Pārskats par periodu: 2011.gada septembris - 2012.gada jūnijs

rck.lv

Pārskats par periodu: 2011.gada septembris - 2012.gada jūnijs

Pārskats par periodu: 2011.gada septembris - 2012.gada jūnijs

Audzēkņu skaits, kuri vismaz vienā mēnesī ir saņēmuši mērķstipendiju

3957

3249

4743

6174

Kurzeme

Latgale

Rīga

Vidzeme

Zemgale

15631

Audzēkņu skaits, kuri vismaz vienā mēnesī ir saņēmuši

mērķstipendiju, izteikts procentos no audzēkņu skaita attiecīgajā

reģionā

82,3

82,0

81,8

84,1

Kurzeme

Latgale

Rīga

Vidzeme

Zemgale

80,1


Audzēkņu skaits, kuri vismaz vienā mēnesī ir saņēmuši maksimālo

mērķstipendiju, izteikts procentos no audzēkņu skaita attiecīgajā

reģionā, kuri vismaz vienā mēnesī ir saņēmuši mērķstipendiju

7,3

5,1

Kurzeme

Latgale

5,3

Rīga

Vidzeme

5,2

Zemgale

11,0

Audzēkņu skaits, kuri visos mēnešos ir saņēmuši mērķstipendiju

1092

958

1329

2124

Kurzeme

Latgale

Rīga

Vidzeme

Zemgale

4414


Audzēkņu skaits, kuri visos mēnešos ir saņēmuši mērķstipendiju,

izteikts procentos no audzēkņu skaita attiecīgajā reģionā

29,5

28,0

Kurzeme

Latgale

Rīga

27,6

Vidzeme

34,4

Zemgale

28,2

Audzēkņu skaits, kuri visos mēnešos ir saņēmuši mērķstipendiju,

izteikts procentos no audzēkņu skaita attiecīgajā reģionā, kuri

vismaz vienā mēnesī ir saņēmuši mērķstipendiju

35,8

34,2

33,8

40,9

Kurzeme

Latgale

Rīga

Vidzeme

Zemgale

35,3


Viena audzēkņa mērķstipendijas vidējais apmērs (lati mēnesī) -

noteikts, attiecinot izmaksāto summu pret kopējo audzēkņu skaitu

reģionā

16,0

15,6

16,0

16,7

Kurzeme

Latgale

Rīga

Vidzeme

Zemgale

15,6

Viena audzēkņa mērķstipendijas vidējais apmērs (lati mēnesī) -

noteikts, attiecinot izmaksāto summu pret audzēkņu skaitu

reģionā, kuri vismaz vienā mēnesī ir saņēmuši mērķstipendiju

19,4

19,1

19,6

19,8

Kurzeme

Latgale

Rīga

Vidzeme

Zemgale

19,5

More magazines by this user
Similar magazines