Views
3 years ago

Sabiedriskās dzīves vides pieejamības problēmām - Latvijas ...

Sabiedriskās dzīves vides pieejamības problēmām - Latvijas ...

INTERNETS =

INTERNETS = PALĪGLĪDZEKLIS ‣ Jāpierāda, ka nedzirdīgajiem internets ir tikpat vajadzīgs kā citi speciālie palīglīdzekļi ‣ Jāprasa, lai valsts kompensē šī palīglīdzekļa izmantošanu ‣ Jāprasa atlaides datora komplekta iegādē, jo tas vajadzīgs, lai izmantotu internetu

PIEEJA DROŠAI VIDEI 4. Lai uzlabotu drošu vidi, realizēt pārstāvniecību Invalīdu lietu nacionālajā padomē un ierosināt politikas veidotājiem nodrošināt nedzirdīgajiem tiešu komunikatīvo pieeju operatīvajiem dienestiem (policija, ugunsdzēsēji, ātrā palīdzība). Meklēt sadarbību ar dažādiem krīžu un palīdzības centriem, lai nodrošinātu arī nedzirdīgajiem tiešu pieeju šiem dienestiem jebkurā laikā.

uzvedības sociālās korekcijas un sociālās palīdzības programmu ...
xxi gadsimts. nedzirdība. līdzdalības evolūcija. - Latvijas Nedzirdīgo ...
nevalstisko organizāciju iesaistīšanās lēmumu ... - Dzīvības koks
Anketa - pārliecinieties, vai Jūsu mājoklis ir drošs pret zādzībām
Latvijas augstākās izglītības politika - Akadēmiskās informācijas centrs
Attiecības ar sevi, savu laiku un dzīves mērķiem
Sabiedrības veselība ir viss ko mēs kā sabiedrība darām, lai ...
Vides un reģionālās attīstības investīciju stratēģija ... - Vides ministrija
Uzņēmējdarbības vide - LIAA
latvijas republikas vides aizsardzības un reģionälās attīstības ministrija
"Aktuāla informācija par atkarības problēmām (AIPAP)" Nr.1. 2010
Raivis Bremšmits, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ...
vide un uzņēmējdarbības vadība - EVF - Latvijas Universitāte
Vides tiesības - Latvijas Universitāte
Vide un uzņēmējdarbības vadība - EVF - Latvijas Universitāte
Latvijas vides aizsardzības fonda administrācija
Ziņojums par vides investīcijām, 2003 - Vides ministrija
Uzņēmējdarbības vide - LIAA
Uzņēmējdarbības vide - LIAA
Uzņēmējdarbības vide - LIAA
Ziņojums par vides investīcijām 2002 - Vides ministrija
Dace Grūberte, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ...
Uzņēmējdarbības vide - LIAA
"Ziņojums par vides investīcijām 2000" - Vides ministrija
Ziņojums par vides investīcijām, 2001 - Vides ministrija
Juridiskās palīdzības administrācijas 2011. gada publiskais pārskats
Juridiskās palīdzības administrācijas 2007.gada ... - Tieslietu ministrija
Juridiskās palīdzības administrācijas 2008.gada ... - Tieslietu ministrija
Vienlīdzīgas iespējas - Nodarbinātības Valsts Aģentūra