Pašvaldības policijas paveiktais 2012. gada jūlijā - Ropaži.lv

ropazi.lv

Pašvaldības policijas paveiktais 2012. gada jūlijā - Ropaži.lv

Ropažu novada pašvaldības policijas atskaite par paveikto darbu

2012. gada jūlijā

Nepārtraukta sadarbība ar: Valsts policiju – Salaspils un ceļu policijas biroju;

Ropažu novada pašvaldības - bāriņtiesu, sociālo dienestu, būvvaldi, vetfeldšeri un

ugunsdzēsēju, neatliekamo medicīnas palīdzību, VSAC „Ropaži”, Tiesu izpildītājiem,

Ķekavas dzīvnieku patversmi, Juglas mežniecību, Bērnu klīnisko slimnīcu, Sociālo

aprūpes centru „Rīga”, Lattelekom, Ropažu mednieku kolektīvu, Rīgas domes

mājokļu un vides departamenta dzīvokļu pārvaldi, Inčukalna pašvaldības policiju,

Zemessardzes 19. nodrošinājuma bataljonu. Kā arī sadarbība ar Ropažu novada

aktīvajiem iedzīvotajiem un biedrību „Cits Silakrogs”.

Saņemtie izsaukumi (67918212;67918219) 103

1. Operatīvās grupas izbraukumi uz notikumiem: 93

1.1. uz ģimenes konfliktiem 12

1.2. uz ugunsgrēkiem 4

1.3. noziedzīgs nodarījums pret īpašumu 2

1.4. dzīvnieku turēšanas noteikumu neievērošana 6

1.5. naktsmiera traucēšana 6

1.6. sabiedriskās kārtības traucēšana 18

1.8. palīdzības sniegšana 6

1.7. citi pārkāpumi 39

2. Nogādātas personas Ropažu PI vai Salaspils PI 18

3. Sadarbība ar: 21

3.1. Valsts Policija 7

3.2. Sociālais dienests un bāriņtiesa 10

3.3. Izglītības iestādes -

3.4. Būvvalde 3

3.5. Civilās aizsardzības komisija -

3.6. Citas iestādes vai personas 1

4. Nodrošināta sabiedriskā kārtība masu pasākumu laikā 2

5. Sniegta pirmā medicīniskā palīdzība / izsaukta Ātrā medicīniskā

palīdzība 4

6. Pieņemti/Izskatīti personu priekšlikumi, iesniegumi un sūdzības 6

7. Izteikti rakstiski vai mutiski brīdinājumi: 55

7.1. Par sabiedrisko kārtību Ropažu novadā 38

7.2. Par nekustamo īpašumu uzturēšana Ropažu novadā 3

7.3. Par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu Ropažu novadā 12

7.4. Dzīvnieku turēšanas noteikumu neievērošanu 2

8. Sastādīti Administratīvā pārkāpuma protokoli pēc LAPK vai Ropažu

novada saistošiem noteikumiem 8

9. Sastādīti akti 3

10. Pārbaudīti tirgotāji 3


11. Pārbaudīti personu apliecinošie dokumenti 66

12. Fiksēti/Novērstie likumpārkāpumi 4

13. Pārbaudīti auto vadītāju un auto transporta dokumenti 12

14. Veikts profilaktiskais darbs 65

15. Veikti plānoti reidi pašvaldības teritorijā 1

16. PP Darbinieku apmācības praktiskas/teorētiskās. 1

17. Palīdzības sniegšana 19

18. Drošībai veiktie pasākumi 6

19. Pieņemtie paskaidrojumi 20

20. Darbs ar nepilngadīgiem 3

21. Nodoti klaiņojoši dzīvnieki Ķekavas dzīvnieku patversmei (suņi, kaķi) 1

Ropažu novada PP veiktās darbības kopumā 421

More magazines by this user
Similar magazines