Mutes un zobu veselība

vmnvd.gov.lv

Mutes un zobu veselība

SATURA RĀDĪTĀJS

SATURA RĀDĪTĀJS 3

ATTĒLU SARAKSTS 4

VĒSTĪJUMS 5

IEVADS 6

SITUĀCIJAS IZKLĀSTS 8

GALVENIE CĒLOŅI UN RISKA FAKTORI 15

POLITIKAS INICIATĪVAS 16

SECINĀJUMI UN PRIEKŠLIKUMI 17

SECINĀJUMI 17

PRIEKŠLIKUMI 18

KOMENTĀRI PAR DATIEM 19

DEFINĪCIJAS 19

SAĪSINĀJUMI 20

ATSAUCES 21

Mutes un zobu veselība 3 no 21

More magazines by this user
Similar magazines