Komitejas locekĜu portāls - Europa

toad.eesc.europa.eu

Komitejas locekĜu portāls - Europa

Komitejas locekĜu portāls

PiekĜuve

III. Publiskais segments

Komitejas locekĜu portāls ir pieejams tīmekĜa vietnē

www.toad.eesc.europa.eu

Sākumlapa

Tāpat kā pārējās šīs tīmekĜa vietnes lapās, arī sākumlapā pieejamas šādas funkcijas:

Navigācijas josla, no kuras iespējams

piekĜūt visām funkcijām

Nolaižamā izvēlne, kurā var izvēlēties

valodu

PiekĜuve sākumlapai

PiekĜuve lietotāja

rokasgrāmatai

Sākumlapa

IT LIETOTĀJA ATBALSTA DIENESTS – PALĪDZĪBAS DIENESTS

8

Tālr.: + 32 (0)2 546 9697 – E-pasts: helpdesk@eesc.europa.eu

More magazines by this user
Similar magazines