Å¡eit

lns.lv

Å¡eit

LNS darbības programma

2013. – 2017. gadam

“Jaunieši un izglītība”

Darba grupa: Ivars Kalniņš, Māra Lasmane

un Ainārs Osmanis.


1. Izveidot Nedzirdīgo

jauniešu centru Rīgā ar

grupām LNS reģionālajās

biedrībās


2. Turpināt iesaistīt jauniešus

LNS sabiedriskajās

aktivitātēs, izmantojot jaunas

idejas


3. Veicināt atbalstu jauniešu

iniciatīvai projektos un

aktivitātēs, stimulēt viņu

līdzdalību un uzņemties

atbildību par LNS ikdienas

darbības organizēšanu


4. Veicināt jauniešu

līdzdalību vietējos un

starptautiskajos nedzirdīgo

pasākumos un pieredzes

apmaiņās


5. Veicināt neformālās un

dzīves izglītības pieejamību

jauniešiem, kā arī iesaistīt

viņus brīvprātīgā darba

aktivitātēs


6. Veicināt nedzirdīgo

jauniešu profesionālās

izglītības un nodarbinātības

līmeņa celšanos


7. Veicināt zīmju valodas

lomas palielināšanos

izglītības ieguves procesā


Domāsim globāli,

strādāsim lokāli !!!


Paldies par

(ne) uzmanību!

More magazines by this user
Similar magazines