Mutes un zobu veselība

vmnvd.gov.lv

Mutes un zobu veselība

VĒSTĪJUMS

Latvijā pēdējos astoņos gados gan 6-gadīgu, gan 12-gadīgu bērnu

vidū KPE indekss (kariozo, plombēto, ekstrahēto zobu vidējais skaits uz

vienu pacientu) ir praktiski nemainīgs, izņemot pieaugumu 2001.gadā.

Pēdējos 5 gadus saglabājas tendence, ka katram trešajam bērnam 6 gadu

vecumā ir vismaz viens kariozs zobs. 12-gadīgu bērnu vidū KPE indekss ir

gandrīz 3 reizes augstāks.

Situācija Eiropā 12-gadīgu bērnu vidū būtiski atšķiras no Latvijas –

Lielbritānijā, Dānijā un Zviedrijā 2003.gadā KPE indekss bija tuvu 1,

salīdzinoši Latvijā šis rādītājs ir gandrīz 3 reizes augstāks. Vēl lielāks šis

rādītājs ir vienīgi Lietuvai.

Mutes un zobu veselību ietekmē sekojoši faktori:

mutes dobuma higiēna (zobu tīrīšana, regulārs zobārsta un

higiēnista apmeklējums);

ēšanas paradumi;

dzeramā ūdens fluorizācijas pakāpe;

fluoru saturošu preparātu lietošana.

Pēc Latvijas skolēnu veselības paradumu pētījuma 2002.gada datiem

katrs ceturtais skolēns (vairāk zēnu nekā meiteņu) našķojas vismaz 6 vai

vairākas reizes dienā, bet 13-gadnieku vidū zobus vairāk nekā vienu reizi

dienā tīra tikai puse bērnu. Zobu tīrīšana populārāka ir meiteņu vidū. To

bērnu īpatsvars, kuri tīra zobus vienu reizi dienā un bieţāk, kopš 1994.gada

ir palielinājies 1,7 reizes. Citās Skolēnu veselības paradumu pētījuma

dalībvalstīs 11-gadīgo skolēnu, kuri tīra zobus bieţāk nekā vienu reizi

dienā, īpatsvars sasniedz 80%.

Zobus bieţāk nekā reizi dienā tīra tikai 35-41% pieaugušo (Latvijas

iedzīvotāju veselību ietekmējošo paradumu pētījuma dati). Katrs trešais

iedzīvotājs pēdējā gada laikā ne reizi nav apmeklējis zobārstu, un šo

iedzīvotāju īpatsvars nemazinās.

Latvijā ir vidēji zems fluora saturs dzeramajā ūdenī (0,18 mg/1-1,2

mg/1), tāpēc ļoti nepieciešama ir fluoru saturošu zobu tīrīšanas līdzekļu

lietošana.

Līdz ar to var secināt, ka Latvijā mutes un zobu veselības jomā

jāpaveic vēl ļoti daudz.

Mutes un zobu veselība 5 no 21

More magazines by this user
Similar magazines