Komitejas locekĜu portāls - Europa

toad.eesc.europa.eu

Komitejas locekĜu portāls - Europa

Komitejas locekĜu portāls

Komitejas dokumentu meklēšana

Ar funkcijas “Komitejas dokumenti” palīdzību Jūs varat meklēt Komitejas dokumentus.

“QuickFind” – visu nesen izstrādāto dokumentu meklēšana

Komitejas locekĜiem paredzētā segmenta meklētājprogramma Ĝauj piekĜūt

visiem Komitejas dokumentiem, kuri attiecīgajam loceklim ir pieejami.

Piemēram, I grupas loceklim pieejami ir tikai I grupas dokumenti.

Publiskā segmenta meklētājprogramma Ĝauj sameklēt tikai publiski pieejamus

dokumentus.

Plašāka informācija par meklētājprogrammu atrodama “QuickFind” lietotāja

rokasgrāmatā.

Lietotāja rokasgrāmatas pieejamas IT iekštīkla vietnē:

http://jsnet.cor.europa.eu/EN/dl/it/guides/Pages/default_back.aspx#application_guides

IT LIETOTĀJA ATBALSTA DIENESTS – PALĪDZĪBAS DIENESTS

36

Tālr.: + 32 (0)2 546 9697 – E-pasts: helpdesk@eesc.europa.eu

More magazines by this user
Similar magazines