Direktīvas 2004/83/EK interpretācija

pmlp.gov.lv

Direktīvas 2004/83/EK interpretācija

Eiropas Savienības Tiesa

Līguma par Eiropas Savienību 19. pants

un Līguma par Eiropas Savienības

darbību 251.–281. pants regulē ar Eiropas

Savienības Tiesas darbību saistītos

jautājumus.

Jebkuras instances dalībvalsts tiesas

varēs vērsties Eiropas Savienības Tiesā ar

lūgumu sniegt prejudiciālu nolēmumu

patvēruma jomā.

More magazines by this user
Similar magazines