PAŠNOVĒRTĒJUMA ZIŅOJUMS - Aizputes Novads

aizputesnovads.lv

PAŠNOVĒRTĒJUMA ZIŅOJUMS - Aizputes Novads

ekspertēšanā, darbojas VISC konsultatīvajā komisijā par mācību priekšmetiem

(informātika un programmēšana), ir T. Bērča stipendiāte.

Mūsu skolotāji piedalās latviešu valodas un literatūras, vēstures Centralizēto eksāmenu

labošanā.

Sākot ar 2008.gadu mūsu skolas audzēkņiem, kuri mācās Cīravas konsultācijas punktā, ir

iespēja piedalīties „Leonardo da Vinci programmas mobilitātes projektā” un tā nodrošina

iespēju labākajiem skolas jauniešiem doties praksē uz Vāciju. Kad saņemam projekta

apstiprinājumu, tad starp attiecīgās profesijas pārstāvjiem tiek izsludināts konkurss un

katrs, kurš to vēlas, raksta motivācijas vēstuli, kuru pēc tam izvērtē skolas direktora

izveidota komisija. Tie jaunieši, kuri tiek izvirzīti praksei Vācijā, papildus apgūst

vācu/angļu valodu. Praktizēties Vācijā jauniešiem ir bijusi izdevība gan 2009. gadā, gan

2 reizes 2010.gadā un arī 2011.gadā. Pieredzes apmaiņa ilgst 1-6 nedēļas.

34

More magazines by this user
Similar magazines