latviešu valodā - Rundāles pils

rundale.net

latviešu valodā - Rundāles pils

RUNDĀLES PILS BAROKA DĀRZA plānS

21

22

RUNDĀLES PILS PARKS

14

17

11

15

16

12 19

13

18

20

5

10

9 8 8

7 6

4

3

2 2

1

Ieeja

Kase

Izstāde

Informācija

Zaļais teātris

Kafejnīca

Suvenīri

Tualete

1 Ornamentālais parters

2 Rožu dārzs

3 Peoniju kolekcija

4 Zilās rozes laukums

5 Piknika laukums un paviljons

6 Dekoratīvais augļu dārzs

7 Zilais boskets

8 Ceriņu dārzi

9 Holandes boskets

10 Zaļais teātris

11 Liliju boskets

12 Piemiņas boskets

13 Austrumu boskets

14 Ziedošo koku boskets

15 Boskets un Zelta vāzes

paviljons

16 Hortenziju boskets

17 Ziedošo koku boskets

18 Ūdens boskets

19 Rotaļu boskets

20 Labirinta boskets

21, 22 Pastaigu bosketi

veidošanas procesā

RUNDĀLES PILS MUZEJS Pilsrundāle, Rundāles novads, LV-3921, Latvija

T. 63962274, 63962197, 26499151, booking@rundale.net, www.rundale.net © Rundāles pils muzejs, 2012

Pils teritorijas kopskats, aerofoto no “Altius” gaisa balona “BizMārīte”, 2012


F. B. Rastrelli. Rundāles pils plāns. 1735/1736 Rundāles pils baroka dārzs Vīteņrožu arkāde Paviljons Piknika laukumā Paviljons Austrumu bosketā Piemiņas boskets

Rundāles pils ansambļa teritorija aizņem 72 ha,

kurā ietilpstošais 10 ha lielais baroka stila franču dārzs

ir ievērojamākais vēsturiskais dārzs Baltijā. Tas pilnībā

saglabājis arhitekta Frančesko Bartolomeo Rastrelli

1735./1736. gadā projektēto plānojumu.

Dārzs tika ierīkots paralēli pils būvniecībai no 1736.

līdz 1740. gadam. Pēc dārznieka Kristofera Veilanda

ziņojuma, dārzā 1739. gadā bija iestādītas 32 818 liepiņas,

500 kastaņu koki un 188 ozoliņi, augļu dārzos iestādīti

95 bumbierkoki, 155 ābeles, 40 plūmju kociņi, 20 ķiršu

koki, bet mežaparkā iestādītas 2338 liepas un kastaņas.

Pēc hercoga atgriešanās no trimdas darbi dārzā tika

turpināti. 1767. gada svinību laikā aprakstīts lielais

laukums ar trim baseiniem, 1768. gadā izraka dīķi,

lai kanālus nodrošinātu ar ūdeni. Kurzemes hercoga

Pētera valdīšanas laikā ap 1777. gadu ierīkoja divus augļu

dārzus un apiņu dārzu. 1794. gada aprakstā minēti

aprikožu un persiku dārzi, kur augļu kociņi tika segti

ar salmu segām un sūnām. No 1774. līdz 1781. gadam

ap parku tika uzbūvēts kleķa mūris, no kura saglabājušies

tikai nelieli fragmenti. Grāfa Valeriana Zubova laikā

tika ierīkoti lieli augļu dārzi pils ziemeļu pusē.

Koku stādījumi visu 19. gadsimtu atkārtoja sākotnējo

F. B. Rastrelli plānojumu. Tikai partera daļā izveidoja

apaļas puķu dobes un iestādīja piramidālās papeles

un dažas egles. Grāfs Pjotrs Šuvalovs gar pili lika iestādīt

kastaņu alejas, kuru paliekas likvidēja 1975. gadā.

Holandes boskets

RUNDĀLES PILS PARKS

Parka atjaunošanas plānu izstrādāja institūta

“Giproteatr” projektētāji Ļeņingradā 1975./1977. gadā.

Pāraugušo koku izciršanu sāka 1976. gadā. Pirmais celiņš

izveidots 1978. gadā, bet pirmā alejas liepiņa iestādīta

1984. gadā. Bosketi baroka laikā bija kā nelieli meži

Zaļais teātris

ar dažādu 18. gadsimta iemīļoto koku un krūmu

kolekcijām. Bosketus ietverošie dzīvžogi stādīti no

Eiropas baroka dārzos tradicionāli lietotiem skābaržiem.

Pirmie tika izveidoti Ceriņu bosketi (8) 2003. gadā,

Holandes boskets (9) – 2004. gadā. Zaļais teātris (10)

2004. gadā atklāts ar G. F. Hendeļa operas “Rinaldo”

izrādi. Zilais boskets (7) izveidots 2007. gadā, tajā

savākta zili un balti ziedošu augu kolekcija. 2009. gadā

tika sākta (14,17) ziedošo koku un krūmu stādīšana

bosketos, pārveidots Liliju boskets (11), kurā senāk

auga savvaļas lilijas, un Labirinta boskets (20), kurā

tiks veidots baroka dārzam tipisks veidojums – labirints

ar ornamentālu nelielu krūmu dzīvžogiem.

2011. gadā tika atklāta piemiņas vieta 1812. gada

un Pirmā pasaules karā kritušo karavīru piemiņai (12).

Ornamentālais parters (1), kas baroka dārzos aizņem

centrālo vietu pils priekšā, izveidots no 2002. līdz

2005. gadam, bet F. B. Rastrelli projektētie baseini

izveidoti un strūklaka iedarbināta 2008. gadā Eiropas

struktūrfondu projekta ietvaros.

Baroka dārzā ir raksturīgas segtas ejas – pergolas

pastaigām. Pirmā ar vīnogām apaudzētā eja savieno

dārznieku māju ar Zaļo teātri. 2008. gadā tika uzstādīti

divi pergolu posmi pie Holandes un Zilā bosketa,

2011. gadā Piemiņas un Rotaļu bosketā.

Arhitekta Rastrelli projektā bosketos iezīmēti

paviljoni atpūtai. Pirmais paviljons pēc Feitshoheimas

dārza parauga izveidots Piknika laukumā (5).

Zelta vāzes (15) paviljonā pie centrālās alejas ierīkota

kafejnīca. Austrumu bosketā (13) 2009. gadā tika

izbūvēts paviljons 18. gadsimtā iecienītajā ķīniešu stilā,

kur ierīkota tualete. Rotaļu bosketā (19) par apmeklētāju

Rožu dārzs (2) izveidots regulārā dārza priekšējā daļā

abpus ornamentālajam parteram apmēram 1 ha platībā.

Tuvākajos laukumos stādītas angļu rozes, kas atgādina

vēsturiskās rozes. Mūsdienu rozes sakārtotas laukumos

pa krāsām, rietumu pusē baltas, rozā un sarkanas

rozes, bet austrumu pusē dzeltenas, oranžas un gaišas

pasteļkrāsas rozes. Dārza tālākajā daļā trīs laukumi katrā

pusē veltīti vēsturiskajām rozēm un savvaļas rozēm,

kuras izmantotas moderno rožu selekcijā.

1738. gadā Kurzemes hercoga Ernsta Johana

oranžērijā minēti 16 rožu stādi podos.

Kurzemes hercoga Pētera dārziem piegādāti

160 rožu stādi: 50 simtlapu rozes Rosa centifolia,

30 franču rozes Rosa gallica, 30 Damaskas rozes Rosa

damascena semperflorens un 30 raibas angļu rozes

‘York and Lancaster’ (Rosa damascena variegata).

Mūsdienās izveidots “hercoga rožu dārzs” ar rozēm,

kuras varēja būt augušas dārzā hercoga valdīšanas

laikā. Šajā dārzā var apskatīt senākās pazīstamās

rozes, kas ievestas Eiropā jau kopš Krusta karu laika.

Rožu laukumi veltīti arī pārējo pils īpašnieku laika

iecienītām rozēm – grāfa Zubova rožu dārzs un divi

grāfu Šuvalovu rožu dārzi, kas aptver laika posmu

no 1795. līdz 1914. gadam. Rožu sugu, to formu

un hibrīdu dārzi ar dažādu formu un krāsu augļiem

interesanti arī rudenī. Vēsturiskās rozes vairumā

zied tikai vienu reizi no maija beigām līdz jūlija vidum,

bet modernās rozes zied atkārtoti līdz pat salnām.

RUNDĀLES PILS ROŽU DĀRZS

ziedotiem līdzekļiem uzstādītas vēsturiskas šūpoles

un koka skulptūras.

Vēsturiski pie kleķa žoga pils ziemeļaustrumu pusē

atradusies hercoga siltumnīca, kuru paredzēts izbūvēt

no jauna, lai varētu izaudzēt dārzam nepieciešamos

stādus un ziemā uzglabāt eksotiskos, sala neizturīgos

augus. Tika atrasta sākotnējā siltumnīcas siltā gaisa

apkures šahta. Dārza ziemeļrietumu malā atradusies

19. gadsimtā izveidota siltumnīca. Mežaparkā sākti veidot

F. B. Rastrelli projektētie Pastaigu bosketi (21, 22).

Vēsturisko rožu laukums

Rožu dārza veidošana sākta 2005. gadā ar “Latvijas

Mobilā telefona” atbalstu, ierīkošana veikta ar lielu

Latvijas armijas un daudzu talcinieku palīdzību.

Plašu laukumu aizņem Latvijas rožu dārzs ar Dzidras

Riekstas selekcionētajām parka rožu šķirnēm. Dārza

ziemeļu malā izveidota vēsturisko krokoto rožu kolekcija.

Lai iepazīstinātu apmeklētājus ar mūsdienu rožu

selekcijas darbu, iekārtoti dažādu valstu selekcionāriem

veltīti 46 rožu apļi, kopumā no 16 valstīm, pārstāvēti

59 selekcionāri.

Dārza austrumu un rietumu malā izveidots rožu

žogs, bet dārznieku mājas priekšā Zilās rozes dārzs (4).

Rožu dārzā 2012. gadā auga ap 2450 rožu šķirņu,

no tām 670 vēsturisko, kopumā ap 12 000 stādu.

Foto: I. Lancmanis

More magazines by this user
Similar magazines