2007.gada publiskais gada pārskats - Valsts kase

kase.gov.lv

2007.gada publiskais gada pārskats - Valsts kase

Pārskatā lietotie saīsinājumi

CSP

ECB

EIB

eKase

EPAB

ERAB

ES

EUROSTAT

IKP

Phare

Centrālā statistikas pārvalde

Eiropas Centrālā banka

Eiropas Investīciju banka

Valsts budžeta elektronisko norēķinu sistēma

Eiropas Padomes Attīstības banka

Eiropas Rekonstrukcijas un attīstības banka

Eiropas Savienība

Eiropas Savienības Statistikas birojs

Iekšzemes kopprodukts

Galvenais Eiropas Savienības finansiālās un tehniskās sadarbības finanšu instruments

ar Centrālās un Austrumeiropas valstīm

POS termināls Elektroniska ierīce, kas automātiski nolasa kartes magnētiskā celiņa vai viedkartes datus,

nosūta darījuma autorizācijas pieprasījumu karšu apstrādes centram, saņem autorizācijas

atbildi un uzkrāj darījumu datus.

PPP

SAP

SAPARD

Stratēģija

SVF

TARGET 2

VID

VSAA

ZIB

Publiskā-privātā partnerība

Valsts budžeta plānošanas un izpildes informācijas sistēma

Eiropas Savienības pirmsiestāšanās finanšu instruments, kurš paredzēts lauksaimniecības

sektora un lauku attīstības atbalstīšanai Centrālās un Austrumeiropas valstīs

(Special Action Programme for Agriculture and Rural Development)

Valsts kases darbības stratēģija 2007.-2009.gadam (aktualizēta 2008.-2010.gadam)

Starptautiskais Valūtas fonds

Eiropas vienotā automatizētā reālā laika bruto norēķinu sistēma

(Trans-European Automated Real-time Gross settlement Express Transfer System)

Valsts ieņēmumu dienests

Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra

Ziemeļu Investīciju banka

© Pārpublicēšanas un citēšanas gadījumā obligāta atsauce uz Valsts kasi kā datu avotu.

Publikācijā iekļautie dati turpmākajās publikācijās var tikt precizēti. Valsts kase neatbild par zaudējumiem, kas radušies publikācijas

lietošanas rezultātā. Šo dokumentu nedrīkst pavairot, izplatīt komerciālos nolūkos vai kā citādi publicēt bez Valsts kases piekrišanas.

ISBN 978-9984-9987-0-1

More magazines by this user
Similar magazines