1VCMJTLBJT HBEB QƣSTLBUT - Valsts kase

kase.gov.lv

1VCMJTLBJT HBEB QƣSTLBUT - Valsts kase

Pārskatā lietotie saīsinājumi..........................................................................................................................................................................4

Valsts kases pārvaldnieka ziņojums...........................................................................................................................................................5

Valsts kases darbības stratēģija...................................................................................................................................................................8

Valsts kases juridiskais statuss un struktūra...........................................................................................................................................11

1. Valsts budžeta izpilde.......................................................................................................................................................................15

1.1. Valsts budžeta izpildes funkcijas raksturojums.........................................................................................................................16

1.2. 2009.gada valsts budžeta izpildes tendences............................................................................................................................17

1.3. 2009.gada valsts budžeta izpildes organizēšana.......................................................................................................................17

1.4. Grāmatvedības uzskaite un pārskati..........................................................................................................................................20

1.5. Elektronisko pakalpojumu attīstība...........................................................................................................................................24

1.6. Valsts kases norēķinu centru reorganizācija..............................................................................................................................30

2. Valsts parāda vadība.........................................................................................................................................................................33

2.1. Valsts parāda vadības funkcijas raksturojums...........................................................................................................................34

2.2. Valsts parāda vadības stratēģija..................................................................................................................................................36

2.3. Valsts parāda vadības pārskats un ceturkšņa biļeteni...............................................................................................................37

2.4. Valsts parāda izmaiņas 2009.gadā..............................................................................................................................................38


2.5. Valsts iekšējais parāds.................................................................................................................................................................39

2.6. Valsts ārējais parāds....................................................................................................................................................................40

2.7. Valsts aizņēmumu vadība...........................................................................................................................................................41

2.8. Valsts parāda portfeļa vadība......................................................................................................................................................46

2.9. Valsts sniegtie galvojumi............................................................................................................................................................48

2.10. Publiskās un privātās partnerības veicināšana........................................................................................................................51

3. Naudas līdzekļu un valsts budžeta aizdevumu vadība..................................................................................................................52

3.1. Naudas līdzekļu vadība...............................................................................................................................................................53

3.2. Valsts aizdevumu izsniegšana un apkalpošana.........................................................................................................................53

3.3. Likviditātes vadība......................................................................................................................................................................56

. no 92

More magazines by this user
Similar magazines