Jūsu sociālā nodrošinājuma tiesības - Nodarbinātības Valsts Aģentūra

nva.gov.lv

Jūsu sociālā nodrošinājuma tiesības - Nodarbinātības Valsts Aģentūra

Eiropas Komisija

Nodarbinātība, sociālās lietas un iekļautība

Jūsu sociālā nodrošinājuma tiesības Čehijas Republikā

Šajā rokasgrāmatā sniegtā informācija ir apkopota un atjaunināta ciešā sadarbībā ar

Savstarpējas sociālās aizsardzības informācijas apmaiņas sistēmas (MISSOC) valstu

korespondentiem. Sīkāka informācija par MISSOC tīklu pieejama šeit:

http://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=lv&catId=815.

Šī rokasgrāmata sniedz vispārēju attiecīgajās valstīs piemērojamo sociālā nodrošinājuma

iespēju aprakstu. Sīkāku informāciju varat iegūt citās MISSOC publikācijās, kuras pieejamas

iepriekšminētajā saitē. Jūs varat arī sazināties ar kompetentajām iestādēm un institūcijām,

kuras norādītas šīs rokasgrāmatas I pielikumā.

Ne Eiropas Komisija, ne kāda cita persona, kas darbojas Komisijas vārdā, nav atbildīga par

šajā izdevumā iekļautās informācijas izmantošanu.

© Eiropas Savienība, 2011

Pārpublicējot atsauce uz informācijas avotu ir obligāta.

2

2011. g. jūlijs

More magazines by this user
Similar magazines