vācija). Jubilejai par godu pilsētas

Kultūras namā tika atklāta RA

studentu un videospeciālista

M. Justa foto izstāde, kura atspoguļo

sadarbības vēsturiskos aspektus,

kā arī sniedz ieskatu RA sabiedriski

aktīvajā dzīvē.

RA studenti tikās arī ar Vācijas

vēstniecības Rīgā misijas vadītājas

vietnieku Henningu Simonu. Kultūras

namā notika gan oficiālā daļa, kurā

uzrunas un apsveikuma vārdus teica

viesi, gan arī svētku koncerts. Pasākumā

piedalījās RA, Rēzeknes pilsētas domes,

Vācijas vēstniecības, Gētes institūta

pārstāvji, kā arī izglītības iestāžu vadītāji,

audzēkņi un skolotāji.

Jade Hochschule Ārējo sakaru

vadītāja Andrea Menn norādīja: „Šī ir

ļoti veiksmīga un produktīva sadarbība.

131 students no Rēzeknes Augstskolas

izmantojis iespējas studēt vai iziet praksi

LIĀNA MERŅAKA

„Vides inženieris”, 4. kurss:

– Students, kurš mācās Rēzeknes Augstskolā, ir

ļoti aktīvs, veikls, drosmīgs un prātīgs. Augstskolā

ar vienu haļavu neizspruksi, ir jāpielieto gan

gudrība un viltīgums, lai nokārtotu visus mājas

darbus un sesiju (tai skaitā atrast jau esošos

špikerus, nevis pašam mocīties), kā arī jābūt

aktīvam, lai pa 10 minūtēm nokļūtu uz citu ēku līdz

nākamās lekcijas sākumam. Jābūt arī prātīgam, jo

nevar ar katru pasniedzēju vienu dziesmu dziedāt –

katram sava pieeja! Un kā gan iztikt bez izturības,

kad caurām naktīm ir jāballējas un tad uz pirmo

lekciju plkst. 8.00 jātiek... Ehh... Bet, ja godīgi,

tad studentam, kurš mācās Rēzeknes Augstskolā,

ir jābūt ļoti neatlaidīgam un mērķtiecīgam, jo

studijas augstskolā ir nopietnas un pamācīties arī

dažbrīd vajag.

Turpinājums 2. lpp.

Vācijā, arī 47 Vācijas jaunieši guvuši

zināšanas Rēzeknē. Sevišķi aktīvi bijuši

docētāji, kuri no Rēzeknes Augstskolas

devušies papildināt zināšanas uz Vāciju

(81 pasniedzējs), bet no mūsu puses

– 60. Mums ir bijuši kopīgi pasākumi,

vieslekcijas, laboratorijas darbi, studentu

prakses, pasniedzēju stažēšanās, gan

vācu, gan latviešu valodas kursi. 15 gadus

ilgā sadarbība ir atbalsts un apliecinājums

abu augstskolu izaugsmei.”

Zīmīgi, ka RA sadarbība ar Jade

Hochschule sekmējusi aktivitātes

dažādos izglītības līmeņos. To novērtēja

arī klātesošie, jo, pateicoties aktīvajai

augstskolas darbībai, divās Rēzeknes

pilsētas pirmsskolas izglītības iestādēs, kā

arī Rēzeknes 1. vidusskolā un Rēzeknes

Valsts ģimnāzijā pastiprināta uzmanība

tiek veltīta vācu valodas apguvei. Skolu,

bērnudārzu, Rēzeknes sociālās aprūpes

iestāžu personāls ir piedalījies pieredzes

apmaiņas braucienos.

Turpinājums 3. lpp.

Konferencē

aktualizē

Latgales

reģiona

pievilcību un

ilgtspēju

ANNA BRIŠKA, projekta „HipiLatLit” koordinatore

8.–9. novembrī Rēzeknes Augstskola (RA) rīkoja starptautisku

zinātnisku konferenci „Reģionālā pievilcība un ilgtspēja globālās

lokalizācijas laikmetā”, kurā piedalījās ap 60 pētnieku no Latvijas,

Lietuvas, Igaunijas, Polijas, Itālijas. Konferences laikā tika

prezentēti vairāki unikāli zinātnieku radīti produkti – „Latgales

lingvoteritoriālā vārdnīca”, enciklopēdisks izdevums skolām,

latgaliešu valodas korpuss, „Lietuviešu-latviešu-latgaliešu

vārdnīca” un citi.

Daudzveidīgajā konferences programmā sev saistošas tēmas un

idejas varēja rast skolēni, studenti, skolotāji, pašvaldību vadītāji un

darbinieki, kultūras iestāžu darbinieki, uzņēmēji, sabiedrisko organizāciju

pārstāvji, žurnālisti un citi interesenti. Latgales reģiona pievilcību un

ilgtspēju konferencē aktualizēja dažādu zinātņu pētnieki – ekonomisti,

valodnieki, literatūrzinātnieki, folkloristi, vēsturnieki, filozofi, datorlingvisti,

datorinženieri, ģeogrāfi.

Konference tika organizēta kā divu vērienīgu RA realizētu projektu

noslēguma pasākums. Eiropas Sociālā fonda (ESF) atbalstīts projekts

,,Teritoriālās identitātes lingvokulturoloģiskie un sociālekonomiskie aspekti

Latgales reģiona attīstībā” tiek īstenots kopš 2009. gada un noslēdzas šī

gada 30. novembrī.

(Plašāk par konferenci lasiet mājas lapā www.ru.lv.)


2 Lietišķā RA

Raksturo, kāds, Tavuprāt,

ir RA students?

Turpinājums no 1. lpp.

NORMUNDS GABRUSĀNS

„Mājturības/mājsaimniecības un biznesa

ekonomisko pamatu skolotājs”, 3. kurss:

– RA students ir universāls kareivis. Viņš māk

visu, tāpēc ka: viņš mācās, tusē, slinko, studiju

darbus sāk gatavot pāris dienas pirms iesniegšanas

termiņu beigām, uz kontroldarbiem ierodas ar

špikeriem vai arī vienkārši kā balta lapa, sporto,

dzied, dejo, spēlē teātri, un visu to dara gandrīz

vienlaicīgi. Neskatoties uz saspringto grafiku,

pārsvarā visi studenti studijas noslēdz veiksmīgi.

RA studenti ir atraktīvi, draudzīgi, pozitīvi un

dzīvespriecīgi noskaņoti, kas spēj daudz sasniegt, ja, protams, spēj

piecelties ceturtdienas rītā pēc trešdienas balles!

GITA NAGLE

„Mārketinga sektora vadītājs”, 2. kurss:

– Manuprāt, nav viena noteikta Rēzeknes

Augstskolas studenta raksturojuma. Tāpat kā mēs

katrs esam atšķirīga un unikāla personība, tāds ir

arī augstskolas students. Viens var būt vienmēr

smaidīgs pozitīvisma lādiņš, otrs nebeidzams

zubrīts, kurš domā tikai par mācībām un neko citu,

vai arī tieši otrādi – nebēdnīgs tusētājs, kurš pa

retai reizei parādās skolā, lai nokārtotu parādus un

eksāmenus. Taču būtībā mēs visi esam draudzīgi,

aktīvi, zināšanu alkstoši, mazliet palaidnīgi jauni

cilvēki, kuri vēlas kaut ko dzīvē sasniegt. Vārdu

sakot – cilvēki ar mērķi un savu skatījumu uz dzīvi.

RA pārstāvji piedalās izstādē

„Baltic Furniture 2012

SAN

No 4. līdz 7. oktobrim Ķīpsalā notika

mēbeļu un interjera izstāde „Baltic

Furniture 2012”. Klātesošajiem tika

piedāvāts arī „Dizaina parks” – radoša

un dinamiska vide, kurā tika eksponēti

Latvijas, Igaunijas un Lietuvas labāko

dizaineru darbi, jau ražošanā esošas

dizaina produktu sērijas, kā arī jauno

talantu un studentu veikums.

Latvijas Dizaineru savienība izstādē veidoja

ekspozīciju ar jaunākajiem Latvijas dizaineru,

arhitektu nozarē strādājošo darbiem un

pasniedza „Gada balvu dizainā 2012”.

Izstādes ietvaros „Dizaina parka” sadaļā

savus diplomprojektus eksponēja arī pirmie

Rēzeknes Augstskolas (RA) bakalaura studiju

programmas „Interjera dizains” absolventi.

RA ekspozīciju papildināja, interesantāku un

radošāku padarīja 4. kursa studentu darbi

studiju priekšmetā „Maketēšana”.

Rēzeknes Augstskola izstādē „Baltic

Furniture 2012” piedalījās pirmo reizi. Tā bija

neaizstājama pieredze programmas studentiem

un docētājiem ekspozīcijas veidošanā, kā arī

viņi varēja apskatīt, salīdzināt, izvērtēt citu

augstskolu sniegumu.

Lielu paldies RA studenti saka Latvijas

Dizaina savienībai par uzaicinājumu piedalīties

izstādē. Ar cerībām tiek gaidīts nākamais gads,

kad studenti varēs eksponēt savus projektus un

radošos darbus šajā izstādē un mēģinās startēt

arī konkursā „Gada balva dizainā 2013”.

ARTŪRS BONDARS

„Vēsture”, 3. kurss:

– Tas ir jautājums, kas ir paša jautājuma

vērts! Un mana atbilde uz to ir pavisam vienkārša,

proti, man nav viedokļa par to, kādam būtu jābūt

RA studentam. Labāk atstāšu šo jautājumu

neatbildētu, dodot iespēju, jums katram uz to

atbildēt, personīgi izdzīvojot...

DIĀNA LAIZĀNE

„Pamatizglītības skolotājs sākumskolā”,

3. kurss:

– Mēs visi esam dažādi. Daži ir kārtīgi lekcijās,

tomēr haotiski ārpus tām, citi ir čakli gan lekcijās,

gan ārpus tām. Mēs nevēlamies apzināties,

ka skolas gadi jau pagājuši, tāpēc vienlaicīgi

uzvedamies kā bērni un pieaugušie! Studentiem

vajadzētu aizdomāties par to, kas viņus gaidīs,

absolvējot Rēzeknes Augstskolu. Tik tāla nākotne

nav zināma, tieši tāpēc mūs interesē tuvākā

sesija ar visiem pārbaudījumiem. Studenti palīdz

saviem draugiem, gan pildot mājasdarbus, gan gatavojoties lekcijām.

Neaizmirsīsim, ka students ir daļa no augstskolas un augstskola nevar

pastāvēt bez studenta! Studēsim ar prieku!

ANDRIS MISSA

„Vides inženieris”, 3. kurss:

– Viennozīmīgi – visi studenti nav vienādi.

Lielākā daļa studentu noteikti ir mācīties griboši,

radoši, aktīvi, draudzīgi kā savā starpā, tā arī ar

pasniedzējiem. RA students ir pasaulei atvērts,

domāt spējīga un interesanta personība, kurš prot

aizraut un iedvesmot arī citus.

MĀRĪTE KRASNOBAJA

„Filoloģija”, 1. kurss (maģistra studiju

programma):

– RA students ir ne sāļš, ne skābs. Dzīvo ar saldu

piesitienu visās dzīves jomās. Necer un nepaļaujas

uz pasaules galu, jo sesija vienalga pienāks. Bieži ir

karsts – ne tikai tējas krūzes ietvaros, bet iekšēji

un ārēji. Pārsvarā ir optimists un dalās ar citiem

visā, kas tam ir, – citreiz vairāk nekā pašam pieder.

Bieži sastopams, krāsainām domām pārblīvēts. Mīl.

ROLANDS KEIŠS

„Uzņēmējdarbības tiesības”, 2. kurss:

– Eists RA students ir taids, kuram vīnmār

lekcejuos nuok mīgs, deļ tam, ka mums – RA

studentim – pateik tusietīs. Bet ar uzdūtajim

dorbim augstškolā mēs teikam golā, jū asom na

tikai aktīvi un izdūmas pilni iz tusiešanūs, bet

arī asom taidi pat iz muociešanūs. RA students

ir aktīvs gon sovā personeigajā dzeivē, gon arī

augstškolas dzeivē. Mums pateik pīzadaļeit RA

pīduovuotajuos aktivitātēs.

Pieturas punkts – Erasmus

AUSMA SPRUKTE, 2. HFB

17. oktobrī Rēzeknes Augstskolā (RA)

notika informatīvs pasākums par Erasmus

apmaiņas programmām. RA Ārējo sakaru

nodaļas vadītāja Helēna Overina informēja

studentus par prakses un studiju iespējām

Erasmus projekta ietvaros, bet jaunieši, kuri

jau bija izmantojuši šo izdevību, stāstīja

pārējiem par piedzīvoto un apgūto.

Lai vēl vairāk spētu izzināt šīs

neaizmirstamās Erasmus sajūtas, RA studenti

labprāt piekrita dalīties savā pieredzē par

Erasmus.

Artūrs Bondars („Vēsture”, 3. kurss) stāsta:

„Biju Šauļu Universitātē, kur Humanitārajā

fakultātē studēju vēsturi. Tika piedāvāts

pavisam citāds skatījums uz vēsturi, tur tā

bija vairāk specializēta un saistīta ar ikdienas

dzīvi, lekciju laikā arī apmeklējām muzejus

un mākslas galerijas, izstāžu atklāšanas.

Sadzīves apstākļi lieliski, lektori atsaucīgi un

laipni. Ja ir vēlme iesaistīties sabiedriskajos

pasākumos, tad dzīve studentam ir aktīva.”

Savukārt Kristīne Kursīte („Uzņēmējdarbība:

tūrisma uzņēmuma vadītāja

specializācija”, 3. kurss) šogad vasaru pavadīja

Grieķijā, kur izgāja praksi Aristoteles Holiday

Resort&Spa viesnīcā. Visus trīs mēnešus viņa

strādāja restorānā par viesmīli. Kristīne

nenoliedz, ka sākumā bija grūti, bet

pie visa var pierast. Visbrīnišķīgākās

emocijas Kristīnei ir par ekskursiju

uz Meteoru. Apkārt bijušas milzīgas

klintis un to augšā – mūku tempļi,

ko nemaz nevarot aprakstīt vārdos.

Studente nenožēlo, ka aizbrauca uz

Grieķiju. Ja tiek piedāvāta tāda iespēja,

kāpēc gan to neizmantot?!

Viktors Višņakovs („Mehatronika”,

4. kurss) par praksi Bulgārijā

stāsta: „Patika pat ļoti, prakse noritēja

labāk, nekā biju iedomājies. Ieguvām

praktiskas iemaņas un uzzinājām

daudz ko jaunu. Mums bija iespēja

iziet apmācības par Servo dzinējiem

uzņēmumā AMK. Lielu iespaidu

atstāja arī Melnā jūra. Noteikti iesaku citiem

braukt uz Bulgāriju, jo tur ir ideāli apstākļi gan

praksei, gan atpūtai!”

Arī tagad daudzi RA studenti ir devušies

apmaiņas programmā uz visdažādākajām

Eiropas pusēm, piemēram, Toms Trasūns

(„Filoloģija”, 3. kurss), šobrīd studē Lietuvā

un par tikko gūtajiem iespaidiem apgalvo:

„Īsi sakot, iespaidi ir ļoti labi. Esmu Lietuvā

jau kopš jūlija beigām, kad te bija lietuviešu

valodas un kultūras kurss, tad iespaidi bija

bagātāki ar ekskursijām. Te ir ļoti interesants

pasniedzēju sastāvs, jo liela daļa ir ārzemnieki

vai arī lietuvieši, kuri ilgu laiku strādājuši,

piemēram, Japānā, tādēļ skatījums uz lietām

ir ļoti daudzšķautņains. Ārpus lekcijām ir

dažādi klubi, kurus vakaros sanāk apmeklēt,

iepazīties ar cilvēkiem, kuriem līdzīgas

intereses, iemācīties ko jaunu. Pats tagad

apmeklēju Baltu klubu un Bībeles studijas.

Tāpat Erasmus studenti katru nedēļu veido

kultūras vakarus, kur studenti prezentē savu

zemi. Esot ārzemniekam, vienmēr cilvēki

vēlas parunāties vairāk, pajautāt, kādēļ esam

te, kas patīk, kas ne. Tā reizēm mazā veikaliņā

var pavadīt daudzas minūtes.”

Lai mācību laikā varētu doties studēt

vai iziet praksi kādā no augstskolām,

kas ir noslēgušas Erasmus līgumu ar RA,

studentam: jābūt sekmīgam; laicīgi jāpiesakās

programmai (jo ir anketas, kuras jāsūta pa

pastu, ir tādas, kas jāaizpilda online sistēmā).

Arī es pati noteikti izmantošu iespēju

studēt ārvalstīs. Esmu pārliecināta, ka tā būs

ļoti lieliska pieredze, jo pasauli jāiepazīst

pamazām, un ar ko gan citu lai sāk, ja ne ar

kaimiņiem? Tāpēc nekautrējies, esi aktīvs un

izmanto visu, ko sniedz studijas RA, apturi

savas dzīves autobusu Erasmus pieturā!


RA aktīvs

Veiksmīgā sadarbība starp

RA un Jade Hochschule (Vācija)

Spilgtu atziņu sadarbības aspektu

raksturošanā izteica Rēzeknes

1. vidusskolas direktors Jānis

Poplavskis: „Sadarbība nes augļus

tad, ja abas puses izdara vairāk nekā

rakstīts līgumā. Mēs redzam, cik daudz

ir izdarīts, kā arī vēlam sekmīgi turpināt

iesākto.”

Jāmin, ka abu augstāko izglītības

iestāžu kolēģi piedalījušies gan

zinātniskajās konferencēs, gan

diplomdarbu aizstāvēšanā, vadījuši

kopīgas nodarbības Latvijas un

Vācijas studentiem. RA Ārējo sakaru

daļas vadītāja Helēna Overina

uzsver: „Daudzpusīgā sadarbība

sniegusi ieguvumu lielai sabiedrības

daļai – pirmsskolas bērniem,

skolēniem, studentiem, skolotājiem,

mācībspēkiem, sociālajiem darbiniekiem

ne tikai Rēzeknē, bet arī

Viļānu novadā. Tās ir zināšanas un

prasmes noteiktā jomā vai prakses

vietā, valodu zināšanu aktivizēšanas

iespējas, jauna kultūras pieredze,

tā notiek starpkultūru dialoga

veidošana ES līmenī un katra tiešā un

netiešā veidā sadarbības pasākumos

iesaistītā Latgales iedzīvotāja

personīgās starpkultūru kompetences

stiprināšana.”

Jāpiebilst, ka sadarbības līgumu

pirms 15 gadiem parakstīja toreizējā

RA rektore prof. Irēna Silineviča

ar Vilhelmshāfenes augstskolas

rektoru prof. Dr. Kiršu. Līgums paredz

augstskolu sadarbību studentu un

docētāju apmaiņā, zinātniskajā sfērā,

kā arī citās aktivitātēs.

Turpinājums no 1. lpp.

3

INGA KAĻVA, SAN

Uzsākot jauno studiju gadu, jaunas

vēsmas valda arī RA Studējošo padomē

– jau trešo mēnesi tās darbību koordinē

Jūlija Kirillova. Šī nelielā intervija ļaus

labāk iepazīt jauno RA Studējošo

padomes vadītāju.

Pēc 9. klases absolvēšanas Jūlija no

Balviem atbrauca studēt uz Rēzekni.

Ir absolvējusi Rēzeknes Profesionālās

vidusskolas studiju programmu

„Datorsistēmu tehniķis”. Šobrīd jauniete

studē Rēzeknes Augstskolas Inženieru

fakultātes 2. kursā par programmēšanas

inženieri.

Vai, uzsākot studijas Rēzeknes

Augstskolā, biji kādreiz iedomājusies,

ka varētu nonākt šādā amatā un

koordinēt studentu dzīvi?

– Uzsākot studijas Rēzeknes

Augstskolā, mans mērķis bija piedalīties

studentu dzīvē, bet uz šādu amatu es

Jūlija Kirillova – RA

Studējošo padomes

vadītāja

necerēju. Biju iedvesmota ar iepriekšējās

skolas panākumiem sabiedriskajā dzīvē

– piedalījos profesijas dienās Jelgavā

un Daugavpilī, divus gadus dejoju tautu

dejas kolektīvā „Oira”, biju aktīva gan

skolā, gan ārpus tās.

Vai esi paspējusi jau iejusties jaunajā

amatā? Kuri pienākumi tev šobrīd šķiet

tie sarežģītākie?

– Grūts jautājums, jo esmu pārliecināta,

ka vēl ilgi būs jāmācās pildīt savus

pienākumus. Jā, man ļoti patīk uzņemties

padomes vadītāja pienākumus, bet nevar

teikt, ka esmu jau pilnībā pierādījusi

sevi. Pats sarežģītākais šobrīd – turēties

līdzi vadītāja tēlam, jo tam tomēr jābūt

paraugam studentiem. Ne mazāk grūti

parādīt pārējiem padomes biedriem,

ka esmu līderis un varēšu skolu pozitīvi

ietekmēt.

Nedaudz pastāsti par plāniem, ko Tu

vēlētos nākotnē īstenot, lai padarītu

radošāku un interesantāku RA studentu

dzīvi!

– Šobrīd studentu starpā pastāv

stereotips, ka padome nodarbojas tikai ar

skolas iekšējo pasākumu organizēšanu.

Mans mērķis ir lauzt šīs domas un

parādīt, ka padome nodarbojas arī ar

daudz svarīgākām lietām, piemēram,

panākt, lai studenti, kuri ievēlēti Domē,

Satversmē vai Senātā, saprot, ka mēs

varam ietekmēt vidi, kurā mācāmies.

Raksturo Studējošo padomes

darbību!

– Par Studējošo padomes galvenajiem

mērķiem uzskatu koordinēt studentus,

palīdzēt vērsties pie pareizās institūcijas

nepieciešamības gadījumā, kā arī

informēt studentus par Senāta

pieņemtajiem lēmumiem,

kuri attiecas uz studentu dzīvi.

Mūsu būtiskākais uzdevums

ir palīdzēt studentiem

izveidot saikni ar akadēmisko

personālu un informēt par

jaunumiem, kuri palīdzētu

katram atrast veidu, kā sevi

pilnveidot. Protams, arī veidot

interesantus pasākumus, lai

izraibinātu studiju procesu.

Kādas ir RA studenta

priekšrocības, izvēloties

studijas tieši šajā augstskolā?

– Priekšrocības ir visur,

tās tikai ir jāmāk atrast.

Tieši mūsu augstskolas priekšrocības ir

neierobežotas iespējas tiem, kuri vēlas

darboties. Studentiem ir iespējas gan

studēt, gan iziet praksi ārzemēs, ietekmēt

skolas pasākumu norisi un apmeklēt

zinātniskās konferences gandrīz jebkurā

Erasmus studentu diena Inženieru fakultātē

MARGARITA BOŽKO, JEKATERINA KUZMINA, RA

Inženieru fakultātes studentes

25. oktobrī tika organizēts pasākums Rēzeknes

Augstskolas (RA) Inženieru fakultātes (IF) Erasmus

studentiem, lai ārzemju studentus plašāk iepazīstinātu

ar RA un IF darbību, studiju programmām,

aktivitātēm ārpus lekcijām, Latgales krāšņākajām

vietām, kultūru, kā arī atrastu draugus pašu studentu

vidū.

Ārzemju studenti pārstāvēja Lietuvu, Bulgāriju,

Turciju un Armēniju. Mēs, latvieši, bijām: IF „Vides

aizsardzība”, „Vides inženieris”, „Mehatronika” un

„Programmēšanas inženieris” programmu pārstāvji,

kā arī RA IF Vides tehnoloģiju pārneses kontaktpunkta

(VTTP) koordinatore S. Augule, 1. un 2. kursa ģeogrāfi

lektora I. Matisova pavadībā. Savukārt R. Deksne

palīdzēja organizēt braucienu.

Vispirms tika apmeklēti Lūznavas pagasta kultūras

objekti, kur devāmies dabas aizsardzības pārvaldes

pavadībā. Apskatījām Lūznavas muižu, Lūznavas

parku ar pasaulslaveno Sv. Madonnas pieminekli. Tālāk

devāmies uz Mākoņkalnu. Kalna virsotnē studenti un

pasniedzēji vēroja neatkārtojamu Rāznas ezera ainavu

tam pieguļošiem rudens nokrāsā tērptiem brīnišķīgiem

mežiem. Ir vērts atzīmēt, ka mums bija personīgais

fotogrāfs – J. Grabovskis, kurš cītīgi pildīja savus

pienākumus visas dienas garumā, līdzīgi kā mūsu tulks

D. Kukulis.

Pēc jautrās kopīgās fotosesijas visi draudzīgi devāmies

uz Kaunatas pagastu. Gide I. Broliša sagatavoja

studentiem dažādas aktivitātes, kas bija saistītas ar

Rāznas ezera izveidošanas vēsturi, pēc tam piedalījās

kopīgā jautrā Latgales nacionālajā dejā.

Tālāk braucām uz Andrupenes sētas muzeju, kur

tika sniegts ieskats Latgales kultūrā, kā arī ilgi gaidītās

pusdienas latgaliešu gaumē. Andrupenes sētā varēja

nopirkt arī īsto pašcepto maizi un sieru. Vēlāk studenti

demonstrēja savas prezentācijas. Pirmā uzstājās RA

IF 3. kursa studente no programmas „Vides inženieris”

I. Dovgiallo, stāstot par Latviju. Viņas kursa biedrene

M. Božko kopā ar studenti no maģistratūras J. Kuzminu

rādīja slaidus par vides inženieru aktivitātēm,

ekoloģiskajām ekspedīcijām, kurās katru gadu piedalās

1. kursa „videnieki”, lai nostiprinātu apgūtās praktiskās

iemaņas un iemācītos strādāt lauka apstākļos. Pārskatu

par IF programmu „Mehatronika” visiem klātesošajiem

rādīja studenti J. Grabovskis, V. Višņakovs un V. Dunkins,

stāstot par jaunām tehnoloģijām un robotikas

laboratoriju, kā arī nodemonstrēja sumo robotiņu.

Iepriecināja tas, ka IF Erasmus studenti cītīgi

izpildīja uzdotos mājas darbiņus. Bulgārijas studenti

Bogn Boev un Stefan Stanev prezentēja savu valsti un

Gabrovo universitāti. Pēc viņiem uzstājās lietuviešu

studenti V. Vaitavičiūtė, K. Davainis un V. Davainis.

Students no Turcijas Kemal Zengin sadarbībā ar 2. kursa

vēstures studiju programmas studentu V. Maksimovu

apbūra visus, spēlējot turku melodijas un dziedot

nacionālās dziesmas. Mūzikas pauzi turpināja bijusī IF

Erasmus studente un tagadējā RA IF VTPP darbiniece

A. Abrahamyan, sākumā izcili un ar lepnumu prezentējot

savu valsti – Armēniju, bet noslēgumā dziedot un pat

dejojot!

Latvijas augstskolā, darboties kopā ar

fakultātes dekāniem un akadēmisko

personālu. Studentiem ir jāsaprot, ka

augstskola nav tikai vieta, kur mēs

iegūstam izglītību, šeit mēs iegūstam

iespējas nākotnei. Nav svarīgi, vai tā būs

kāda konference, sporta sacensības vai

ekspedīcija, daudzpusīgiem cilvēkiem

visi ceļi ir vaļā!

Vai Tev atliek laiks arī saviem

vaļaspriekiem?

– Esmu ļoti radošs cilvēks, labprāt

nodarbojos ar mākslu, ceļošanu, garīgu

sevis pilnveidošanu. Esmu psiholoģiskās

literatūras piekritēja. Jāatzīst, ka

vaļaspriekiem ir ļoti maz laika, jo

sanāk apvienot mācības, darbu un

tagad arī Studējošo padomes vadītāja

pienākumus, bet pozitīvs gars un

optimisms nekur nezūd – ticu, ka daru to

priekš sevis un visam atradīsies laiks!

Tavs novēlējums RA studentiem!

– RA studentiem gribētu novēlēt būt

iecietīgiem pret citu cilvēku darbu, gūt

lielus panākumus un pašiem veidot sev

draudzīgu mācību vidi. Ticiet saviem

spēkiem, un viss izdosies!

Piedalies video

konkursā „Rēzeknes

Augstskolas mobilais

reportieris”!

SAN

Šā gada novembra pēdējā nedēļā (no 26. līdz

30. novembrim) piecās Latvijas pilsētās, tostarp

Rēzeknē, notiks Karjeras nedēļas pasākumi skolu

jauniešiem, lai palīdzētu izzināt karjeras iespējas

un izvēlēties nākamo profesiju un izglītības ceļu

atbilstoši savām spējām, interesēm un iespējām.

Rēzeknes Augstskola aktīvi ir iesaistījusies pasākuma

īstenošanā, piedāvās jauniešiem dažādas aktivitātes,

izzinošas lekcijas, praktiskās nodarbības, lai palīdzētu

jauniešiem izvēlēties savu nākotnes profesiju.

Lai atklātu RA studiju procesu, studiju virzienus,

tiek izsludināts video konkurss šobrīd augstskolā

studējošajiem – „Rēzeknes Augstskolas mobilais

reportieris”.

Nosacījumi: konkursā aicināts piedalīties ikviens

RA students, iesūtot vai RA Sabiedrisko attiecību

nodaļā iesniedzot video, kurā attēlota RA studiju dzīve,

aktivitātes, norises, studiju programmas, specialitātes.

Video tiek gaidīti līdz 20. novembrim. Klāt jābūt

norādītam autoram, kā arī nelielam aprakstam word

formātā. Materiālu var filmēt ar mobilā tālruņa

palīdzību, fotoaparātu, videokameru.

Veiksmīgākie video tiks izmantoti Karjeras nedēļas

ietvaros un demonstrēti pasākumos. Pieci labāko

darbu autori saņems piemiņas balvas no RA – somas

ar RA simboliku, balvas no Rēzeknes Uzņēmēju

biedrības un VIAA. Iesūtīto darbu autori nepretendē uz

autoratlīdzību.


4

„Iefuksēti” Rēzeknes

Augstskolā

VIVITA BROLĪTE, 1.HFB

17. oktobrī Rēzeknes Augstskolas (RA) Sporta namā

notika aizraujošs pasākums – iesvētības. Tā ietvaros

otro kursu studenti „iesvēta” pirmkursniekus, liekot

viņiem veikt dažādus pārbaudījumus. Tā nu arī šogad

augstskolas sastāvā oficiāli ir uzņemti jaunie studenti.

RA radošs

Fukši ieradās laicīgi, sagatavojušies smērēties un tikt

iesvētīti. Pārbaudījumi nebija pārāk sarežģīti, taču tie

nebija arī vienkāršākie un jaukākie. Visi uzdevumi tika

veikti ārā. Nācās bez roku palīdzības iekosties vienā no

daudzajiem āboliem ūdens spainī, miltu spainī sameklēt

konfekti un no trešā ūdens spaiņa izvilkt olu. Tad fukši

saņēma ūdens maisiņu bumbas, tika pamatīgi iezīmēti

ar oranžu krāsu, līdz beigās pa veciem āboliem, sīpoliem

un sagrieztām papīra strēmelēm līda pa dubļu straumi.

Pirmkursniece Kristīne Šķena, kura RA studē sociālo

pedagoģiju, par iesvētībām teica: „Viss bija forši.

Pasākumā valdīja pozitīva atmosfēra, manuprāt, visiem

ļoti patika. Tas ir pasākums, kuru iesaku apmeklēt

jebkuram pirmkursniekam. Vienīgais, ko man gribējās,

– vairāk uzdevumu un pārbaudījumu, jo viss bija tik

aizraujoši, ka nevēlējos, lai tas beigtos! Manuprāt,

pirmkursnieku studiju dzīve pat nav iedomājama bez

šāda pasākuma.”

Iesvētības RA notiek jau daudzus gadus. Šis pasākums

ir kļuvis par lielisku tradīciju un atraktīvu pasākumu,

uz kuru ir vērts aiziet, lai gan piedalītos, gan vienkārši

paskatītos un atbalstītu. Paldies jāteic visiem otro kursu

studentiem par iesvētību rīkošanu! Tas tiešām bija

pasākums, kas tik ātri netiks aizmirsts!

Halovīnu gaisotne RA

dienesta viesnīcā

ANDA SPRŪŽA, RA 1. kursa studente

Kā jau zināms, tad 31. oktobris ir Visu Svēto diena.

Šajā naktī, laikā no 31. oktobra līdz 1. novembrim,

Amerikā ir tradīcija pārģērbties dažādos mistiskos

tēlos un apstaigāt mājas, dzīvokļus, diedelējot

saldumus. Arī Latvijā ir izveidojusies šī tradīcija.

Rudenīgi

RAkstošie,

RAdošie RA

studenti

Pa kastaņiem nobērtu ceļu, zem debesīm

zilām

Iet rudens dvēsele basām, salušām kājām

Un pieskaras kļavlapai, pieskaras rasai uz

zāles

Ar smalku otu, iedodot Latvijai krāsas.

Skrien bērns cauri kastaņiem, smiedamies

ķerot vēju,

Sāk virpuļot kļavlapas, radot nebēdnu deju.

Skaists Latvijas rudens, dvēsele brīnumainā!

Un laiks, kurā esam, ir īpašs ikvienā smaidā.

***

Apjukt vakardienas putekļos,

Ar egoistiskiem mērķiem krist zemē,

Un tomēr, no jauna prast piecelties,

Lai skrāpētu taisnību velvē.

Ar samtainiem stikliem tev plaukstās

Un tiesībām atbildēt mātei,

Plēs vitrāžas miljardiem lauskās.

Skan dūdas. Neviens netiek pārspēts.

Pagātnes atvērtais pagrabstāvs

Atmiņas drumstalās samet.

Bez baudas un mīlas tās pārklātas,

Jo pavēlēts nākotnē klusēt.

Nāk esības sapratne godīgā,

No velves tiek skrāpējums lasīts.

Šķind lauskas...tās maigās un priecīgās.

Par daudz no mums reizēm tiek prasīts.

Vivita Brolīte, 1. HFB

Ar rudeni nerunā

Kad tik sērīgi līst rudens vakaros,

Es šausmīgi vēlos pie Tevis.

Vēl vairāk es vēlos to liesmu,

Kas nedziest, jo rudens ir melis.

Nakts āda ir tik sērīgi maiga!

Bet salds ir tas, ko aprij mans zvērs.

Nekurienes putni ēd ogas un gaida,

Kad šo zvēru beidzot apņems auksts miers.

Kad pagultē paslēpjas stārķis,

Ar rudeni vienkārši nerunā!

Tāpat Tev aizslēgšu ziemu

Un likšu būt krāsainā nomodā.

Linda Bauska, 1. HFB

Šajā naktī jaunieši, kuri Rēzekni studiju gada

laikā sauc par mājām, bija ieradušies Rēzeknes

Augstskolas dienesta viesnīcas ēkā, lai diedelētu

saldumus. Protams, daudziem viesnīcā mītošajiem

jauniešiem tas bija patīkams pārsteigums, jo

iepriekš nebija dzirdēts, ka kāds šajā naktī

staigātu pa istabiņām un prasītu saldumus.

Kā jau pieņemts, šajā naktī tiek rīkotas arī

tematiskās ballītes, kurās varēja ierasties dažādu

tēlu izskatā. Daudzi viesnīcā dzīvojošie studenti

izmantoja šo iespēju un devās uz kādu no

rīkotajām Visu Svēto dienas ballītēm.

Iesaka RA

Bruņinieks

Kaspars

Vanags

INGA KAĻVA, SAN

Aizraujošākā filma, ko ieteiktu noskatīties

arī citiem RA studentiem: „Es studentiem kā no

vieglā plauktiņa ieteiktu noskatīties tādas filmas

kā „The Great Dictator” (Čārlijs Čaplins) un varbūt

arī „Super Mario”, lai saprastu, kādas filmas

nevajadzētu skatīties! Bet no smagākā plauktiņa es

ieteiktu noskatīties dokumentālo filmu par Bruce

Lī, lai studenti saprastu, ka tomēr VIENS cilvēks var

mainīt ļoti daudz ko! Bet tiem, kam nav ko darīt,

„RoboGeisha” – jūs nenožēlosiet!” (Smejas.)

Dziesma ar lipīgāko meldiņu: „Grūti saprast,

kura ir bijusi tā lipīgākā dziesma. Šobrīd galvā

nepārtraukti dungoju „Spogulīt, spogulīt”,

bet atceros, kā vēl šajā vasarā Preiļos, kad visi

koncentrējās tautu dejām, es tā vietā, lai skaitītu

soļus 1..2..3.. sāku pie sevis dziedāt skaitāmpantiņu

– viena maza turku pupa!”

Interesantākais pasākums: „Visinteresantākais

noteikti bija „Prāta Vētras” koncerts. Bet no tādiem

tuvākiem pasākumiem – 3. septembris, kad kļuvu

par Bruņinieku un biju vienkārši pozitīvi noskaņots,

ka studiju gads ir uzsākts izcili. Diemžēl tad pienāca

otrā un trešā nedēļa un kļuvu par IF pašpārvaldes

vadītāju un sāku labi izjust slodzi!”

Lieliskā

fotosesija!

Jāpiebilst, ka RA Bruņinieks

Kaspars ir izbaudījis arī Zinību

dienā laimēto balvu – lielisku

fotosesiju Ls 40 vērtībā no „Art

Photo Studio”.

„Uzreiz neizdevās izmantot šo

iespēju, jo viens jau bildēties

negribēju, bet salikt grafiku, kas

sakrīt ar fotogrāfu, draudzeni un

maniem mācību laikiem, arī nebija

vienkārši,” stāsta Kaspars. „Tomēr

tika atrasts laiks arī īstenot šo

dāvanu, vienojāmies ar fotogrāfu,

ka ir iespējams fotografēties laukā

pie dabas.”

Fotosesija esot notikusi divos

etapos. „Viena – mūsu pašu

mežos, otrs etaps – mazliet

tuvāk civilizācijai. Bildēties bija

interesanti, jo iepriekš mēģināju

fotografēties tikai studijā,” saka

Kaspars. Fotosesija ilgusi ne

vairāk par stundu. Bija iespēja

pašiem izteikt savas vēlmes. „Ja

jums šķiet, ka fotografēšanās ir

grūtākais, tad jūs kļūdāties. Man

un manai draudzenei grūtākais

bija fotogrāfiju gaidīšanas laiks,”

uzsver Kaspars.

RA Bruņinieks atgādina, ka šādas

dāvanas nevajag izniekot. „Man

tagad ir ļoti labas atmiņas par to,

kā es uzsāku savas studijas RA, un

es to varu ne tikai atcerēties, bet

arī aplūkot fotoattēlos! Es vēlos

pateikt paldies RA sabiedrisko

attiecību vadītājai Lolitai par to, ka

viņa mani iedrošināja piedalīties

Rozes svētkos, un paldies

fotogrāfam par labajām bildēm!”

Informācija sagatavota: Rēzeknes Augstskolas Sabiedrisko attiecību nodaļā (SAN)

Adrese: Atbrīvošanas aleja 115, 313.kab. Rēzekne, LV – 4601, tālr.64622881, san@ru.lv

Atbildīgie par avīzes materiālu: RA Sabiedrisko attiecību nodaļa

Avīzes makets: Māris Justs

More magazines by this user
Similar magazines