Komitejas locekĜu portāls - Europa

toad.eesc.europa.eu

Komitejas locekĜu portāls - Europa

Komitejas locekĜu portāls

Kas vajadzīgs, lai varētu izmantot Komitejas locekĜu portālu?

Lai piekĜūtu publiskajam segmentam, vajadzīgs

dators ar tīmekĜa pārlūkprogrammu (piem., Microsoft Internet Explorer vai Mozilla

Firefox).

Sistēma ir pilnībā pārbaudīta ar pārlūku Internet Explorer 8 un Mozilla Firefox 7, savukārt

ar citām pārlūkprogrammām var rasties problēmas. Mobilā versija patlaban nav pieejama,

taču daudzas programmas iespējas, piemēram, darba kalendāru lejupielāde, izstrādātas,

paturot prātā mobilo ierīču īpatnības;

interneta pieslēgums.

Lai piekĜūtu Komitejas locekĜiem paredzētajam segmentam, ir nepieciešams arī

lietotājvārds un parole;

Lietotājvārdu un paroli Komitejas locekĜi saĦem sava pilnvaru termiĦa sākumā.

individuāla e-pasta adrese.

Daudzi tiešsaistes pakalpojumi ietver apstiprinājuma saĦemšanu pa e-pastu. Šajā nolūkā

Jums ir jādara zināma individuāla e-pasta adrese. Jūsu e-pasta adresi nedrīkst izmantot

ne kāds cits loceklis, ne, piemēram, Jūsu aizvietotājs.

Ja vajadzīga palīdzība saistībā ar piekĜuvi Komitejas locekĜu portālam, lūdzam

sazināties ar Informātikas palīdzības dienestu (IT Helpdesk):

• tālrunis: + 32 (0)2 546 9697

• e-pasts: helpdesk@eesc.europa.eu (vai “Helpdesk IT”)

• Bertha von Suttner ēkā, 2. stāvā

• informācijas stendā plenārsesijas norises vietā

IT LIETOTĀJA ATBALSTA DIENESTS – PALĪDZĪBAS DIENESTS

6

Tālr.: + 32 (0)2 546 9697 – E-pasts: helpdesk@eesc.europa.eu

More magazines by this user
Similar magazines